MiRii nmmi all^s Kleding, magaiDn.Vlissingen VAKKLEDING mm m ¥90R mm roman MARIA MMEGHUI CALLAS geeft de toon aan Ook voor U is de P.Z.C. een onmisbare schakel uit de ETHER jicu en.... schrijven GE D. MERK uit krimpvrije stof •JANFOR' Beva naden zijn 3-voudig gestikt. Kapot trekken uitgesloten. Beva stoffen en garens in eigen labora toria onderzocht en gecontroleerd. Vraag bij aankoop het Beva-garan- tiebewijs. BEVA geeft volle garantie! BEVA overalls- werkjassen- werkbroeken- werkhemden- stofjassen- kinderoveralls VRIJDAG 13 MAART 1959 PROVINCIAL B ZEEUWSE COURANT BEVA-werkkleding verkrijgbaar bij Markt 31 - Middelburg Journalistiek overz. 18.10 Strijkork. 18.30 Voor de jeugd. 18.45 Vragenbeantw. 19.00 Nws, 19.10 Toespr. 19.15 Act. 18.2S Licht baken. 19.40 Radio Filharm. ork. en so list. 20.30 Voordr. (20.50—21.10 Gram-"). 21.30 Gram. 21.55 Pol. caus. 22.05 Lichte muz 32.35 Wij luiden de zondag in- Aanslui tend: Avondgebed en lit. kal. 28.80 Nwa 23.15 Nws. in Esperanto. 23.22 Gram. 23.25 —24.00 Lof. TELEVISIEPROGRAMMA. AVRO: 17.00—17,30 Voor de jeugd. NTS: 20.00 Journ. en weeroverzicht. VARA: 20.20 Nabeschouwing verkiezings uitslagen. 20.30 Quiz. 21.25 Gevar. progr. FRANS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 15.45—17,39 Eurovisie: Rugbywedstrijd Wa les—Ierland te Cardiff. 19.00 La paasée et les Hommes. 19.30 Nieuwe avonturen v. Rintintin. 20.80 Nws. 20.30 Mister Box Offiee. 21.35 Variété. 22.05 Filmprogr. Daarna; Wereldnieuws. VLAAMS-BELG. T.V-PROGRAMMA. 14.4517.19 Overname v. d. Tsjechische T.V.: Wereldkampioenschappen ijshockey te Praag. 17.16 Voor de Jeugd. 19.00 Reli gieus progr. 19-30 Nws. 19.46 De week in beeld. 20.15 Overname v. d. Hesslnscher Rundfunk: La Ferichole, operette. 22.00 Maandelijkse autotnoblelkron. 22.30 Feutll. 22.05 Nieuws. Voorwedstrijd biliarttitel 2e klas libre te Middelburg Zaterdag en zondag 14 en 15 maart a.s. worden in het Nederlands Kof- fiehnis te Middelburg de voorwed strijden gespeeld voor het biljart- kampioenschap Ze klas libre van het gewest Brabant-Zeeland. De lengte van de partijen is 150 caramboles. De deelnemers aan deze voorronde zijn allen kampioen van hun district, zodat dit toernooi stellig een span nend verloop zal krijgen. De kam pioen van het district Walcheren-Z.- Beveland moet wegens drukke werk zaamheden verstek laten gaan; in zijn plaats neemt nu deel de A.L.M.- speler J Wisse uit Middelburg. De deelnemers zijn: D. Noordijk uit Fijnaart, A. Hollants uit Tilburg, J. van Loenhout uit Bergen op Zoom, J. de Ruyter uit Breda en J. Wisse uit Middelburg. Zaterdagmiddag om kwart over vier worden de eerste partijen gespeeld, waarna om half negen 's avonds het toernooi wordt voortgezet. Zondagmiddag wordt om 2 unr begonnen. 't BEVA-HUIS De gr00tsfe BEVA.kIoiing in H. SIES ZOON, Lange Vorststraat 64 - Goes Vlasmarkt 43 - Middelburg MARGRIET presenteert U het levensverhaal van van de Oostenrijkse opvoering van de vorige week (in Eurovisieverband) van „zuster Angelica,", een van de latere werken van Puccini. Medewer kenden zijn onder meer Sena Juri- nac, Elisabeth Hoengen en Dorothea Frass. Dirigent is Argee Quadri. Het orkest: de Wiener Philharmoniker. ZATERDAG 14 MAART. HILVERSUM I. 402 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.19 Gram. 1.30 Haramondorgel- spel 8.50 Voor U en uw gezin, «aus. 0.H Gym. voor de vrouw. 9.16 Gram. (9.35 9.40 Waterat.) VPRO: 10.00 Tijdelijk uit geschakeld, caus. 10.85 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voer de hulsvrouw. 10.60 Ca baret. 11.20 Buitenl. weekoverz. 11.33 Gr. 12.00 Promenade-ork. 12.30 Land- eq ttrln- bouwmeded. 12.33 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 Jazzmuz. 13.40 Sportnws. 14.05 Voor de jeugd. 14.40 Harmonie-ork. 15.05 Van de wieg tot het graf, caus. 15.25 Concert gebouworkest en solist. IR.10 Hét Pink- stersportfeest, caus. 16.20 Boekenwijsheid. 16.40 Meisjeskoor. 17.00 Per expresse. 17.30 Act. 18,00 Nws. en comm. 18.20 Lichte muz. 18.35 Muziekkiosk 19.00 Arstisbieke staalkaart. VPRO: 19.30 Passepartout caus. 19.40 Het liberale jodendom, caus. 19.63 Deze week, caus. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Thuis best?, schets. 20.13 Gevar. pro gramma. 21.30 Soc. comm. 21.45 Gram. 22.00 Dansmuz. 22.35 Opsporing verzocht- 23.15 Nws. 23.30—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Koorconc. 7.40 Gram. 7.45 Hoe? caus. 8.08 Nws. 8.15 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 18.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Ben je zestig? 11.00 Voor de zieken. 11.45 Gram 12.08 Middagklok noodklok. 12.08 Dansmuz. 12.30 Land- ea tuinbouwmeded 12.38 Gr. 12.3» Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer 13.28 Lichte muz. 13.43 Voor de jeugd 14.88 Idem 14.18 Kon. Luchtmacht Kapel. 14.35 Gram. 14.45 Kron. v. letteren ea kunsten. 15.20 Gram. 15.40 Boekbespr. 15.50 De schoonheid van het Gregoriaans. 18,28 Voor de jeugd. 18.60 Gram. 17,00 Eng. Ids. 17,29 Lichte muz. 17i4ö Idem, 18.00 dealer voos* Vlissingen Wolstraat 37-39 Voor VESssSeigen BEVA-werkkleding bij St.-Jacobsstraat 7 Stuur mij GRATIS als welkomstgeschenk „HARTEN IN TWEESTRIJD"', en noteer mij als abonnee van „MARGRIET" a 35 cent per week. Interlandwedstrijden op het scherm? Op 19 april speelt het Nederlands elftal tegen België. Er bestaan plan nen om van deze in Amsterdam te spelen wedstrijd een directe te levisiereportage te verzorgen. De vraag is nu maar. of de K.N.V.B. toestemming daartoe zal verlenen. Zoals altijd stelt men als voorwaar de, dat do omringende landen geen bezwaar maken (België zal dat waar schijnlijk niet doen) en dat het sta dion uitverkocht is. Afwachten ia voorlopig dua de boodschap. Hetzelf de geldt voor de ontmoeting Duits landNederland, die op 21 ©ktobèr in Keulen wordt gespeeld. Duitsland vóelt veel voor een reportage, maar Opk hier moeten de omringende lan den geen bezwaar maken. De kans dat dit zal gebeuren Is niet groot, omdat deze wedstrijd op een woens dagavond wordt gespeeld, als er dus Riet veel concurrentie is. Kijk en luister Bij wijze van uitzondering is er dus vanavond ook televisie. Om negon uur verzorgt de N.T.S. namelijk een directe reportage van de Europese kampioenschappen driebanden (bil jarten) uit Hilversum, die door vrij wel alle ESurovisielanden wordt over genomen. Vooraf een telerecording BEYA-Fabrieken - Almelo Naam Straat: Provincie: Dcxe bon uitknippen en in eon open enveloppe zenden aan „M AKGRffc 1". Postbox 245, Amsterdam. U kunt ook een briefkaart sturen M 904 RADIO- EN T.V.-RUBRIEK de grote, Italiaanse zangeres, die héél de wereld in beroering brengt met haar weergaloze stem en haar vurige temperament. Wat bezielt deze vrouw, die kans ziet in één avond vrienden tot vijanden en vijanden tot vrienden te maliën? Wat bezielt 's werelds grootste dirigenten, dat zij ondanks alles, haar medewerking op zo hoge prijs stellen? En tenslotte: Wat bezielt muriekrainnend Nederland, dat het reikhalzend uitziet naar het komende Holland-Festival, omdat Maria Callas haar medewerking heeft toegezegd? Het antwoord hierop vindt U in MARGRIET van de volgende week waarin de eerste aflevering begint van het merkwaardige levensverhaal van Een kostelijke, rijk met kleuren en zwartIwit foto's geïllustreerde serie als deze, is voor Margriet-lezeressen eigenlijk héél gewoon! Want Margriet is gewend haar lezeressen wcek-in, week-uit te verwennen met exclusieve reportages van wereldformaat. Voor U, die Margriet misschien nog niet regelmatig aan huis ontvangt, is dit een prachtige gelegenheid om nu zélf een abonnement te nemen op dit grootste aller Nederlandse bladen. Temeer, daar ieder die nu onderstaande bon opstuurt als welkomstgeschenk het prachtig geboeiden boek HARTEN FN TWEESTRIJD geheel gratis ontvangt! Een boek dat als vervolgverhaal in Margriet een daverend succes werd!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7