KOHLER MASTER MATIC MEDEDELING, NIEUWE TENNISSUCCESSEN RACKETS PRIJZEN J. HOOVERS In één streek - vlinderlicht - ontdekt U hoe bijzonder Rama is f naai- IjHM BON KÖHLER NAAIMACHINES is verkrijgbaar bij: 22 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 MAART 1959 Wij hebben de eer mede te delen dat wij onze welbekende slijterij der firma M. W. VAN AARTSEN, Markt 25-27, MIDDELBURG, hebben overgedragen aan de heer J. J. DE RIJCKE, die het bedrijf op dezelfde voet zal voortzetten, geassisteerd door zijn echtgenote. Wij nemen deze gelegenheid te baat hartelijk dank te zeggen voor het grote vertrouwen, dat onze cliëntèle gedurende 38 jaren in ons heeft gesteld. Wij bevelen onze opvolger warm in uw gunst aan en zijn er van overtuigd, dat hij zich uw vertrouwen ten volle waardig zal tonen. GEBR. C. S. TAAL Slijterij firma. M. W. van Aartsen, Markt 25-27 - MIDDELBURG - Tel. 01180-3037 De Provinciale Zeeuwse Courant kunt U niet missen - geen dag Uw glanzende vorm van vorig jaar is er weer direct met een nieuw RACKET in alle gewichten. Van bekende merken als HAZENGER - DONNAY - DUNLOP PINQUIN, enz. vanaf 16,75, 19,50, 22,50, 25,75, 90, Grote sortering shorts, shirts, schoe nen, sokken, enz. WAL STRAAT 82 - VLISSINGEN P.S. Ook voor nieuwe bespanning. Uit Uw botervloot - op Uw boterhammoeiteloos, vlinderlicht. Zo kunt U alleen Rama uitsmeren. Zomer en winter even vers, even smeuïg en smeltend op de tong. Kostelijk! Rama is dan ook bereid van de allerfijnste, natuurlijke grondstoffen. Iets duurder? Ja! Maar alleen Rama geeft U de prettige zekerheid dat Uw botervloot is gevuld met 't beste dat U krijgen kunt. 't Is goed tafelen met Rama 48 ct. per pakje DIVERSEN Wij verkopen ook bruidskle ding in alle maten. Bruidshuis „FIËSTA". Lange Delft 80, tel. 3597, Middelburg. Het bekende adres voor uw meubelen is HAMELINK'S Meubelhuis, Clijverstraat 8, Vlissingen. 4 clubs, f 148, 195 enz.; club stellen, f 285, 1 335 enz.; dres soirs, 132, 1 150 enz. HAME LINK'S Meubelhuis, Clijver straat 8, Vlissingen. Wasmachinefabriek heeft ma chines met schoonheidsfoutjes, 135, centrifuges f 135. Op briefkaart wordt U bezocht. Deoot Jacob Catsstraat 14, Goes ,,Domaine Robex-t", prima Franse landwljn, per fles f 2.10. Fa. DENEVERS, slijterij, Lan ge Delft 84, tel. 2415, Middel burg. U laat toch ook uw auto door- smeren bij garage „DE TOE KOMST"? Nieuwe Markt, Vlis singen. Vervang duur glas voor uw broeivamen door ons glash. weerbestendig plastic, vanaf f 2.25 p. m. Voor huish. gebr. slechts f 1.10 p. m. ,,'T JAN TJE VAN ALLES, K. Noord straat 11—15, Middelburg. zó blijf je op de been: op tijd een kop krachtige koffie Schilder, ga zitten, de koffie is bruin Bij ons krijgt elke bezoeker, tegelijk met een goede stoel, een.kop verse, krachtige koffie. Dat is een kleine moeite als je Moccona in huis hebt. "Want heet water is er meestal wel en naar suiker en melk hoef je ook niet te zoeken. Kookt het water nog niet helemaal P Toch niet wachten: want juist dan is Moccona het lekkerste en het geurigste I Op het resultaat kan elke gastvrouw trots zijn. Want u proeft het duidelijk diepbruine Moccona heeft een krachtiger koffiesmaak. En het laatste kopje is even lekker als het eerste, want de handige schroefeluiting houdt de koffie brand-vers. Verlaagde prijs f 2,20 Schoonmaak. ,,'T JANTJE VAN ALLES" heeft prima naadl. zemen 1 1.95, gen. ze men 0.95, gr. dweilen f 0.75, plastic kastranden 0.80 p. m., grote zemen bijzonder lage prijzen! K. Noordstraat 1115, Middelburg. Tel. 3733. Ten einde raad met uw hoest en bronchitis? Gebruik dan BALSEMPILLEN van AKEN. Bij apoth. en drogisten. Wenst U goed stencilwerk en snel geleverd, ga dan in onze stencilafdeling praten. Kreu- kelmarkt 11, Goes. Fa. S. BIRKHOFF EN ZN. Voor in- en verkoop van an tiek en curiositeiten moet men bij KinrPER zijn. Korte Noord- str. 16. Middelburg, telef. 4270. D.S.U. tenten, de meest ver kochte tent in Nederland is verkrijgbaar bij. H. COSI.TN, Lange Delft 17, tel. 3873, Mid delburg. 100 meter van de Markt. Het Tentenhuis. Bezoek de D.S.U. tenten- en kampeermat. tentoonstelling. Vrij entree. Bovenzaal Socië teit, Markt, Middelburg. Zater dag 14 maart en 15 maart. De uiterste grens is 31 maart. Wij geven U 10 pet. korting op D.S.U. en H.D.L, kampeerten- ten. Gratis folders. 1 jaar gra tis verzekerd tegen brand en diefstal. „DUMPPALEIS". K. Delft 4. telef. 3210 M'burg. tOO KOFFIE. LEKKERE KOFFIEPOEDERKOFFIE VAN Bloembollen, dahlia's, planten, rozen, heesters. Vr. gratis in kleuren geïll. catal. no. 46. Kwekerij P. BAKKER N.V. Hll- legom. Ook geschenkenpakket ten bloembollen n. h. buiten land. Interess- bijverdienste. Al uw drukwerk van de klein ste tot de grootste oplage wordt gaarne geleverd tot uw grote tevredenheid door: WESTSTRATE, papier. Mid delburg. Telef. 2453. Goedgekeurde stier van beste afstamming (van Friese ori gine). W. VERHAGE, Prelaat, .Westkapelle. TeL 9 1187—228. AANBESTEDING. Dé Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem zal namens de gemeente Oud-Vossemeer op maandag 6 april 1959, des namiddags 2 uur, in het gemeente huis te Oud-Vossemeer in het openbaar aanbesteden: Bestek T.D. no. 1815. Het verbeteren en verharden van wegen ter totale lengte van plm. 825 m met bijbehorende werken. Het bestek met bijlagen is van donderdag 19 maart 1959 af verkrijgbaar ten kantore van het hoofd van het ambtsgebied der Nederlandsche Heidemaatschappij te St.-Maartensdijk, Veerhoekseweg, telefoon no. 125, te gen betaling van ƒ6 per stel, franco per post 6,75. Restitutie heeft niet plaats. Inlichtingen worden alleen aan bestekhouders verstrekt bij de aanwijzing, welke wordt gedaan door voornoemd hoofd van het ambtsgebied op donderdag 26 maart 1959. Plaats van samenkomst voor het kantoor van de P.Z.E.M. te Oud-Vossemeer des voormiddags 10.30 uur. De nota van inlichtingen ligt gedurende kantooruren ter inzage op het ambtsgebiedkantoor voornoemd van woensdag 1 april af tot de dag van aanbesteding. Er Is een nieuw type machine! tijdelijk yoor slechts elektrisch,. f compleet in koffer Deze Kohier Master Matic heeft oneindig veel meer mogelijkheden dan welke andere moderne zig-zag naaimachine ook. Doet al het werk van een rccht-steek naaimachine, kan zig-zag naaien en borduurt automa tisch zonder wisselstukken 1500 sierranden. Kinderlijk eenvoudig te bedienen. NAAM ADRES Zend mil Uw fel- der. Ook van de I Köhler Zifi-Zaj van I f 495.- 1 ROCO EN CARD0Z0 N.V: S»g&£SS de complete collectie FIRMA G. J. WILBRINK VLISSINGEN j Noordstraat 42 - Telefoon 8694 ZIERIKZEE j Korto St,-Janstraat 4 Telefoon 2923

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 16