NU beschermend schuim.' ONZE KLEINTJES Om 3 redenen dessins kwaliteit prijs huid DONDERDAG 9 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voor de vaat, maar jMSkJ1' óók voor wol, zijde «pTPJTl-N en nylon; voor «LJa&P ramen en deuren. SSwrtSr Hele literfles; 43 ct. Heden is nog onver wachts, tot onze diepe droefheid van ons weg genomen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot- jnpeder ADRIAN A VAN SORGE, weduwe van Karei Crncq, in de ouderdom van 82 jaar. Amsterdam i A. Crucq. D. Crucq Van der Klooster. Middelburg J. J. Nieuwenhuijse Crucq. J. Nieuwenhuijse. Amsterdam J. Crucq. T. J. Crucq Harthoorn. Klein- en achterkleinkinderen. Arnemulden M. Meerman, huisgenote, Arnemuiden, 8 april 1959. Nieuwlandseweg 10. De teraardebestelling zal plaatsvinden zater dag 11 april a.s. te 12 uur. VAN DE VELDE UW DRUKKER 1 STAATSLOTEBIJ Het kantoor van de Ned. Staatsloterij ,,'t Seijs", Park. de Griffioen 2 te Mid delburg, is wegens sterfge val-vrijdag 10 april, vanaf 11 uur GESLOTEN Zaterdag geopend. M. J. Sandberg-Hiebendaal De P.Z.C. is het meest gelezen dagblad in Zeeland met meer dan 28.000 abonnees I 23 ct. per regel met een minimum van f 1, max. 8 regels. „Brieven of adres bur, v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 859300 P.Z.C., Middelburg. TE KOOP Te koop: 3 vette vaarzen. J. C. KOPPEJAN, „Torenzicht", St- Janakerké, Zoutelande. Te koop: Ford Anglla '58, l.z.g. st. Billijke prijs. Br. lett. E 55, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: droog gekapt aan- maikhout en kachelblokken, allee p. grote baalzak. Geen af braak of rommel, maar nieuw hout. Franco thuis. H. BUIJS, Lange Geere 28, tel. 4168, Mld- delburg. Te koop: niéuwe eengezinswo ning met tuin en sehuur, vrije vestiging. Epoedlg te aanvaar den in gem. Koudekerke. Te bevr. na 7.30 uur, Duinstraat 17. Koudekerke. Te koop: z.g a.n. babycommo de; step op luchtb.; butagas- stel; bedden 1- en 2-p, Eng. led.; half kastje; 2 armfauteulls m. 4 stoelen Auplng spiralen, h.- en «gkast; j- en m.flets v. 1. 8-10 j.; kinderled.; doofpot. VI. Singel 34, M'burg, tel. 3513. Te koop: enkele nog prima So lexen, Kapteln Mobylettes, he- renrljwlelen en kookhaarden. MELJERS, Kanaalstx., Souburg. Te koop, wegens verandering, 4 clubs, kloostertafel, tafel, theemeubel, buffet, harmo nium en l-pera. opklapbed. Glaclsstraat 61. Vlissingen. Te koop: zeilen, mast, gaffel, overloop, zwaardkast, mid- zwaard, roer, enz. voor vlet of sloep, plm. 4J,a meter. J. M. VAN ZALTBOMMEL. Oostïln- gel 110, Goes. OVERGANGSLEEFTIJD MIGRAINE ONGEZON DE TEINT? JEUGD PUISTJES? VERSTOP PING? VETZUCHT? Nat- termann's Bloedzuiverende thee no. 8 helpt. Groot pak 1,85 bij elke drogist. Te koop: onderdelen van Che vrolet, Skoda, Minor, Ford, banden (600 x 18), kachels (8 V.), onderstellen, enz. Zandweg 4, Bchore. Te koop: een stel koolwlelen, 11 x 28. SOMMEIJER, Oudelan- de, telef. 01104—243. wandbord, f 6; radioluidspre ker m. versterker, f 12.50. Al les In pr. at. Na 6 uur. J. HUIBREOTSE, Bastion 37 Mid delburg. Te koop: l.g.st.z. Vespa scooter 123 cc. Selsweg 24, M'burg. Te koop: een houten wasma chine met motor bij! J. KOO- MAN, Dorpsstraat 85, Wemel- dlnge. Te koop: z.g.a.n. kinderwagen, l.grija (half Engels) Van der Blltlatn 2, Kapelle. Te koop: z.g.a.n. accordeon, 120 bas en 5 reg., merk „Sobe- rano". DIJKE, Noordwal 6, Arnemuiden. Te koop: als nieuw 2-pers. led. m. spir. en onderl. matras, f 45. Hotel „ZONNEDU1N". Domburg. Te koop: autobusbanken. Gebr. DE WITTE. Zutdstr. 37, West- kapelle. Telef. 331. Snelbrommers te koop. Weer verschillende snelbrommers in geruild Dus voor de volgende liefhebbers, zijn weer ln prima slaat. Autosloperij v. d. IJS- SEL, Klein Industrieterrein, Middelburg. Te koop: damesfiets, sportmod. f 60; meiijessportfieta compl. m. lamp, f 80; melsjesfiets v. Ut. 8-12 j., f 70; jongensfiets v. Ut. 8-10 j., t 60; herensportfiets m. velgr. en 3 speedn., compl. m. lamp, f 100. Rijw.h. Adrl- aanee, Nieuwstr. 36, VUes. t. S76T TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.: antiek, curiosi teiten en rariteiten; gehele of ged. Inboedels enz. C. MOM MAAS, Slijkstraat 29, tel. 3877, Vllsslngen. Te koop gevraagd in centrum of rand van Middelburg een middenstandswoning voor zelf- bewonlng (direct of binnen af zienbare tijd te aanvaarden). Betaling kan direct geschieden. Br. nr. 360. bur. P.Z.C., M'burg. Te koop gevraagd: kalk stik- KER, Lijdijkweg 6, Seroosker- ke (W.). TE HUUR Wegens vertrek met 1 mei autobox beschikbaar. P. Kru- garatraat 186, tol. 4013, VU". De heer en mevrouw VAN DER WAL— OOSTERHOF geven met grote vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van htm zoon MARTIN FRANS ANDR36 WIM. Vlissingen, 8 april 1959. Singel 22 b. Tijdelijk ziekenhuis „Bethesda". Bevorderd tot heerlijk heid, onze lieve broe der en zwager ADRIAAN HEI JN SDIJK, in de ouderdom van 53 jaar. Familie Heijnsdijk Goes, 7 april 1959 Zusterstraat 11. Uitvaartdienst op vrij dag 10 april a.s. te 1 uur in de Leger des Heils-zaal, Ravelijn 14. De begrafenis zal plaatsvinden om 2 uur op de algemene be graafplaats te Goes. Heden overleed zacht en kalm, onze innig geliefde man, vader, behuwdvader en zwa ger, JOHANNES GOUD, in de ouderdom van 82 jaar. O.- en W.-Souburg: J. Goud-de Jonge. J. v. Kogelenberg- Goud J. W. v. Kogelenberg Vlissingen: C. Weerpas-Goud J. S. Weerpas O.- en W.-Souburg: A. de Jonge O.- en W.-Souburg, 7 april 1959 Nwe. Vliss.weg 93 De teraardbestelling zal plaatsvinden op za terdag 11 april a.s., om 12 uur, vanaf Nieuwe Vlissingseweg 93. De overledene ligt op gebaard in het zieken huis Bethesda te Vlis singen. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, PIETER BRASSER Lz., weduwnaar van LEUNT JE VERSTRAATE, in de ouderdom van 74 jaar. Westkapelle J. van Rooljen Brasser. A. van Rooijen. Middelburg A. J. Francke van Rooijen. P. Francke en kind. Westkapelle P. van Rooijen. A. van Rooijen. Westkapelle, 8 april 1959. Weverijstraat 4. Herplaatsing wegens misstelling. Heden ging van ons heen onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, de heer MARINUS WATERMAN, echtgenoot van E. A. Vroegop, op de leeftijd van ruim 75 jaar. Waarde E. A. Waterman Vroegop. Bergen op Zoom A. C. Baerents Waterman. J. Baerents en kinderen. Kruiningen A'. E. Nolet— Waterman. J. B. Nolet en kinderen. Waarde E. K. M. Waterman. Waarde, 7 april 1959. Hoofdstraat 24. Aangeboden in Middelburg zonnige zit-slaapkamer, ge schikt voor heer alleen, des noods met ontbijt. Br. no. 361, bur. P.Z.C., Middelburg. PERSONEEL WIE RUILT Even noteren 0 1185—412. Auto rijschool D. DE GRAAUW, Rollen en vellen pakpapier elke kwaliteit, elke maat, elke d :te. Bedrukt of blanco voor elke branche WESTSTRATE, papier. Middelburg, telef. 2453. Bijverdienste voor personen bekend onder landbouwers. Consumptieartikel. Hoge pro visie. Br. no. B 91. bur. P.Z.C., Goes. Bijverdienste? Inlichtingen Postbus 148, Haarlem. Wie ruilt of koopt motor om te reviseren (D.K.W. 98 co) voor brommer. Tevens aquarium te koop. (Inh. 75 lt) Te bevragen: De Deckerestr. 30, O.-Souburg. Na 3 uur. LESSEN rijschool met de meeste service Te huur. op mooiste punt v. W.-Schouwen (280 m. v- z.-w. strand en bos), nw. lnger, ruim zomerhuis v. 6 pers-, voorz. v. elektr., waterl. en butagas. Wordt voor le jr. verh. en Is nog geh. vrij. Br. no. I. G., boekh. W. V KLAVEREN, Goes Te huur: auto- en motorstal», ling. Kanaalstraat 24, Souburg. BIJEENKOMSTEN Vrijdagavond spreekt voor U in de L. d. H.-zaal, P. Kruger- str. 28. ev. JAN SEVENSMA van Amsteraam. Allen harte Bezoek vandaag nog het lente festijn van fietsen, brommers, motoren en scooters van VAN DEN DRIEST, ln de Vleeshal, Stadhuis, Middelburg. Ingang Markt. Geopend van 3—9.30 u. Toegang vrij. Flink ipeisje gevraagd, als hulp ln de huishouding. Zaterdags middags en zondags vrij. Me vrouw. LE COINTRB, Stations straat 6, Middelburg. Gevraagd: afwasjuffromv. „DE EENDRACHT", Markt 65, Mid delburg. lijk welkom. Wasmachinefabr. heeft gloed- Voor rijbewijs A motor, B/E luxe auto, CE/DE vrachtwa gen, naar autorijschool VAN zwr EDEN, erk. en gedipl. F.N.O.P. Thuis geh. en gebr. 's-Gravenpolder. Ds RUYS, D. V. vrijdagav. 10 april, 7.30, 's-Gravenpolder ln „Dorpsle ven" over „Gebedsgenezing". Treffende ervaringen uit eigen leven. Dienst voor ledereen. fuges met lichte emaillebe- schadiglng; desgewenst afbeta ling. Fabrleksagent Nieuwstr. 28, Terneuzen, tel. 0 U50—2410. TE HUUR GEVRAAGD U kent mij toch! Autorijschool Zlg-zag naaimachines vanaf t 495.— elektr- compl. „Köhler" een der oudste, bekende naal- mach. fabr. Vraag gratis de- monstr. a. huis. Betaling evt. ln overleg. Naaimachinehandel G. J. WILBRINK. Noordstraat 42, telef. 3694, Vlissingen. Te huur gevraagd: stenen of houten huis; dicht bij strand. (Koudekerke of Biggekerke). Maand juli. Voor 4 personen. Br. no. B 90, bur. P.Z.C., Goes. WONINGRUIL Gevraagd, van juni tot en met augustus, aank. brood-banket bakker. Adres: bakkerij FE- LIUS, Haamstede (Z.). telef. 0 1115—464. jarenlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P., Lambreehtstraat 7, Middelburg, telefoon 3077. Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PARENT, Vrijburgstraat 14, Souburg, telef. o 1183—161. Erk. en gediplomeerd F.N.O.P. De autorijschool die succes ga randeert. Dan autorijschool VAN EMDEN Scheldestr 38 b, telef. 2024, Vlissingen VERLOREN Verloren: plm. 27 maart zwarte schooltas. Inh. boeken en schriften 1-t.s Zeer gedupeerd. Gaarne terug te bezorgen te gen beloning- Boulev" Evertsen 40, Vlissingen- Gevraagd: net 2de meisje, leef tijd plm. 16 jaar. Aanmelden: Schouwburg-rest. Molenwater 99, Middelburg. Bronchitis, zo afmattend. BAL- SEMPILLEN van AKEN geven direct verlichting. Bij apoth. en drogisten. Technisch beambte staatsmij nen, in 't bezit van groot huls, zoekt iemand ln Vlissingen of omgeving, die gedurende 3 weken, in 't laatst van Juli, van woning wil ruilen. Br. aan: P. BALT, Tunnelstraat 19, Sit- tard CL.). BIEDT ZICH AAN DIVERSEN Wasmachinefabriek heeft ma- Te koop: blanco krantenpa pier ln banen van plm. 2 me ter lengte. Breedte: 75 cm en 37 cm. Minimum afname 25 kg. Te bevragen kantoor P.Z.C., WalBtraat 68-60 Vlissingen. f 135, centrifuges f 135. Op briefkaart wordt U bezocht. Depot Jacob Catsstraat 14. Goes Cassettes, viekvrïj door en door D. LIEVENSE, Lange Vorst- straat 87, Goes. Wenst U goed stenoilwerk en snel geleverd, ga dan ln onze stencilafdellng praten, Kreu- kelmarkt 11, Goes. Fa. S. BIRKHOFF EN ZN, De autorijschool die U in 12 lessen naar examen brengt. Al leen autorijschool VAN EM DEN. Scheldestr. 38 b, tel. 2024, Vlissingen. Idest elke goedgeklede man Om de vele nieuwe dessins en kleuren In de uitgebreide Waarborg-collectie. Om de kwaliteit van de uitgelezen stoffen en het hechte Waarborg-binnenwerk. Om de bijzonder scherpe prijzen voor kleding, die U zo lang met zoveel plezier zult dragen I En... Kreymborg weet wat U graag draagt èn wat U staat! 25 ZAKEN IN NEDERLAND. Voor Zeeland: Lange Delft 60-62 - Middelburg Walstraat 84 - Vlissingen Op aanvrage bezoeken wij U gaarne. Sporteolbert 49." Polyester- pantalon 29." Sporteolberts Prachtige Saxony-stoffen, moderne rultdessins in Italiaanse kleuren. 1 rij 3-knoopsmodel met slanke revers en de nieuwe schouderlijn 35.- tot 89.- Pantalons Dubbele stuks aanbieding ankiets Stretch ankiets per paar 2.45 2 paar 3.55 39.75 In Terlenka, Trevlra, Terylene en Dralon. Kreukvrij, plooihoudend, mot- en kleurecht. Multicolors en vele andere kleurcombinaties. Ook in zuiver wol. v.a. met LODALINE! Wat is het heerlijk om met dit vloeibare wasmiddel te werken. En zo zuinig! Een flinke vaat kost mij nog minder dan een cent! Regenjassen Nieuwste 1 en 2-rii modellen, raglan of In gezette mouwen. Met en zonder ceintuur. Sterke Egyptisch katoenen gabardine en poplin. Waterafstotend. 39.75 tot

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 11