VéGé-Sprits 45 cent IOO cent 24 cent S<mX 3 blikken VéGé-Leverpastei VéGé-Soep P.Z.C. Onze kleintjes DE VEY MESTDAGH VERLAAGDE CONFECTIEPRIJZEN EXTRA LAGE PRIJZEN door extra aanbiedingen Speciale vacantle-aanbiedïng 150.- B Fa. GEBR. ADRIAANSE mÊEÊÊÊÊmmmmmmmm 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. VRIJDAG 27 JUNI 1958 Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, mijn geliefde vrouw en onze geliefde zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder AALTJE VAN DRIEL geboren HEYBOER, op de leeftijd van bijna 50 Jaar. Biervliet: D. VAN DRIEL. Nleuwerkerk: C. VAN DRIEL. U J. J. VAN DRIEL- VAN DER SLUIS. H. J. VAN DRIEL. G. M. VAN DRIEL- HOOGENDIJK; Oostburg: J. DEES-VAN DRIEL. C. M. DEES. Blërvliet: L. H. VAN DRIEL. J. VAN DRIEL. En kleinkinderen. Biervliet, 24 juni 1958. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. heden 27 juni, des na middags om 14.30 uur, op de algemene be graafplaats te Bier vliet. Heden overleed onze geliefde, zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader THEODORUS ADRIAAN WERKMAN, op de leeftijd van 62 jaar. Uit aller naam, C. S. WERKMAN— PETIET. O.- en W.-Souburg, 25 juni 1958. Oude Vlissingseweg 120. De teraardebestelling zal plaatsvinden op za terdag 28 juni a.s., om 12 uur, vanaf Oude Vlissingseweg 120. Voor de vele bewijzen van deelneming en het medele ven, ontvangen na het plot seling overlijden van onze lieve zorgzame m&n, vader, behuwdvader en opa, de heer CORXEUS DU BOIS, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, Wed. C. DU BOIS— ALBREGTS. Breskens, juni 1958. Steenoven 7. JOH. KLAASSEN, dierenarts, Heinkenszand. AFWEZIG van 1 juli t.m. 21 Juli. Collega's A. A. ELZERMAN te Goes en M. GAAKEER te Ovezande nemen waar. Deze 3 letters vormen een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen betrouwbaarheid, grote lezerskring, actualiteit en vlotte berichtgeving, ruim verspreidings gebied. 23 et. per regel met een minimum van t L— max. 8 regels. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., M"bure nieuwe pocketbooks Dostojewski - Schuld en boete 2 dln. 2.50 Geschiedenis der klassieke letteren 2 dln. 2.50 De aarde en haar levensvormen 2 dln. 2.50 Bouwman - Van renaissance tot wereldoorlog 1.25 Multatuli - Woutertje Pieterse 2 dln. 2.50 Ontwakend Arabië1.50 Jan de Hartog - Spoken te koop 1.50 Paul Rodenko - De gestolen minnaar 1.45 Bejaardenzorg. Gelegenheid tot verzorging van bejaarde echtparen in herenhuis in dorp in Z. Vlaanderen. Logies vöor fa milieleden. Brieven letter V 34, bureau P.Z.C., Vlissingen. TE KOOP DUBBEL HERENHUIS gelegen aan de Badhuis straat te Vlissingen. Te bevragen: Willemse's Makelaarskantoor, Noord singel 40, tel. 3294, Middel burg. Gevraagd aan de christelij ke kleuterschool te Wissen- kerke per 1 september a.s. een HOOFDLEIDSTER. Uitv, soil, vóór 3 juli te richte» aan Joh. v. d. Maas, Voorstraat 4, Wissenkerke. ALT.EEN TOT EN MET 3 JULI, OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, KUNT U PROFITEREN VAN ONZE MANTELS EN MANTELKOSTUUMS 48.00 - 68.00 - 88.00 BLAZERS licht en donker marine, alle maten 29.75 - 37.75 JAPONNEN Ook grote maten 9.80 - 14.80 - 18.80 ZOMERROKKEN Prachtige dessins, volle cirkel, maten 38 t.m. 46 9.90 KINDERJURKEN Wij ontvingen een gTote sortering prachtige kinderjurken, alle maten, zeer voordelige prijzen. OVERHEMDBLOUSES Diverse kleuren, maten 38 t.m. 48 2.98 OVERHEMDBLOUSES Alleen wit, in prima satijnkatoen, M maten 38 t.m. 50 4.7 5 DYERHEMDBLOUSES NON-ntON, alle kleuren, maten 38 tJn. 48 6.95 VUNICARE-BLOUSES Prachtige kanten blouse, Zwitserse import, kleur wit 8.90 - 9.90 WALSTRAAT 15 VLISSINGEN Wegens huwelijk der tegen woordige tegen juli of eerder gevraagd een dienstmeisje. C. F. WESTSTRATE, Oostweg 27. Krabbendijke. Bijverdienste!!! Wij zoeken een net persoon, die bereid is. we kelijks de geboorte-adressen te bezoeken met geboortetègels. Zeer hoge provisie. Br. aan R. LUITJES 1132 A, Putten Gld. Hulshoudster gevraagd in ge zin van 3 personen. Br. no. 559, bur. P.Z.C., Middelburg. Hulp in de huishouding ge vraagd van 9—12 u., goed kun nende werken. KUYPER, Gort straat 44, Middelburg. Te koop plastic stropdassen tegen verlaagde prijs, f 1.75 per stuk. Br. no. 560, bur. P.Z. C., Middelburg. Te koop geheel opklapbaar tenthuisje. Als nieuw, t.e.a.b. Singel 276 A, Vlissingen. Te koop l.g.st.z tandem met h. motor. Van Teijlingenstr. 1, Oost-Souburg. Te koop: 16 W versterker met luldspr. en mier. Tevens 350 c.c. J.l.o.-motortje met ver- snell.bak. Zandweg 20, Vliss. Gegar. waterd. kampeertenter, met 15 pet. korting, iets smoe zelig (showmateriaal) m. volk 2 jr. schrift, gar. Tentenfabriek „The Indiana", Haarlem, Zijl- weg 111, telef. 17877 (0 2500). Ge- 111. catalogus gratis op aanvr. Te koop z-g.am. Reflexcamera 6x6, prima optiek en sluiter met papieren en event toebe horen. Br. lett. T 33, bur. P.Z. C., Vlissingen. Te koop: Solex, 1. pr. at., vaste prijs f 60.—. (Na 6 uur). Ka naalstraat 40, Vlissingen Te koop kloeken met kuikens en broedmachine. Middelburg sestraat 82, Oost-Souburg. Te koop: tweellngwandelwa- gen, i. z. g. st. Gravestr. 104, ('sav. na 7 uur) Vlissingen. Te koop een bruidsjapon met sluier, maat 42, iets aparts. Wijngaardstraat 30, Goes. Te lefoon 2862. Te koop: Ford V 8, Crestline. Victoria, Hardtop '53—'54, ra dio. enz. In onberispelijke st. Singel 201, tel. 0 1184—3860, Vlis singen. Te koop of nog te huur van 5— 19 juli en na 29 aug. caravan, evt. binnen- of buitenland. Vol ledig ingericht (3 a 4 pers.) VERHULST, tel. 2002, St.-Lau- rens. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. geh. of ged. In boedels, alle soorten meubilair, zolder- en winkelopruiming. anUek, koperwerk, enz tegen de hoogste waarde. GABRIËL- SE. Vlissmgsesingel 34, Middel- burg, tel. 3513. Heeft U iets op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Bel dan 3910 en het wordt bij U afgehaald. M. VAN WIJNGEN, Vlissings Wa genplein 16. Middelburg. TE HUUR Bovenhuis te huur. Dir. te aanvaarden. Kolvenierstr. 9, te bevr. Glaclsstr. 156, Vlissingen. Wegens ziekte is in Westen- Schouwen (Burgh) te huur van 12 Juli t/m 31 aug. een zeer gunstig gelegen zomer huis (3 minuten van strand en bos), voor 5 tot 6 personen, van alle gemakken voorzien. Br. no. A 199, bur. P.Z.C., Goes. Compl. ingerichte kampeerwa gen (4 tot 5 pers.) te huur. Vrij tot 25 juli en 2e week aug. Speciaal geschikt achter auto- mob, Te zien garage „Zee land", Rotterdamse Kaai 61, Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevr., z.sp.ra., bene den- of bovenwoning, omge ving Singel, Paul Krugerstr., Koudekerkseweg. HACCOU. Singel 161, Vlissingen. Te huur gevraagd in Middel burg gemeub. zonnige zit- slaapk. m. kookgel. Br. no. 557. bur. P.Z C Middelburg, Stalling gevr, v. kleine 2-pers. auto omgeving Oostkerk Mid delburg. Br. no. 555, bur. P.Z. C., Middelburg. PERSONEEL Kamer-werkmeisje gevraagd Pension „De Brouwerij", Dom burg. Bij aankoop van een pakje VéGé-Thee a 100 gram (naar keuze) een pak heerlijke van 52 voor slechts en nog 9 geldzegels (van 42 et. p. stuk) voor slechts en nog 20 geldzegels Bij aankoop van een blik VéGé-Soepballetjes een pakje (naar keuze) voor slechts en in totaal 24 geldzegels Extra voordeel dank zij de fy*: - Europese VéGé Unie: Inf r-m Winkels In België, Frankrijk, Duitsland, Saargebied, Luxem- 4 burg, Zwitserland. esp suture* eJsZva- tfaZ" qp/ Ook voor de kinderen brengen wij leuk ondergoed, mooie pettycoats en onderjurkjes in de speciaalzaak „DE GOED KOPE SIMON", Goes—Middel burg. Wie ruilt mijn motorrijwiel Sparta, 125 c.c. voor 250 c.c. of zwaardeö. Zonder telescoop vering geen bezwaar. Oud Ar- nemuids Voetpad 76, Middel burg. Na 6 uur. BIEDT ZICH AAN Kapitein kleine handelsvaart zoekt hem passende betrek king, b.v. Delta of iets derg. Br. no. 549. bur. P.Z.C., Mid delburg. TEXTIEL Voor Berend's klnderonder— Plastio kindercape, lengte 50 cm, f 3.25. Kleine stijging per Saat. JACOBSE, K. Noordstr., lddelburg. Wollen damesbadpakken, f 12.50. Jongens- en heren zwembroeken in blauw er wijnrood. JACOBSE, K. Noord straat, Middelburg. Wij ontvingen damesjaponnen, leuke modellen, f 14.90. JA COBSE, K. Noordstr., M'burg. Wit katoenen meisjesblouses voor leeft. 4 j., f 1.95. Kleine stijging per maat. JACOBSE, K. Noordstraat, Middelburg. Straks met vakantleT Dan nu om mooie damespyjama's, ieeds voor f 5.98, f 6.95, f 7:95, enz. in de speciaalzaak „DE GOEDKOPE SIMON", Goes— Middelburg, Ook voor de heren een mooie pyjama voor f 6.95 tot f 9.95 in de speciaalzaak „DE GOED KOPE SIMON", Goes—Middel burg. Dames wat zoekt U? Een ser- veerschort, japonsehort, con leuke Duster- of Favorlta- schort? U vindt ze volop In de speciaalzaak ,',DE GOEDKOPE SIMON", Goes—Middelburg. Het leuke Hollandla-dameson- dergoed. het sportieve Hol- landia-herenondergoed en de mooie Hollandla-onderjurken bij „DE GOEDKOPE SIMON" Goes—Middelburg. BIJEENKOMSTEN Zaterdag om 7.30 uur te Arne- muiden en maandag om 7.30 u. In de Bogardzaal Middelburg ds. Grisnigt. KENNISMAKING Net meisje, 18 Jaar, zoekt net te vriendin. Br. lett. S 32, bur. P.Z.C., Vlissingen. Piano's. Nieuwe en bespeelde. Levering met garantie. G. A. GOLDSCHMEDING'S Piano- en Orgelhandel, L. Kerkstraat 41. Goes. Groene en nieuwe haring 30, -50 en 100 st. Zoute vis p. 5 en 12 kg. Bestellingen: Fa. A. PRONK, Parkweg 76, V laar- dingen. Alleen bij 'T JANTJE VAN ALLES vindt U deze extra aanbiedingen: kinderbadmin- ton racket met shuttle f 1.05, vliegende schotels f 0.25, on breekbare zonnebrilen f 0.30, duikbrillen f 0.25, zandvormp- jes vanaf f 0.10. schopjes f 0.20. Korte Noordstraat 15, Middel burg. Tel. 3733, Overgangsleeftijd? Migraine? Ongezonde teint? Jeugdpuist jes? Verstopping? Vetzucht? Natterman's bloedzuiverende thee nr. 8 helpt! Groot pak f 1.35 bij elke drogist. Keurig geknipt haar zegt alles, ook voor kinderen uw adres. VAN DER MEER. Bellamyp. 34. Vliss. Zaterdags ook knippen „Wees uw eigen rliwielhande- iaar" en koop zelf uw rijwiel direct van de fabriek, claardoor 20 pet. kort.! Thans ook was- mach., centrifuges, stofzuigers en radio's, met 20 pet. kort Vraag gratis prljsort. R. aan HAAS Rijwielfabr.. Dordrecht 'n Heerlijk kopje koffie met gebak. Lunchroom „ATLAN TA", Walstraat 33. Vlissingen Vóór de vacantie bent U nog de gelukkige bezitter van. een Solex Vóór de vacantie betaalt U 150.contant, daarna gedurende drie maanden 67.50 per maand! Deze unieke Solex Service kost U géén rente! U kunt direct van Uw Solex gaan genieten! lig Komt U vandaag nog even langs! GOES - Tel. 011002401 Ganzepoortstraat 14 het laagst geprijsd, het hoogst geprezen Officiële publikaties ONBEHEERDE EIGENDOMMEN OP JAVA. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt het volgende bekend- De personen van wie de namen volgen, kunnen zich rechtstreeks schriftelijk in verbinding «tellen met iet Bureau Rechtsherstel, Panitya Untuk Menjelesal- kan Urusan Pemullhan Hak, Djelan Se- gara 11 te Djakarta, ten einde hun rech ten te doen gelden op thans onbeheerde eigendoms percelen op Java, welke op hun naam zijn ingeschreven. Boedrl, George Emlle; Van Delft. J.; De Graaf, Ferdinand Alexander: van Heems- kerek. George Edwin; Helm. Lilly Lucia, e/v van Rijn, lr. F. H.; Hommes, Fran cois; Kouthoofd, Anna Wllhelmlna, Kouthoofd, Hendrik; Kouthoofd, Johan na Charlotte; Kouthoofd, Johanna Wll helmlna; Kouthoofd, Johannes Phillppus, Kouthoofd, Louisa; Kouthoofd, Rosellna Seraphlna; Kouthoofd, Willem Frederlk; Lie Loan Nlo, weduwe van Tan DJlng Tjlng; Mas DJaswadl; Schilt, Arnoldus Adrianus Johannes; TJla Sim Blng alias Tjia Kim TJoan alias TJla Kiem Hong; Vltalis, Francois: Vltalls, Louise, e/v van de Heer, Gerauld Herman. De nummers van de Indonesische Staats courant, waarin de oproepen van boven vermeld Bureau Rechtsherstel zijn ver schenen, liggen ter Inzage bij de Direc tie Algemene Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gebouw Plein 20, 's-Gravenhage. N.B. Voor personen, van wie de naam hierboven niet voorkomt, is deze publl- katie niet bestemd. Markt berichten MARKTBERICHTEN BARNEVELD. Coöperatieve Veluwse cierveillng Barne- veld—Ede. Weekaanvoer 900.000 stuks. Handel vlug. Notering: eieren van 39— 43 gram f 6.43—7.80, idem van 43—47 gr. f 8.22—9.36, Idem van 47—57 gr. f 9.70— 12.81, idem van 57-60 gr. f 12.93—13.51, ld. van 60—63 gr. f 13.62—14.01, Idem van 63— 68 gr. f 14.17—14.74, alles per 100 stuks. Elervelling S.B.E. Aanvoer 573.968 stuks. Handel vlug. Notering: eieren van 47—57 gr. f 9.61—12.70, idem van 77-60 gr. f 12.85 —13.34, Idem Van 60—63 gr. f 13.46—14.18, Idem van 63—«8 gr. f 14.25—14.81, eende eieren van 65—69 gr. f 10.28—11.13, Idem' van 69—73 gr. f 11,29-11.18. alles per 100 stuks. Eiermarkt. Aanvoer 1.550.000 stuks. Han del vlug. Notering: klppeeieren van 60—64 gr. f 14.00—14.75, algemene prijs f 14.35, kllogramprljs f 2.32, basis 61.8 gr., henne- eleren van 40—66 gr. f 7.50—13.00, Prijsnotering Gelders-Overijsselse ver eniging van elerhandelaren: grote eieren van 62-68 gr. 1 14.25-14.75, kleine eieren van 56—61 gr. f 13.25—14.00. henne- eieren van 38—48 gr. f 8.50—10.75. VEILING THOLEN. 26 juni. Eerstelingen bonken 36 00; ge woon 21 -9621.06; poters 13.60; kriel 8.70. Doré bonken 25.00; gewoon 23.90; poters 14.31. Aanvoer: 18 ton. Examen Voor het examen betontechniek P. B. N. A. slaagde de heer J. J. Flip- se te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 8