1834 1959 4 Wo PANDBRIEVEN EEN 60ED BEGIN IS HET HALVE WERK! w ill 3, 1 PAUL VLAANDEREN en Juffrouw Truelove's Obsessie FIRMA T. FABERIJ DE JONGE N.V. WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 981°/». ZOEKT GELD" Drukkerij Van de Velde TALLOZE KOOPJES IN AT T.F. AFDELINGEN EN BOVENDIEN RESTANTEN TEGEN HALVE PRIJZEN. MANTELS TWEED MANTELS MANTELS ROKKEN JAPONNEN JUMPERS deux-pièces MANNEQUIN-BLOUSES van 16,75 NU voor 8,37 VESTEN REGEN MANTELS MANTEL KOSTUUMS HAND SCHOENEN OOK KOOPJES IN MEISJESKLEDING MODIEUZE KLEDING FANTASTISCH LAGE PRIJZEN FA. H. JOOSSE ZONEN MAANDAG 6 JANUARI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Heden overleed na een geduldig gedragen lij den, onze zeer geliefde zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader JAKOB VERSTRAATE, op de leeftijd van 52 jaar. Uit aller naam, K. Verstraate- Koudekerke, 3 jan. '59 Couburgstraat 11. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 6 januari om 12 uur vanaf het sterf huis. Verzoeke geen bloemen Heden overleed na een langdurige ziekte, onze geliefde, zorgzame vrouw, moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder ADRIAN A OVA, geb. DB NOOIJER, op de leeftijd van 67 jaar. Vlissingen: L. Ova W. Ova Lüdenscheid (Duitsland) J. Linnepe-Ova G. Linnepe Runcorn (Eng.): A. Edwards-Ova J. Edwards Vlissingen: L. Ova E. W. J. Ova- van Velzen En kinderen. Vlissingen, 3 jan. 1959 Anjellerenlaan 58. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 7 januari a.s., des namiddags 1 uur, vanaf Anjelieren laan 58. Heden overleed, nog onverwachts, onze ge liefde vader, behuwd- en grootvader, SIMON KOETS, weduwnaar van MAATJE MEIJERS, in de ouderdom van ruim 72 jaar. Uit aller naam, A. Koets. Biggekerke, 3 januari 1959. Duinweg 11. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 6 januari 1959 om 12.15 uur vanaf net sterfhuis. Heden overleed zacht en kalm, mijn innig ge liefde man JAN PLUIMGRAAFF in de ouderdom van 73 Jaren. Zijn diepbedroefde vrouw, E. M. Pluimgraaff- Verstelle Vlissingen, 3 jan. 1959. Glacisstraat 67. De begrafenis zal plaatsvinden op woens dag 7 januari a.s., 14 uur van het sterfhuis. Geen bezoek. Geen bloemen. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante JOHANNA WIEHELMIN A VAN DER STAAL, In de ouderdom van ruim 80 jaar. Vlissingen: J. G. van der Staal Utrecht: M. J. W. Thomas van der Staal J. B. Thomas Tineke Vlissingen, 3 jan. 1959. Singel 160. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 6 januari a.s., des namiddags 2 uur vanaf het sterfhuis. De teraardebestelling van wijlen de heer HUBRECHT BREEN, zal plaatsvinden a.s. dinsdag 6 januari, des namiddags 2 uur, op de algemene begraaf plaats te Wemeldinge. Vertrek van het sterf huis 1.30 uur. Met droefheid geven wij kennis, dat heden, na een langdurig, doch geduldig gedragen lij den, zacht en kalm, van ons is heengegaan onze lieve moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder, mevrouw de weduwe GEERTRUIDA VAN BREEN, geb. Rodenberg, In de ouderdom van 81 jaren. Voorburg: T. Barentsen- van Breen Li. Barentsen Hull (Eng.): M. M. van Breen Loosdrecht: Paul en Ankie Sasje en Josephine Voorburg, 1 jan. 1959. Pr. Mariannelaan 228. De teraardebestelling zal plaatsvinden op de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan te Voorburg op maandag 5 januari a.s. om 12 u. Op 30 december 1958 overleed onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader, de heer STEFANUS VAN KESSELEN, oud-hoofdmachinist ter koopvaardij, in de ouderdom van 83 jaar. Driebergen G. van Kesselen Hartog. Rotterdam J. B. van Kesselen. H. J. van Kesselen Goor. Ans, Irene en verloofde, Marianne. Condoleantie-adres Bentincklaan 55 c, Rotterdam. De begrafenis heeft heden in alle stilte te Driebergen plaatsge vonden. Heden nam de Here tot Zich onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder JOHANNA SANDERSE, weduwe van A. GOEDHART, in de ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam, J. Goedhart Veere, 3 januari 1959. Condoleantie-adres A. de Buck, B 102, Veerseweg, Veere. De begrafenis zal D.V. plaatshebben te Ritthem op dinsdag 6 januari te 12 uur. In vast vertrouwen op haar Heer en Heiland is heden, na een kort stondige ziekte, in volle vrede ontslapen, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder PEETERNELLA CORNELIA GODESCHALK, weduwe van de heer Andries Boogaard, in de ouderdom van 85 jaar. VI aardingen: Fr. J. W. Boogaard E. P. Boogaard- Leijnse M. A. C. Meijers- Boogaard H. L. Meijers Kleinkinderen en achterklein kinderen. Vlaardingen, 3 jan. '59 Hogelaan 12. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 7 jan. 1959, om 1.30 uur op de alge mene begraafplaats te Vlaardingen. Vertrek van het sterfhuis om 1 uur. Geen bloemen. Dr. W. A. BAX chirurg te Vlissingen. AFWEZIG van 5 tot 15 januari. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn lie ve man, AREND WILLEM SMITS, betuig ik mijn grote dank. Mevrouw wed. G. SmitsCornelisse. Wolfaartsdijk, 5 jan. 1959. Veerweg 37, Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond na het overlijden van onze gelief de man, vader, behuwd- en grootvader CORNELIS ADRIAAN CORNELISSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Wed. C. A. Cornelisse- Klap. Vlissingen, januari 1959. BEKENDMAKING Wij delen onze geachte cliëntèle mede, dat wij met ingang van heden, 5 jan., ons bedrijf aan de firma W. A. DE GROENE ZOON hebben overgedragen. Wij danken U voor het ge noten vertrouwen en beve len genoemde firma gaarne in uw vertrouwen aan. M. DE DREU Co's N.V. Ondergetekende, firma W. A. DE GROENE ZOON, beveelt zich, naar aanlei ding van bovenstaande, gaarne aan om alle leve ranties en werkzaamheden, onverschillig welk merk automobiel, te mogen ver richten. Wij zullen onze uiterste best doen U naar volle te vredenheid te bedienen, zo dat U ons uw volledig ver trouwen zult kunnen schen ken. Beleefd aanbevelend, firma W. A. DE GROENE ZOON, DAF-DEALER, Anjelierenstraat 5-7 GOES. Telefoon 01100-34-41-3442. KAPELLE Biezelingsestraat 7. Telefoon 01102-367. Geboortekaartjes Drukkerij Van de Velde ft******************#** 125 jaar FABERIJ DE JONGE 125 jaar geleden werd onze zaak opgericht. Voor hot vertrouwen, ons in al die jaren geschonken, zijn wij U zeer erkentelijk. Gaarne zullen mij U ter gelegenheid van dit jubileum in onze zaak ontvangen op DONDERDAG 8 JANUARI a.s., tussen 10 en 12 uur of tussen half 3 en 5 uur. In verband hiermede is onze zaak woensdagmiddag 7 januari GESLOTEN. Hofleverancier Juweliers - Horlogers LANGE KERKSTRAAT 30 - GOES I* Tot nader order verkrijgbaar: met onvoorwaardelijk verplichte uitloting van 5% 's jaars, tegen de koers van Wegens inventarisatie is de zaak dinsdag 6 januari GESLOTEN BOEKHANDEL D. GOETHEER, VLISSINGEN Paul Krugerstraat 41. HOEST KEELPIJN Nattermann's Bronchicum Elixir helpt, lost taai slijm op, neemt de prikkel weg. Flacon 2,bij elke drog. Boerenzoon, 25 jaar, N.H. godsdienst, zoekt ernstige kennismaking met een net eenvoudig meisje, leeftijd 22-28 j. Wie schrijft mij eens Br. met foto op ere woord retour onder no. B 2, bureau P.Z.C. Goes. Maandagmiddag 2 uur, vers paardevlees Lappen 1.60 per kg. Stukken 2.per kg. Boterpleln - Vlissingen CLUBLESSEN DINSDAGAVOND beginnen weer 13 januari a.s. J. H. KOERS MIDDELBURG. Dinsdagmiddag 2 uur, vers paardevlees Lappen 1.60 per kg. Stukken 2.per kg. ABATTOIR Seisweg - Middelburg. op hypotheek vanaf 4%% of op andere objecten. Wij hebben altijd een aantrek kelijke aanbieding voor U. L. A. van Opstal es, Zoon, Makelaarskantoor Jacoba van Belerenstraat 1 te Goes, telefoon 2584. ROUWBRIEVEN Wal straat - Vlissingen 29,75 34,75 39,75 59,75 19,75 7,95 9,95 9,75 12,75 ƒ14,75 ƒ16,75 19,75 ƒ24,75 9,95 12,75 14,75 Wollen wevenit 19,75 24,75 29,75 12,75 14,75 16,75 19,75 Kamgaren 39,75 Leren zwart, gevoerd 8,75 KOM EN KIES BIJ MIDDELBURG t. NOORDSTP.. 10-12 GOES KLOKSTR. 9 BERGEN OP ZOOM KREMERSTR. 24-26 HAJOCO „Het Groene Kruis" te VLISSINGEN organiseert een zuigelingen- en kleutercursus van 15 lessen. 12 of 13 januari 1959. Aanvang 7.30 uur. Opgave bij de wijkzusters: Zr. Radstake, Joz. Israëls- laan 40; Zr. de Ruyter, Verk. Quak- kelaarstraat 44; Zr. v. Sabben, Sottegem- straat 38. Opgave vóór 9 jan. 1959. AAMBEIEN ^SCHROMPELEN WEG$ Pijn en jeuk S verdwijnen bloeden houdt op 5j$ De wetenschap heeft thans® eennleuwehelendesubstan-Ny tie ontdekt met de verba-»*® zingwekkende eigenschap de aambeien eenvoudig tesJ doen wegdrogen pijn ver-39 dwtJnt. bloeden houdt op. aj Toegepast ln SPERTI-zalf. ffi iV doet dit weefsel-vernieu- AS wende Blo-Dyne zelfs de«a meest hardnekkige aam-» fis beien Ineenschrompelen, zósb ïi». afdoend dat ze thans geen M probleem meer zijn. 3,'« i* SPERTI-zalf is zacht enW veilige, rechtstreekse be- handeling van aambeien. ft) een tube SPERTI f. 3.30 i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7