Zeeuwen zagen bekers naar Antwerpen gaan WINST EN VERLIES VOOR DE NEDERLANDSE WATERPOLOËRS PIET VAN EST ZEGEVIERDE IN RONDE VAN NEDERLAND CLUBS VOOR PROMOTIE NAAR 2e KLAS STAAN ALLE GELIJK 4 PROVINCIAL*! ZEEUWSE COURANT. MAANDAG 23 JUNI 1958 KM. ,JDE SCHELDE"—COCKERILL OUGREE Alleen voetbal en atletiek (veteranen) gewonnen De ontmoeting tussen sportploegen van de Koninklijke Maat schappij „De Schelde" en de Belgische maatschappij „Cockerill Ougrée" uit Antwerpen, zaterdagmiddag op het gemeentelijk sportterrein aan de Baskensburgweg te Vlissingen en in het zwembad aan het kanaal, is bijzonder geslaagd verlopen. Ge slaagd vooral voor de Belgen, die de strijd met 11 punten tegen „De Schelde" 4 punten hebben gewonnen. Geslaagd bovendien ondanks de regenbuien, waardoor herhaaldelijk dit sportieve evenement in het water dreigde te vallen. De Belgen toonden zich op bijna alle fronten sterker en het bleek dat zij de afge lopen winter niet in ledigheid hebben doorgebracht. Voor deze traditionele ontmoeting was hard getraind en de resultaten wa ren daar dan ook naar. Overigens werd voor het eerst in de geschiedenis van de sportuitwisse- ling tussen Vlissingen en Hoboken zaterdagmiddag een voetbalwedstrijd gespeeld. Het elftal van „De Schel de" bestond voornamelijk uit spe lers van v.v. „Vlissingen", namelijk de gehele voorhoede, de doelman Moelaard en de halfspeler Piet van Reems. Aanvallend speelden Van der Schraaf, A. Stroo, Ciarisse, C. Stroo en H. de Nooijer. De wedstrijd werd door „De Schelde" gewonnen met 5—1. Reeds voor de rust toonden de Vlis- singers hun meerderheid, hoewel ze bijzonder veel pech hadden. Met de wind in de rug en tegen een zwak kere tegenstander slaagden ze er maar niet in puntjes te maken. De keeper van de Belgen was uitstekend en wist vaak redding te brengen. Hij kon echter niet voorkomen, dat na een minuut of twintig te hebben ge speeld Pierre van der Schraaf met hulp van de wind uit een corner scoorde. Deze 10 voorsprong be hield „De Schelde" tot na de rust. Toen de Vllssingers met de wind te gen speelden kwamen de doelpun ten. Achtereenvolgens scoorden A. Stroo en H. de Nooijer. De eer van de Belgen werd gered door midvoor Willems. die een strafschop mocht nemen. Zijn eerste poging mislukte, maar keeper Moelaard was op de bal toegelopen. Dus volgde een twee de poging en toen miste Willems niet (31). De Vlissingers vielen hierna sterk aan, misten vele kan sen, maar hadden tenslotte toch suc ces. A. Stroo maakte nog twee doel punten. Met deze 51 stand kwam het einde van een overigens niet bij zonder fraaie wedstrijd. Zwemmen Bij de zwemwedstrijden behaal den de dames van Cockerill 36 punten, en de Schelde dames 14. iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[|iiiiiiiiiiiiiiini Bierpul met bloemen j I roor Pierre v. d. Schraaf I Voor de aanvang van de voet balwedstrijd tussen een elftal van de Koninklijke Maatschap pij „De Schelde" te Vlissingen en „Cockerill Ougrée" uit Ant werpen, die zaterdagmiddag op het gemeentelijk sportter rein aan de Baskensburgweg te Vlissingen werd gespeeld, werd de aanvoerder van het Scheldoteam, Pierre van der Schraaf voor het front van beide teams gehuldigd. Mr. H. van Andel, die de leiding had van de zaterdag gehouden sportwedstrijden tussen Belgi sche en Vliboingse sportbeoefe naars. overhandigde Pierre van der Schraaf een bierpul met bloemen. Van der Schraaf speelde zaterdag namelijk zijn 450ste wedstrijd en zal zich nu terugtrekken uit het eerste klasse-voetbal. De heer Van Andel sprak de hoop uit, dat Van der Schraaf toch nog vaak op het sportterrein te zien zal zijn. lllliiillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililll Bij de heren was het verschil min der groot, respectievelijk waren de puntenaantallen daar 27 en 20. De polowedstrijd tussen de dames van „De Schelde" en een dames team van S.Z.V. eindigde in een 40 overwinning voor „De Schel de". Het herenpoloteam van „De Schelde" deed het heel wat beter dan vorig jaar, toen het tegen de snelle Belgen weinig had in te brengen. Nu eindigde dit treffen onbeslist 00. De voornaamste uitslagen van het zwemmen waren: dames 50 meter rugslag: 1. L. van de Stocken (C.) 40.1: 2. D. Brtels (C.) 41.9; 3. Y. Schout (S.) 44.5. 100 meter school slag: 1. I. van Russem (C.) 1.28.6; 2. M. Dufour (C.) 1.34.8: 3. N. Hang oor (S.) 1.45.4. 50 m borstcrawl: 1. A. van Noot en (C.) 34.6; 2. O. Muys- hond (C.) 35.3; 3. R. van Zweeden (S.) 41.7. 3x50 m. wisselslag esta fette: 1. Cockerill 2.0.6; 2. Cockerfll II 2.13.8; 3. Schelde I 2.16.6; 4. Schel de II 2.27.3. 5x50 m. vrije slag: 1. Cockerill 3.9.3; 2. Schelde 3.44.8. Heren: 100 m. rugslag: 1. J. Stap pers (C.) 1.18.4; 2. C. Wagenaar (S.) 1.35. 100 m. schoolslag: I. J. Sinke 1.27.2; 2. J. van Bosch 1.28.4. 100 m borstcrawl l.J. van Damme (C.) 1.9.8; 2. R. van Breedam (C.) 1.11.4; 3. C. Wagenaar (S.) 1.17.2. 3x50 m. wisselslag estafette 1. Cockerill I I.58.7; 2. Schelde II 2.8.3. 5x50 m. vrije slag estafette: 1. Cockerill 2.46.4; 2. Schelde 2.54.3. Atletiek De atleten ondervonden veel hinder van de regen. Ook hier een over winning voor de Antwerpse gasten met 81 tegen 41 punten bij de heren en een kleine winst van één punt voor „De Schelde" bij de veteranen (21 tegen 20). De voornaamste uit slagen waren hier: 3000 m heren: 1. Van Britsom 9.27.4: 2. R. Mondeel 9.42.4; 3. H. Mondeel (S.) 9.52.6. 100 m heren: 1. Crass (C.) 11.4; 2. Van de Linden (C.) 11.6; 3. Fruytler (S.) II.6; 800 m heren: 1. Van Onaelen (C.) 2.06.9 min; 2. De Decker (C.) 2.07.6; 3. Witte (S.) 2.13.3. 400 m heren: 1. Geys (C.) 55.2 sec.; 2. De Swert (C.) 56.2; 3. Mondeel (S.) 57.-. 200 m heren: 1. Crass (C.) g.t.^2. Fruytier (S.) g.t.; 4x100 m heren: 1. Cockerill 47.3; 2. Schelde 49.9. Olympische estafette: 1. Cockerill 3.58.4 min.; 2. Schelde 4.03.6. kogel stoten heren: 1. Nahon (C.) 12 m.; 2. Van Assche (C.) 11.72 m; 3. Van de Linde (S.) 11.59 m. Verspringen heren: 1. Crass (C.) 6.13 m; 2. Van de Linde (C.) 6.11 m; 3. Van Ginkel (S.) 6.01. Discuswerpen heren: 1. in handige plastic tabakszak! Cranshof (C.) 31.80 m; 2. Van de Linde (S.) 31.53 m; 3. Nahon (C.) 31.20. Hoogspringen heren: 1. Bo- gaert (C.) 1.60; 2. Van de Lin den (S.) 1.50. Speerwerpen heren: 1. Craj»8hof (C.) 49.01; 2. Van de Lin den (S.) 43.83 3. Raymakers (C.) 37.72. Veteranen: 100 m: 1. Jacobs (C.) 11.9 sec.; 2. De Pagter (S.) 12.2; 3. Parent (S.) 12.4. Discuswerpen ve teranen: 1. Michaux (C.) 32.61 m.; 2. De Pagter (S.) 29.65; 3. West- strate (S.) 29.21. Kogelstoten: 1. Mi chaux (C.) 11.91; 2. De Pagter (S.) 10.58; 3. Weststrate (S.) 10.12. Speerwerpen: 1. De Pagter (S.) 37.20; 2. Van Emelen (C.) 33.70. Daar de Belgen geen dames-atletiek- ploegen konden opbrengen telden de prestaties van de Vlissingse dames niet voor de algemene puntentelling Na de atletiekwedstrijden gaven turners van V.T.V. uit Vlissingen een demonstratie grondgymnastiek, waaraan o.a. Nel Fritz medewerkte. De korfbalwedstrijd eindigde in een 82 overwinning voor de Belgen en ook het touwtrekken tussen „zware" heren van beide ploegen werd door de „gewichtiger" Belgen gewonnen. Na een gezamenlijke maaltijd in het Scheldekwartier, waaraan werd deel genomen door de heren J. W. Hupkes en Goemaere, directeuren van resp. „De Schelde" en Cockerill met hun dames, reikte de heer Hupkes de prijzen en wisselbekers uit. De avond werd verder in gezellige sfeer door gebracht, met medewerking vstn ,The Orpheans" uit Goes. Atletiekwedstrijden in Vlissingen De Vlissingse sportvereniging „Ma rathon" organiseert onder auspiciën van de K.N.A.U., district Zeeland dinsdagavond aanstaande atletiek wedstrijden op de gemeentelijke sin- telbaan aan de Baskenburgweg. Aan de wedstrijden, die om 7 uur begin nen wordt deelgenomen door dames, heren en junioren, die zullen uitko men op de nummers hardlopen, hoog- en verspringen en hink-stap-sprong. ZESLANDENTOERNOOl IN GENT Zuidslavië verpletterde Holland met 9-0 De Nederlandse waterpoloploeg, die momenteel deelneemt aan het zeslan- dentoernooi in Gent met Zuidsla- vië. Rusland, Polen, België en Frank rijk heeft zich een bijzonder wis pelturige ploeg getoond. Na een 4—3 nederlaag tegen de sterke Russen welke wedstrijd voor hetzelfde geld gewonnen had kunnen worden met 4 3, volgden een 84 zege op de Fransen en een 51 zege op het Pool se zevental, zodat de wedstrijd tegen het bijzonder sterke Zuidslavië met optimisme tegemoet gezien werd. Maar niets van dat alles: de Zuidsla- ven, die de Fransen ter wille van de krachtverhouding toch „ook maar" met 61 verslagen hadden, ver pletterde de Hollandse ploeg met niet minder dan 90! Na drie dagen heeft Zuidslavië de leiding, tezamen met Rusland, met 4 gewonnen wedstrijden. Nederland volgt op de derde plaats met 2 eewonnen wedstrijden, Polen met een en Frankrijk en België elk met een gelijkgespeelde. In de wedstrijd tegen Frankrijk speel de de Hollandse ploeg zeker een klas se beter. Het ijskoude water (17 gra den belette eohter, dat er werkelijk goed spel uit kwam. De Fransen na men de leiding, waarna de ru9t inging met 3—2 voor Nederland. Na rust wer den de Fransen volkomen overklast. Na 8—2 werd het door dekkingsfou- ten nog 84. Na een redelijk goed duel met vlagen van uitstekend com binatiespel werd Polen met 5—1 ver slagen. In de eerste wedstrijd tegen de Russen heeft de ploeg van Frans Kuiper zich uitstekend geweerd. Vooral in de 2de helft hebben de Nederlandse spelers zeker zoveel kansen gehad als de Russen. Kui pers zevental nam echter een te afwachtende houding aan: in bet bijzonder gedurende dq laatste mi nuten, toen er niets meer te verlie zen was, had meer durf in de aan vallen succes kunnen hebben. Na dat de rust met 32 voor de Rus sen was ingegaan, leek Nederland geslagen toen de tegenstanders er kort na rust 42 van maakten. Oranje kwam echter terug met een prachtige boogbal van Van Dorp, maar het nu volgende Neder landse offensief leverde niets meer op. Toen volgde de waterpolo-Ies van Zuidslavië. Het bleek, dat de beide zeges ,op Polen en Frankrijk en het goede resultaat tegen Rusland de ploeg geen enkel zelfvertrouwen had den gegeven. De enige troost was, dat de Zuidslaviërs het beste waterpolo speelden, dat benaderd kan worden. In het begin leek net echter met zo'n grote deblacle te worden. Nederland kreeg enkele fraaie kansen, maar ze hepen alle op teleurstellingen uit. En dit brak hét moreel van onze ploeg volkomen. Alleen het spel van Kniest, Sportuitslagen VOETBAL. Om de KNVB-beker: halve finales: FeijenoordSparta 13; Volendam MVV 31; le divisie ,A: AGOVVR BC 24; Kampioenschap van Neder land amateurs: VeloxQuick 3-1; be slissingswedstrijd le klas B: Achilles Zwaag-.vesteinde 01. (Aohilles de gradeert 1. Amateurvoetbal: Promotie le klas: HoensbroekTSC 11, SchijndelSC Irene 13; promotie 2e klas: WSC BSV '29 03; promotie 3e klas: RKT VVYerseke 31, Steenbergen—RKV VU 3—2. KORFBAL. Kampioenschap van Nederland: Wordt KwiekDeto 32. Zuid-Hol land: 2e klas A: RozenburgOSCR 3 5. SDKB- le klas: BurghUnitas 8 9, ZeemeeuwenDSS 32, -Burgh II Velooiitas 1—5; 2e klas: SVOWK— Die Gouwe 22, StormvogelsMevo 44, DoskoSVOWK 34, Brouwers havenNOAD 3—2; 3e klas A: Velo- citas IIZwaluwen II 11, 3e klas BDSS II—NOAD II 2—0, Unitas II— DES II 3—1. De vice-president van het landbouw bureau in North Carolina, Alonzo C. Ed wards, heeft de oprichting van een Ame rikaans landbouwbureau ln Nederland toegejuicht. (Slot van pag. 3) lukte het ondanks de hulp van Gel dermans niet. Dat besliste niet alleen over de etappe, maar ook over de hele wedstrijd. Want Piet van Est won daar op de eindstreep in Roo sendaal kostbare seconden: zijn voor sprong groeide van vijf seconden tot 1 minuut en 8 seconden. Schils won de etappe. Geen schijn van kans In de laatste etappe van Roosen daal naar Amsterdam over een af stand van 156 km was de ploeg van Pellenaars voortdurend in het pele- ton. Ook hier viel de beslissing over de etappezege in de laatste kilo meters. Jo de Roo, die zeer actief was, sprong mee met Wim van Est, Ab Geldermans, Gerrit Schulte, Jef Schils, Raymond Im- panis, Jacques Kersten, Klaus Bugdahl, Jos Meulemans en Arie van Wetten. En dat zou naar in het stadion bleek, een etappezege voor de Zeeuw (Advertentie) Ran en Van Dorp was goed. Vérdere uitslagen zijn: BelgiëPolen 25, FrankrijkZuidslavië I6, FrankrijkRusland 28, België— Zuidslavië 08. ZuidslaviëPolen 10 0, RuslandBelgië 60, België Frankrijk 22 en RuslandPolen 8 0 Nogmaals heel kleine kans voor Y erseke Do competitieleiding heeft de des tijds uitgestelde promotiewedstrijd tussen BSV '29 en WSC eerst laten spelen, zodat nu alle ploegen in deze spannende promotiecompetitie 4 wedstrijden achter de rug hebben. Doordat BSV *29 erin i» geslaagd WSC op eigen veld een nederlaag toe te brengen (03) is de situatie nu zo, dat alle kandidaten weer pre cies gelijk staan. De resterende wedstrijden BSV Terneuzen, DongenWSC, Terneu- zenDongen en BSVWSC zijn dus wel van uitermate belang, waarbij BSV '29, met nog 2 thuiswedstrij den voor de boeg, onmiskenbaar de beste papieren heeft. De kans is overigens zeker niet denkbeeldig dat het nog op een verlengstukje zal uit draaien en dan voetballen we zo BSV '29 WSC Dongen Terneuzen 4 2 0 4 11- 4 2 0 2 4 9-6 4 2 0 2 4 8-11 4 2 0 2 4 7-12 Door een 32 overwinning op het Door een 32 overwinning op het reeds uitgeschakelde RKVVU heeft Steenbergen zich verzekerd van een plaatsje m de derde klas. RKTVV. dat met 31 baas bleef over Yerse ke, maakt een heel grote kans dit voorbeeld te volgen, want de Tilbur- gers hebben al 7 punten, een aantal dat Yerseke nog wel kan halen als de thuiswedstrijd tegen Steenbergen wordt gewonnen, maar dan zal RK TVV zijn laatste uitwedstrijd tegen RKWU moeten verliezen wil het nog op een beslissingswedstrijd uit draaien. Hoewel een voetbal vreemd kan rollen, menen we dat Yerseke de reis niet zal halen. Steenbergen RKTVV Yerseke RKWU 3 2 0 8 11- 3 117 9- 2 1 2 5 5- 0 0 5 0 3- inhouden. De vlucht van generaal Gerrit Schulte betekende dat hij geen illusie meer had op de eind zege van Peter Post en hij in zijn oude woonplaats op zoek wenste te gaan naar een etappqzege. Dat luk te niet, ondanks de grote hulp die Ab Geldermans hem bood. Jo de Roo draaide het eerst het stadion binnen waar op de sintelbaan gesprint moest worden. Ab Geldermans keek nog even om of Gerrit Schulte nog bij machte was de sprint te betwis ten. Maar Schulte gebaarde, Gelder mans dat hij maar gaan moest. Pal achter de Beverwijker kwam Gerrit Schulte als derde over de eind streep. Hij werd lu'do toegejuicht voor zijn goed^ -«'"«statie in deze ronde, maar de - -»ste hulde ging toch naar Piet va: ^st uit Fijnaart, die onder de ton-n van het Wilhel mus zijn verdiende ererondje mocht maken. Uitslagen en klassementen Ronde van Nederland De uitslag van de vijfde étappe van de Ronde van Nederland van Heerlen naar Roosendaal over 224 km luidt: 1 Schils (België II) 6.22.07; 2 Bugdahl (Did.) z.t.; 3 Van Looveren (België) 6.22.16; 4 Kerckhove (België) 6.22.22; 5 Piet van Est (Nederland blauw) z.t.; 6 Impanis (België I) 6.22.26; 7 Van den Brand (Nederland groen) z.t.; 8 Stolker (Nederland blauw) 6.22.27; 9 Blauw (Nederland groen) 6.22.40; 10 Van ^.ooy (België II) z.t.; 11 Van der Pluym (Nederland blauw) z.t.; 12 Van Steenbergen (België I) z.t.; 13 Roks (Nederland groen) z.t.; 14 Wim van Est (Nederland geel) z.t; 15 Van Bree- nen (Nederland geel) z.t. Het dagploegklassement ziet er als volgt uit: 1 België II 19.05.45; 2 Nederland blauw 19.07.29; 3 Nederland groen 19.07.46; 4 Nederland geel 19.08.00; 5 België I 19.08.02; 6 Duitsland 19.08.27; 7 Nederland zwart 19.10.15. De uitslag van de laatste étappe Roo sendaalAmsterdam (156 km) luidt: 1 De Roo (Nederland blauw) 3.57.35; 2 Geldermans (Nederland zwart) z.t.: 3 Schulte (Nederland zwart) z.t.; 4 I Schils (België 2) 3.57.38; 5 Impanis (België 1) z.t.; 6 Kersten (Nederland blauw) z.t.; 7 Bugdaht (Did.) z.t.; 8 Meuleruan (Belgie 1) z.t.; 9 Van Wet ten (Ntfuerland geel) 3.57.46; 10 Mahn (Nederland groen) 3.59.03; 11 Hijze- lertdoorn (Nederland geel) z.t.; 12 Kerckhove (België 2) z.t.; 13 Post (Nederland zwart) z.t.; 14 Piet van Est (Nederland blauw) z.t.; 15 Ziegler (Did.) 3.59.03; 16 Van 't Hof (Neder land groen) z.t.; 17 Adri Voorting (Ne derland groen) z.t.; 18 De Valk (Bel gie 1) zt.; 19 Wim van Est (Neder land geel) z.t.; 20 Stolker (Nederland blauw) z.t. Het algemeen eindklassement ziet er als volgt uit: 1 Piet van Est (Nederland blauw) 29 40.43; 2 Post (Nederland /wart) ,41.51; 3 Van den Brand (Nederland groen) 29.44.12; 4 Kersten (Nederland blauw) 29.48.10; 5 Van Looy (België 2) 29.48.136 Verhoef (Nederland zwart) 29.50.46; 7 Van Steenbergen (België 1) 29.52.43; 8 Schulte (Neder land zwelt) 29.52.58; 9 Adn Voorting (Nederland groen) 29.54.58; 10 Stolker (Nederland blauw) 29.55.12; 11 De Roo (Nederland blauw) 29.55.58 15 Van der Pluym (Ned. blauw) 29.58.52; 17 Vlaven (België 1) 30 01.53; 21 R. Impanis (België 1) 30.04.38; 23 G. Voorting iNederl. geel) 30.05.14; 25 W. van Est iNederl. gee!) 30.05.36; 34 D. de Groot (Nederl. blauw) 30.08.39; 40 P. Damen (Nederl. zwart) 30.14 28; 44 J. Huissoon (Nederl. blauw) 30.18.02. Het ploegenklassement van de laat ste étappe luidt: 1 Nederland blauw 11.53.16; 2 Neder land zwart 11.53.43; 3 Belgie 1 11.54.19; 4 Be)gi> 2 11.55.44, Duitsland 11.55,44, 6 Nederland geel 11.55.52; 7 Nederland groen 11.57.09. Het algemeen ploegenklassement luid de: 1 Nederland blauw 89.05 45; 2 Neder land zwart 89.15.13; 3 Nederland groen 89.21.42; 4 België 2 89.41.32; 5 België 1 89 54.00; 6 Nederland geel 90.01.29; 7 Duitsland 90.06.00.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 6