ZONDAG MOEDERDAG Documenten- map m. rits, 2.85 10 FIBBE 20 KORTING. REGENMANTELS MEISJES REGENMANTELS 20 KORTING KOKOSTAPIJTEN KOKOSLOPERS 20 KORTING VASTE TAPIJTEN 20 KORTING. HANDWEEF GORDIJNSTOFFEN ESCHEN KENHUI5 4 'n M00RDVERHAAL 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1959. Hiermede vervullen wij de treurige plicht U kennis te geven van het overlijden van ons geliefd kind en zusje, LEUNI ELENA NUSSEN, op de jeugdige leeftijd van 12 jaar. Hij, die geen reken schap geeft van Zijn daden, doe ons in Zijn heilige wil berusten. J. J. Nijssen C. J. Nijssen- Straub Jan Kees Kapelle, 7 mei 1959. Jongeboomgaards 2. De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 11 mei 's middags om 2 uur. Heden 7 mei 1959 werd van ons wegge nomen ons innig ge liefd kleinkind, nichtje en achternichtje LEUNI ELENA NIJSSEN, op de leeftijd van 12 jaar. Hij, die van Zijn daden geen rekenschap geeft, doe ons in Zijn heilige wil berusten. Namens de familie te Kloetinge en Kattendijke, K. M. Straub- Welleman J. M. C. Straub- Allemekinders C. J. Straub- van Dijke J. P. Welleman 1 Geheel overgegeven aan Gods H. Wil, voor zien van de H.H. Sa cramenten, overleed na een langdurig, gedul dig gedragen lijden, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, NÏCOLAAS ADRIAAN KIEBOOM, echtgenoot van ADRIAN A MATTHIJSSEN, op de leeftijd van 49 jaren. Uit aller naam, A. Kieboom- Matthijssen. Middelburg, 5 mei '59. Noordsingel 170. De gez. H. Mis van requiem zal worden op gedragen zaterdag 9 mei a.s. in de parochie kerk van de H.H. Pe trus en Paulus te Mid delburg, om 9.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op het r.-k. kerkhof. De overledene ligt op gebaard in. het zieken huis Noordpoortplein te Middelburg. Heden behaagde het de Here van onze zijde weg te nemen, onze ge liefde man, vader en grootvader, de heer JOB WILSING, op de leeftijd van bijna 68 jaar. Uit aller naam, C. Wilsing— Veldhuizen. Goes, 6 april 1959. M. A. de Ruyterlaan 46. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zater dag 9 mei, op de alge mene begraafplaats te Kloetinge. Vertrek sterfhuis om 1 uur. Geen bezoek. Geen bloemen. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve va der, behuwd- en groot vader BASTIAAN DE LEEUW, weduwnaar van JOHANNA SLAAKWEG, ln de gezegende ouder dom van 80 jaar. P. de Leeuw B. H. de Leeuw- Vermeulen Bas Addie Bram Zaamslag, 6 mei 1959. Polderstraat 24. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 9 mfei a.s., 12 uur, op de begraaf plaats te Wolfaarts- dijk. Heden overleed zacht en kalm, na een ziek te van enkele dagen, onze geliefde vader, broeder, behuwdbroe- der en oom PIETER VLIEGER, in de gezegende ouder dom van 93 jaar en 3 maanden. Uit aller naam, J. Vlieger Pz. Biggekerke, 7 mei '59. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, moe der, behuwd- en grootmoe der, CORNELIA R. BOOG AARD-J OBSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, J. Boogaard. Domburg, mei 1959. Noordweg 9. handig voor vergadering en kantoor popeline-structuur en gabardine dubbel popeline, ook met fietssluiting. Maten 60 t.m. 100 VLISSINGEN op alle voorradige 100 cm breed 70 cm breed. Deze kokos wordt ook door ons geboord. VLISSINGEN op al in onze voorraad zijnde 100 cm breed, uitgezonderd Tretford en Jabo-tapljt. VLISSINGEN 500 m voor huis, keuken en slaapkamer, 120 cm breed, zolang de voorraad strekt. En voor moeders plan ten in de kamer, zo'n handig gietertje. Echt iets waar ze blij mee zal zijn. 'n Mooie porseleinen kop en schotel, daar is moeder blij mee, en vele malen per dag gebruikt ze dit cadeautje. En al is moeder geen jong meisje meer, toch ziet ze er graag leuk uit. Verras haar met een collier, armband, oor knoppen Iedere dag moet moeder geld uitgeven. Daarom komt zo'n Ieren geld beursje zo uitstekend van pas. En als er visite komt, is moeder wat trots op haar mooie cakeschaal van kantglas 6,50, 4,50, Ook piet een nieuwe handtas zal je bij moe der succes hebben. De nieuwste modellen in alle modekleuren. 9,75, 5,50, Moeder kan er ook best nog zo'n leuk schemer lampje bij gebruiken in de kamer. 6,75, 4,50, En als ze zo'n nieuwe theebeurs op haar dres soir heeft staan, blijft haar thee heerlijk warm. 16,75, 12,50, Voor moeder naar Jan Klaassen: „Als jij zo dun was als dat kaasplakje dan zou ik je het raam uitblazen." Katrijn„Tut, tutblaas niet zo hoog van de toren, ouwe Ik ben geen miljonair." Jan Klaassen: „Juist, daarom, Katrijn. Kaas is zó goedkoop dat je best royaal kunt zijn en toch zuinig. Ik heb gezondheid nodig, dus kaas. Krachtige, kostelijke kaas!" katrijn„Ik weet 't, Jan' Klaassen. Je hebt voor deze keer gelijk. Voortaan ligt de kaas er bij ons dik bovenop. Hup, daar gaat-ie! Bewijs Uw man ook eens dat U met kaas veel kunt geven door weinig uit te geven. Dat kostelijke, krachtige voedsel is zo gezond, zo lekker en... zó goedkoop! Vergeet vooral niet bij Uw kaasleverancier naar het Kaasreceptenboekje (25 ct) met prachtige kleurfoto's te vragen. Meer dan 50 ver rukkelijke recepten! GOES MIDDELBURG Doe nóg meer MAANDAG 11 MEI 1959, 8 uur n.m., BRITANNIA te Vlissingen. (in samenwerking met Nutsdepartement Vlissingen). DINSDAG 12 MEI 1959, 8 uur n.m., SCHOUWBURG te Middelburg. WOENSDAG 13 MEI 1959, 8 uur n.m., CONCERTZAAL te Zierikzee. Toneelgroep THEATER met: (Not in the bo'ok) Blijspel in 3 bedrijven van Arthur Watkyn Medewerkenden: Cruys Voorbergh Péronne Hosang Bob Goedhart en vele anderen. Regie: Cruys Voorbergh. Vertaling: Wim Kubbenga. KAARTVERKOOP: Vlissingen. Toegangsbewijzen f 4.uitsluitend in combinatie met (week)-lidmaatschapskaart Z.V.U. ver krijgbaar bij F. J. Clowting, St.-Eustatiuslaan 14, Vlis singen, uitsl. van 67 ur n.m., tel. 8616. Belangstellenden te Middelburg en naaste omgeving kunnen zich opgeven bij het Z.V.U.-secretariaat, Singel- straat 13, Middelburg, tel. 2715. Middelburg. ER IS NOG EEN BEPERKT AANTAL KAARTEN le rang f 4.75 en 3e rang f 2.— ter be schikking gekomen. Plaatsbespreking door loting MAANDAG 11 MEI a.s. op het Z.V.U.-secretariaat. Abonnementhouders le rang 7.30 uur n.m. precies; 2e rang 8.15 uur n.m. precies. N.B. Degenen die niet in Middelburg woonachtig zijn en zij die zelf komen bespreken of die zich bij de be spreking door een ander laten vertegenwoordigen genie ten VOORRANG boven degenen, die telefonisch bespre ken. Zierikzee. Toegangsbew. a 3,75 en 2,50 (r.i.) uitsl. in combinatie met (week)-lidmaatschapskaart Z.V.U. Kaartverkoop en loting op de dag der voorstelling om 10.30 uur aan de Concertzaal. Plaatsbespr. (na loting) 11.30 uur. Voor extra-bussen zie aanplakbiljetten en cir culaire. WEEKL1DMAATSCHAPSKAART f 0.75. VLISSINGEN De Provinciale Zeeuwse Courant is het dagblad van meer dan 28.000 gezinnen I RIJWIELEN EN BROMFIETSEN P. WISSE - OOSTKAPELLE. ZATERDAG 9 MEI a.s. HEROPENEN wij onze van ouds bekende rijwielzaak, die intussen is uit gebreid met de handel in en reparaties van bromfietsen. Wij nodigen U uit eens een kijkje te komen nemen. U zult versteld staan van de staaltjes die de Neder landse industrie U biedt. Houdt U verzekerd van onze royale service. GAZELLE - UNION H.M.W. - SOLEX EMPO - GERMAAN N.S.U. - KAPTKIN charmant hoogtepunt, de ster van de ROOVERS SCHOENENSHOW 1959 en 25,90 Kleurencitron, gebroken wit en azalearood. Een droomschoentje voor (ÖOVERS SCHOENEN WkWwU.5 MlM.li—

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8