Ons Eibernest speelde korfbal van klasse Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! Chefarine DYNAMO-PLOEG WON DE EXCELSIOR-ESTAFETTE ZEEUWS KNVB-ELFTAL WON VAN ZUIDELIJKE PROFS BEVERWIJKER H. VAN MINNEN WON MOLENTOUR LEWEDORP PROVINCIALE ZEEXJWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1959. IN SWIFTS JUBILEUMWEDSTRIJD Middelburgs team verloor met 9-2 HET SLOT VAN de prachtig geslaagde korfbaldag in Mid delburg vormde tevens het hoogtepunt van dit festijn. Het was namelijk de jubileumwed- strijd SwiftOns Eibernest die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Middelburgse korfbalvereniging gepland was. De Haagse Eibers hebben vrij wel hun sterkste twaalf mee «aar Middelburg gebracht en him spel is an ook een korfbal- demonstratie van de beste soort geworden, waaraan de honderden toeschouwers veel genoegen hebben beleefd. Twee oud-internationals hadden de Hagenaars in hun gelederen, na melijk Klaas Mulder en Harry Buurman, wélke laatste vorig jaar nog meespeelde tegen Bel gië, en verder nog drie spelers en speelsters, die in het Neder lands jeugdtwaalftal uitkomen: Theo van Zee, Herman Brasser en Loes Wals. Ons Eibernest won dit jubileumduel met 92. Voor Swift was deze uitslag hens Reen schande, hoewel we de Mid delburgse twaalf wel eens beter hebben zien spelen. Dat was even wel niet verwonderlijk, want bijna alle heren werden bij de serie wedstrijden ingeschakeld als scheidsrechter. Zij moesten zelfs aan het begin van hun wedstrijd het veld zelf uitleggen.... Zodoen de kwamen zij wel een beetje ver moeid binnen de lijnen. Dat was te merken. In snelheid moesten de Swiftianen het meestentijds afleggen tegen hun tegenstanders en tegenstandsters, het afgeven van de bal liet soms ook veel te wensen over en ten derde, en dat was wel het belangrijkste, had den zij hun schot thuisgelaten. Ener zijds hadden zij talrijke malen pech, ook door de bal wat te veel effect te geven, anderzijds schoten zij vrij slecht. En zo was het niet verwonderlijk, dat de Eibers inet 60- gingen rusten. Overigens volkomen verdiend. Hun techniek was uitstekend, evenals het plaatsen, waardoor hun spel zeer snel was. Geen moment te lang hiel den zij de bal in hun bezit, zowel de heren als de dames! Vooral het werk van de middenvakken was een lust om te zien. Dat was opbrengen van de bal, zoals het hoort. Dat zij zich zo nu en dan eens lieten verleiden toch wat te showen, het zij hun gaar ne vergeven. Bovendien, zij konden het doen. Regelmatig Reeds na 5 min. doorboorde de Eibers-aanval na een fout in de Swift-defensie de korf. En met de regelmaat van de bekende klok ver hoogden de Hagenaars de score tot 60. Overigens zaten de Swift-aan- vallers ln die eerste helft verre van stil. Zij probeerden zich zo goed mo gelijk aan het spel van hun tegen standers aan te passen en dat lukte vrij goed. Alleen met schieten hadden zij zoals gezegd meermalen pech. Ze- Standenlijsten ran het betaalde voetbal De competitie ln de eerste divisie B krijgt een spannend slot, nu GVAV op eigen terrein verloren beeft van Storm vogels. Sittardia won van HVC, zodat nu SlUardia en GVAV een gelijk aantal wed strijden speelden en jn punten (17) even eens gelijk staan. Hetzelfde is het geval met de nummers drie en vier, Stormvo gels en HVC, die beiden 27 wedstrijden hebben gespeeld en 16 punten hebben. EERSTE Dl VISIE A. Wageningen—De Graafschap 42, DFC— Haarlem 02. Volendam 294G. Leeuwarden 29—42. AG OVV 29—36. Limburgia 29—33. Alkmaar 29—3S. SVV 29—32. Eindhoven 29—31. BW 29—29. DFC 30—29. Helmond 29—28. For- tuna VI. 29—24. ZFC 29—22. Wageningen 30—22. VSV 29—21. De Graafschap 30—21. Haarlem 30—1-9. Volendam kampioen, Haarlem degra deert. EERSTE DIVISIE B HVC—Sittardia 2—4, RCH—KFC 3—1, GV AV—Stormvogels 2—3, Vole wijekers—Ex celsior 1—2, Roda Sport—RBC 3—2, Hel- mondla '55—Rigtersbleek 43. Sittardia 27—39. GVAV 27—39- Stormvo gels 27—38. HVC 27—33. Hermes-DVS 27— 30. Excelsior 27—26- KFC 26—25. Heracles 26—25. Vitesse 27—24. Helmondia '55 27— 24. RBC 27—24. De Volewïjckers 27—24. RCH 28—21. Rigtersbleek 27—17. Roda Sport 27—16. TWEEDE DIVISIE A. EDO—trvs 1—0, Xerxes—De Valk 3—2, WillielminaVelox 1—3, ONA—DOSKO 2—0, Longa—DHC 2—1. 't Gooi 26—39. DHC 26—36. EBOH 25—33. Hilversum 25—32. Velox 2631. UVS 25— 28. Longa 26—26. De Valk 25—25. Xerxes 25—25. EDO 25—22. De Baronie 26—22. Zeist 25—17. Wilhelmina 24—15. Ona 24—15. DOS KO 25—12. OM DE KNVB-BEKER. VDLHermes-DVS 1—2, Gouda—Celerl- tudo 1—2 (na verlenging). ker zes tot zeven maal rolde de bal over de korfrand heen en met wat goede wil hadden zij de Hagenaars zeker op 63 gehouden. Toen Ons Eibernest al direct na rust de stand op 70 had gebracht, vond men het in de Haagse kringen ken nelijk welletjes. De Eibers maakten er nu meer een demonstratiespelle tje van, waarbij overigens wel eens een paar slippers gemaakt werden. Maar korfbal bleven ze spelen. Adrie van Molenbroek smaakte het genoegen om direct na de zevende treffer der Eibers de stand op 71 te brengen. Het werd 81, daarna 91 voor de Haagse ploeg, en even voor tijd zag Jan Mondeel zijn hard werken beloond met Swifts tweede treffer. Wat de Middelburgers nog probeerden, een derde treffer kregen zij niet. Na afloop van de wedstrijd trok ken de beide ploegen met de be sturen naar het clublokaal van Swift, waar de voorzitter, L. de Vries van Swift, de door B. en W. van Middelburg beschikbaar ge stelde medaille aan aanvoerder Mulder van Ons Eibernest overhan digde. Verder werden nog over en weer vriendelijke woorden gespro ken. De Eibers hadden het eerste deel van de dag benut om onder leiding van twee Swift-leden een bezoek te brengen aan beziens waardigheden op Walcheren. Jan Mondeel is aan eijn betaaleer Klaas Mulder ontsnapt en hoog op springend ml hij een moment later de bal in de korf deponeren. Eet be tekende Swifts tweede doelpunt in de jubileumwedstrijd tegen Ons Eiber nest uit Den Haag en het werd op de valreep gescoord. Daarvóór hadden de Eibers echter al negenmaal de roos getroffen. (Foto P.Z.C. (Advertentie) Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en... doen wonderenI Men heeft ontdekt, dal bepaalde combi* natiej van geneesmiddelen een bijzonder weldadig effect hebben. Ofschoon de werking van eik middel afzonderlijk bekend was, bleek zulk een combinatie krachtiger te werken dan kon worden verwacht. Eén der bestanddelen zorgt dat niettegenstaande de krachtige werking ook de zwakste maag niet van streek raakt. Chefarine „4" is dan ook hèt middel bij uitstek tegen pijnen en griep. ÊLe Tegen pijnen en griep. Geschikt voor de gevoeligste maeg. wanl die wordi beschermd door hel bestanddeel (hefiroi. IN PUTTE THOR- en Olympia-team overtuigend geslagen De estafetteploeg van het Middel burgse Dynamo, die op Hemelvaarts dag deelgenomen heeft aan de esta fettewedstrijd 'van Excelsior '53 in het Brabantse Putte, heeft voor een prachtig succes gezorgd door deze estafette te winnen, waarmee de gro te Excelsior-cup 't bezit van de hoofd stedelijke lange-afstanders werd. Direct na het startschot nam de eer ste loper van de tweede Dynamo- ploeg de leiding. Het tempo lag al di rect vrij hoog en gezien de deelne mende ploegen kon op een harde wedstrijd gerekend worden. Thor als verdediger van de grote wisselbeker en Dynamo als de ploeg, die in 1958 op de streep-verslagen werd, haddén grote plannen. Na de eerste 1500 m had Olympia uit Halsteren de leiding genomen met Dynamo op de 3e plaats. Hierna kwa men de 900 m lopers in het veld. Olympia wist de voorsprong te be houden, terwijl Dynamo nog wat ver der achterop raakte. De 3e afstand (1200 m) bracht echter een gehele ommekeer in de strijd. Piet Zwarte- Eoorte wist namelijk na een keihard evoehten race de achterstand om te zetten in een voorsprong. Tijdens de 4e afstand (1500 m) werd deze plaats nog wel even be dreigd doch Cas Mulder zorgde voor een finish, die zowel voor Thor als Olympia '48 alle illusies wegnam. Rini Mondeel moest de laatste afstand (600 m) lopen en wist zodoende in de prachtige to- taaltijd van 16.9,4 deze race als eerste te eindigen voor Thor: en Olympia, Halsteren. Dynamo II werd vijfde. De Grote Excelslor- cup werd nu een Middelburgs bezit. „Vlissingen'-ploegen wonnen massaal juniorentoernooi Op de sportvelden aan de Irislaan en Baskenburgseweg te Vlissingen is op Hemelvaartsdag een massaal junio rentoernooi van de afdeling Zeeland van de K.N.V.B. gehouden. Er werden in totaal 184 wedstrijden gespeeld. De duur voor de wedstrijden der A-ploegen was 2 maal 15 minuten en bij de B-junioren 2 maal tien mi- Inuten. De uitslag bij de A-junioren luidt: 1. Vlissingen; 2. Hulst A n. B. junioren: 1. Vlissingen BI; 2. Hon- tenisse. Tot de finale van de A- ploegen drongen Vlissingen en Hulst A H door. De beslissende wedstrijd werd door Vlissingen met 10 ge wonnen. De finale bij de B-ploegen ging tussen Vlissingen B I en Hon- tenisse, die eveneens ln een 10 overwinning voor de Vlissingers ein- Advertentie) (Slot van pag. 9) wen hun victorie in: eerst kregen de Zuidelijken een scherpe aanval te verwerken, waarbij rechtsbuiten De Smit (Corn Boys), Groenewegen en linksbinnen Koch (Terneuzen) waren betrokken. Nauwelijks hadden de zuidelijken dit gevaar bezworen of Moens kreeg de bal van de Zeeuwse verdediging terug; met een flitsende schijnbeweging gleed hij langs Hees termans en scherp voor het doel staande schoot hij hard ia de uiter ste hoek (10). Even was er zelfs iets van paniek in de zuidelijke verdediging te bespeu ren, toen middenvoor Schuit keihard op doel schoot en De. Smit de terug springende bal over het leegstaande doel lepelde. Ook aan de andere kant een gevaarlijk moment: een kopbal van Koopal uit een corner over de lat. Een strak schot van De Wit werd subliem door Baart onschadelijk ge maakt. Als foxterriers De algemene verwachting wae, dat de zuidelijke profs na de rust snel hun vijftig gulden veilig zouden stel len. En inderdaad, speelden de Bra banders en Ltmbörgèrs als foxter riers. Maar ondanks dat krègen dé Zeeuwen ook in deze periode met uitzondering wellicht van de perste tien minuten de besté kanséh: Moens begon met de profs wakker"te schudden: hij kwam met de bal vrij voor de keeper, maar schoot toen naast! Onmiddellijk daarna veröor- Een beeld van de drukbezochte Mo lenronde van Leïóedorpdie dit week eind werd verreden en gewonnen werd door de Beverwijker H. van Minnen, nadat deze ernstig was be laagd door A. Heynen en Frans Ver- bart. Deze laatste renners zagen zich de eerste plaats echter door pech ont gaan. (Foto P.Z.C.) NIEUWELINGEN EN ADSP1RANTEN Verbart en Heynen door pech uitgeschakeld De flink uit de ld uiten gewassen Be verwijker H. van Minnen heeft giste ren de Molentour te Lewedorp voor nieuwelingen op zijn naam gebracht-. Reeds bij de eerste doortocht had hij een beduidende voorsprong, die liij gedurende het verdere verloop van ilo wedstrijd niet meer afstond. Toch is zijn overwinning ln de slotfase van de wedstrijd tweemaal in gevaar ge- weest. Dat was bij het ingaan van de laatste ronde toen de beide Middel kamp-renners Frans Verbart en Al- bert Heynen hun hielen lieten zien aan de kopgroep-Van Minnen en in korte tijd een gat van 50 meter sloe gen. Even verrassend als ze was ontstaan, kwam aan de ontsnapping een eind, toen de tube van Heynens voorwiel af liep. Hij moest van rijwiel verwisse len en Frans Verbart moest zich terug laten zakken in de kopgroep. Een ze ker schijnende Zeeuwse overwinning ging verloren. Toch was alle hoop van de Zeeuwse supporters bij het aanzetten voor de eindsprint niet vervlogen, want op 250 meter voor de finish, bij het ingaan van de laatste bocht, lag Heynen, die keurig was teruggekomen, in tweede en Verbart in derde positie. Bij een gedrang in de middenbocht kwam Ver bart echter te vallen en daarmee ver speelde hij zijn kansen. Tussen Hey nen en Van Minnen ontwikkelde zich een felle eindsprint, waarbij alle an deren in de kopgroep ver achterble ven. Op 150 meter passeerde Heynen, maar op de finish had Van Minnen zich zodanig hersteld, dat hij met een minimaal verschil winnaar werd. Heynen en Verbart kunnen zich er echter op beroemen, dat zij door hun agressiviteit de wedstrijd maakten. Uifc de kopgroep waren in de loop van de wedstrijd Van Pierre, Hoo- geriand en Franken door pech ver dwenen. Het grote peloton viel In drieën uiteen. De Goesenaar J. van der Weele reed daarin een verras sende wedstrijd, terwijl zijn club genoot P. Hillebrand iets beneden de verwachtingen bleef. De Middel burger R, Ovenveel handhaafde zich in dit sterk bezette nationale veld uitstekend. Overigens had het wedstrijdverloop, dat zich over 19 ronden (80 km) uit strekte, weinig hoogtepunten. Uitslagen De uitslag luidde: 1. H. van Minnen, Beverwijk, 80 km in 2 uur, 5 min.; 2. A. Heynen, De Heen, z.t.; 3. S. Jansen, Delft, op 50 m; 4. F. Verbart, Goes, op 200 m; 5. J. van Riet, Roosendaal, op 3 min.; 6. A. Dorst, Rotterdam, op 6 min.; 7. C. Jansen, Haarlem, z.t.; 8. J. Kuiper, Rotterdam, z.t.; 9. J. van Geloof, Waarde, z.t.; 10. R. van Over- weel. Middelburg, z.t.; 11. L. Franken, Stampersgat, z.t.; 12. W. Blommaart, Haarlem, z.t.; "13. J. van der Weele, Goes, z.t.; 14. R. Niemandsverdriet, Rotterdam, z.t.; 15. Elzenaar, z.t.; 16. J. Tolhoek, Yerseke, z.t Bij de adspiranten was weinig van krachtsverschillen te bespeuren De enige Zeeuwse deelnemer Jan de Looff uit Wi8senkerke. speelde een domine rende rol door de gehele wedstrijd op kop te rijden. Een poging om bij het ingaan van de laatste ronde alleen weg te komen mislukte, zodat een massale eindsprint de beslissing moest brengen. De uitslagen: 1. W. Franken, Stampersgat, 25 km in 43 min., 30 sec.; 2. G. de Koning, Breda, z.t.; 3. J. de Looff, Wissenkerke, z.t.; 4. D. Koningen, Den Haag, z.t.; 5. A. van Oosten, Rotterdam; 6. J. van Hoog- donk, Roosendaal; 7. O, van den Bosch De Meem; 8. Chr. Mertens, Lepel straat; 9. D. Wierikx, Roosendaal en 10. R. van Tillo, Leoelstraat, allen in dezelfde tijd. De wedstrijden waren behoorlijk bezocht. zaakte een felschot van Koopal, waaruit de bal via het lichaam .van Baart het veld weer insprong, een gevaarlijke schermutseling voor hét Zeeuwse doel. Resultaat:, een corner en niet meer. Bij een snelle combinatie tussen Lenz en Koopal zorgde laatstge noemde ervoor, dat De Waal „neer- gewalst" werd en groggy bleef lig gen. Toen De Waal weer kon lo pen, liep Goskens op de rechter vleugel toch even harder dan Ver hulst, maar door „pingelen" ging deze uitnemende kans voor de zui delijken verloren. Toen was het zuidelijk vuur al weer ver ge blust. Uit een voorzet van een opgedrongen Vogel kwam Nol Smit in een uitste kende positie, maar de Zeeuwse aan valsleider kon de bal niet onder con trole krijgen. Moens Kreeg door een verre pass van Verhulst en na een lange solorush-het leer dicht bij de netten, maar de vuist.van Feijt kwam nog net op tijd. Na ongeveer een half irar kon echter ook Feijt niet meer redden, toen Groe- .néwegen weer één van zijn droom- pksse's lanceerde en Moens plotse ling alleen voor :<le doelman opdook. Moens had geen moeite er toen 2—4) van te maken, maar waarschijnlijk niet ten onrechte protesteerden de profs fel voor buitenspel Korte tijd hierna viel binnenspeier Koch van Terneuzen uit, maar coach Bram de Smit stuurde niet de Mid delburgse binnenspeier Goossen bin nen de lijnen, maar halfspeler Van Wezel. Bijna maakte deze invaller na een combinatie met Groenewegen en Schuit een doelpunt, maar ook nu weer redde Feijt. Redding was er echter niet mogelijk voor de profs, toen Nol Schuit 'plotseling in het centrum het leer kreeg en loeihard en zuiver raak kogelde (30). Met dit doelpunt rechtvaardigde Schuit die technisch iets te kort schoot in dit gezelschap, plotseling zijn opstel ling. Het lukte de verbeten strijden de profs niet meer de eer te redden, hetgeen op de „eretribune" de pro fetische uitspraak veroorzaakte: „Waarmee dus duidelijk is, dat ook het betaald voetbal niet alles zalig makend is". Franse wedstrijden in K.N.V.B.-toto In verband met het feit, dat de K.N. V.B.-toto voor zondag a.s. overwe gend Franse wedstrijden bevat, ge ven wij de stand van de Franse le divisie, bijgewerkt tot en met heden. Nice 33 22 6 5 50 69—30 Nimes 33 19 9 5 47 66S5 R.C. Parijs 33 15 13 5 43 70—39 33 17 8 S 42 75—52 33 14 8 11 36 59—54 33 12 10 11 34 44—44 33 12 9 12 33 57—52 33 13 33 14 33 13 S3 13 Reims Sochaux Monaco Angers Rennes Lyon St. Etlenne Strasbourg Valenciennes Sedan Toulouse Lille Nancy Limoges Lens Marseille Alès 7 13 33 56—53 5 14 33 5561 7 13 33 55—65 6 14 32 53—65 8 13 32 44—54 33 9 13 11 31 56—49 33 11 9 13 31 53—51 33 9 10 14 28 54—63 33 10 8 15 28 54—70 33 9 9 15-27 40—51 33 9 7 17 25 45—60 33 6 9 18 21 44—70 33 7 7 19 21 41—72 „De Braakman" hield hengel concours nabij Hoofdplaat Vierhonderdentwintig vissers hebben op Hemelvaartsdag deelgenomen aan de hengelwedstrijden, die de bengel- club „De Braakman" te Biervliet in de Westerschelde nabij Hoofdplaat organiseerde. Onder deze deelnemers waren meer dau 100 Belgen en enkele Fransen. In totaal hebben 229 deelnemers 52 kg vis gevangen. De organisatie van deze wedstrijden was uitstekend. Na afloop van de wedstrijden werden de voorzitters van de deelnemende ver enigingen op het stadhuis ontvangen en toegesproken door burgemeester A. P. Kostense. In het clublokaal van „De Braakman" werden de prijzen uitgereikt door burgemeester Kosten se. Tijdens de ontvangst op het stad huis bood de voorzitter /an „De Braakman", da heer W, Gruben de muziekvereniging „Harmonie" een deel van de opbrengst van de loterij aan als bijdrage voor de aanschaf van pt; 2. L. Helsland, Sas van Gent, 695 de capes voor de leden van de jeugd drumband. De uitslagen luiden: 1. G. Wante, Oostkustvissers, België, 820 pt; 3. E. de Kort, Sas van Gent, 555 pt; 4. P. de Ruijter, Middelburg. 535 pt; 5. H. Schooff, Terneuzen, 510 pt; 6. O. van Raepenbuach, Eeklo, 505 pt; 7. F. van Twist, St. Maartensdijk, 500 pt; 8. R. Suikerbuik, Halsteren, 480 pt; 9. F. van den Berge, Terneuzen. 465 pt; 10. P. Vcrdegem, Biervliet, 455 pt. De prijs voor de grootste groep ging naar „De Zeebaars" uit Scherpenisse, die met 57 leden verte genwoordigd was. Aan de clubs, die met meer dan 10 leden deelnamen werd een herinneringstegel uitgereikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 6