DE KLERKeZN KLM WERKKLEDING 9.75 't Koopje van de week EAU DE COLOGNE 1.19 JO FIBRE Eis met klem merk KLM, want.... FIRMA JOH. DE JAGER JANSE VAN NOORDWIJK, A. WILKING Manufacturen, A. WILKING, L. C. HONDIUS Co., DUYM's Kledingmagazijn, M. MEERMAN, U bent goed „uit" koffer of reistas van R00VERS Moderne reistassen vanaf 8.75 Koffers vanaf 6.50 J. R00VERS NETTE AFWASJUFFROUW C. F. JESPERS v.h. DE VOS, Koop en verkoop uw huis door middel van MAKELAARSKANTOOR „VLISSINGEN", „De Schelde" TYPISTES, LEERLING-TYPISTES. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 JUNI 1958 Voor iedereen die gemakkelijk op reis wil gaan la een weekendtas de Ideale reisgenoot. EN IEDEREEN vindt bij BIJOU de weekendtas, die hij of zij nodig heeft. De collectie ia er geweldig en de De prijzen zijn laag ROYALE WEEKENDTAS, met leer versterkt vanaf 10.95, 11.90 enz. tot 32.00. In verschillende kleuren, ook leuke ruiten. HET LEDERHUIS BIJOU Lange Delft 44, Middelburg ia nu een traktatie voor de dames. Want wat wij nu verkopen, is werkelijk fantastisch. Wij kochten zeer voordelig een klein partijtje Grote flacons, prima kwaliteit. Wij kunnen U die aanbieden voor de spotprijs van slechts Kost normaal zeker meer dan 1.50. Helaas konden wij er niet méér van krijgen, dus (U weet het van andere koopjes): maak dat U er bij bent. Alleen bij SIMCA ARONDE 1300 De meest economi sche auto in de mid denklasse. Proefrit gaarne toe gestaan. 6950.— inclusief verwarming en veel accessoires. Uw dealer GARAGE „DE MUYNCK" P. Krugerstr. 209, Telefoon 2008 VLISSINGEN Alt U KLM -werkkleding koopt wéé» U duU goed xit, wtnt ieder kledingstuk wordt volledig gegarandeerd. VOLLE GARANTIE slof belet wasUtt vtinig verstelwerk alle oaden 3* gestikt maximale bewegingsvrijheid extra versterkte zakken Kan Langer Mee Verkrijgbaar bij B1EZELINGE GOES i Dames-, heren- en bedrijfskleding 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 7, telefoon 2990. Klokstraat 11 HULST Vismarkt Hofleveranciers van H. M. de Koningin. KRUININGEN Hoofdstraat 67 VLISSINGEN Walstraat 37 Hobeinstraat 1. Om de kwaliteit en om de prijzen. In 8 verschillende dessins. WALSTRAAT 82 VLISSINGEN GEVRAAGD VOOR DIRECT voor de middaguren. PATISSERIE - TEAROOM NIEUWE BURG 12 - MIDDELBURG Broodbakker en 2e banket- bakkersbediende gevraagd. Fa. J. W. VAN DER LINDE ZONEN, Walstraat 98, tel. 2479, Vlissingen. Wij zoeken een flinke jongen of meisje v. plm. 16 jaar voor maga- zijnwerk. Fa. J. J. Lagaay, Beestenmarkt 14, Goes. AANBESTEDING Burgemeester en wethou ders der gemeente Hoek zullen op dinsdag 8 juli 1958 om 10 uur v.m. ten gemeentehuize trachten aan te besteden Het uitvoeren van grond-, riolerings- en bes tra- tingswerken in het ex ploitatieplan „Oud-Wes- tenrijkpolder" te Hoek. Bestek en tekeningen zijn, zo lang voorradig, tegen be taling van 10.(rest. 2.50 op dag van aanbe steding), verkrijgbaar bij het Centraal Bouw- en Wo ningtoezicht en Gemeente werken in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen, Herengracht 10 te Terneuzen. gediplomeerd en beëdigd makelaar. Wij verzorgen discreet uw hypotheek, verzekering, huuradministratie, behartigen het onderhoud van uw woningen, verzorgen uw nieuwbouw. Slechts serieuze opdrachten worden aanvaard. Huurincasso's, taxaties, informaties. Behoudens de gewone uren ook 's woensdagsavonds geopend van 20.30 tot 21.30 uur. Stenenbeer 1 VLISSINGEN Telefoon 2369 N.V. Koninklijke Maatschappij Scheepswerf en Machinefabriek VLISSINGEN Voor jongedames die binnenkort van h.b.s. of mulo af komen, bestaat gelegenheid om geplaatst te worden op onze kantoren. Gevraagd worden: Aangeboden wordt een prettige werkkring met goede salariëring en goede sociale voorzieningen. WACHT NIET. Vraag reeds thans inlichtingen op onze afd. Personeels zaken, hoofdkantoor Glacisstraat 165, Vlissingen. BELLAMY PARK VLISSINGEN ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - VLISSJNG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 4