Revanche op Turkije zal een moeilijke taak blijven BOSCH PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer GOES EN WILL VAN ZOELEN II SPEELDEN 2 MAAL GELIJK TERUGBLIK OP DE ZEEUWSE TITELSTRIJD DAMMEN 1959 VRIJDAG 8 MEI 1959. f ii OV IN G I ALE ZEEÜW8E CO RAN T 21 ZONDAG IN INSTANBOEL Omstandigheden in nadeel van het Nederlands elftal (door ir. A. van Emmenes) Toen mijn radio-collega Jan de Troye mij na afloop van de wed strijd Nederland-België „heet van de naald" vroeg hoe mijn ver wachtingen voor de volgende wedstrijden van onze nationale ploeg waren, heb ik mij daarover in pessimistische bewoordin gen uitgelaten. De oud-international Bep Bakhuïjs, die eveneens zijn mening mocht .laten horen, kon moeilijk een ander oordeel vellen. Maar hij voegde er althans nog aan toe, dat het Neder lands elftal wel vaker, als men er weinig van verwachtte, voor verrassingen heeft gezorgd. Nu dan de inderdaad heel moeilijke uitwedstrijd tegen Turkije te Istanboel het oude Konstanti- nopel voor de deur staat, zullen wij dan maar op die verras sing hopen. In het seizoen 1957-'58 leed het Nederlands elftal maar één nederlaag en dat was juisttegen Turkije, op 4 mei van het vorig jaar. En aangezien die nederlaag in eigen land, namelijk in het Olympisch stadion te Amsterdam, werd geleden, behoeft het nauwelijks betoog, dat de kans op revanche nu niet bepaald groot kan worden geacht. Nu is dat tevens de eerste nederlï\V! geweest, die werd geleden sinds Elek Schwartz als bondscoach optrad. Aan gezien hij bij het begin van het vol gend seizoen al twee jaren in dienst van de K.N.V.B. is, kan men moeilijk voorbij zien aan de omstandigheid, dat hij op goede resultaten mag terug zien. Waarbij wij natuurlijk niet mo gen verbloemen, dat onze ploeg in die periode weinig of geen tegenstanders van hoge internationale klasse te be. kampen heeft gehad. Aan de andere kant is de conclusie dat het Neder lands elftal tegen Turkije een slechte dag heeft gehad niet onredelijk. Ve len zullen zich nog wel herinneren, dat de Oranjespelers hun tegenstan ders kennelijk onderschatten en het, met de begrijpelijke voetbalmoeheid in de benen, meestentijds kalmer aan hebben gedaan dan achteraf wenselijk bleek. Dat was in elk geval een grove misrekening, want de Turken lieten goed, snel en aantrekkelijk voetbal zien en de onzen moesten gedogen, dat een voor rust verkregen 1-0 voor sprong dank zij een door Wilkes ingeschoten strafschop in een 2-1 achterstand werd omgezet door twee snel achter elkaar gescoorde doelpun ten van middenvoor Aktay. En toen was het te laat. Inmiddels allang tot het inzicht gekomen dat de Turk se voetballers in geen enkel opzicht onze minderen waren, kon men geen greep meer op het spel van deze te genstanders krijgen. In ieder geval is men nu gewaar schuwd en zonder daaruit af te leiden, dat onze ploeg overeenkomstig een bekend spreekwoord nu voor twee telt, kan men er wel staat op maken, dat onze ploeg zich van het begin af volledig zal geven. Een andere vraag is echter of het team de goede vorm zal kunnen opbrengen, die nodig is om Istanboel omslagen te verlaten. Tegen België was die goede vorm er namelijk helemaal niet. Nu hebben vele critici over het hoofd gezien, dat de wedstrijden tegen Bel. gië al sinds jaren bijna allemaal van slecht of matig gehalte zijn geweest. Tegen de London Combination had zo ongeveer hetzelfde elftal, zij het dan met Canjels heel goed spel laten zien. Het elftal kén het dus nog wel en van voetbalmoeheid een nogal gewoon Nederlands verschijnsel in de mei maand is nu, naar het mij voor- Sla Raak I won van Sjef I In de vierde klas Zuid afd. I speelde Goese Sla Raak I tegen Sjef I. De Goesenaren wonnen met 53. Heren enkel: J. BarthJ. Paridaen 6-0, 6-3; W. SmallegangeF. v. Dongen 6-4, 1-6, 6-4. Dames enkel: mevr. L. MolMej. J. Trapman 6-4, 7-5; mej. M. v. Burg mej. R. Jonckheere 4-6, 1-6. Gem. dubbel: mej. M. v. Burg/J. Barthmej. J. Trapman/J. Paridaen 3-6, 9-7, 4-6; mevr. L. Mol/W. Smal legangemej. R. Jonckheere/R. Wyllemans 6-2, 3-6, 6-3. Heren dubbel: J. Barth/G. v. d. Loo J. Paridaen/R. Wyllemans 6-4, 6-4. Dames dubbel: mevr. L. Mol/mej. M. v. Burgmej. J. Trapman/mej. R. Jonckheere 5-7, 4-6. B O UGIES voo/ iedere motor Imp. N.V. Willem van Rijn Haarlemmerweg 475, Amsterdam Tel. 185222 (10 lijnen) Telex 12282 komt, nog geen sprake. Ik ben dan ook niet geneigd mee te doen aan de anti-Schwartz-campagne, die zo hier en daar oplaait. Ik bedoel daar maar mee, dat de wijzigingen in de ploeg, die tot de uiteraard altijd ge wenste verjonging zouden moeten lei den, nog niet zie. ROUTINE Ons elftal van nu bezit een grote mate van routine en die kostelijke eigen schap zal tegen de behendige Turken nodig zijn, te meer daar de omstan digheden voor de onzen niet gunstig liggen: hoge temperatuur en een hard, goeddeels grasloos veld. Ons defensie- Het Nederlands elftal voor Turkije 10 mei in Istanboel tegen Turkije zal uitkomen, is als volgt samengesteld: doel: De Munck (Dos); achter: Wiersma (PSV) en Kuys (NAC) midden: Notermans (Fortuna '54), Van der Hart (Fortuna '54) en Klaassens (WV); voor: Van der Kuil (Ajax), Rijvers (Feyenoord), Canjels (NAC), Van der Linden (DOS) en Moulijn (Feyenoord). In vergelijking met het elftal, dat zondag 19 april tegen België speelde, is het team slechts op één plaats gewijzigd. Zoals eerder werd ge meld moest Abe Lenstra zijn plaats afstaan. Zijn plaats wordt ingeno men door Tonny van der Linden, te gen België middenvoor. Leo Canjels, die tegen de Belgen niet kon worden opgesteld wegens een blessure, de buteert. blok is tóevallig precies hetzelfde als in de thuiswedstrijd tegen Turkije en alle betrokken spelers zullen stellig, onder aanvoering van Cor van der Hart, hun uiterste best doen om aan een revanche mee te werken. In de voorhoede hebben alleen de twee vleugelspelers zich ge handhaafd. Ook Lenstra is (voorgoed?) van het toneel ver dwenen, maar nu kan Bijvers voor de ook in deze linie onont beerlijke routine-factor zorgen. De debutant, de NAC-er Can jels, topscorer van de eredivi sie, krijgt het moeilijk, maar misschien kan juist hij het zijn, die voor een verrassing zorgt. Wij zijn niet gerust op de uit slag, maar wie weet hoe het meevalt. Zaterdagvoetbal WIN 50 ROLLEN KLENES DROP MAAK EEN LEUKE TEKENING met het Klene-monnetje (of geef een aardig idee voor onze tekenaars) en zend deze met één Frujetla wikkel aan Kiene N.V. Amsterdam. Vermeld naam, adres en leeftijd. Elke week 20 prijswinnaars I je proeft het... ZEEUWSE TAFELTENN1SCOMPETITIE De promotie-degradatie wedstrijden tussen „Will van Zoelen II en Goes I zijn beide in een 55 gelijkspel ge ëindigd zodat een beslissingswedstrijd waarin geen dubbelspel gespeeld wordt, noodzakelijk is. In de wedstrijd „Will van Zoelen n" Goes bleef J. Sinke van eerstge noemd team ongeslagen terwijl W. Huibregtso voor éénmaal winst zorg de. Het dubbelspel was voor de Mid delburgers. De wedstrijd GoesWill van Zoelen II werd de revanche van J. J. Koe ne op J. Sinke, want na drie spannen de games kwam de Goes-speler zege vierend uit de strijd. De overige twee wedstrijden wist J. Sinke weer te win nen en W. Huibregtse won zowaar van het gehele Goese team. Hilleman van Will van Zoelen kon in beide wedstrijden geen overwinning beha len. Doordat Goes nu het dubbelspel won werd dé einduitslag wederom 55. De pas uit militaire dienst ont slagen W. Huibregtse bleek voor Will van. Zoelen een danige versterking. De eindstanden: W. v. Zoelen I 12 12 0 0 24 96-24 Wllno I 12 9 1 2 19 81-39 Sla Raak 12 7 1 4 15 67-53 Sorry II 12 5 0 7 10 63-57 Spirit 12 4 2 6 10 54-66 Wilno II 13 2 1 10 5 42-87 W. v. Zoelen II 13 1 1 11 3 30-99 2e klas. Goes 12 11 0 1 22 94-26 Sla Raak II 12 10 1 1 21 81-39 Sorry III 12 6 2 4 14 57-63 PZF/M 12 5 2 5 12 59-61 VSV 12 4 2 6 10 66-54 Spirit II 12 1 2 9 4 39-81 W. v. Zoelen III 12 0 1 11 1 24-96 3e klas. Wilno III 18 17 0 1 34 150- 30 Sorry IV 18 16 0 2 32 140- 40 PTT 18 15 0 3 30 150- 30 Wilno IV 18 10 0 8 20 96- 84 Spirit III 18 8 1 9 17 90- 90 W. v. Zooien IV 18 8 0 10 16 75-105 Spirit IV 18 7 1 10 15 69-111 Spirit V 17 4 0 13 8 57-113 W. v. Zoelen V 18 2 1 14 5 42-138 Wilno V 17 0 1 16 1 21-149 mgr. Volgens mededelingen van Maccari, secretaris van het Vicariaat van Rome, krijgt het bisdom Rome, thans met een bevolking van twgo miljoen zielen, dit jaar slechts vijftien nieuwe een .JVWl "«V-IUII, Ml, jaai 01UV.1&10 v IJl 111 I 1 ïuwe priesters terwijl er eigenlijk n vijftigtal nodig zijn. Groot handbaltoemooi op tweede pinkster te Yerseks De sportvereniging „Neptunus" te Yerseke organiseert op tweede pink sterdag een groot internationaal handbaltoemooi, dat gehouden zal worden op het gemeentelijk sportter rein aan de Marijkelaan. De herenteams zijn verdeeld in 6 poules, de damesteams in 2 poules. Poule A, heren: Dietzenbahn uit Dietzenbahn (Duitsland); T.V. Schiefbahn 1899 uit Krefcld (Duits land); E.M.M. I uit Middelburg en Tonido I uit Goes. Poule B, heren: P.S.V. I uit Eindho ven; S.G. Union, Düsseldorf (Duits land); Hellas, Goes; Uilenspiegel, Antwerpen (B.). Poule C, heren: Jullich, Jullich (Duitsland); P.S.V. n, Eindhoven; S.O.A. I, Breda en Neptunus, Yerse ke. Poule D, heren: Haarzopf, Essen (Duitsland); Fortuna I, Bergen op Zoom; Rapid I, Breda en Tonido H, Goes. Poule E, heren: O.N.O., Kapelle; De Meeuwen, 's-Heerenhoek; Fortuna, Bergen op Zoom en Neptunus n, Yerseke. Poule F. horen: Tonido HI, Goes; E. M.M. H, Middelburg, Rapid n, Breda en S.O.A. II, Breda. Poule A, dames: P.S.V., Eindhoven; Wlokziarz, By torn (Polen); Rapid, Breda; Hellas, Goes en Athene, Den Haag. Poule B, dames: E.M.M., Middel burg; S.O.A.Breda; De Meeuwen, 's-Heerenhoek; Fortuna, Bergen op Zoom en Neptunus, Yerseke. Tafeltennis sterrentoernooi Heden .vrijdag 8 en zaterdag 9 mei wordt in 't gymnastieklokaal van Kin- derzorg te Middelburg 't sterrentoer nooi gespeeld. Dit toernooi wordt voor de tweede maal georganiseerd door de Middelburgse tafeltennisver eniging „Will van Zoelen." De volgende spelers zijn door de keu ze-technische commissie aangewe zen en hebben hun deelname toege zegd: P. de Waal, P. Martijn, R. van Breen, Fr. Haarsma, E. de Poorter (allen lid van de Vlissingse tafelten nisvereniging „Sorry"); J. Poppe, M. Hofman. J. Sinke, D. de Dreu (allen van „Will van Zoelen") en Wonder- gem van „Sla Raak." Het belooft een spannende strijd te worden daar alle prominente spelers uit Zeeland vertegenwoordigd zijn. Er wordt een volledige tienkamp ge speeld, zodat er in totaal 45 wedstrij den gespeeld moeten worden. De wis selbeker is in het bezit van P. de Waal die ook nu weer de beste kan sen heeft. Een parfumeriewinkel in Neu renberg heeft een „lippenstift- bar" laten installeren. De da mes kunnen nu op haar gemak een keus doen uit de 200 grada ties rood en zien wat haar het beste staat. Het voetbalprogrnmmn, zowel voor de zaterdag- als voor de zondagcom petitie is maar klein. Voor de zater dagcompetitie wordt slechts één wed strijd gespeeld, namelijk een beker duel tussen Veerc en Wemeldinge. Voor de Veerse ploeg is het een goe de training hoe het er in de le klas toegaat. Overigens zijn de nieuwe le klassers helemaal niet kansloos. Vooral op eigen terrein bijten ze flink van zich af. Maar Wemeldinge, heeft aan een gelijk spel al genoeg. Voor de landelijke competitie kan de beslissing a.s. zaterdag vallen. Als Arnemuiden van Nicuwdorp wint en SSC eveneens van Good Luck, dan is SSC kampioen. Maar zover zien we het a.s. zaterdag nog niet komen, want Nieuwdorp zal toch volgens ons alles nog in het werk stellen om zijn laatste wedstrijden te winnen, te meer nu SSC vorige week een puntje verloor. Dat kan nogmaals gebeuren en dan kan Nieuwdorp nog gelijk ko men. De mogelijkheid op een beslis singsduel is er dus en al zijn de wed strijden tegen Arnemuiden dan altijd heel moeilijk te voorspellen en al speelden zowel Arnemuiden en Nieuwdorp de laatste weken wat on der de maat, toch geloven we in een zege van de Bevelanders. Verder speelt Col. Boys tegen Sprang, zeker mot winstkansen, en AZW tegen Zwaluwse Boys. waarin misschien een puntje te verdienen is. Onze voorspellingen luiden: VIERDE KLAS (landelijk voetbal) VrederustDinteloord (2). SSC Good Luck (1), Col. BoysSprang (1), AZWZwaluwse Boys (3), Ar nemuidenNieuwdorp (2). BEKERVOETBAL. VeereWemeldinge (3). Afdelingsvoetbal Voor de zondagcompetitie is er een promotie- en een gewone competitiewedstrijd. De promotie voor de le klas gaat tussen Patrijzen en Philippine en gezien de resultaten in de afgelopen com petitie slaan we de papieren van Patrijzen hoger aan dan die van de Zeeuws-Vlamingen, gramma luidt dan: Het pro- PROMOTIE. Patrijzen—Philippine (1). DERDE KLAS B. Middelburg IVWalcheren H (2). ZEEUWSE DAMRUBR1EK De Jonge zat op het vinkentouw In onze voorbeschouwing van het Zeeuws hoofdklassckampioenschap wezen wij op het te verwachten duel tussen de jeugd (Lere G. Blom van Rijswijk) en de groep Joh. de Smet Heijdra Schuitema om de bezetting van een goede plaats in de middenmoot. Bij het opmaken van de eindbalans blijkt nu. dat bij de jeugd alleen Joh. Lere ziehjheeft we ten te onderscheiden, terwijl van de andere groep alleen De Smet zich wist te handhaven. Lere heeft het niet gelaten bij een poging zich bij de „eerste zes" te klasseren, liij ste vende regelrecht door naar de top van de ranglijst, alwaar de gerouti neerde M. F. de Jonge gereed stond om hem beentje te lichten, ten gunste van schrijver dezes. In alle bescheidenheid overigens moge hij op merken, dat het behalen van een 9e Zeeuwse titel voor hem niet zo ener verend meer is als een tien jaar ge leden, toen hij trillend van de zenu wen maar uiterlijk onbewogen een blunder beging tegen een zekere Vink in de laatste minuut van de laatste partij van bet toernooi. Een partij, waarin Vink totaal verloren stond, en waarin deze voor de aar digheid nog wat door zat te schui ven. Een partij, die slechts remise behoefde te lopen om het kampioen schap naar Goes te brengen De situatie was voor Lere dit jaar weliswaar niet geheel gelijk, want door een remise zou hij geen kam pioen zijn geworden, maar zou hij gelijk geëindigd zijn; bovendien stond hij niet gewonnen, maar trof hij een bijzonder waakzame De Jon ge op het vinkentouw. Toch geloven wij, dat er in de situatie een ze kere overeenkomst valt te bespeuren. 1166. Steeds lager liet ka pitein Mare het grote schip daleh boven het punt waar zich volgens de kaart de schuilplaats van hun vijan den moest bevinden. Het was uiterst gevaarlijk, om dit zo midden op de dag te doen, maar hij moest risi co's nemen, wilde hij zijn doel bereiken. Grote wol- kenschaduwen schoven als levende, donkergroene inkt vlekken over de boomkrui nen en de hier en daar lood recht omhoogrijzende rots formaties. Onafgebroken tuurden Mare en Storm door de grote kijker aan een der observatievensters. „Tja", mompelde Mare na lange tijd geaarzeld te hebben, „ik geloof werkelijk... Daar aan de voet van dat linkse bergmasslef... Dat lijkt toch wel. Kijk jij eens". Nu boog Arend zich over het instru ment. „Warempel" riep hij uit. „Dat is vast een afgraving of zoiets en je kunt ook duide- lijk enkele mijnschacht-openingen zien. Maar er is geen spoor van menselijk leven te be speuren". .Hij richtte zich op. „Dat kan na tuurlijk een valstrik zijn. En dat moesten we dan maar meteen gaan onderzoeken. Voel je wat voor een verkenningstochtje met de Hor zel, kapitein Mare?" En evenzeer zijn wij van mening, dat Lere in deze eervolle tweede plaats gedeeld met De Jonge voldoende stimulans zal vinden om volgend jaar een krachtige her nieuwde poging te wagen. En mis schien dan wel met definitief succes. Met slechts 1 verliespartij (tegen Kaan) toonde De Jonge zich ditmaal de moeilijkst te kloppen tegenstan der. In deze vorm spelend blijft hij voortdurend een ernstig kandidaat voor de titel. Een vrij zwakke start (4 remises) werd in ruime mate ge compenseerd door een reeks over winningen, maar ergens zit natuur lijk dat ene fatale puntje... Jan Sinke loopt met enige zelf verwijt te zoeken naar twee fata le puntjes, die hij ergens liet zit ten. Hekkesluiter Van Sorge laat ze trots bewonderen, want liij is het, die de volle buit op Sinke veroverde en bovendien betekent het bijna de helft van zijn totale puntenaantal. Strooband jr. is bijna onopgemerkt die toernooi doorgewandeld; bepaald onvriendelijk was het dus wel om Anderson in de eerste ronde met een verrassende nederlaag naar huis te sturen en deze aldus de overtuiging mee te geven, dat het kampioenschap dit jaar niet voor hem was wegge legd. De „grote onbekende" J. J. Kaan uit Temeuzen heeft bewezen, dat hij nog steeds meetelt en dat dit toer nooi slechts als een inspeelperiode beschouwd moet worden. Volgend jaar zal hij vrij zeker hoger eindi- gm. Nu de „jonge Blom" en Van ijswijk iets hebben geproefd van de spanningen in het hoofdklassetoer- nooi doen zij verstandig zich niet blind te staren op hun bescheiden eindklassering. De* overwinning van Blom op Lere spreekt duidelijke taal over zijn kunnen; ook Strooband bond hij aan zijn zegekar. Het afgelopen toernooi kan het best gekarakteriseerd worden als een reeks wat de uitslagen betreft bijzonder verrassende partijen, waar in tenslotte de routine en de hier mede gepaard gaande veine de door slag hebben gegeven. Advertentie ktotU&ei/fsdte*- -üvorvte ke***w. VRINGER'S DRANKEN IMPORT Rotrmond, Hambetk 15. T»L 04750-445 5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 29