PILOOT STORM ontvoerd in de slrolosfeer 3C enmógcvincf NBLLMÊJ OF U 540sfe STAATSLOTERIJ 4e klas le lijst In TE ROLLER'S een bediende voor de assurantie-afdeling. 3 co uit de ÏTHER Waar zijn onze schepen? 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 Na een bezit van 5 da gen, nam de Heere tot Zich ons geliefd doch tertje en zusje GRIETJE (Gretha). J. Reynierse. P. Reynierse Caljé. Nelly. Biggekerke, 23 augustus 1958. Kerkplein 13. Heden werd plotseling van mij weggenomen, tengevolge van een noodlottig ongeval, mijn innig geliefde en zorgzame vrouw JOHANNA MARIA VAN DE ZANDE geb. FRANKE, op de leeftijd van 47 jaar en 4 maanden. P. L. van de Zande. Tholen, 25 augustus 1958. Dalemsestraat 22. De begrafenis vindt plaats op D.V. donder dag 28 augustus te 2 uur op de algemene be graafplaats te Tholen. Heden werd plotseling van ons weggenomen, tengevolge van een noodlottig ongeval, on lieve dochter, zuster, behuwdzuster en tante JOHANNA MARIA VAN DE ZANDE- FRANKE, op de leeftijd van 47 jaar en 4 maanden. Familie Franke. 25 augustus 1958. Heden werd plotseling van ons weggenomen, tengevolge van een noodlottig ongeval, on ze lieve en zorgzame schoondochter, schoon zuster en tante JOHANNA MARIA VAN DE ZANDE- FRANKE, op de leeftijd van 47 jaar en 4 maanden. Familie Van de Zande. Tholen, 25 augustus 1958. Zaterdag 23 aug. j.l. overleed te Breda nog onverwachts onze beste broer en zwager, de heer CHRISTIAAN GLERUM, op de leeftijd van 57 jaar. Namens de familie: M. J. DronkerGlerum Middelburg Heden overleed tot on ze droefheid onze ge liefde schoonzuster en nicht, NEELTJE CATHARINA SCHOUT, weduwe van de heer D. J, Frelier, in de ouderdom van 76 .jaar. Namens de familie, P. Wisse, ex. test. Middelburg, 23 augustus 1958. Noordsingel' 46. De teraardebestelling is bepaald op woens dag 27 augustus om 12 uur op de algemene begraafplaats te Mid delburg. Heden behaagde het de Heere Van Leven en Dood uit ons midden weg te nemen, onze in nig geliefde en» zorgza me moeder, behuwd- en grootmoeder, MAATJE VERMERRIS, wed. van Johannis Boone, in de ouderdom van 71 jaar en 9 maanden. Oostburg P. Boone. J. A. Boone Van Gorsel. Koos Boone. Retranchement J. Dierkx. Oostburg D. Boone. M. BooneFieret. Biervliet-: J. Boone. L. BooneOblon. Oostburg A. Boone. G. Boone Hendriks. En kleinkinderen. Oostburg, 24 augustus 1958. Violetstraat 49. Geen bloemen. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woens dag 27 augustus a.s. om 3 uur n.m. op de algemene begraaf plaats te Oostburg. Heden overleed in het ziekenhuis te Middel burg onze geliefde, zorgzame moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder WIEHELMINA KASSE, geb. Besuijen, in de ouderdom van bijna 78 jaar. J. C. de NoodKasse. A, de Nood. A. BrasserKasse. L. P. Brasser. Klein- en, achterklein kinderen. Veere, 23 aug. 1958. Veerseweg B 28. Heden overleed, zacht en kalm, na een kort stondige ziekte, onze geliefde en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer JOHANNIS CORNELIS weduwnaar van Jozina Elizabeth Becu, in de ouderdom van ruim 83 jaar. J. S. Cijsouw Cornelis. H. A. Cijsouw. Henk. Jo en verloofde. Groede, 24 aug. 1958. Catsweg W 163. Onze hoofdinspecteur H. DE KONING heeft zich gevestigd te KLOETINGE (post Goes) Koningin Wilhelminastraat 18 Te lef. 01100-2115 (na 5 september) Levensverzekering-maatschappijen en ARNHEM nu planten verkoopt, piano's of py jama's, ALS U ER MEER WILT VERKOPEN ad verteer dan in de P.Z.C. HOGE PRIJZEN TFJfo0 20-.00 8146 18180 20793 21349 f1500 M574 1474S ƒ1000 1771 4553 12089 400 1697 3374 3841 7289 1°886 15036 1S36S 200 1502 1560 2726 3655 ^L00?^56?0-6048 6666 7131 7403 7467 7712 8233 9092 9687 11484 11519 11981 12772 13j?88 1^091 14552 14785 14895 15315 16632 17029 17770 18131 18526 18648 18662 18780 18940 19079 19249 19727 19729 20261 21937 PRIJZEN VAN ƒ80 1038 057 131 154 292 404 434 451 568 573 592 797 818 841 849 916 977 2175 189 250 374 413 473 484 572 582 3119 208 235 241 319 461 524 570 578 587 4005 043 063 13S 202 274 398 412 43S 452 613 662 674 690 823 907 974 5195 272 445 474 506 576 764 813 8S6 956 6041 088 119 149 163 194 260 456 751 906 932 7046 057 175 276 361 504 553 847 959 8266 420 526 623 846 983 9002 006 044 059 130 252 289 306 459 601 626 689 716 10014 112 378 380 395 423 439 498 574 673 686 704 809 832 983 11017 061 159 308 639 770 788 831 12007 037 223 278 364 378 548 591 756 762 807 915 971 979 13221 240 260 356 440 514 595 622 852 869 887 14006 094 139 262 502 787 916 973 15145 198 259 275 347 371,442 494 504 507 517 566 644 S53 872 V 16004 118 179 222 262 269 489 524 593 603 636 714 769 929 952 17190 288 352 355 551 583 18001 071 074 214 281 381 450 540 546 561 564 621 642 948 19032 060 072 174 237 351 465 513 532 549 553 731 802 913 20044 141 216 306 390 437 446 460 831 979 21557 642 6S4 752 NIETEN 1035 071 079 097 144 160 166 181 200 206 247 2S6 287 299 314 342 421 432 455 499 512 517 567 606 641 644 659 702 718 788 840 846 860 8S7 SSS 935 936 996 997 2010 033 066 067 098 136 154 157 176 182 188 200 213 266 271 287 328 464 491 497 534 571 618 622 836 853 856 869 885 893 940 951 980 8021 071 087 105 108 139 168 182 198 200 206 216 224 236 247 2S4 294 379 429-506 540 546 548 553 564 586 592 610 620 685 688 704 743 770 781 804 921 936 966 968 984 4018 034 044 046 075 112 167 182 228 276 305 354 405 421 504 526 552 644 6,71 692 710 719 743 785 788 796 841 869 835 964 965 984 6001 003 055 069 122 148 169 192 256 296 303 305 330 391 406 407 412 425 435 460 463 547 549 617 618 624 625 630 653 669 702 703 710 722 756 780 791 815 817 848 851 924 6017 117 127 154 202 210 216 218 220 230 301 317 329 342 372 442 450 491 578 5S4 5S5 600 613 621 624 630 640 643 708 712 713 719 745"807 855 920 936 950 961 998 7000 .7040 052 066 067 077 124 169 181 207 268 285 286 314 320 353 357 360 404 440 441 457 471 485 524 611 618 624 630 688 693 718 721 733 737 743 762 766 767 777 785 797 910 923 940 958 971 979 989 999 8030 045 059 068 094 096 099 111 117 126 146 159 195 281 288 359 411 421 496 427 491 502 505 520 562 595 600 612 626 664 693 734 752 754 759 762 798 801 812 824 S25 827 870 881 894 926 945 949 994 9033 040 051 069 098 103 107 108 126 189 253 281 295 321 340 381 417 445 464 561 5S2 604 642 667 668 710 729 755 820 894 921.924 979 10039 042 043 056 067 087 088 098 164 203 205 209 230 248 353 390 428 431 443 445 448 456 488 557 562 625 629 640 647 697 700 716 787 794 804 820 855 858 908 937 i949 954 980 11001 049 055 056 075 077 188 258 263 269 273 287 320 324 338 371 375 381 441 445 526 536 587 594 607 614 638 664 670 826 862 945 12020 02S 065 075 078 087 100 137 140 157 176 209 225 244 250 255 291 480 498 547 606 647 676 702 740 761 804 S13 823 864 912 929 933 935 937 938 961 969 970 992 13039 048 079 089 090 162 182 263 281 295 315 318 319 326 343 367 448 490 492 499 521 525 533 614 618 626 635 661 662 672 728 733 821 824 889 912 920 970 979 14018 095 125 152 198 210 248 282 287 305 336 360 371 39S 442 457 551 568 585 587 607 641 659 682 726 757 781 802 896 969 975 15034 108 114 126 130 178 183 204 290 292 339 401 483 484 532 626 649 694 69S 707 758 767 775 783 799 821 838 850 880 897 938 946 957 16007 011 148 162 168 232 240 336 366 380 408 410 417 429 463 496 516 522 523 575 591 602 604 609 617 643 644 656 668 688 691 743 751 785 797 806 808 870 875 892 914 965 966 17009 014 016 132 197 218 219 240 245 247 393 412 424 477 498 546 552 572 589 595 611 633 634 676 682 693 695 711 732 740 761 767 811 820 907 915 953 975 995 18019 089 096 167 170 187 194 198 257 275 284 313 393 428 433 442 448 537 568 656 689 724 763 847 852 860 884 917 942 19019 022 031 040 059 077 120 133 138 184 202 212 265 271 299 347 363 367 370 394 426 444 446 471 550.562 568 627 698 708 741 743 788 790 796 810 831 850 853 872 901 965 999 20014 042 071 092 102 119 192 215 225 243 271 277 278 321 323 333 338 342 374 448 451 606 666 674 687 695 706 787 844 863 910 949 ggg 21034 043 047 145 179 183 203 241 257 365 367 405 432 471 481 495 522 523 542 563 593 600 692 730 771 823 833. 863 870 883 904 909 966-982 De nummers 6220 eh 9108 onder de „nieten" moeten vervallen. Op 8 september a.s. aanvang nieuwe cursussen MACH1NESCHRIJVEN (Nederl. en moderne talen). STENO (Nederl. en moderne talen). NEDERLANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE Aanmelden dagelijks. INSTITUUT „NIEUWENBURG" Middelburg Vlissingeri Rotterdamse kaai 11 Tel. 01180—2978 Walstraat 10 'Tel. 01184^-3776 „Snel"- en „Zelfbedieningsslagerij" treft U vele voordelige weekreclames. Bijv. 500 gram braadworst169 ct. 500 gram stooflappen 179 ct. 150 gram snijworst63 ct. 150 gram schouderham72 ct. 1 liter-blik doperwten (fijn)110 ct. 1 blik poederkoffie -j- attractie 236 ct. enz. enz. Koop „keur"kwalifeit in „top"vorm „Snel"- en „Zelfbedieningsslagerrj", Lange Delft, Middelburg. De Twentsche Bank N.V., kantoor Goes Gevraagd Leeftijd 2025 jaar. Vei'eist: 35 j. h.b.s./mulo. Ook zij die uit militaire dienst kómen, kunnen solliciteren. Gevraagd NET MEISJE voor huis houding' en winkel. Banket bakkerij DEN HÉRDER, Kerkstraat 11, Goes. ZEEUWSE REISGIDS Prijs 60 cent. da crp CD O sa 55" 3' CD CD CD 3 da CD WOENSDAG 27 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00 VARA 10.00 VPRO. 10-20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de kinderen. 9.05 Gym. voor de vrouw. 9.15 Gram. (9.35—9.40 Waterst.) VARA: 10.20 Voor de vrouw. 10.35 Gram. 11.00 Idem 12.00 Amus. muz. 12.30 Land- en tuin- bouwmeded. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte muziek. 13.45 De vermetele ontdekkings reizen naar het Noordpoolr en het Zuid poolgebied, cans. 14.00 Gram. 14.45 Voor de jeugd. 16.00 Volksdansen, en -liedjes. 16.15 Voor de zieken. 17.00 Vakantietips. 17.50 Regeringsuitz.: Emigratierubiek. Het emigratiepraatje van H. A. van Luyk. 18.00 Nieuws en comm. 18.20 Orgel en zang. 18.40 Act. 18.50 Gram. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Esperanto in het in ternationaal verkeer, caus. 19.25 VARA- Varia. VPRO: 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Tussen de regels door, caus. 20.15 Lichte muz. 20.30 Deze tijd heeft geen tijd, hoorspel. 21.35 Gram. 22.00 Operettemuziek. 22.50 Medische kron. 23.00 Nieuws. 2315 Gram. 23.30 Or gelspel. 23.50—724.00 Socialistisch nieuws in Esperanto. RADIO- EN T.V..RUBRIEK ^\orew, jicu en.... sclvrijven Woorden en noten AVRO's maandagavond t.v. bestond uit tachtig minuten praten en vijftig minuten muziek. Zo op het oog geen onaardige balans, al zouden wij per soonlijk de volgorde liever omgekeerd hebben gezien. Want het optreden van Norman Granz „Jazz at the philhar monic" met als stralend en spranke lend middelpunt Ellen Fitzgerald, was van een bijzonder gaaf en goed ge halte. En dat is al iets wat van lang niet elke ,philhannonis jazzv kan wor den gezegd. Er werd nu werkelijk met liefde ge musiceerd en de soli waren geen aan eenschakeling-van zwaar op effect be rekende foefjes. Vooral ook de solo van de ex-basïe drummer Jo Jones was om het in het jargon van de teenager te zeggen „het totale ein de". Die tachtig minuten gepraat werden verwerkt in „Meridiaan". Hoewel en kele van de onderwerpen zeer zeker de moeite van het aandachtig beluis teren waard waren, moeten onze t.v.- mensen toch oppassen om nu, met een nogal beperkte zendtijd, teveel grote gesproken woordprogramma's uit te zenden. Deze aflevering startte met een klei ne imitatie van „dit is uw leven" door een 79-jarige heer een telefoonge- NCRV: 7.00 Nieuws. 7-10 Gewijde muziek. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.30 Lichte muziek. 9.00 Voor de areken. 9.30 Vernuft en techniek. 9.35 Lichte muz, 10.05 Gram. 10.30 Morgen dienst. 11.00 Gram. 11.10 Omr.ork. en so list. 12.00 Viool en piano. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Kamerork., om roepkoor en solist. 12.37 Kerkdienst. 13.00 Nieuws- 13.15 Met Pit op pad. 13 20 Lichte muziek. 13.45 Zaïde, opera (gr.) 15.15 Me- tropöle ork., klein koor en solist. 16.00 Voor de jeugd. 17,20 Theaterork. en sol. 17,40 Beursber. 17.45 Gram, 18.00 Leger des Heilsmuz. 18.15 Spectrum van het christe lijk orgcuiisatie- en verenigingsleven, ge sprek. 18.30 Mannenzangvereniging. 18.50 Gram. 19.00 Nieuws- en weerberichten. 19.10 Gram. 19.30 Buitenl. overzicht. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Festival v. Salzburg: Sopr. en piano. 21.30 Muzikale luisterwedstrijd. 22.00 Aanhouding in de Vlist, caus- 22.15 Vocaal ens. 22.45 Avond overdenking. 23.00 Nieuws en SOS-ber. 23.15—24.00 Platennieuws. TELEVISIEPROGRAMMA. VPRO: 17.0018.40 Voor de kinderen. NTS: 20.00 Weekjourn. VARA: 20.30 Mijn zusje en ik, muzikaal blijspel. sprelc met diens zoon in Australië te laten voeren. Dit onderdeeltje toonde ons gastheer Dick de Vilder op zijn zwakst. Hij wist weinig interessante gesprekstof op te dissen, ook niet mid dels de 100.000ste emigrante mevr. Zevenbergen. In oesterput Vermeldenswaard is wel de- burge meester van Yerseke, die een boeiend betoog hield over de door het Delta plan verdwijnende oestercultuur. Met hein kan men het tenonder gaan van deze unieke teelt toch wel zeer betreu ren. Leuk was die vondst, dat de bur gemeester zichzelf voorstelde en 'ver der ook geen interviewer nodig had. Hij stond in lieslaarzen in het water tussen de oesterkvvekers. Een (Ame rikaans?) systeem van gesprekjes dat in deze uitzending meer werd toe gepast. Kijk en luister De televisie heeft vanavond zoals ge woonlijk op de dinsdag een filmpro gramma. Na een voorfilmpje over Madagascar een Duitse hoofdfilm van oudere datum met Paula Wesse- ly, Atilla Hörbiger en Willy Forst: „Wedloop met het geluk", over een vrouw, die in financiële moeilijkhe den zit en om hulp aanklopt bij oude vrienden. Wat de radio betreft lichte en ern- Aalsdijk 23 te Halifax. Abbekerk 28 te Rotterdam verw. Aldabi 25 te Vitoria. Alhena verjn. 10-9 v. B. Aires n. R'dam. Almdijk verm. 30 v. New Orleans n. Le Havre. Alphacca 30 te Rio de Janeiro verw. Alphard p. 24 Ouessant. Amerskerk 23 v. Kaapstad. Andijk 22 290 m. n.t.o. Bermuda's. Annenkerk 22 v. Las Palmas n. Kaapstad Arendskerk 22 te Melbourne. Bawèan 23 te Singapore. Bengalen 24 v. Chatua n. Calcutta. Bloemfontein 27 te Las Palmas verw. Bolssevain 25 v. Durban n. Port Elisabeth. stige muziek in grote verscheiden heid. De A.V.R.O. brengt de herhaling van een hoorspel om daarna opnamen te laten horen van het wereldmuziek concours in Kerkrade. Om half elf aandacht voor beroemde tenoren: Jussi Bjoiiing, Walter Anton Dotzer, Josef Traxel. Herbert Ernst Groh. Rudolf Schock e.a. Na het nieuws van elf uur tenslotte een nachtconcert, waarin men het Israëlisch Philhar- monisch Orkest kan horen in Ver- klarte Nacht van Schönberg en de befaamde (helaas te vroeg overleden) alt Kathleen Ferrier in Mahlers „Um mitternacht". De K.R.O. herhaalt om kwart voor negen de uitvoering van Vespro della bcata vergine en maginificat van Monteverdi. Solisten zijn Corry Bijs ter, Anette de la Bije, Elsa Hernady- van Buren, Lode Devos, Jan Waayer en Leo Ketelaars. De avond wordt hier besloten met genoegelijke mu ziek, niet te lawaaig en melodieus. Caltex Arnhem p. 23 Ouessant n. Pernis. Caltex Delft p. 23 Cocoseil. n. Botany- baai. Camitia 22 640 m. o. Bermuda's. Crania 22 600 m. z.w. Azoren. Diemerdijk 24 v. Balboa n. Los Angeles. Duivendijk 24 te Los Angeles. Eemshoorn 22 40 m. n.w. Tersehellinger Bank. Esso Nederland 22 300 m. n.w. Muscat. Garoet 23 te Ummsaid. Groote Beer 25 te Rotterdam. Harold p. 23 Kiel n. Harnina. Heemskerk p. 23. Dungeness n. Sydney. Hoogkerk 23 te Kobe. Hoogland 23 te Rotterdam. Ivoorkust p. 24 Las Palmas n. Freetown. Jagersfontein verm. 30 v. Durban n. Amsterdam. Japara (K.R.L.) 22 20 m. z. Kreta. Kara 23 v. Rotterdam n. Curagao. Kennemerland 24 v. Rio Grande n. Itajal, Khasiella 23 te Mena al Ahmadi verw. KJoosterdijk verm. 27 v. New York n. Antwerpen. Korovina 25 te Stockholm.' - Laarderkerk verm. 24 v. Damman n. Koeweit Lekkerkerk 24 v. Londen n. Port Said. Leopoldskerk 22 80 m. n.n.o. Perim. Lindekerk verm. 29 v. Khorromshar n. Basra. Loenerkerk 23 te Hamburg. Maaskerk 23 v. Chittagong n. Chaina. Meliskerk 27 te Marseille verw. Merwede 23 Port Harcóurt. Molenkerk 23 v. Amsterdam n. Bremen. Montferland 23 v. Amsterdam n. Bremen. Muiderkerk 23 te Port Said. Musilloyd 22 240 m. n. Minicoy. Mijdrecht p. 23 Azoren n. Houston. Na ess Lion p. 23 Perim n. Houston. Nieuw-Amsterdam 23 te Rotterdam. Omaia 23 te Balboa. Ommen kerk 26 te Aden verw. Liquidatie Nederlandse Kaiser-Fr azer-f abrieken Het bestuur van de Nederlandse Kai- ser-Frazer fabrieken N.V. te Rotter dam heeft gisteren besloten om een voorstel tot liquidatie van de. ven nootschap in te dienen, aangezien een overeenkomst voor verdere assem blage niet bereikt is. Ossendrecht 24 te Norfolk. Ouwerkerk 23 v. Rotterdam n. Hamburg. Perna 22 20 m. o. Poeloelaut, Ridderkerk 23 te Aden. Rijndam 24 te Sint Thomas. Rijnkerk 23 v. Durban n. Lourengo Marques. Saiatiga 24 te Belawan. Schle 25 te Oran. Senegalkust 25 te Antwerpen. Sibajak 24 v. Southampton. Soestdijk 25 te New York verw. Sommelsdijk 24 te Antwerpen. Stad Arnhem 22 30 m. z.o. Stockholm. Stad Rotterdam 22 uu m, n.n.w. Stavanger Stad Schiedam 23 te Rotterdam. Statendam 27 te New York verw. Steenwijk 22 460 m. o.n.o. Scillys. Straat Malakka 24 te Santos. Sumatra 23 te Djibouti. Tabinta 22 te Djeddah. Tara p. 23 Ouessant. Taria 22 te Abadan. Tibia 23 te Mombassa. Van Heemskerk 23 v. Matadi n. Lagos. Vasum p. 23 Monapassage n. Pernis. Waterman 23 te Aden. Willem Ruys 24 v. Bremerhaven n. Montreal, Zaankerk 22 te Sjanghai. Zuiderkerk 23 te Adelaide. Zuiderkruis verm. 27 v. A'dam n. New York. 956. Zijn noodsprong bracht piloot Storm op het dak van een ander gebouw. Wonder boven wonder wa ren zijn capriolen als ge veltoerist daar beneden on opgemerkt gebleven. Wel dra had hij een opening ge vonden, welke toegang gaf tot een gang, die omlaag voerde. Arend had er be hoefte aan zo spoedig moge lijk op de begane grond te staan; al dat klimmen en klauteren liet hij liever aan Alpinisten over.Daaróm snelde hij opnieuw op goed geluk gangen en trappen af, zonder een sterveling te gen te komen. Toch liep hij zo geruisloos mogelijk en dat was maar goed ook, want opeens stond hij voor de poort van een soort wachtlokaal, waar enkele wachters een luidruchtig uiltje lagen te knap pen. Voorzichtig sloop Arend langs de ver lichte opening, vertrouwend op zijn goed ge sternte, dat de kerels niet wakker zouden wordenIntussm waren zijn achtervolgers uit de folterkamer naar buiten gesneld, in de vaste overtuiging, dat zij de Aardmens ver pletterd op de grond zouden vinden. Doch hoe zij ook zochten, nerg s viel enig spoor van hem te ontdekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 4