DE EFTEI.INS=D „SUS6" 'i ij75 i PALTHE DIRT GELD FR I DOR Paul Vlaanderen en „De vermiste tweeling'' VAN LEEUWEN BUIZEN „EXAMEN ZEELAND" I960. Vóór U met vakantie gaat... Foto DAT IS PAS VAKANTIE!!! De avonturen van Maurice PER TOURINGCAR DE PELIKAAN" REISBUREAU „DE PELIKAAN" l&UijCC OV4fl> AMVOC CHAUFFEUR. VERKOOPSTER. NAAIMACHINES 5e werktuigkundigen ARABISCHE VROUWEN MOCHTEN NIET WORDEN GEFOTOGRAFEERD 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1959 ZWIJNDRECHT TEL 0-1850-7541 (10 LIJNEN) TELEX ROTTERDAM 22176 Heden ging plotseling van ons heen, onze in nig geliefde vrouw en der kinderen zorgzame moeder, CATHARINA LEVINA GELDOF- VAN MOOLENBROEK, op de leeftijd van bijna 30 jaar. C. J. Geldof. An ja. Keesje. Tineke. O.- en W.-Souburg, 30 juli 1959. Koopmansvoetpad 41. De teraardebestelling zal plaatshebben op maandag 3 augustus a.s., des n.m. 2 uur vanaf het sterfhuis. Geen bezoek. Geen bloemen. Heden werd plotseling van ons weggenomen, onze innig geliefde dochter, zuster, schoon dochter, behuwdzuster en tante, CATHARINA LEVINA GELDOF- VAN MOOLENBROEK, op de bloeiende leeftijd van bijna 30 jaar. Uit aller naam, L. L. van Moolenbroek- Rijkse. Souburg, 30 juli 1959. Voor de vele bewijzen van deelneming na het overlij den en de begrafenis van onze lieve man, vader en grootvader, FRANS LEYNSE, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam, Wed. F. P. M. Leynse- de Kok. Schengestraat 58, Goes. Langs deze weg betuig ik aan allen mijn hartelijke dank voor de vele bewijzen van medeleven; ondervon den tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn in nig geliefde vrouw, CORNELIA BAAS. Mede namens de familie, J. Kloet. Rilland-Bath, aug. 1959. Bathpolder C 22. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de be wijzen van deelneming, be toond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg zame vader, behuwd- en grootvader, C. F. ELSLANDER. Uit aller naam, H. Elslander-van Son. Middelburg, augustus 1959. Molenwater 99. 1 AUGUSTUS-KOOPJE 1 Uw topper weer als nieuw 1 &er-4&&cp/' J. C. B. SIMONS. arts, en J. DE LA HAYZE, arts, AFWEZIG vanaf 1 t.m. 17 augustus. Repetitiecursus Z.T.I. te Goes, des zaterdagsmiddags. Aanvang 12 september. Aanmelding 4 en 11 aug. van 20-21 uur, tel. 2769. éérst even kijken naar de 3 nieuwe etalages, waarin U alles vindt voor een ideale vakantie. I BADLAKENS 12,45 - 14,35 - 18,85 PETTICOATS 12,40 - 13,95 - 16,75 DAMESPULLOVERS 17,25 - 20,00 - 20,65 Brouwenaar v. d. Kamer LIGSTOELEN 7,95 - 10,80 - 12,70 - 15,65 - 28,25 PARASOLS 40,70 - 60,40 PLAIDS 16,80 - 32,50 - 36,75 Langeviele 6-8 - Middelbu>g - Telefoon 2670 j I OVERHEMDEN BADBROEKEN HERENSHORTS 10,90 - 12,20 - 16,35 4,65 - 7,95 - 8,40 9,35 - 9,90 - 15,45 PER BOOT, BUS OF TREIN, LAAT DE P.Z.C. UW REISGENOOT ZIJN. NIEUWENDUK 35 VLISSINGEN - TEL. 2209 3 d. per boot ZEELAND MET DELTAWERKEN. 8 d. per bus en boot RIJN EN MOEZEL. 8 d. per bus en boot RIJN, NECKAR EN HEIDEL- BERG. Vraag gratis prospectus no. 15. WATERTRANSPORT - ROTTERDAM Eendrachtsweg 54 - Tel. 11.86.60 (3 1.) en natuurlijk weer eens gauw naar—} REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en... goedko per. Wed. P. J. v. d. PEIJL, Spuistr. 65, Vlissingen, tel. 2697 (01184). VOORKOM PRIKKELBAARHEID die vaak de oorzaak van slecht en onrustig slapen is met Calma Dragées. 2, bij elke drogist. Trekkingslijs ten gratis ter inzage vanaf 5 augus tus op alle verkoopadressen, kenbaar aan de raamstroken. Ook verkrijgbaar i f 0.25 p. st. Giro: 4028, „SUS". Rotterdam Voor uw oud goud, zilver, kralen enz. geven wij de hoogste waarde. •II >1 WESTKAPELLE Zuidstraat 66 - Tel. 284. Donderdags in Middelburg van 10-5 uur, Zuidsingel 54. Kredieten van 1.800, a 3 op gunstige voor waarden, zonder borg, voor iedereen verkrijg baar. Aflossing 25, p. maand. Wisselende wachttijd. Inl. bij „Bra- banta", Laan van Mer- tersem 118, Breda. VARINS' LADDERBEDRIJF Bealerard IJrendijke (Z) 6NKELE-OUBBEL6 SCHUIFLADDERS REFORMLADDERS STEIGERS FEUITL ADDERS VLIERINGSTRAPiESJ TRAPPEN ENZ. tel«t. Ï17 De rechter-commissaris in het faillissement van J. van Gilst, wonende te Vlissin gen, heeft bepaald dat de schuldvorderingen bij de curator moeten zijn inge diend vóór 1 oktober 1959 en dat de verificatieverga dering zal worden gehou den op donderdag 15 okto ber 1959, des namiddags te 15.00 uur, in het gerechts gebouw aan het Hofplein te Middelburg. De curator, mr. J. J. van der Weel, Bierkaai 3, Middelburg. JEAN lijders (sters) Met de MYOPLASTIC-band denkt U niet meer aan llw breuk! MYOPLASTIC is een moderne methode dlfr U van al Uw ongemakken bevrijdt. Inderdaad, het betreft hier niet een band met veer en kussen, maar een soepel anatomisch plastron, licht en wasbaar. Hij wordt aangewend in Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Italië, Portugal, Noorwegen, Fin land, Duitsland, België en Nederland. Deze anatomische band geeft zonder enige last een prima ondersteuning: Uw breuk wordtopzl|n plaats gehouden, a/s steunde Uze met de handen. Ook speciale modellen voor grote wondbreuken. MYOPLASTIC Is een Franse vinding, uitgedacht door het bekende Instituut Herniaire de Lyon. Inlichtingen voor Nederland: postbus 29 Maastricht. Een deskundige van het Instituut is voor gratis inlichtingen aanwezig bij onderstaande drogisten: OOSTBURG Fa. Huisman, Raadhuisplein 11, donder dag 13 aug. 10-12; TERNEUZEN Fa. W. Dingemanse, Axelsestr. 3, donderdag 13 aug. 2-4 MIDDELBURG Fa. Focus, Nwe. Burg 9, vrijdag 14 aug. 10-12 GOES Fa. Focus, Opril Grote Markt, vrijdag 14 aug. 1-3. DAGTOCHTEN NAAR Sprookjestuin „De Efteling", op 3, 7, 10, 14, 17, 21, 25 en 28 augustus, 7,p.p. Uit Goes en omgeving 6,50 p.p. Kinderen half geld. Diergaarde Blijdorp, Rotterdam, op 3, 7, 10, 14, 18, 21, 25 en 28 augustus, 8, p.p. Uit Goes en omge ving 7,50 p.p. Kinderen half geld. Valkenburg en Klein Zwitserland, op 6, 13, 20 en 27 augustus, 12,50 p.p. Uit Goes en omgeving 12,-. Apeldoorn, Veluwe en Betuwe, op 5, 12, 19 en 26 aug., 12,p.p. Uit Goes en omgeving 11,50. p.p. Amsterdam en 't Gooi, op 4, 11 en 18 augustus, 10,50 p.p. Uit Goes en omgeving 10,p.p. Geut, Brussel, Antwerpen, op 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 en 28 augustus, 8,50 p.p. Uit Goes en om geving 8,p.p. Vlaamse Ardennen, scheepsliften bij La Louvière, op 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 en 30 augus tus, 11,p.p. Uit Goes en omgeving 10,50 p.p. Dinant, Vallei Molignée, op 6. 13, 20, en 27 augustus, 12.p.p. Uit Goes en omgeving 11.50 p.p. Watervallen van Coo, Ardennen, op 5, 12, 19 en 26 augustus, 12.50 p.p. Uit Goes en omgeving 12.- p.p. La Roche, parel der Ardennen, op 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 en 29 augustus, 13,p.p. Uit Goes en om geving 12.50 p.p. Grotten van Han, Ardennen, op 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 en 27 augustus, 12,50 p.p. Uit Goes en omgeving 12,— p.p. Bouillon, Dal van Seinois, op 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 en 30 augustus, 13,p.p. Uit Goes en omgeving 12,50 p.p. Boulogne^ Noord-Frankrijk, op 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 en 28 augustus, 12,p.p. Uit Goes en omgeving 11,50 p.p. Belgische kust en Brugge (middagtocht) iedere zater dag, 7.p.p. Uit Goes en omgeving 7.50. Brugge (middagtocht) iedere zaterdag 5.p.p. Uit Goes en omgeving 5.50 p.p. Monschau en Aken, op 3, 6, 10, 13, 17, 20 en 24 augus tus, 13,p.p. Uit Goes en omgeving 12,50.p.p. MEERDAAGSE REIZEN 2 dagen door Nederland 40,vertrek op 6, 13, 20 en 27 augustus. 3 dagen door Nederland 65,vertrek op 3, 10, 17 en 24 augustus. 3 dagen Luxemburg en Duitsland 68,50, vertrek op 3, 10,17 en 24 augustus. 4 dagen Duitsland .89,vertrek op 3, 17, 24 en 31 augustus. 5 dagen Zwitserland en Vogezen 124.vertrek 10 en 31 augustus. 5 dagen Zwarte Woud, Zwitserland en Vogezen 124. vertrek op 17 augustus, dagen Centraal Zwitserland en Vogezen 149.ver trek op 3, 17 cn 31 augustus, dagen Oostenrijk-Tirol 144,vertrek op 10 en 24 augustus. dagen Oostenrijk, Italië en Zwitserland 182.ver trek op 3 augustus en 7 september. Alle prijzen met inbegrip van volledige hotelverzor ging en de prachtige rondritten vanuit de logeer- plaatsen. BESTEL TIJDIG UW PLAATSEN GOES Sigarenmagazijn P. Schipper, Beestenmarkt 6, tel. 3333; Sigarenmagazijn H. Sinke, Grote Markt 26, tel. 2760. MIDDELBURG Sigarenmagazijn N. Zandee, St.-Pieterstraat 1, tel. 2966; Sigarenmagazijn W. J. Verhage, Korte Delft 40, tel. 3813. SOUBURG Sigarenmagazijn „Speciaal", Kanaalstraat 44, tel. 391. VLISSINGEN Sigarenmagazijn Ter Meulen, Walstraat 34, tel. 2341 en SCHELDESTKAAT 96-98; PAUL KRUGERSTRAAT 21 TELEFOON 2175 - VLISSINGEN „TAXI CENTRALE WALCHEREN" N.V. vraagt voor zo spoedig mogelijk een bekwame en net voorkomende Kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling. Aanmelden Turfkaai 11, Middelburg - Telefoon 3200. Magazijn DE OOIEVAAR te Goes vraagt een VERKRIJGBAAR BIJ 't Naaimachinehuis P. A. DE KRAMER Lange Vorststraat 6 - Telefoon 2861 GOES FIRMA VINKE Co. roept op voor de Nederlandse Erts-Tankers Mij. N.V. te 's-Gravenhage, sollicitanten voor de functies van in het bezit van diploma V.D. Sollicitaties worden ingewacht bij de firma Vinke Co., afd. Technische Dienst, Parklaan 28, Rot terdam, telefoon 114200. N.V. AMSTERDAMSE OLIETRANSPORT MIJ De Ruyterkade 139 - Amsterdam. Wij vragen voor spoedige indiensttreding op onze motortanker „Dorestad" a) 3e WERKTUIGKUNDIGE (diploma A) b) ELEKTRICIEN c) ASSISTENT-WERKTUIGKUNDIGE Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Een Duitse persfotograaf heeft een aanklacht bij de justitie ingediend tegen twee lijfwachten van koning Saoed van Saoedisch Arabië, die hem hadden aangevallen en zijn camera hadden afgenomen. De fotograaf, Alfred Strobel, be weerde dat hij door de lijfwachten geslagen was toen hij foto's nam van de stoet auto's van de Arabi sche vorst bij diens aankomst in Freiburg. Strobel zeide dat een politieman zijn plicht verzaakte toen hij niets deed om Strobel te ontzetten. Strobel liep enkele schrammen en andere verwondingen op in zijn worste ling met de lijfwachten die sabels droegen. De persattaché van ko ning Saoed bood later verontschul digingen aan aan Strobel en gaf de camera terug, die echter bescha digd bleek. De persattaché zei dat de lijfwachten zich vei-plicht voel den op te treden omdat er Arabi sche vrouwen in het koninklijk ge volg waren. Het is namelijk in strijd met de Mohammedaanse godsdienst om foto's van 'de vrou wen te nemen. OVER PESSIMISME GE5PROKEN- ONTHOUD' JE GOED HETC'JFER- SLOT VAN DE BRAND KAST, SARA, VOOR GE VAL DAT EEN EFFEC-y# TENMAKELAAR ME 411 NEER SLAAT NU GA JE TE VER' JA IK ONTHOUD HET WEL, j HET 16 TUD N VOOR ON6 StAAPMUTS- JE, NIETJE ik heb 7^ VAN DAAG M N LAATSTE PAk- KET AAN DELEN VERKOCHT... AL ONS GELD IS NU raSHSELf A IN DIAMANTEN IÖ^JUM^BELEGD, HIER KZULT WELGE\EN IN DE J yL'JK HEBBEN, k. SAFE UOHN... J'J LIEVE ^l|MiiT l OUDE PESg ElAJA... BROWN MIS WAT LAAT VANAVOND SIK GA EENS K'J- KEN WAAR H'J L0LUFT^i|

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 12