>!MEBDEJ(ME\ TELEFUNKEN The Christian Science Monitor I AL UW DEKENWENSEN WORDEN VERVULD. Bekijk de collectie dekens bij Rivière, bekijk al die verschillende dessins, de moderne en klassieke, zie de pasteltinten, t de felle kleuren, voel hoe zacht zo'n zuiver wollen deken aan voelt en hoe licht de Dra- lon-deken is. Op het beslissende moment grijpt hij naar bier. Allicht! Hij houdt de aanval voor de beste verdediging. En hij houdt bier voor de beste hartversterking. Fris en helder breekt hij nu door de pionnen heen... Zo wordt bij een actieve man de dorst gelest. ♦Mat! En wat is dat bier weer best...' Kijk dan naar de prijs: ja, er is al een deken van Dit is een publicatie van de brouwers van het Nederlandse bier, het meest geëxporteerde bier van de gehele wereld. En U heeft de keuze uit deze beroemde merken AaBe, Zaalberg;, van Wijk, Dldas, Sole Mio en Dralon. Dan is er ook een gewel dige collectie PLAIDS van 100 zuivere wol. Prijzen van Gewatteerde dekens zijn, er in vele verschillende des sins, óók met Terlenka- vulling. Komt U maar eens kijken naar UW DEKEN bij Markt 31 MIDDELBURG De notaris J. J. van Dijke te Kruiningen zal ten ver zoeke van mevr. Gebraad de Looze te Krabbendijke, bij inschrijving verkopen: te Krabbendijke, Noord- dijk nos. 5, 7, 9 en 11 sa men groot 37 are. De boomgaard is in gebruik te aanvaarden bij de beta ling der kooppenningen. De huizen zijn verhuurd aan Aug. Overbeeke, J. v. Pagee, Johs. Weststrate en Marp. Weststrate, respec tievelijk voor 2,85, 3,50, 3,50 en 3,50 per week. Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris vóór of op 23 december 1958. BRABANTS CONSERVATORIUM, TILBURG Directeur WILLEM GOEDHART. Woningruil Goes-Vlissingen of omgeving. Aangeboden te Goes: nieuwe eengezins woning. Kamer, keuken, bij keuken, 3 slaapkamers en douchecel. Huur 14,35 per week. Gevraagd: eenge zinswoning. Brieven te rich ten aan directie P.Z.C.,< Vlissingen. Get constructive news From a world viewpoint When you read an international daily news- paper published in Boston, U.S.A. you'll know the constructive forces at work in the world youll know what men are doing to build a permanent peace you'll have an international-newspaper dedicated to individual freedom and progress all over the world. Subscriptions are accepted by Christian Science Reading Rooms: Amsterdam, 27 Jan LuykeustrEiat Haarlem, 16 Lange Veerstraat The Hague, 13 Anna Paulownaplein Leeuwarden, 109 Oostergrachtswal Rotterdam, 7 St.-Janstraat at 57,75 for one year or 14,45 for three months Een waardevol kerstgeschenk Dan een Het doel van het Brabants Conservatorium is het oplei den van muzikaal begaafden tot een vakbekwaamheid, die hun de mogelijkheid biedt op één of mèer terreinen van het muziekleven werkzaam te zijn. Hiervoor zijn opleidingen ingesteld met de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen erkende diploma's A. Einddiploma conservatorium voor a. Solisten b. Componisten c. Dirigenten. B. Einddiploma conservatorium voor Orkestmusici. C. Aktes muziekonderwijs A en B voor a. Leerkrachten instrumentaal en vocaal onderwijs; b. Leerkrachten muziektheoretische vakken; c. Schoolmuziek. D. Praktijkdiploma's voor a. Organist en koordirigent (kerkmuziek); b. Harmonie- en fanfaredirigent; c. Koordirigent. De toelatingsexamens voor het studiejaar, dat in jan. a.s. aanvangt, worden gehouden op zaterdag 3 en maan dag 5 januari. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de admini stratie, Bosscheweg 438, Tilburg, telefoon 23844 (04250). De droom van iedere vrouw. Allround boekhouder zoekt wegens nader te verklaren omstandigheden een PASSENDE BETREKKING In W. Zeeuwsch-Vlaanderen of kanaalzone. Volledig op de hoogte met moderne doorschrijfsystemen. Prima getuigschrift van huidige werkgever. Br. onder no. 1093, bur. P.Z.C., M'burg. Het adres Speciaalzaak. Laat ervaring U leiden BERGEN OP ZOOM Tel. 3244 - Koftemeestraat 14 Breng kerststemming in uw huis echter met SPLENDOR betrouwbare ELEKTRISCHE Terstond gevraagd NET WINKELMEISJE voor enkele dagen, i.v.i kerstdrukte. Bloemenmagazijn „Prima Vera", Papegaai straat 3, Goes. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: het WOONHUIS met schuurtje, erf en tuin, Parallelweg 11 te Lewe- dorp, gr. 2 a 75 ca, bevat tende beneden: voor- en achterkamer en keuken en boven: 3 slaapkamers met balkon. Op gebruik bij de betaling, behoudens toe stemming van B. en W. Te bezichtigen op aanvraag bij de heer J. P. Klompe, Dijkstr. 7 te Lewedorp. Briefjes in te leveren uiter lijk 29 dec. a.s. ten kantore van notaris D. C. van Wer- kum te Heinkenszand. voor radio en televisie De TELEFUNKEN dealer J is de vakman, die U er fa alles van kan vertellen. C"\u KLUNGEL NIET MET INFERIEURE SETS. Splendor, 16 delig, witte kaars Splendor, 12 delig, denappel Splendor, 16 delig, denappel Splendor, 12 delig, trillende kaars Splendor, 16 delig, trillende kaars Aangeboden te Middelburg groot gedeelte van geriefe lijke woning aan één der singels, aan dame, echtpaar of klein gezin. Tegenpres tatie: verzorging van ge zonde oude heer. Condities in overleg. Br. no. 1094, bur. P.Z.C., Middelburg. L. J. VAN 'T WESTENDE N.V. MIDDELBURG VLISSINGEN Markt 73 Walstraat 4-6 l.KERKSTB. 30 - 60£5 GROENEWOUD 70-72 VLISSINGEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 12