de luxe van méér room! fi&uK- koop het eens in glas! ËOCCON4 voor een verrukkelijk Uw haar de hele dag keurig in model met Hi/eflafitm. kopje koffie NUTROMA van 100 GULDEN ONZE KLEINTJES HAAS AZIJN een ANALIST(E). Geschenkenhuis „0ké! Geboortekaartjes LOCOMOTIEVEN Huwelijksbrieven Drukkerij Van de Velde VLIJTIG MEISJE VERZORGD BI0D0P WELLAFORM 1.50 JO FIBRE in één handomdraai open in één handomdraai dicht iedere dag weer verse koffie EEN GOUDEN PONTIAC HORLOGE met inscriptie en worden wekelijks cadeau gegeven door Sterovlta Koffiemelk. Ook aan UI Luister naar het boeiende radioprogramma „Wie goed doet... goed ontmoet!" op RADIO LUXEMBURG 208 M elke woensdagmorgen om IO.JO uur. Vrtêg uw melkhrndtlttr, HIJ wt*t tr meer van. TE KOOP Te koop: sterke regenkleding, alle maten, broek en jas onder garantie f 32.50; gecreosorteer- de palen. BODE CI J VAT, tel. 341, Koudekerke. Te koop: 3 bietennetten, koop je. J. HACK. Wipkelmanstr. 13, Vlisingen. Te koop: divan f 17.50; 1 en 2 pers. spiralen; stapelled. (2 bo ven elkaar); haard f 25; l en' 2 pers. Eng. ledik.; ameublem.; 1 en 2 pers. opklapbed; tafels; bedden; 3 en 4 pits petroleum stel; woon- en slaapk. Vliss. singel 34, M'burg, tel. 3513. Te koop: ruim woonhuis met grote tuin te Souburg. In over leg te aanvaarden. Br. no. 767, bur. P.2.C., Middelburg. Te koop: prima Solex met nieuwe motor (volle garantie). Kaptein 50; haardkachel: kamerkachel; oliestookkachtel (z.g.a.n.). MEYERS. Kanaalstr., Souburg. Te koop: stofzuiger z.g.a.n. Bonedijkestraat 239, Vlissingen. Te koopzwarte kinderwagen (hoog model). Mevr. WIJNEN, P. Krugerstr. 136, Vlissingen. Te koop: 1-pers. rubberboot met peddel en pompje voor aan 't strand. Vaste prijs 35. Br. lett. A 4, bur. P.Z.C., Vlis singen. Speciale aanbieding. 5 prima gebruikte kofferschrijfmachi nes. V. D. PEIJL, tel. 532, Yerseke. TE HUUR GEVRAAGD Lerares zoekt voor direct on- gem. zit- slaapk. zonder pen sion te Goe Bij voorkeur omg. Bergweg. Br. no. A 102, bur. Zeeuwsch Dagblad,M'burg TE HUUR Te huur: auto's zonder chauf feur, f 12 50 p. dag en 7 cent per km. Onze wagens bev. zich in uitst, conditie. Garage DE MUIJNCK, Paul Krugerstraat 209, telefoon 2008, Vlissingen. :Voor uitstekende luxe wagens zonder chauffeur naar garage GEBRS. VAN FRAASSEN ZONEN. Scheldestraat 96—100, Vlissingen. WONINGRUIL Wie ruilt mijn vrije 2-kamer woning (oude station) grote tuin, mooi uitzicht, tegen vrije 2-kamer woning met kleine tuin in tuinstad? Edisonweg 22 Vlissingen. Woningruil. Ik heb eensgez. Schelde-woning (nieuwe wijk); kamer, keuken, 3 slaapk. en douche. Wil ruilen voor gro tere woning. Br. lett. X 3, bur. P.Z.C.. Vlissingen. Wie ruilt aparte benedenwo ning huur 9,25 per week, voor eensgezinswon. Hogere huur geen bezwaar. Br: lett. E .6, bur. P.Z.C., Vlissingen. KOST EN INWONING Net kosthuis aangeboden in Middelburg voor heer op leef tijd bij nette dame alleen. Br. no. 766, bur. P.Z.C., M'burg. BIEDT ZICH AAN Taxibedrijf ABEE. Gravestraat 40, Vlissingen, tel. 3046, Voor al uw ritten. Tevens het adres .voor trouwauto's. Echtpaar- zonder kinderen zag zich gaarne gepl. als Inwonend congierge voor bank- of school- geb. (Genegen alle werkzaamh. te verrichten). Brieven aan Irislaan 207, Vlissingen. LESSEN 10 rijlessen 60 minuten voor f 57.50 door gediplomeerd in structeur in nieuwe Opel Re- kord. Theorie, halen en bren gen, gratis. Erkende B.E.A. Bondsautorijschool „ADRI HA- MEETEMAN", Ravestijnplein 19, Vlissingen, telefoon 3558. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 Verder alle loco's, wagens en losse onderdelen voorradig. Walstraat - Vlissingen Hoe kom je daar bij Dan gebruik je zeker iets, dat de sla onnodig duur maakt. Neem toch azijn en olie, kind, dan ben je veel goedkoper uit en je sla is lekkerder en bovendien frisser. BEP: Is dat dan niet omslachtig? ANS: Welnee, 't is doodeenvoudig. Doe naar eigen smaak, bij azijn en olie wat zout, peper, mosterd, aroma, gesnipperd ui of suiker. Maar gebruik vooral de beste azijn, dus Elke dag een andere smaak: TAFELAZfJN - KRUIDENAZIJN - DRAGONAZIJN - BORDEAUX-AZIJN NUTROMA Dansschool JOLANDA. Voor clubs en privéles en intieme clubs. Dag. inschrijving en In licht.: Bellamypark 31, Vliss. Voor uw rijbewijs slaagt U het snelst en voordeligst bij de er kende Bovag-rij school van ga rage DE MUIJNCK. f 6.— p. uur en gratis theorie. Telefoon 2008 en 3500. Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PARENT, Vrijburgstraat 14, Souburg, tel. 0 1183—461. Erk, en gediplomeerd F.N.O.P. DIVERSEN Passagiers gevraagd tegen ver goeding, richting Apeldoorn, 30 aug. Jan Vermeerlaan 6, Vlissingen. Weggelopen tijgerkatje, bijna 4 mnd. oud, luisterend naar de naam „Wolliewat". Gelieve te rug te bezorgen: Burg. van Woelderenlaan 20, Vlissingen (tel. 3445). M.V. A.V. Zeelandia. Win naar K.N.V.B.-Toto op 24-8-'58 Dhr. P. Vogel, Nwe. Vliss. weg 392, Middelburg. 9 goed. Baby- en kleutervestjes f 3.10, f 5.95, f 10.85. Bretelles, broek jes, glansgaren, wol of ribflu weel f 2.35, f 4.65, 5.25. Plastic broeken van 98 cent tot f 6.30 .enz. Speciaalhuis „DE WEEF STOEL", Langevlele 3, M'burg. Komt u nu eens vrijblijvend kijken naar onze sortering voor de verkoop. Vervaavdigt op eigen atelier! Bruidshuis „Flës- ta", Lange Delft 80, Middel burg, telefoon 3597. Dames, wij vervormen uw hoed voor 3. Ruime keuze, mooie modellen. E. LEEUWEN BURG, Beursstr. 7, Vlissingen Heren! Weg met de steile ha ren, laat U een blijvende na- tuurkrul maken. Uw adres L. en E. v. d. MEER, herenkap per, Bellamypark 24, Vliss. DR1ETEX in de wasmachine. Koken overbodig, schone was, minder slijtage. Bij de KEURINGSDIENST VAN WAREN te GOES, kan worden geplaatst Salaris nader overeen te komen. Kindertoelage en verplaatsingskosten-vergoeding volgens rijksregeling. Analistdiploma, afgegeven door de Kon. Ned. Chem. Vereniging, vereist. Firma GEBR. WETENS, Bellamypark 20, Vlissingen Juwelier - Horloger -* VAKANTIE- SLUITING van 1 t.m. 6 sept. Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermelding van behaalde diploma's, referenties, levensloop, enz. te richten aan burgemeester en wethouders van Goes en in te zenden bij de directeur va» de keuringsdienst van waren te Goes binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad. De hele dag zit Uw haar correct, als U er *s morgens i a 2 cm Wellaform in borstelt. Wella form plakt Uw haar niet en maakt het niet vet. Tuben: f J.-, f 1.50, f 2.65. Potten: f t.50. „DE SPEELGOEDZAAK" MIDDELBURG l!jders(sters) ^EincfeH/fc de Ideale vinding waarop 1 U hebt gewacht! DE MYOPLASTIC- BAND is soepel, ge makkelijk, discreet, versterkt de onder buikspieren en houdt de breuk op haar plaats, alsof U haar met de handen steunde. Iets dergelijks als MYOPLASTIC heb» U nog nooit gekend nooltl Uw buikwand komt U als ge heel vernieuwd voor, Uw breuk treedt niet meer na buiten. MYOPLASTIC Is een Franse vinding, uitgedacht door hef bekende INSTITUUT HERNIAIRE DE LYON. Een deskundige van het In» ctituut is voor gratis Inlieh-' tingen aanwezig bij onder» staande drogisten: OOSTBURG Fa. Huisman, Raadhuisplein 11, donder dag 28 augustus 1012; TERNEUZEN: Fa. W. Din- gemanse, Axelsestr. 3, -don derdag 28 augustus 24; MIDDELBURG: Fa. Focus, Nwe. Burg 9, vrijdag 29 augustus 10—12; GOES: Fa. Focus, Opril Grote Markt, vrijdag 29 augus tus 13. Gratis inlichtin gen,. Postbus 29, Maastricht Van M1BKLIN hebben wij ontvangen de nieuwe met telexkoppeling. D-trein wagens en 4 soorten bouwpakketten. Te koop twee sloepen (teakhout) 1. 5.15 x br. 1.94, diep 0,83, inh. 4,97 m3. Be stemd voor 17 personen. Liggen klaar bij Fa. Gebr. Meerman Sz., Scheepswerf, Arnemuiden. Gevraagd (1830 j.) voor dag en nacht, voor het Groothert. Luxemburg. (Hoeft niet te wassen en te koken). Brieven letter G, Boekhan del FEIJ, Middelburg. wordt uw haar door haar- crème van en Prima kwaliteit. Maakt iedere haarsoort weer gezond en glanzend. Per flinke tube slechts TE VLISSINGEN BESCHIKBAAR Heeft U een woning in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amers foort of andere plaats Schrijf onder lett. K 8, bu'r. P.Z.C., Vlissingen'. DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT is verkrijgbaar aan de stations VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES - BERGEN OP ZOOM Vrijdag 29 augustus a.s. hopen onze gelief- de ouders en groot- ouders P. MEEUWSE en J. D. MEEUWSE VAN OVERBEEKE, hun 40-jarige echtver- eniging te herdenken. Hun dankbare kinde- ren en kleinkinderen. 4= Nieuwdorp, augustus 1958. Gelegenheid tot felici- teren te Nieuwdorp, des middags van 35 uur. w-w -K-w 7? Getroffen door de zeer .vele blijken van belangstelling, gedurende de ziekte en de bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlij den van onze lieve vrouw en moeder JERINA DE NOOIJER, geboren De Bart, betuigen wij onze oprechte dank, inzonderheid aan h.h. doktoren Kraan en Bax voor de medische be handeling en het verple gend personeel van het zie kenhuis Bethesda voor de liefdevolle verzorging. J. de Nooijer. Vlissingen, augustus '58. Calandstraat 15. WONING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 10