Tekko Taks duikt in het verleden Waar zijn onze schepen? Zeg het met bloemen... Jeeves PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1959. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Tamelijk levendige handel 4 mei 6 mei "Nu ben je veilig beschermd: altijd en overal!" „O, wat hebben we vroeger toch een narigheid uitgestaan! Die omslag, dat verdriet! Dat leed is voorbijMiljoenen vrouwen genieten nu méér van het leven, dank zij o.b.-tampons, hun Onmerkbare Bescherming. Kwiek en opgewekt kunnen zij aan alles meedoen, fietsen, dansen, uitgaan, sport! Het pakje o.b. gaat in het kleinste tasje." - 2 Nederland 1951 (31/:) 96% Nederland 1948 (3%ê 90% 90'/» Nederland 1955 (3%) 90% 1. 90% Nederland 1947 (3%) 3 93ft 92ft Nederland 1937 3 90% 91 Dollarlening 1947 3 94% 94*5 Jnvesteringcert. 3 98ft 98 Nederland 1962-64 3 93% 98 ft Ned. Indië 1937 3 97ft 6 pet. Woningbouwlening 57 111 111 Nat Handelsbank 153% 153 Ned. Handelmij. 220 220 Alg. Kunstzijde Unie 304% 314% Berghs' en Jurgens 298 300 Calvé-Delft 535 575 Hoogovens n.r. 475 490 b. Ned. Kabelfabriek 360 369'/. Philips 605-% 626 Unilever 546% 567% Wilton-Feijenoord 214% 214% Kon. Petroleum Mij. 165.50 166.30 Amsterdam Rubber 98% 90% Holland Amerika Lijn 149% 153 Kon. Paketvaart 130% 134 Rotterdamse Lloyd 136 136% Scheepvaart Unie 134% 137% Stv. Mij. Nederland 141% 141 Ver. H.V.A. Mij. N.V. 137 138% Dell Mij. 156.40 157.60 Bank van Ned. gem. 4% 99% Bank van Ned gem. 0-5-10 129/2 103'/» Centrale Suiker 258 260 Kon. Mij. De Schelde N.B. 228 Intern. Nickel 91% 91% American Motors 38% 37'/» Anaconda 65*5 66% Bethlehem Steel 50% 50% General Motors 49*3 49*è Kennecott 111'/» 109 New York Central 27% Pennsylvania 17% Republic Steel 68% 83% 68% Shell OU Comp. 83% Tide Water 27% 28ft U.S. Steael 91% 91% Nat. Can. Corp. W/a PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 87 86% Breda 1954 81% 81V. Eindhoven 1954 80% Enschede 1954 81 b. 82 b. Den Haag 1952 I 88 Den Haag 1952 U 33 89 Rotterdam 1952 I 89% 89 V: Rotterdam 1957 96% 96% Utrecht 1952 88 88 Amsterdam 1956 1 80 80 Amsterdam 1956 II 94% 94 Amsterdam 1956 III 94 94 Amsterdam '33 (C. en A.) 98% 97% Dordrecht 1956 80 80'A Alkmaar 1956 80% 80% A.N.P-C.B.S. BEURSIXDICES. 1-5 4-5 6 5 Intern, concerns 402 77 403.47 413.21 Industrie 203.40 204.16 205.71 Scheepvaart 146.78 146.78 147.65 Banken 116.62 165.64 165;64 Indon. fondsen 117.97 117.97 118.95 Algemeen 278.53 278.96 284.11 per ptkje van 10 tampons,voldoende voor maandelijks gebruik: Normaal f fSpeciaal f f.25 BEURSOVERZICHT. Bij een tamelijk levendige handel waren aandelen Philips, Unilever en A.K.U. Woensdag aan de „willige" kant. De elektronische waarden liggen in Wall- street vast in de markt en dit bracht de arbitrage ertoe op het Damrak de Phi- lips-aandelen vóór te kopen, met de be doeling deze later op de dag, in New- York met winst te kunnen verkopen. Ook Zwitserland had belangstelling voor deze papieren. Daarnaast was het de speculatie die trachtte een graantje mee te pikken. Op 624 boekten de aandelen een koerswinst van bijna 20 punten, ver geleken met de vorige slotkoers- De obligaties Philips boekten een koers winst van circa 10 punten. Voor Unile vers had Londen en de speculatie belang stelling. De margarinepapieren noteerden op 565 bijna 20 punten boven het vorig slotniveau. Kon. Olies deden het kalm aan in verband met de politieke situatie in het Midden-Oosten. De aandelen la gen bijna een gulden hoger, doch ble ven toch nog beneden pariteit New York. A-K.U-'s ontmoetten na een kalm begin een flinke belangstelling en stegen van 309 tot 315. De vorige slotkoers was 305. Speculatieve aankopen hadden in deze hoek de overhand. Aandelen K.L.M. wer den, tegen de gehele beursstemming in, lager geadviseerd. De dollarobligatles kregen een hogere adviesprijs. Bij de scheepvaarten lagen aandelen K.P. M., met een koerswinst van bijna 3 pun ten, goed in de markt. Ook de overige aandelen in deze sector waren iets vrien delijker. In de cultuursector was de ten dentie vast vooral voor certificaten De- li. De omzetten waren echter gering. Staatsfondsen eerder aan de vaste kant behalve voor de Staffellening die, niet tegenstaande de usantiële t 200 000 vraag circa een half punt lager noteerden. Het bezoek van de Noren aan de directie van de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart, bracht aandelen Walvis vaart woensdagmiddag op een koers van 125. Daarna werd in een open hoek 121 /WV*WWV\*VWWVW*VV\A Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.62%10.63%, New York 3.77%—33.77%, Montreal 3.90H—3.91ft Parijs 76.92Vi—77.02%, Brussel 7.56% —7.57%, Frankfort 90.21%—80.26'/», Stockholm 72.9573.00, Zürich 87.25%—87.30%, Milaan 09.81'ft— 60.86 %i. Kopenhagen 5'(70—54.84, Oslo 63.03—53.08, Wenen li.57%— 1458%, Ankara 3.76*8—3.77ft, Praag 52.84—52.94, Lissabon 13-243/.—13.26% gedaan en tegen het sluiten van de markt gingen deze stukken in andere handen over op 122%. De vorige slot koers was 118%. De beurs acht de mo gelijkheid niet uitgesloten, dat een nieuw bod op de „Willem Barendsz." zal wor den gedaan. De 4% pet. obligaties Nederlandse Antil len kwamen voor het eerst ln de no tering op een adviesprijs van 101% pet. De uitgifteprijs bedroeg 100 pet. Er be stond voor deze obligaties flinke vraag. Prolongatie 3 procent. Landelijk werkloosheidscijfer in april gedaald Blijkens door het ministerie van so ciale zaken en volksgezondheid ver strekte cijfers is het aantal werkloze mannen in geheel Nederland gedaald van 66.024 per eind maart tot 54.183 per eind april. Het aantal werkloze vrouwen is gedaald van 5.361 tot 4.610. Deze getallen eveneens per eind maart en eind april waren voor 1958: werkloze mannen, daling van 91.615 tot 76.985 en voor werkloze vrouwen, daling van 6.109 tot 5.515. Rekening houdend met de aantallen werknemers, werkzaam op aanvul lende werken, is de geregistreerde ar beidsreserve voor mannen gedaald van 89.902 per eind maart tot 72.597 per eind april. De aantallen openstaande aanvragen voor werknemers hebben een stijging te zien gegeven. De aanvragen naar mannelijke werknemers zijn van eind maart tot eind april gestegen van 22.468 tot 26.759 en die naar vrouwelijke werknemers over dezelf de periode van 26.284 tot 28.104. De ze getallen bewogen zich in maart 1958 rond de 22.000. Abida 4 200 m. n. Paramaribo. Aagtedijk v. R'dam n. Bremen. Akkrumdijk 4 150 m. z.w. El Salvador. Albireo 6 te Rotterdam. Alnatl 5 v. Montevideo n. Santos. Alphacca 5 v. New York n. Norfolk. Andijk 4 200 m. z. Bermuda's. Arkeldijk 4 450 m. z. Kp. Race. Amedijk 4 200 m. o. Kp. Hatteras. Asmidiske 7 te Amsterdam. Astrid Naess a v. New York n. Aruba. Alphard 5 te Bahia. Alkes 5 te Rotterdam. Annenkerk 4 te L. Marques. Arendskerk 7 te Sydney. Arnhem 6 te Dakar. SINDS 1853 TOONAANGEVEND I (nu ook in corduroy) Goedgekeurd door de Ned. Ver. v. Huisvrouwen •n DRIE BOOMPJES product van Qerhd. Jannink Zn. N.V. Enschede HOOG EN LAAG WATER nap -f nap nap nap uur nieter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 2.20 2.10 14.41 2.13 8.50 2.19 20.59 1.97 Terneuzen 2.49 2.26 15.10 2.27 9.19 2.36 21.28 2.14 Hansweert 3.26 2.37 15.52 2.44 9.53 2.49 22.04 2.27 Zierikzee 3.44 1.32 16.07 1.44 9.23 1.78 21.36 1.64 Wemeldinge 4;06 1.59 16.30 1.71 9.41 2.04 21.58 1.87 nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 2.52 2.13 15.44 2.11 9.20 2.13 21.33 1.99 Terneuzen 3.20 2.27 15.44 2.25 9.50 2.30 22.02 2.16 Hansweert 4.01 2.40 16.24 2.40 10.25 2.43 22.38 2.29 Zierikzee 4.18 1.38 16.40 1.41 9.57 1.74 22.ia 1.68 Wemeldinge 4.40 1.65 17.04 1.67 10.13 1.99 22.30 1.92 Ball 6 te Djibouti. Caltex Utrecht 5 v. Calcutta n. Bahrein. Caltex Arnhem p. 5 Kp. Bourgaronl n. Sidon. Caltex Delft 5 te Thameshaven. Caltex the Hague 5 v. Bahrein n. Madras Caltex Leiden 4 235 m. n. Cocoseil. Caltex Nederland 5 v. Aden n. R'dam. Caltex Rotterdam 4 te Suez. Carillo 8 v. Ifos Angeles n. Guayaquil. Castor 4 v. Paramaribo n. Demerara. Colytto 5 v. Liverpool n. Antwerpen. Corsica p. 4 Klelerkanaal. Crania 4 900 m. o. Brisbane. Daphnis 5 v. Houston n. New Orleans. Delfshaven 4 20 m. z.o. Miami. Dordrecht 4 100 m. o. Victoria. Drente 4 515 m. zo. Halifax. Duivendijk 4 660 m. z.o. Bermuda's. Duïvendrecht 5 te Lagos. Eenhoorn 5 te Hamburg. Esso Nederland 4 dw. Lissabon. Friesland (K.R.L.) 4 320 m. n o. Paramaribo. Giessenkerk 4 te Rotterdam. Gemma 5 150 m n. St. Paul Rocks. Heemskerk 7 te Suez. Houtman 4 600 m. z.zo. Mauritius. Japara (KR L.) 4 450 m. z.z.w. Ouessant. Jason 5 v. Paramaribo n. Demerara. Katelysia 4 200 m. o. Trinidad. Kara 4 te Deleware. Kenia 6 te Rotterdam. Kennemerland 4 v. Rio de Janeiro. Kermia 4 te Curasao. Kloosterdijk 4 550 m. n-n-o. Azoren. Kopionella 4 45 m. w.n.w. Lissabon. Krebsia 5 te Eastham. Kreeft 5 te Narvik. Karakorum 5 v. Ballkpapan n. Soerabaja Laertes 4 te Bremen. Laagkerk 4 te Aden. Labotas 4 180 m. z.w. Ouessant. Laurenskerk 5 v. Bremen n. Hamburg. Lekkerkerk 5 te Muscat. Lelykerk 5 v. Koeweit n. Bahrein. Lemsterkerk 4 v. Brishlre. Lissekerk 5 v. Bremen n. Hamburg. Loenerkerk 5 te Basra. Maetsuycker 4 270 m. z.o. Christmas ell. Marcella p. 4 Far Oer eil. Marie Christine 4 v. R'dam n. Newcastle. Marietje Bohmer 4 te Lissabon. Mamelloyd 5 v. Khorramshaks n. Basra. Mataram 4 te Umm Said. Mitra 4 te Calcutta. Molenkerk 5 v. Massawa n. Aden. Montferland 6 v. I-as Palmas n. A dam. zondag-10 mei Moederdag bloemendag Moordrehct p. 6 Malta n. Antwerpen. Musllloyd 5 v. Belawan n. Colombo. Meerkerk 5 v. Antwerpen n. R'dam. Mississippi Lloyd 4 rede Kharg eil. Mersey Lloyd 6 te Sandaken. Naess Commander 4 57 m. n.w. Perlm. Naess Lion p. 4 Galita. Netsor 5 te Puerto Cabello. Nieuw Amsterdam 6 te Le Havre. Nore 5 te Antwerpen. Oldekerk 6 te Tanger. Ommenkerk 4 te Manilla. Oostkerk 5 v. Nagoya n. Sjanghai. Ouwerkerk 4 te Marseille. Polydorus 4 v. Aden. Pr. der Nederlanden 5 v. Puerto LImon n. Kingston. Phillne p. 4 Pantellarla. Reza Sjah the Great e te Thames. Rljnkerk 4 te Pt. Elizabeth. Ruys 6 te Penang. Schelp wijk 4 365 m. z.o. Brisbane- Schie 5 v. Beiroet n. Lattalica. Sommelsdijk 4 v. Antwerpen. Stad Rotterdam 4 30 m. n.w. Dakar. Stad Schiedam 4 130 m. w. Trondheim. Statendam 6 te Southampton. Stanvac Talang Akar 4 te Tandjong Uban Straat-Bali 6 te Durban. Straat Lombok 6 v. Melbourne n. Adelaide. Straat Magelhaen 5 v. Kaapstad n. Pt. Elizabeth. Soestdijk 4 280 m. z. Sable Island. Salatlga 5 v. Tj. Prlok n. Banka. Sumatra 6 te Port Said. Sylvia 5 140 m. n. Santander. Tabinta 4 v. Lissabon. TJimenteng 6 te Zanzibar. Talisse 5 te Ilo Ho. Utrecht 4 te Hamburg Van Spilbergen 4 v. Freetown n. Manrovia. Van Waerwijk 6 te Wellington. Vlist 4 v. Genua n. Hampton Roads. Waal 4 v. Rhodas n. Izmir. •Waterman 4 te Las Palmas. Weltevreden 5 te Rotterdam. Westland p. 3 St. Pauls Rocks n. Santos Wieldrecht 5 v. Paulsboro n. Puerto la Cruz. Willemstad 4 860 m. z w. Madeira. Wltmarsum p. 4 Dry Fortugas. Wóensdrecht 4 1270 m. z.w. Azoren. Wonosari 5 v. Pladju n. Semarang. Wonorato 4 300 m. o. Ioshima. Zaankerk 4 te East London. Zeeland 5 v. Port Said n. Halifax. Zuiderkerk 5 te Montreal. 86. „Wat nu?" vroeg Tek- ko. „Als we niet opschieten, halen zij ons in en dan zijn wij verloren!" „Geen nood!" antwoordde Foxlus zonder aarzelen. „Wacht maar tot de volgende gang. Ons ge nootschap is niet van een dag. We hebben terdege met alles rekening gehouden en zelfs op dingen als dit heb ben wij ons voorbereid. Straks zal je zelf wel zien hoe!" Ze gingen nu vlug de volgende gang in en aan het einde daarvan stond Foxius stil. Hij liet ieder een passeren en gaf bevel om nu ook dc laatste lich ten te doven. „Geen woord meer!" fluisterde hij streng en inderdaad kon men toen een speld horen vallen. Hoe lang zij daar stonden valt moeilijk te zeggen, maar het wapengekletter van hun achtervolgers kwam tergend lang zaam nader. Toch kwam de legerschaar nog vrij onverwacht de hoek omzetten. „Daar zijn ze mannen!" kreet de aanvoerder, die even achteruit gedeinsd was. „Ze zijn ongewapend. Neem de hele bende gevangen!" Foxlus ant woordde alleen met een krachtig „NU!" en met een scherp geluld viel een zwaar ijzeren hek tussen de belde partijen In. Verzekerd bedrag bij Ned. Nilmij van 1859 toegenonen Blijkens het verslag over 1958 steeg bij de N.V. levensverzekeringsmaat schappij „Nederlandse Nillmij van 1859" het verzekerd bedrag in 1958 van 1502 tot 1590 miljoen. Dat de ze toename niet groter was is o.a. toe te schrijven aan het feit, dat de na- tuurlijlto aanwas van het verzekerd bedrag uit hoofde van collectieve per- soneelsverzekeringen van in Indone sië werkzame ondernemingen omsloeg in een sterke besnoeiing van deze con tracten. Het premie-inkomen eigen rekening beliep ruim 45% 40) miljoen. De premiereserve eigen rekening steeg van 334 tot 364 miljoen. Hét be drag van de extra reserve werd door een dotatie uit de winst ten bedrage van 4.300.000 gebracht op 15 mil joen. Met inbegrip van het geplaatst maatschappelijk kapitaal beschikt de maatschappij thans over extra waar borgen van 18% miljoen. De beleggingen stegen van 349 tot 379 miljoen. De beurswaarde van het effectenbezit overtreft de balanswfjnr- de daarvan met 6.450.000, de taxa tiewaarde van de vaste eigendommen (inclusief die van de Arnhem) over treft de balanswaarde daarvan met 4 miljoen. Mej. Ten Broecke Hoekstra stelt vragen over spijtoptanten Het Tweede Kamerlid, mejuffrouw mr. J. J. Tli. ten Broecke Hoekstra heeft aan de ministers van buiten landse zaken, van justitie ad interim en van maatschappelijk werk, ge vraagd om welke redenen aan de nog in Indonesië verblijvende vrouwen, die tussen 27 december 1949 en 1 augustus 1958 met Indonesiërs zijn gehuwd, geen Nederlands paspoort wordt verstrekt, hoewel zij op grond van de overgangsbepalingen en de toelichting van de'Indonesische natio- naliteitswet, op 1 augustus 1958 in werking getreden, nog tot 1 augustus 1959 de Nederlandse nationaliteit be zitten. Zijn dc ministers alsnog bereid deze paspoorten te verstrekken aan dege nen, die dit verlangen, en wel op een zodanig tijdstip, dat deze perso nen vóór 1 augustus 1959 Indonesië kunnen verlaten Zijn de ministers niet van mening, dat ook aan deze vrouwen de gele genheid moet worden geboden om zo nodig op rijksvoorschotbasis naar Nederland te komen? Zijn de ministers bereid, zo vraagt mej. Ten Broecke Hoekstra verder, zoals dit vroeger wel gebeurde, de nlet-Nederlandse minderjarige kinde ren op de paspoorten, welke aan de ze vrouwen worden verstrekt, te doen bijschrijven, zodat deze kinderen op dezelfde voorwaarden als de moeder naar Nederland kunnen reizen. Het lid van de Tweede Kamer wil ook weten of de ministers bereid zijn hun medewerking te verlenen, indien de gezinnen zelf deze 'noodoplossing als enige uitweg willen aanvaarden. FBUlLLBTOjy DOOR P. G. WODEHOUSE. 10 „Nou als hij dat van tevoren al niet was dan wed ik dat hij het kort daarop werd. Ik denk dat hij nauwe lijks kon wachten tot de kroegen opengingen." „Zeer wel mogelijk dat hij in de ge geven omstandigheden een opkikker- tje wel op prijs gesteld zou hebben, mijnheer." „En Gussie ook, onder die omstandig heden, denk ik zo. Wat heeft hij in 's hemelsnaam daarna uitgevoerd? Londen, laat in de nacht of zelfs overdag is geen oord voor iemand in een vuurrode spanbroek." „Nee mijnheer." „Hij baart opzien." „Ja mijnheer." „Ik zie die arme eend al zijstraten insluipen, steegjes inkruipen en in as bakken duiken." „Ik maakte uit de opmerkingen van mijnheer Fink-Nottle op dat hij iets dergelijks deed, mijnheer. Tenslotte, ha een vermoeiende nacht, vond hij zijn weg naar de woning van mijn heer Sipperley, waar hij kon logeren e-i van kleding verwisselen." Ik liet me weer in de kussens vallen, mijn wenkbrauwen enigszins opge trokken. Alles goed en wel dat je je oude schoolmakkers goed wil doen, maar om de zaak van een stomme ling die in staat is- zo'n deining te veroorzaken als Gussie gedaan had, te bevorderen, is een taak die boven het menselijk vermogen uitgaat. Het kwam me voor dat wat Gussie nodig had, niet zozeer het advies was van een gerijpt man van de wereld als wel een gecapitonneerde cel ergens en een paar stoere bewakers die er op letten dat hij de zaak niet in vuur en vlam zou zetten. Bijna had ik me uit deze zaak teruggetrokken en hem aan Jeeves overgedaan. Maar de trots van de Woosters weerhield me. Als een Wooster de hand aan de ploeg slaat, steekt hij niet licht het zwaard weer in de schede. Bovendien, na die geschiedenis met dat dinner- acket zou alles wat maar in de ver- e op zwakheid leek, fataal zijn. „Ik veronderstel dat je beseft Jee ves", zei ik, want alhoewel ik een he kel heb aan herhalingen, moet zoiets toch duidelijk worden gemaakt, „dat dit alles jouw schuld is?" „Mijnheer?" „Het heeft geen zin „Mijnheer?" te zeggen. Je weet het zelf maar al te goed. Als jij er niet op had aange drongen dat hij naar dat bal ging een Idioot plan, zoals ik al dadelijk doorhad dan zou dit niet gebeurd zijn." „Zeker mijnheer, maar ik geef toe, dat ik niet verwachtte „Verwacht altijd alles, Jeeves" zei ik een beetje streng. „Dat is de enige manier. Zelfs als je hem had toegestaan om een Pierrot kostuum te dragen zou de zaak niet gelopen zijn zoals nu. Een Pierrot kostuum heeft zakken. We hoeven" ging ik wat vriendelij'-er door „daar nu echter niet op in te gaan. Als dit alles je heeft aangetoond wat er ge beurt als je rondkuiert in een vuur rood tricot, dan is er al veel gewon nen. Gussie wacht buiten, zei je?" „Ja mijnheer." „Schuif hem dan maar naar binnen, dan zal ik zien wat ik voor hem kan doen." Gussie bleek, toen hij binnenkwam, nog steeds sporen te vertonen van zijn akelige ervaring. Zijn gezicht was bleek en zijn ogen leken op klap bessen, zijn oren hingen slap naar beneden en het geheel gaf de indruk van een man die door een fornuis heeft gewandeld en halverwege is blijven steken. Ik hees me een beetje op in de kussens en sloeg hem nauw lettend gade. Ik kon zien dat op dit moment eerste hulp geboden moest worden en ik bereidde me er op voor om de zaak aan te pakken. „Zo Gussie." „Hallo Bertie." „Hoei!" „Hoei!" Na deze beleefdheden te hebben uit gewisseld voelde ik dat de tijd rijp was om zeer voorzichtig het verle den aan te roeren. „Ik hoor dat je er behoorlijk van ge lust hebt." „Ja." „Dank zij Jeeves." „Het was Jeeves zijn schuld niet." „Volkomen de schuld van Jeeves." „Dat zie ik niet in. Ik had vergeten mijn geld en mijn sleutel mee „En je deed er maar beter aan om nu Jeeves te vergeten. Want je zult er van opkijken als je hoort, Gussie" zei ik, omdat ik het nu maar het beste vond om hem de stand van za ken ineens duidelijk te maken, „dat hij jouw zaakje niet langer behar tigt." Dit scheen hem pas goed te vermor zelen. Zijn kaken zakten omlaag, zijn oren werden nog slapper. Hij had er al uitgezien als een aode vis. Hij zag er nu uit als een dodere vis, één van vorig jaar, die op een stil-verlaten strand is geworpen ten prooi aan wind en tij. „Hè?" „Juist." ...Je bedoelt dat Jeeves niet langer „Nee." „Maar Ik was vriendelijk maar vastbesloten. „Zonder hem zul je veel beter af zijn. Je verschrikkelijke ervaringen van vannacht hebben je ongetwijfeld aan getoond dat Jeeves hoognodig moet rusten. De scherpste denkers hebben af en toe wel eens brokken gemaakt. Dat is nu met Jeeves ook gebeurd. Ik heb het al een tijdje zien aanko men. Hij is niet meer in vorm. Zijn bougies moeten ontkoold worden. Dit zal natuurlijk wel een schok voor je zijn. Ik veronderstel dat je vanmor gen hier zijn advies kwam inwin nen?" „Natuurlijk." „Waarover?" „Madeleine Bassctt is bij die lui in de provincie gaan logeren en ik wil weten wat hij vindt dat ik doen moet." „Nou, zoals ik al zei, Jeeves behan delt dit niet langer." „Maar Bertle, verdraaid nog-an-tot.... „Jeeves" zei ik enigszins scherp, „be handelt dit niet langer. Dat knap ik nu wel op. „Maar wat kan je er in 's hemels naam aan doen?" Ik bedwong mijn wrevel. Wij Woos ters zijn breed van opvatting. Wij ne men zelfs iets van mannen die de hele nacht in vuurrode spanbroeken door Londen hebben gezworven. „Dat", zei ik rustig, „zullen we zien! Ga zitten en laten we er eens over bomen. Ik voel me genoodzaakt te zeggen dat het me nogal eenvoudig lijkt. Je beweert dat dat meisje naar kennissen in de provincie gegaaJn is. Nogal duidelijk dan, dat jij daar ook heen moet om haar als een cipier te bewaken. Wiedes." „Maar ik kan mezelf toch niet uitno digen bij wildvreemde mensen?" „Ken je die lui niet?" „Natuurlijk ken ik ze niet. Ik ken niemand." Ik kneep mijn lippen op elkaar. Dit scheen de zaken iets moeilijker te maken. „Alles wat Ik weet is dat ze Travers heten en dat ze op Brinkley Court wonen, een huiten in Worcestershire." Ik deed mijn lippen weer van elkaar. „Gussie", zei ik met een vaderlijke glimlach, „ie hebt het geluk dat nie mand minder dan Bertram Wooster persoonlijk jouw belangen behartigt. Zoals ik van de aanvang al voorzag kan ik alles in orde maken. Vanmid dag nog zul je naar Brinkley Court gaan als eregast." Hij beefde als een rietstengel. Ik neem aan dat het voor een beginne ling een hele ervaring is om mij de teugels in handen te zien nemen. „Maar Bertie, bedoel je dan dat jij die Traversen kent?" „Het is miin tante Dahlia." „Zo zie je'', legde ik hem uit, „hoe gelukkig je bent als ik achter je sta. Je gaat naar Jeeves en wat doet hij Hij kleedt je in een vuurrode span broek en een van de gekste baarden die ik ooit gezien heb en stuurt je naar een bal-masqué. Resultaat, doodsangst en geen vooruitgang. Dan neem ik de zaak over en zet je op het rechte snoor. Zou Jeeves je naar Brinkley Court' hebben gekregen? (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 20