eerst vacantie... en dan aan de slagl RIJKSPOSTSPAARBANK HOLLANDIA SANDIJCK WEES PRAKTISCH - GEEF VADER OP VADERDAG IETS WAT HIJ DRAGEN POLDER WALCHEREN ONBESCHADIGDE WASMACHINE VAN OEVEREN, YERSEKE DIESELMONTEUR, Zeeuwse Motoren Revisie N.V. Automaatschappij „ZEELAND" N.V. VADERDAG? kunstschilders- en tekenartikelen. „DE VERFBRON" heeft 't MERCEDES VAN OEVEREN - YERSEKE fa „DE TOEKOMST" N.V. 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 20 JUNI 1959 Brouwenaar v. d. Kamer Langevieie 6-8 - Middelburg - Telefoon 2670 CEMA PATENT Speciale aanbieding ballpoints moderne modellen vol-automatisch systeem vullingen in diverse kleuren prijs 1.25 Profiteert U van deze gelegenheid Lange Delft 2880 Middelburg SWEATERS 3,95, 4,35, 4,50 Notaris J. A. Janse de Jon ge te Middelburg, is voorne mens om op donderdag 25 juni 1959, om 20 uur, in het Notarishuis aan de Koe poortstraat te Middelburg, publiek te verkopen het HERENHUIS met TUIN, aan de Blauwedijk 13, met recht van erfpacht tot 31 dec. 2004, groot 1.97 a. Las ten 117,07. Erfpachtsca non 98,50. Ontruimd te aanvaarden (mits toest. B. en W.). Bezichtiging 24 en 25 juni, van 10-12 en van 2-4 uur, op vertoon van een bewijs van toegang met verdere in lichtingen verkrijgbaar ten kantore van genoemde nota ris, Hofplein 5. Het dagelijks bestuur van de Polder Walcheren, brengt ter algemene kennis, dat bij de heden gehouden verkie zing van drie commissaris sen in het polderbestuur, vertegenwoordigende eigenaren van de gebouwde eigendom; als zodanig zijn benoemd de heren, K. J. VAN LOO te Middelburg, Ir. J. P. BERDENIS VAN BERLEKOM te Middelburg en J. A. TA VENIER te Middelburg. Middelburg, 18 juni 1959. Het dagelijks bestuur voornoemd, P. LOEFF, wnd. voorzitter. B. gLOMP, griffies» De nieuwe mondelinge cursus voor het. VAKDIPLOMA KRUIDENIER vangt aan TE MIDDELBURG op 25 juni, aanvang 4.30, in hotel „De Een dracht", Markt, Middelburg. TE TERNEUZEN op 23 juli, aanvang 4.45, in hotel „Pays- Bas", Nieuwstraat 13, Terneuzen. Docent dhr. E. v. d. Zee U kunt zich opgeven aan de zaal of aan ons instituut. Bij de laatst gehou den examens behaal den onze cursisten prachtige resultaten. PITMANSCHOOL GOES Middelburgsestraat 6 £j Tel. 01100-3575 Ook voor het Tabaksdiploma Mr. P.W. MEYLINK, no taris te Middelburg, zal bij inschrijving verkopen het WOONHUIS met tuintje Baanstraat 22 te Middelburg, groot 95 ca. ONTRUIMD TE AANVAARDEN 1 juli 1959. Bezichtiging donderdag 25 juni, 24 uur. Inschrijvin gen uiterlijk woensdag 1 juli ten kantore L. Noord straat 37. Te koop of te huur 6 LOODSEN voor pakhuis, werkplaats of dergelijke. Breed 6-8 meter, diep 20 meter. Inlichtingen SCHOUT's woning- en land- goederenbureau, Korte Delft 41, lei, «880, UitUeUWK, Openbare verkoping van huizen te Middelburg. Notaris R. Batten te Mid delburg is voornemens op donderdag 2 juli 1959, 's avonds te 8 uurin het Notarishuis aan de Koé- poortstraat te Middelburg, pubiiek te verkopen 1. het huis en erf met berg plaats aan de Spanjaard straat 41 te Middelburg, groot 95 centiaren, bene den onverbuord, boven verhuurd voor 5,80 per week. Lasten 50. 2. het huis en erf aan de Brakstraat 41 te Middel burg, groot 76 centiaren. Dadelijk ontruimd te aan vaarden. Lasten 61.54. Bezichtiging daags vóór en op verkoopdag van 1012 en van 24 uur. Nadere inlichtingen ver krijgbaar bij voornoemde notaris, Pijpstraat 1. Waarom zou U een beschadigde wasmachine kopen Wij leveren U een gloednieuwe in pasteltint. Zo van de fabriek voor 140,-. Extra voor tijdklok 25,-. Bij betaling onder rembours 2 korting. Bij aflevering 60,- x iedere volgende maand 35,-. Telefoon 348 Alle machines met een vol jaar fabrieksgarantie. Aiïvejlexefl doet yerkogeu 1 Notaris D. C. van Werkum te Heinkenszand, zal op dinsdag 30 juni 1959, 's avonds 8 uur in „de Prins van Oranje" te Goes, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkopen I. Een woonhuis met gara ge, magazijn en erf, 's-H. II. Kinderenstr. 3 en Ro zemarijnstraat 24 te Goes, gr. 4 a 69 ca. In eigen gebruik geweest, n. Een nieuw gebouwd woonhuis met garage, erf en tuin, Prins Bernhard- straat 53 te Kloetinge, gr. 2 a 17 ca. Bewoond door de heer S. J. Meijers. Beide perc. op gebruik ta aanvaarden, uiterlijk 30 juli a.s., beh. toestemming van B. en W. en te bezichtigen op zaterdagen 20 en 27 juni a.s. nam. van 24 uur. Nadere inlichtingen tea kantore van gen. notaris. Hypotheek beschikbaar. GEVRAAGD die zelfstandig kan werken en ervaring heeft in het revideren van brandstofpompen. GORTSTRAAT 50 - MIDDELBURG MUZIEKHANDEL PIANO'S - ORGELS - VLEUGELS Stemmen, repareren, verhuren. FIRMA GEBR. VAN DAMME Middelburg: Lange Noordstraat 16. Vlissingen: Paul Krugerstraat 16. Begin uw vakantie goed bekijk onze nieuwe etalages. Verras uw kinderen met deze heerlijke sandalen, die ze kunnen blijven dragen tot In oktober. „Open schoenen die toch dicht zijn". Bovendien: 6 maanden garantie op de zolen, dus extra voordelig. De laatste tijd was 't: hard werken, examens doen, spanning... Zo'n paar weken rust komen je dus echt wel toe! Maar dan? Wat ga je dan doen? Tja... dan ga je aan de slag: je gaat geld verdienen. En wat doe je met dat .zelfverdiende geld? Natuurlijk heb je 't een en ander nodig. Maar je kunt vast wel iets opzij leggen... om te sparen! Je bent Jong. Je valt nog helemaal onder de bepalingen van de Jeugdspaarwet. Daar bof je bij! Want dat betekent: 'n aardige rente over alles wat je spaart en dan van 't Rijk nog eens 10% er bovenop... over geld en rente samen! Vraag aan het postkantoor inlichtingen over het Zilvervloot ideaalspaarplan GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR Erkend REISBUREAU voor alle toerwagen-, spoor-, zee- en luchtrei zen. Grootste toerwagen- bedrijf in Zeeland met modernste wagens en vakkundig personeel. A. M. ZWestsingel 1, Goes, tel. 2200 en 8321. ..en Uw auto zal het vér brengen ANKLETS SOKKEN DASSEN OVERHEMDEN RUITHEMDEN Een speciale etalage boordevol ideeën voor attractieve ge schenken maakt U-het kiezen gemakkelijk. 1,70, 2,10, 2,40, 2,70 2,70, 3,30, 8,85, 4,35 2,90, 3,10, 3,95, 5,90 10,90, 13,00, 16,30, 20,65 9,95, 10,35, 12,05 BLOUSONS 18,45 In de 2 andere etalages ziet U vele zonnige artikelen voor uw vakantie. Maak uw va kantie en weekenden zonniger, gezelliger en zorgelozer. Profiteer van deze tips en voordelige prijzen. LIGSTOELEN 10,80, 12,70, 15,65 en hoger KLAPFAUTEUILS 14,70, 19,40 PARASOLS 25,05, 28,60, 52,85, 60,40 STOELPARASOLS 15,25 TENTLINNEN 5,90, 9,55 Een fantastisch mooie sortering BADPAKKEN 7,00, 9,70, 19,50, 26,10 BADBROEKEN 1,90, 5,90, 7,30, 9,10 BADLAKENS 14,55, 18,85 STRANDPAKJES 10,80, 15,50, 19,40, 23.05 DAMES- EN HERENSHORTS 7,60, 8,95, 10,50, 14,15 Notaris B. A. van Verre te Middelburg is voornemens in het openbaar op woens dag 24 juni 1959 vanaf 10 u. in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middel burg, contant, een inboe delveiling te houden onder meer bestaande uit kabinetten, kasten, stoelen, tafels, bureau, schilderijen, boeken, bedden, kinderwa gens, koperwerk, antiek, dressoirs, ladekasten, slaap kamerameublement met toi letspiegel, serviesgoed, vloerkleden, lampen, invali dewagen, enz., enz. Te bezichtigen dinsdag 23 juni. Geef iefs goeds. Geef WALSTRAAT 8 - TELEFOON I VLISSINGEN BEDRIJFSWAGENS DE AT.ER VOOR ZEELAND TELEFOON 348 N.V. Bloch SMbbe Hollandla - Schoenfabriek»* Amsterdam - Woahrfjk Orenea Oen Bosch - Gtb» Denk erom: De ZILVERVLOOT vaart nog! INBOEDELVEILING. .6 maanden garantie op cta zolen Met goedi verkrijgbaar bij: AUTOMOBIELBEDRIJF Dr. Stavermanstraat 83-37, Vlissingen - tel. 3908/1184.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 10