Altijd voornaam... Overal vooraan Paul Vlaanderen en „De vermiste tweeling" koninklijke warmte grond, ook landbouwgrond, „...en toen bracht IK die verbinding tot stand." ENTOEN ZEI DE KONING: „Ik heb het'swinters nooit koud,ik heb| kolenradiator" ■-.■■vw.-.;,.; GENERAL MOTORS WD/?. syMsree's speeewAMER.. WËTË^ëËN^ËDËhrörTAMTË f*P NEMEM OATDE PATIENT VAN KAMER 17, 0EKENP Alb JUFFROUW GRAY, JjgK IN FEITE SARA HYNER lb EN ATjk ECHTGENOTE VAN M'JN VRlENP T~=^r-77Bs£ I*. Sik ben oovövj "N PAT DIT MYbTERlE 16 OPGELOST... IK HEB WEKENLANG ffÜEPROB ZERO.^S 'MAAI?.. FABRIKAAT SELECTA Cap. 16.000 kcal Prijs ƒ480,-- Ceefl U misschien de voorkeur aan een olieverwarming? Vraag dan een smaakvolle KOMEET oHeradialor. Capaciteit van 7.000 »o» 10.000 kcal Prijzen van 235.-— af. ZUTPHEN-AMSTERDAM-ROTTERDAM LEVERING VIA DE HANDEL Verantwoordelijk u-erkprettig werk een goede salariëring en een Wenst u nadere inlichtingen, wendt u dan tot de dichtstbij zijnde garnizoenscommandant of rot de Afd. Personeels- publiciteic, Grote Marktstraat 40, Den-Haag. U kunt ook onderstaande coupon invullen en als brief verzenden. -£c js plaats voor: zekerheid. Aan de Afd. Personeelspubliciteit, Grote Markt straat 40, Den Haag. Verzoeke mij schriftelijk/mondeling1) in te lichten. Naam adres - plaats- geboortedatum schoolopl. en diploma's doorhalen wat niet gewen i instructeurs max. leefc. 24 j. elektronisch monteurs') 35 1 instrumentmakers „30 J analisten') 30 l farmaceuten') 30 schippers') 29., i koks') 30 J scheëpsmachinisten 27 te'*ntchauffeurs en motorordonnansen") J.G. 11519 l Deze functies staan ook open voor hen, die nimmer in militaire diénst geweest zijn. Kom. eens praten over een vaste betrekking bij de N.Y. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN op maandag; 26 oktober a.s. 's avonds van 7.00 tot 9.00 uur In het Vereniging Volksgebouw „De Gouden Poorte", Wagenaarstraat 12 te Middelburg. <3ES|jp® heeft te Middelburg plaatsingsmogelijkheid bij de STATIONSDIENST en het WEGONDERHOUD. Vereist: volledig lager onderwijs. Leeftijd: 19 t/m 30 jaar. Neem gerust Uw vrouw of verloofde mee. Ook bestaat er thans plaatsingsmogelijkheid voor bezitters van een Mulo-diploma. Leeftijd: tot en met 30 jaar. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 24 OKTOBER 1959 is d. NIEUWE Te koop gevraagd 2 ha of meer op Walcheren. Aanbieding aan J. A. HOOYKAAS, Westzeedijk 270, Rotterdam, telefoon 010150211, Houthandel Alberts te Mid delburg vraagt een EERSTE SCHAVER Zich te melden aan het be drijf op het Industrieterrein te Middelburg, Kleverskerk- seweg, of schriftelijk Ach ter de Houttuinen 8, nieuwe achterruit uit één stuk, nieuw ovaal radiatorscherm, nieuw profiel van dak en motorkap. panoramisch uitzicht. pittige en buitengewoon soepele 6-cilinder motor. onberispelijke remmen. alom geprezen wegligging (zeer laag zwaartepunt, uiterst nauwkeurig berekende vering). super-comfort voor 6 personen. grote en praktische bagageruimte. Overtuig Uzelf en vraag aan Uw Vauxhall dealer een proefrit met het model, waarvoor U belang stelling heeft: CRESTA 6-cil.: leren binnenbekleding luxe-uit rusting VELOX 6-ciLprachtige nieuwe interieurs VICTOR 4-ciLSuper en "de luxeeen comfor tabele 4-deurs vanaf f 7.450 ra i :,i Meldt u als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht! Ja, grootverlofgangers, u praat nog vaak over de dagen, dat u in actieve dienst was. Dat u verbindingsappa- ratuur bediende, grote afstanden achter het stuur zar, oefeningen in het buitenland meemaakte. 't Was een tijd vol afwisseling en belevenissen!.Verlangt u er wel eens naarom weer in dienst te kun nen zijn 2oaIs toen? Dan is hier uw kans. U HEBT WEKENLAN GEPROBEERD UW STRAF flW ONTLOPEN VOOR EEN BRUTALE JUWELENROOF DtElM J OP TOUW HEBT GEZET..... lü EVENALS DE ONTU3ERlt& fljl VAN MEVROUW HYNER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 20