r Paul Vlaanderen en „De veimisie iweeling" N YL0R VAN LOO „De Schelde" BEKWAME TIMMERLIEDEN MEUBELMAKERS A. R. DE MUYNCK DEZE WEEK Een blik Tomatenpuree (125 gram) 21 HMMIMINeiMMM en DEN BOER levert het drukwerk 544ste STAATSLOTERIJ 4e was - i6e iijst PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRUDAG 1» SUJPTtóMoMK ï*59 eert product van PHILIPS-DUPHAR AANBESTEDING. Namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, zal op vrij dag 9 oktober 1959, te 11 uur, te Middelburg, Rouaanse- kaai 43, worden aanbesteed het maken van een veerhaven bij Kats op Noord-, Beveland en de aanleg van een ongeveer 1700 m lang gedeelte van de toegangsweg (Katse Groe- neweg tot veerhaven) no. 10c ged. van het Pro vinciaal wegenplan, volgens bestek no. 11, dienst 1959. Het bestek ligt van tenminste tien dagen voor de dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciale Griffie te Middelburg, Rouaansekaai 43, en Goes, Kloetingseweg 46, en bij de Waterstaatkundig hoofdambtenaar van die dienst te Kortgene, Julianastraat 6. Het is van gelijk tijdstip, zolang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor 25,of door storting of overschrijving van genoemd bedrag op postrekening no. 120.500 van de Provincie Zeeland te Middelburg. Aanwijzing ter plaatse volgens bestek. De nota van inlichtingen ligt van woensdag 7 oktober 1959 af ter inzage bij de hoofdingenieur voornoemd. De moderne bril met onzichtbare randen De maatwerk-bril van de opticien in verschillende kleuren en vormen. De succesbril van Parijs. „Optica" A. L. KAMPMAN in 't Hartje van de Lange 57 Vorststraat GOES De moderne zaak met de ruime service. ALS HET WEER OMSLAAT ZITTEN WE GELIJK IN DE HERFST met regen, kilte en wind. Dan heeft uw kind een warm jack of een com fortabel jasje nodig. U weet waar U de mooiste en dc meeste modellen vindt. Natuurlijk bij VAN LOO. Daar bent U ook het voordeligst uit. Kleuterjasjes met capuchon, leeft. 2 jaar, vanaf 17,95 Jongensjacks met teddy gevoerd en capuchon, leeftijd 6 jaar, 27,75 Monty-coats, leeftijd 5 jaar 23,40 KORTE NOORDSTRAAT 4 MIDDELBURG N.V. Koninklijke Maatschappij Scheepswerf en Machinefabriek VUssingen voor het verrichten van werkzaamheden zowel in de werkplaats als aan boord van schepen. Lonen volgens C.A.O. in de metaalindustrie. Goede sociale voorzieningen. Onze Personeelsafdeling verstrekt gaarne schrif telijk of mondeling alle gewenste inlichtingen. Adres van het hoofdkantoor, Glacisstraat 165, Vlissingen. Modieuze montuur-creaties met onzichtbare Opticien Ganzepoortstraat 3 - Goes - Telefoon 2237 J UqGQ UIT DE VÉGÉ-KRANT van 35 nu voor cent bij een blik VéGé-Soepbailetjes (85 cent met 17 geldzegels). JL vraag onre gratis gozïhs-lcront mat Ihteressaate nieuwf/e, en tips voor het hele gezin véGé HOGE PRIJZEN faOOO 19336 f 3000 15867 15963 ƒ1600 5240 18160 19062 ƒ1000 2127 4509 5610 5916 7602 9531 9927 17047 19142 400 6544 120b8 15559 15803 1610S 17537 18321 18449 #200 1421 3111 3712 4480 5480 6168 7100 7811 8237 8442 9512 9595 99.' 14240 16226 16578 16807 17515 17703 18069 18675 18891 191c 21893 PRIJS VAN ƒ80— 1050 313 418 523 670 818 833 869 8S4 8S7 950 961 2112 16S 275 311 410 491 542 565 673 687 697 716 726 78C 922 982 3165 169 190 272 381 423 444 630 640 701 709 809 886 4022 036 122 134 275 289 304 406 625 734 778 8079 zOl 216 238 303 389 413 417 489 520 560 604 747 804 867 877 923 924 988 «051 129 130 136 210 289 350 426 684 996 7040 130 311 412 418 487 595 639 678 689 722 740 969 982 8020 097 139 202 377 386 531 537 548 635 6S4 744 759 9095 323 358 448 464 470 505 60S 814 968 10105 251 270 321 469 504 577 641 652 718 737 744 11022 165 197 243 246 372 394 414 495 503 513 515 558 705 713 735 743 754 844 890 12041 042 248 327 496 541 555 629 644 658 895 945 13117 177 226 230 253 346 423 687 748 785 14256 260 293 307 335 443 517 592 602 611 659 691 693 768 797 859 866 892 IC031 139 164 188 257 332 339 372 428 631 922 970 16135 172 192 203 209 242 277 284 296 31» 318 324 437 562 590 594 678 17034 084 135 168 199 234 332 342 538 541 554 573 605 676 715 780 907 18030 062 120 177 270 271 287 309 398 400 568 665 677 688 945 991 19028 159 175 229 285 404 450 609 729 761 770 815 823 844 857 909 965 966 20007 049 060 203 261 3S4 567 660 664 738 812 816 847 88P 998 999 81040 097 259 279 340 349 371 503 597 720 744 772 789 851 982 NIETEN 1037 042 063 076 077 096 098 140 170 210 225 228 232 242 263 320 398 407 532 601 629 649 663 690 692 693 720 743 750 751 775 792 801 817 841 849 870 880 890 897 912 914 915 951 2026 029 078 108 120 124 134 137 152 156 161 182 198 200 227 305 327 347 352 372 379 396 420 430 451 468 504 521 546 551 556 5SO 612 620 637 642 698 701 772 847 SSO 902 925 940 963 3036 048 072 094 108 163 176 181 230 242 245 251 286 320 327 338 343 354 378 419 477 497 527 617 621 649 711 717 727 729 742 862 S73 931 975 4010 048 OSO 09S 133 169 177 183 187 199 204 216 272 342 343 378 386 393 396 420 l 435 446 476 520 556 598 616 641 658 680 6S3 685 769 772 830 860 877 880 889 916 935 967 978 9S6 6048 166 213 290 331 386 423 424 432 506 575 592 615 644 Ó60 663 672 757 783 801 S42 853 876 914 920 936 951 955 968 969 6029 042 047 071 075 086 094 103 123 186 267 320 323 330 353 393 418 440 444 461 462 503 513 528-548 569 656 682 6S3 749 752 796 804 827 853 S71 872 896 902 914 932 938 965 7002 027 063 152 250 255 269 299 366 367 450 459 469 506 622 630 696 712 761 833 854 938 945 954 964 967 975 978 993 8015 021 076 077 178 198 201 244 246 289 295 314 323 344 400 441 443 447 452 505 517 525 529 575 613 615 623 658 686 711 713 725 726 735 761 780 790 796 813 873 875 900 917 929 953 997 999 8008 138 142 190 191 248 294 351 379 394 432 454 468 483 516 533 590 604 631 649 701 720 782 868 881 021 972 979 997 10090 054 112 122 125 127 151 166 175 241 317 377 383 386 430 441 458 473 481 524 570 588 600 612 711 712 775 830 baa i 11005 044 119 130 136 274 280 297 347 348 l 523 571 600 621 629 5 636 647 661 692 55 892 992 997 37 151 205 206 250 410 435 454 477 654 663 742 830 839884893901903943 947 953664 12003 022 073 076 083 116 117 164 223 227 233 261 370 380 387 405 434 435 449 «52 462 511 513 524 556 572 574 600 614 3<>S 713 720 831 842 843 854 856 883 887 905 910 920 924 944 970 995 18076 121 128 163 181 208 222 249 258 368 375 443 446 469 482 502 520 541 565 597 607 635 650 697 720 722 723 730 738 747 787 816 843 859 873 945 14007 052 072 099 104 108 128 134 138 151 166 183 269 314 345 377 3b5 386 426 429 435 437 442 460 465 497 512 534 541 597 672 697 751 783 813 816 838 850 852 885 894 919 931 15022 041 047 051 107 184 195 205 238 248 278 28S 294 325 334 361 382 383 389 434 443 466 4^7 510 526 588 620 639 671 715 730 755 785 795 801 847 856 874 931 946 952 957 16093 122 128 138 181 182 188 191 199 260 274 291 317 340 344 350 378 385 395 406 412 531 553 566 598 618 657 661 739 769 802 827 875 914 939 972 11005 039 071 088 J95 105 118 125 144 149 155 193 222 245 246 252 288 327 384 458 460 463 468 493 497 534 543 581 608 613 637 686 690 707 712 736 742 750 752 769 775 7S8 799 81". S41 857 858 877 881 936 944 973 974 996 18075 077 111 162 168 169 198 223 262 297 308 315 317 356 366 385 471 472 546 578 593 601 615 669 730 7G6 816 826 835 930 19010 013 045 093 099 102 107 137 157 176 185 237 249 268 269 272 341 380 381 386 440 455 478 506 516 53? 536 603 626 652 701 715 722 "36 753 759 760 786 792 793 802 916 918 928 20009 048 087 091 104 107 112 143 153 163 202 221 239 266 281 357 361 450 462 4S5 522 549 561 576 596 617 621 624 643 714 743 773 784 794 818 833 864 874 888 898 946 964 974 985 21047 052 089 121 127 137 155 156 158 200 213 234 278 301 304 309 357 362 428 431 432 606 651 694 710 711 T13 766 S02 821 833 852 862 874 919 926 928 957 978 991 OKE. STOPPEN JONGEN6.L DIE HÉEFr GENOEG r GEHAD.... NU GAAN WE DE 8AA6 RAPPORT UIT^S BRENGEN, i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 14