PHILIPS helemaal alleen! RALSTON I79° meisjes- en Jongensjackets AGENTEN VIERDAAGSE U hoort er weer bijmet een boorapparaat Mr H. J. WARMENHOVEN De trotse winnaar van de topprijs in de Ralston - prijsvraag DEMONSTRATIE MULDERTRUCK Garage GEBR. BLANKER HACHÉVLEES 3 SLAVINKEN ,1nn WOENSDAG GEHAKT ONZE KLEINTJES v. r DINSDAG MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 VOff.TOPWdfnql verf met aethron BELANGRIJKE BIJVERDIENSTEN Bekende distilleerderij, likeurstokerij en wijn handel, echter niet goed ingevoerd op Walcheren, zoekt plaatselijke op zeer hoge provisiebasis. Niet nodig dat ge gadigden reeds in deze branche werkzaam zijn, doch wel gewenst dat zij persoonlijke connec ties met slijters en caféhouders hebben. Br. lett. K 38, bur. P.Z.C., Vlissingen. 1 pak DUIKER PATENTBLOEM van 40 (en toch nog 5 DUIKERTJES gratis) bij aankoop van 1 fles Duiker slaolie. Te koop gevraagd: i.gst.z. ovale eikenh. uittrektafel. Br. no. 1069, bur. P.Z.C., M'burg. Te koop gevraagd: gehele of gedeeltelijke inboedels, kelder en zolderopruimingen. Noord straat 50, tel. 2953, Vlissingen. KOST EN INWONING Heer Zoekt te Middelburg zit- slaapkamer (liefst beneden) m. volledig pension. Weekends aanwezig. Br. nr. 1063, bur. P.Z.C., Middelburg. PERSONEEL Gevraagd, in 't Gooi, flinke hulp in de huish. voor d. e. n. Werkster aanwezig. Loon f 30 p. w. Br. mevr. DRUK KER, Kon. Willem III laan 10, Blaricum. Door verandering aankomende knecht gevraagd. Bode JOESE, Serooskerke. Enige flinke verkopers voor verk.art. gemaakt door minder validen. Vast loon en provisie en soc. voorz. Br. met pasfoto aan Het Noorderlicht, Weèrdin. gerstraat 92, Emmen. Meisje ln de huishouding ge vraagd te Hillegersberg (voor stad van R'dam) voor d. e. n. ten huize v. directie AHREND, Rotterdam. Goed loon. Aan melden: AHREND, Nwe Burg 31, Middelburg. Gevraagd: nette werkster voor 5 morgens per week. Aanmel den. café-restaurant DELTA", Oprit 6, Vlissingen, telef. 3814. BIEDT ZICH AAN Slecht tussenrapport? Opgave voor toezicht op huiswerk of bijlessen onder no. B 289, bur. P.Z.C., Goes. Nette vrouw, 44 jaar, biedt zich aan voor huishoudster. Br. no. 1071, bur. P.Z.C., M'burg. LESSEN Voor jong en oud. Autorij school M. B. DE BLIECK, H. Heyermanslaan 2 a, Vlissingen, telefoon 3380,- In vlissingen hebben wij een bijkantoor gevestigd in de P. Krugerstraat no. 32, tel. 4183, AUTORIJSCHOOL J ASPERSE, Nwe. Vlissingseweg 366 te Mid delburg. Telefoon 0 1180—3387. 10 rijlessen a 60 minuten voor f 47.50 in nwe. Opel Rekord door erk. en gedipl, B.E.A.- instrueteur. Gratis gehaald en gebracht. Bondsauto rijschool „ADRI HAMEETEMAN", Ra- vesteijnpl. 19, Vliss. Tel. 3558. KENNISMAKING Gepens. weduwn. (61 j.) met zoon v. 15 j. wenst in kennis te komen m. gepens. weduwe, lft. 5055 j., om gezamenl. da huish. te voeren en te bekosti gen. Moet ln Vliss. willen wo nen. Br. lett. H 37, bur. P.Z.C., Vlissingen. DIVERSEN Wasmachines dir. v. fabriek. Zeer zware uitvoering, geheel geëmaillerd, luxe ui tv. t 149. Ook op afb. Fabr-agent voor geheel Zeeland alleen: Nieow- straat 28, tel. 2410, Temeuzen. Herfsttijd. Dames laat nu uw schoenen verven tn de laatste modekleuren, p.p. f 3.75; zwart verven: heren f 2.25, dames f 2, kinderen f 1.75. L. DE PAGTER, Walstraat 105. Vliss. Beter stencilwerk met viotte tekeningen levert stencil- inrichting J. A. WESTSTRATE, Rouaanse Kaai 21, telef. 2163, Middelburg. Deno non-iron overhemden in witgrijs en fantasie, t 11.95 en f 1230. SIES' textiel, Vlas- markt 43, Middelburg. Wenst U een goed passend maatkostuum? En tegen con fectieprijs? Vraag de uitgebr. stalencollectie bij: RADDER, L. Delft 9, Middelburg, telef. 398L Een kostuum naar uw maat ge maakt past beter en zit pret tiger en is niet duurde; dan confectie, le klas coupe en af werking. Utisluitend wollen stoffen, radder, L. Delft 9, Middelburg. Plaats eens een KLEINTJE in de PJL.CL Iedere dag gezonde voordelen voor Hulp en leiding bij huiswerk van middelbare scholieren. Molenwater 113 Telefoon 2749 MIDDELBURG van de nieuwste voor groente- en melkhandelaren. Truck uitgerust met cardanaandrijving. Telescoopvering. Trucks met 2- en 4-takt motoren. Te bezichtigen: DINSDAG 3 NOVEMBER op de Markt te Goes. Voorts bij de dealer KLEIN VLAANDEREN - TEL. 2865 MIDDELBURG Warme jongensjassen! Behaaglijke, bekoor lijke meisjesmantels! ü-nórme keuze In mohair en zuiver wollen velours, effen of met vrolijke ruiten. Alle met capuchon, alle met wollen of flanellen voering... Kón het beter Juist nu het echt Jassenweer wordt... Normaal 29.75-45.-, slechts 2 dagen, 10 Jr. 27.90, 2 jr: uw Modehui» - ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT 30 Een gelukkig mens voelt zich thuis in de samenleving, waarin hij woont en werkt De Provinciale Zeeuwse Courant geeft U het gevoel van „thuis zijnin de Zeeuwse samenleving. Dut DUllt. u DOK. ril Zlu Cl x UUX1 VUUC lilDUIiU temidden van duizenden mensen het is of u alleen zit als u slechthorend bent. En het tan zo gemahkelijk anders. Een vrijwel onopvallend Philips hoorapparaat plaatst u weer midden ia het leven. U hoort er weer bij! Overleg ems met uy> dokter welke mogelijkheden de Philips haorapparatm a bieden. Er is reeds een apparaat aoor u v.a. f265.-. met fijne aparte kruiden T |^£Q VOOR FIJNPROEVERS de echte T JjUU bij de keurslager De fijnste dag van de week. Dan komt er immers een grote bal ALLEEN BIJ DE WALCHERSE KEURSLAGERS op tafel, vandaag per 500 gram slechts PAK MEE 1 pakje BLUE BAND 0,39 1 pakje KEURSLA- GERMARGAKINE van 38 voor DE GEHELE WEEK een echt goede, sappige ROOKWORST POPULAIR cirga 225 gram 0,98 VERSE WORST o-verbeterlijk lekker per oOO gram IMANSE VLISSINGEN SCHOUWENAAR VLISSINGEN WEEWAES MIDDELBURG MINDERHOUD SOUBURG DAVIDSE ARNEMUIDEN 'IIIHIUIIIIIllllHIIWIllllllllllllllXIIIIHlH TE KOOP Te koop: Berini M 21; kinder stoel en babystoeltje. Bosjes laan 5, Vlissingen. Een prachtig verhaal ls dat boek over de gebrs. Beekman en Beekman. Twee delen in één band voor f 3.95. Ruime voorraad bij de „Boekhandel 't ZOEKLICHT-, Nieuwe Burg 14 —16, Middelburg. Te koop: nieuwe lange leren jas (zwart). Verk. Quakke- laarstraat 116, Vlissingen. Namens een onzer cliënten te koop z.g.a.n. Opel Olympla be stelwagen *59, 1. pr. st., 9000 km gel. Te bevr. bij: v. d. MEER Co., Rouaansekaal 15, Middelburg, telef. 2755. Keihard ls dat verhaal van die Amerikaanse onderzeeër- Prachtig om mee te beleven. „Slulpvaart i. <L Pacific", nu in een editie van slechts f 4.95. Een boek dat U koopt bij de „Boekhandel T ZOEKLICHT", Middelburg. Nieuwe Burg 14-16. Te koop: bromfiets, ln prima st. Batavue (BHonet), 2 versa. Slijkstraat *9, Autosloperij v. d. IJSSEL. Ban den, accu's, onderdelen, port., spatb. enz. Te veel om op te noemen. Wij spuiten ook in al le kleuren bij. Oostperkweg 6 8 bij de Dampoort, telef. 4602, Middelburg. Te koop, wegens plaatsgebrek: Duitse kruissnaxige piano (bruin) prachtklank, tegen elk aannemelijk bod. Br. on der nr. B 288, bur. P.Z.C„ Goes Te koop: 4 eiken kamerstoelen, f 17.50; 1 en 2-p. Eng. led.; ronde tafel; wringer m. bok; 1- en 2-p. opkl.bed; j.- en m.-fiets v. lft. 8-10 j., f 17.50; U en 2-p. spiralen; vloerkleed; stapelbed tel. 3513, Vlissingse Singel 34, Middelburg. Te koop: Dobbelmann pinchers Duitse pinchers en witte kees. Herenstraat 8, Middelburg. Te koop: bruidsjapon. Te be vragen bij: mevr. KRIJGER. Gravenstraat 10, Middelburg. 2Vt-jarlge vaar» te koop. W. LUDIKHUIZEN, d'Arnebrug, TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: Lg.st.z. kin derstoel. A. de nooijer, Dorpestraat 26, .Gapinge. Het heuglijk» nieuws wordt gebracht DoOf de Jury, bestaande «ie Mevrouw Martie Ver- aksfc» ea de Herto J. P, J. H. Ginge Doorenbos, M*. P. J. H. Pcoder» ea J. J. van der Hout werden èt «ent* tkn prijsea voor de Ralstoc-prijsvraag toe- rl W. A. M. Mulder S P. M. UUe 9 W. Cupera» 4 J. v. d. Laar 5 W. Scheepstra 6 K D. C Voolc V T. Stork-Htilziaga E Ek Crnmwladttl 9 H. fanning Spreeuwenpark 23hs A'datn N H, v. HoJlandstr. 58 Zaandam Eenhoornstr. 33 Haarlem Tilburgseweg 43 Goirït Militairewcg 69 Krommenie Heeswijkpleio 93 Den Haag Hindelaan 44 Htiversum Ostadeiaan 7 NXoosdrct&t Hyadntstr. 46 Zwoüa R. Qaessenat*. 108 L A'dai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Er gaat niets boven een pit tige geurige HACHÉ. Vandaag presenteren wij 300 gram Da prijMfkreikteg geschiedt op 9 november 1959 hl TtvoE M Utrecht De Verffabriekea Ralston N.V. danken de vele tienduizenden inzender», die de» prijsvraag tot «en succes maakten. De 500 troostprijs an worden vóór 9 november toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 11