Jiiemeijer jam*. SHAG soepen Dubbele werking: HOÜSG Uw toilet heerlijk fris met TOLET! Tover 6 borden heerlijke soep uit elk pak! administratieve kracht SAMSON VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1959 Zelfwerkend «BÜÉI A maakt de W.C. superscfioon en ontsmet volkomen! Geen geboen meer. Nu knapt zelfwerkend TOLET het voor u op. Zónder moeite en véél beter! Bovendien ruikt de W.C. heerlijk fris. TOLET reinigt en ontsmet. Haal 't vandaag nog in huis! Zo'n grote bus is voldoende voor maanden en kost slechts f 1.35 jUUENNESOEP -I - C'?'CV- -VS*?. DOE HET ZO: Strooi avonds Tolet in de W.C pot.™ vooral 6<5k in de afvoer buis. Trek de volgende morgen door.... klfirl Super jchoonl Bij hardnekkige kalkaanzetting behandeling enkele dagen achter een herhalen I Daarna ia lx per weck voldoende 1 'n Erdal produkt, dus goedl Honig geeft u niet vier maar zes borden heerlijke soep uit elk pak. Dat betekent dat u een bordje extra kunt geven als ze ér om vragen en dat doen ze! Honig soep - gemaakt van de fijnste ingrediënten - smaakt naar meer! En die „zes borden" zijn ook zo gemakkelijk als u voor twee dagen soep wilt klaarmaken. Dit is 'één van de zes borden kostelijke Juliennesoep bereid met zomermalse groenten, geu rige tuinkruiden, goudgele ver micelli en krachtige bouillon. Juliennesoep 48 ct per pak Kalfssoep 48 ct per pak Verraicellisoep 43 ct per pak ZES BORDEN UIT ELK PAK èn voordeliger in prijs! N.V. Koninklijke Maatschappij Op groot kantoor te Goes is plaats voor een (mnl. of vrl.) - met voldoende kantoorervaring en niet jonger dan 21 j. Muloof daarmee tenminste gelijkstaand diploma, kennis van typen, in het bezit van, of studerend voor het diploma boekhouden. In staat zelfstandig te kunnen werken. Aanvangssalaris 214,oplopend tot 384,per maand, excl. huurcompensatie. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. Behoorlijke promotiekansen. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen des gewenst onder geheimhoudingworden ingediend vóór 25 september a.s. onder no. B 241, bur. P.Z.C., Goes. Scheepswerf en Machine fabriek VMssmg&n heeft plaats voor Super kwaliteit halfzware shag in dubbelwandige shag-beurs, dus altijd vers en lekker, tot de laatste sigaret. Leeftijd tot ca. 30 jaar. Woningen beschikbaar. IheUat- liefheWé* De opleiding vindt plaats in onze Bedrijfsschooi en duurt drie tot vijf maanden. Daarna volgt plaatsing in het bedrijf of op een der karweien buiten Vlissingen. Leeftijd tot ca. 25 jaar. Lonen volgens CLA.O. in de Metaalindustrie. Goede sociale voorzieningen. Onze personeelsafdeling verstrekt gaarne schriftelijk of mondeling alle gewenste inlichtingen. Adres van het hoofdkantoor» Glacisetraat 165, Vlis singen, FIRMA VERHAGE VAN OOSTEN Grossier in vlees, vleeswaren en conserven, vraagt Op de sluiting van elke Samson shagbeurs vindt u het embleem van één der 7S belangrijkste voetbalclubs. Spaar ze in't fraaie «IHnm "Onze Voetbalclubs' Verkrijgbaar bij ttW'Vóks2ia voora]eQbti50c& voor bestaand rayon. Uitvoerige sollicitatie» aan ons adres OOSTWAL SÏ GOES,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 12