goede smaak DE GROTE PRIJZENSLAG in HOOFTMAN'S KLEDINGMAGAZIJN is BEGONNEN. VELE GOEDEREN 10 TOT 50 GOEDKOPER. HOOFTMAN'S KLEDINGMAGAZIJN IKDOORNS A.N.W.B. PROPAGANDA-AVOND 2 kamerwerkmeisjes mannelijke buffetbediende. beschaafde juffrouw, Spotkoopjes. Rokken ƒ6,90 Japonnen ƒ4,90 ƒ6,90 ƒ9,90 ONZE KLEINTJES BEKENDMAKING. M. DE DREU CD'S N.V., Welke JONGEMAN of MEISJE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 JANUARI 1959 CHR. JANSE en J. P. JANSE—JANSE danken hartelijk voor de vele blijken van belangstel ling, voor en tijdens hun huwelijk ontvangen. Nieuw- en St.-Joosland, januari 1959. Mortierepolder 304. Woningruil Goes-VIissingen of omgeving. Aangeboden te Goes: nieuwe eengezins woning. Kamer, keuken, bij keuken, 3 slaapkamers en douchecel. Huur 14,35 per week. Gevraagdeenge zinswoning. Brieven te rich ten aan directie P.Z.C., Vlissingen. Coöp. Boerenleenbank Grijpskerke. Inname van boekjes voor controle en rentebijschrij ving zal te Grijpskerke ge schieden op woensdag 14 januari van 9-12 en van 1-4 uur. De ingeleverde boek jes worden weer uitgereikt op vrijdag 23 januari daar op volgend van 9-12 en van 1-4 uur. SOLEX model 1959 375, rijklaar compleet, met enkele dagen leverbaar. SOLEX-STATION VAN DEN DRIEST Gravenstr. 18, Middelburg Winterjassen, tweedjassen, pope- Oft k C CO line mantels en jassen Herenkostuums, vroeger 90,NU 59 Restanten meisjes- en jongenscoats 12,50,19, Vilt deux-pièces 13,90 A mm op alle goederen buiten deze prijzenslag, lil /VI Btftlr T IN Cl behalve merkartikelen. IU /O nunilliu Leren jassen en jekkers nu buitengewoon laag in prijs. VLASMARKT 33-35 MIDDELBURG verwijderd met WONDEROLIE Weg: met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN. neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie. Jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.60bespaartUveelellende. %£e&U)wk^vati%)o tfti NIEUIVCBU6617 WOfiEtBURG GROTE OPENBARE FAILLISSEMENTS VERKOOP OP VRIJDAG 9 JAN. A.S. en zo nodig de volgende dag zaterdag 10 jan. a.s. telkens aanvangende des voormiddags 10 uur, met voortzetting in de namiddag en avonduren, in de zaal van „Concordia", aan het Havenplein te ZIERIKZEE, t.v.v. de weled. gestr. heer Mr. C. J. B. du Croo, als curator in het faillissement van L. J. Houkamp te Bruinisse, tegen contante betaling, van EEN ZEER GROTE PARTIJ TEXTIELGOEDEREN. Bestaande uitmantels, japonnen, blouses, vesten, jacks, overalls, truien, broeken, jassen, tafelkleden en -lopers, lakens, slopen, hand- en theedoeken, babygoe deren en diverse kinderkleding enz., enz. KIJKDAG donderdag 8 januari a.s., van 1418 uur. Deurwaarderskantoor LOEVE VAN DUIN, Touw- baan 15, Zierikzee, tel. 011102376. Kon. Ned. Toeristenbond op vrijdag 9 januari in de zaal van hotel „De Zwaan", Kerkplein 47, KAPELLE Causerie over doel en werk van de A.N.W.B. VERTONING van enkele interessante Reis- en verkeersfilms Toegang vrij. Aanvang 8 uur Personen tot 18 jaar uitsluitend onder geleide. HOTEL NOORDZEE-BOULEVARD vraagt voor directe indiensttreding en Sollicitaties hetzij schriftelijk of mondeling te richten aan de directie, Hotel Noordzee-Boulevard, .Vlissingen. HET. DELTAGEBIED VAN RIJN, MAAS EN SCHELDE had lang ge leden een geheel ander aanzicht. Gaan wij, om ergens te beginnen, 26.000 jaar in de historie terug, dan blijkt in die tijd de toestand te wor den beheerst door twèe factoren, n.l. de ongeveer 60 meter lagere zeestand en het zeer koude klimaat. Over dit verre verleden, maar ook over Jiet meer nabije verleden, het heden en de toekomst van het deltagebied ver telt drs. M. C. Verburg U in zijn boekjes „Het Deltaplan" I en n op bevattelijke wijze wetenswaardige dingen, verduidelijkt door interessant kaartenmateriaal. Boekjes, die U als deltabewoner toch eigenlijk moet be zitten en lezen. Het Deltaplan I, verleden, heden en toekomst van het Deltagebied, 52 pagina's en 7 kaarten, kost 1,90. Het Deltaplan II, nieuwe perspectie ven, 61 pagina's met 2 foto's en 6 kaarten, waarvan 2 in kleuren, kost 2,60. Ze zijn verkrijgbaar alom bij de boekhandel en bij de uitgevers FIRMA G. W. DEN BOER, Middelburg. VAKANTIE-OORD „AMSTERDA", Noordstraat 21, Domburg vraagt een als hoofd van de huishouding. Sollicitaties aan de directrice. maat 38 tot 42 maat 38, 40, 42 23 ct. per regel met een minimum van 1, max. 8 regels. „Brieven of adres bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middel burg. Een vrottw van zorgt ook voor een smakelijke maaltijd DUR-O-PAC rookworst in vacuum dubbelpak met Zwart-op-wit GARANTIE voor: Hygiënisch beschermde versheid. Absolu te smaakbestendigheid. Beveiligd aroma.* Langdurige houdbaarheid. ZWANENBERG'S ROOKWORST wekenlang vers en dubbel zo lekker! Zwanenberg maakt wat smaakt vleeswaren, vlees-, vis-, groente- en vruchtenconserven talelzuren, jams en DUR-O-TEST vleesconserven In glas aaaaaaaaaaBa»"""""H""MMM"ilWP* Donderdag 8 januari 1959, 's avonds 8 uur „De Gouden Poorte" FILM-CYCLUS (comm. Cultureel werk Herv. Gem. Middelburg) Kaarten ad 2,(voor 4 avonden) aan de zaal. Te koop in prima staat zijnde uitneembare houten woning. Grootte 4x9 meter. Wil- helminastraat 36, Kapelle. KAPSTER gevraagd kunnende watergolven. D. RIETVELD VAN EYSDEN, Lange Kerkstraat 40, Goes. Door bijzondere omstandigheden genoodzaakt, is de vestiging van M. DÉ DREU CO'S N.V. te Goes per 1 januari 1959 OPGEHEVEN. In verband hiermede maken wij het autorijdend publiek bekend, dat de vestigingen van deze N.V. te Middelburg en Vlissingen volkomen normaal blijven functioneren, zodat er ten aanzien van onze cliëntèle in Walcheren generlei verandering in de bestaande situatie plaatsvindt. Het publiek op Zuid- en Noord-Beveland maken wij echter bij deze bekend, dat ons bedrijf.zich ook voor hen gaarne beschikbaar stelt voor de leve ring van nieuwe FORD-PRODUKTEN, gebruikte wagens, accessoires enz., alsmede voor het uitvoeren van alle service- en onderhoudswerk. Een bezoek aan onze zaak zal U ervan overtuigen, dat onze outillage volkomen berekend is op een snelle en correcte uitvoering, van uw wensen. OFFICIAL FORDDEALER MIDDELBURG ZUSTERSTRAAT 34 TELEFOON 2972—4261 heeft interesse voor een betrekking op ons kantoor I.v.m. het vervullen van zijn militaire dienstplicht door een van de huidige krachten komt er zeer binnenkort een plaats vrij. Gegadigden moeten kunnen typen, en enigszins onderlegd zijn in boekhouden (studerend voor praktijkdiploma). Aanmelden bij Wijngaardstraat 17 - GOES - Telefoon 3655 Te koop: i.g-s.z. dohkerbl. half Eng. kinderwagen, prijs ?5- Boul. Bankert 54, Vlissingen. Te koop: eetk. ameubl. (blank eiken), kofferschrijfmach., 4 stoelen, half kastje, leesl., lln- nenk., dressoir en vele andere meubelen. M. DE NOOIJER, Noordstr. 50, Vliss., tel. 2953. Te koop: jonge hennen, a. d. leg. BLIEK, Middelburgswegje 20. Middelburg. Te koop: half-Eng. kinderwa gen en box m. vloertje. Sin gelstraat 42, Middelburg. Te koop: huis met vrije poort te Souburg. Te bevragen: Gro te Abeeie 26, Souburg. Korte Noordstraafc MIDDELBURG Wegens omstandigheden te koop: „Sparta" N.L. 200 cc, '55, 16 000 km gelopen. Niet van nieuw te onderschelden. Ge heel compleet met accessoires tegen elk aannemelijk bod. J. v. Ruysdaellaan 15, Vlissingen. Te koop: half Eng kinderwa gen, Mutsaers, met afneemba re bak, z.g.a.n. Kleur donker- blauw-wlt Te bev.: Singel 15, /lissingen. re koop: z.g.a.n. bromfiets^ Kaptein Mobylette. Vierstraat 17, Yerseke. j Te koop: Seddon diesel 1952. Perkins motor, 83 pk, z.g.n. bo dewagen, gesloten. Adres: w. I WOUTS, Oude Wouwsebaan 30, Bergen op Boom. Telef. 8134. Te koop, bij inschrijving, 40 bomen, zware populieren, 2 mtr. omtrek, en. 8 noten stam metjes, alle staande aan de Hogepad boomgaard „Witham" JOH. RUISSÈN. Monnikendijk 11, Kattendijke. Briefjes uiter lijk 10 januari. Te koop: enkele zeer oude olieverfschilderijen (kruisweg statie), zeer billijke prijzen. Te bevr. Noordsingel 40, tel. 3294, Middelburg. Te koop: enkele antieke rood koperen scheepslantaarns, bil lijke prijs. Noordsingel 40, tel. 3294, Middelburg. Te koop: nieuw gebouwde middenstandswoning m. gara ge, rand Vliss. Direct te aan vaarden. Te bevr.: Langeviele 39, telef. 2770, Middelburg. 3029, Middelburg. Te koop: nette woning te O.- Souburg, met tuin en berg plaats. Direct te aanvaarden. C. MOL, Zandstraat 1, M'burg. Te koop: Shetlandse pony, 18 maanden oud. Grote Abeeie 24, Oost-Souburg. Te koop: verplantbare liguster haag en enkele vrachten tuin grond. Fa. LOUWS, Grijpsker- Te koop of in ruil: beste kalf- vaarzen, a-b. vierkante stem pels. A. DE PAGTER, tel. 2833, Middelburg. Te koop: beste 1'/2-jarige pin ken. A. DE PAGTER, tel. 2833, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: alle soorten meubels, kelder- en zolderop ruimingen. M. DE NOOIJER, Noordstraat 50, Vliss. Tel. 2953. Te huur: 2 gem. kamers met kookgel. bij eenv. nette fami lie in Vliss. Br. ond. let. P 87, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te huur: gr. kamer, gestof feerd en slaapkamertje voor dame o£ heer op leeftijd. Volle dige verzorging. Br. lett. R bur. P.Z.C., Vlisisngen. Te huur: .ongemeub. etage, p. 1 maart, a. d. C. Buskenstr. Beh. toest. G. W. Makelaars kant. Vliss. Steenenbeer 1. Auto's zonder chauffeur met radio. KOPPEJAN, Domburg, telefoon 487 (0 1188). PERSONEEL Gevraagd, per l februari, flin ke brood- en banketbakkersbe- dtende. Bakkerij W. J. HA- MENT, Wal straat 121, Vliss. Vrouwelijk pers. gevr. Aanm.: stoomwasserij „EDELWEIS", P. Krugerstr. 248—250, tel. K 1184 —2589, Vlissingen. Hulp in de huishouding ge vraagd. van 8.30—12 uur en van 13.30—16 uur. 's Zaterdagsmid dags en 's zondags vrij. ADRIAANSE, Herengracht 86, tel. 3788, Middelburg. Gevraagd: flinke hulp in de huishouding, voor dag en nacht in gezin met kleine kind. Mevr. BIENFAIT. K. Doormanlaan 12, Aerdenhout bij Haarlem. Tel. K 2500—26336. Hulp in de huishouding gevr. bij twee heren van middelbare leeftijd. Voor dag of dag en nacht. Br. lett. T 90, bur. P.Z. C., Vlissingen- BIEDT ZICH AAN Net meisje bz.a. voor de huis houding. Br. no. 1117, bur. P.Z.C., Middelburg. KENNISMAKING Nette heer zoekt kennism. met dame, Ift. 30—35 jaar. Br. lett. N 86, bur. P.Z.C., Vlissingen. Procuratiehouder, 27 jaar, in bezit van eigen auto, zoekt kennismaking met net meisje, leeft. 18—27 jaar. Br. met foto, onder lett. S 89, bur. P.Z.C., Vlissingen. BIJEENKOMSTEN Evangelisatie, Bogardzaal, Mid delburg. Donderdag 8 januari a.s. spreekt de heer J. A. MA RIJS uit Middelburg. Aanv. 8 uur. Ook U bent hartelijk wel kom. Onze school is erkend en de instructeurs zijn gediplomeerd door de F.N.O.P., d.w.z. Fede ratie van Nederl. Org. voor het Personenvervoer. Autorij school JASPERSE. N. Vlissing- seweg 366, Middelburg, Telef. 0 1180—3387. Autorijschool KOETSENRUIJ- TER, speciaal adres voor ver lofgangers. St.-Jacobsstraat 6, telef. 3680. Vlissingen. Dansschool W. M. MEEUSE, Nieuwstr. 19, M'burg, tel. 2265. Inschrijving voor nieuwe les sen voor beginners en gevor derden, dagelijks aan de school. Wilt U s.v.p. hiervoor komen vóór 7 uur 's avonds? DIVERSEN Enorme koopjes in ,,'t INTER- LOCKHXJIS" en op alle andere goederen 10 pet. korting. Zie etalages. Speciaalzaak ,,'t IN- TERLOCKHUIS", L. Vorststr. 45, Goes. Vermager zonder moeite met GRACIAL. 50 dragees f 1.98, Bij apoth. en drogist. Wenst U goed stencilwerk en snel geleverd, ga dan In onze stencllafdeling praten, Kreu- kelmarkt 11. Goes. Fa. S. BIRKHOFF EN ZN. Ten einde raad met uw ,oest en bronchitis? Gebruik dan BALSEMPILLEN van AKEN Bij apoth. en drogisten. Morgen extra koopjes op de- Markt te M'burg. Prachtige oogjesluiers, appretvrij, nu 98 ct. 't Kraam ,,'t INTERLOCK- HUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Prachtige damesonderjurken maar 2.98. 't Kraam ,,'t INTERLOCK- HUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Extra zware interlock lange herenbroeken en -hemden, maar f 2.98. 't Kraam ,,'t INTERLOCKHUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Prachtige Treffer lakens en -slopen, spot goedkoop. 't Kraam ,,'t INTER LOCKHUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Prachtige Stork-zeepaard-baddoeken, maar 1.98. 't Kraam ,,'t IN TERLOCKHUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Onverslijtba- re, crêpe mousse kousen, nu f 3.25. 't Kraam ,,'t INTER LOCKHUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Zeer mooie dames- en herenkeperpyjama's van f 12.90 nu f 8.95. 't Kraam ,,'t INTERLOCKHUIS". Morgen extra koopjes op de Markt te M'burg. Prachtige (grote maat) Stork-theedoeken van f 1.69 nu f i 1.25. 't Kraam ,,'t INTERLOCKHUIS". Duplicaatsleutelnodig? Dan naar „HET PORSELEINHUIS", Langeviele 65, Middelburg. Uw sleutels worden machinaal ge maakt. Wij verkopen uitsluitend le kwal. aanmaakhout en kachel- blokken. Bij ons geen f 2.50 maar slechts f 1.50 p. grote baalzak. Voor Vliss. en om geving p. bode meegegeven. J. J. ZWEEDIJK, Bellinkstr. 37, Middelburg. Telefonisch aangesloten onder no. 591 (K 1109) Wed. J. BOONE Rijwielhandel, Noordweg 17, Serooskerke (W.). Patatfornuizen volautomatisch ZERO, Vlaardingen. Tel. 0 1898 5043. In bedrijf te zien bij: Fa. JOZIASSE, Banckertplein 2. 't Zand. Middelburg. Koperen warmwaterstoven, warmwaterzakken, bedkrulken, vulemmers vanaf f 2.40, droog- rekken, wringers. F. J. VAN AARTSEN, Pottenmarkt, Mid delburg. Wij moeten ruimte maken, daarom deze lage prijzen. Pri ma vlokmatrassen, 1-pers. van f 29.50 v. f 19.50; 2-pers. van 45.v. f 33J5. Franco door geheel Walcheren. Warenhuis „VICTORIA", JAN VAN DON- GE, Koudekerlce. Laat ons een serie kinderfoto's bij U aan huls maken. Foto IES LAMAIN, L. Noordstr. 27, Middelburg. Prachtige sortering winter mantels, jasjes, lange broe ken, jurkjes, overgooiers, truien en alle3 voorradig voor de baby. Sterke nylons enz. Mej. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4