GRUYTER Jêëmtiü en De Gruyter betaalt! aangifte van leerlingen jongere bediende Drogisterij ROELSE De liefde ven 'n men geet vie 'n bord espergesoep-met-ei zonder morsen m HET SNOEPJE VAN DE WEEK Wilt U iedere dag het laatste nieuws in de brievenbus, dan een abonnement op de Provinciale Zeeuwse Courant Gelegenheid bestaat tot voor de per 1 september 1959 te openen uitgebreid technische school te Vlissingen. Aan genoemde school zullen worden gevormd: 1 schakelklasse 1 afdeling bouwkunde 1 afdeling werktuigbouwkunde Toegelaten kunnen worden zij, die tenminste 2 klassen middelbaar onderwijs dan wel 3 klassen ulo (met wis kunde) hebben gevolgd. Naast deze leerlingen, die dus een overwegend theoretische opleiding hebben gehad, kan eveneens de leerling die in het bezit is van het diploma van een lagere technische school, de studie aan de uitgebreid technische school volgen. Deze prak tisch opgeleide leerling komt dan na een toelatings examen in de schakelklasse. Aanmelding kan mondeling of schriftelijk geschieden bij de afdeling onderwijs en personeelszaken der ge meentesecretarie van Vlissingen, waarna een aanmel dingsformulier ter invulling zal worden uitgereikt. is onze specialiteit Maak bij ons uw keuze uit de prachtige nieuwe serie Philips verlichtingsornamenten! Kom kijken naar de mooie vorm, het goede en gezellige licht, de veilige constructie en de perfecte afwerking. EnPhilips ornamenten zijn makkelijk te onderhouden! Sclieldestraat-hoek Kasteelstr. - Vlissingen - Tel. 2965 GEVRAAGD EEN mnl. of vrl., in bezit diploma mulo of h.b.s. Sollicitaties schriftelijk ten kantore Grote Kade 22-24. ROTTERDAMSCHE BANK N.V., kantoor GOES de ideale verf voor de amateur Demonstratie met HARDOLIN-TIX PRODUKTEN op zaterdag 11 april v.a. 10 uur des morgens. Scheldestraat 25 - Vlissingen - Telefoon 2944 UITGEBREID TECHNISCHE SCHOOL IN OPRICHTING TE VLISSINGEN DONDERDAG 9 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT aluminium soeppan, uitmuntende kwaliteit, volkomen vuurbestendig, reeds vanaf 45 vlaggetjes. - nog nooit proefde u dit type soep zó verfijnd! - Machtig lekker! En even fantastisch zijn de geschenken, die U krijgt door het sparen van de California-vlaggetjes, die op elk pakje zijn afgedrukt! schilderen (en mei een prachtig resultaat) met In dit tasje reserveer ik nu voortaan een speciaal vakje voor De Gruyter's kassabons, wantik heb gemerkt: die zijn geld waard. Stel je voor: een half jaar kassabons leverde bijna f. 30,- op en toen was de koop gauw gesloten. Tien procent korting op alle artikelen slecbts met uitzondering van roomboter, suiker, zout en soda. Voor de kinderen steeds een andere lekkernij met elke week een nieuwe verrassing erbij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7