Pellenaars liet geen verrassingen toe: Piet van Est zegevierde DE HAAN WON AMATEURTITEL VAN NEDERLAND OP DE WEG MOEILIJKE D0LPHIJNRIT MET GOEDE PRESTATIES BELGISCHE KORFBALPLOEG HIELD NEDERLAND OP 4-4 MAANDAG 23 JUNI 1958 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. DRIEVOUDIG SUCCES IN RONDE VAN NEDERLAND Zeeuw Jo de Roo won in Olympisch Stadion de laatste etappe KEES PELLENAARS stond zondagmiddag in het Olympisch Stadion te Amsterdam aan de finish van de Ronde van Neder land van vreugde tranen met tuiten te huilen. Het was te veel voor de ploegleider van de blauwe Nederlandse equipe. Een drie voudig succes: de Zeeuw Jo de Roo uit Schore winnaar van de laatste etappe, Piet van Est winnaar van de gehele ronde en de blauwe equipe op de eerste plaats van het algemeen ploegen- klassement. Pellenaars had opnieuw bewezen welk een voor treffelijk ploegleider hij is. De „Pel," de veelbesprokene, is een In de wielersport doorkneed man. Zijn strategie liet geen verrassingen toe. Op perfecte wijze bewaakten zijn rijders de oranje trui van Piet van Est en toen één van hen, Jo de Roo, in het stadion met een lange sprint Ab Geldermans versloeg en de laatste etappe op zijn naam schreef (waarmee hij Piet Rent meester opvolgde, die in Olympia's toer door Nederland ook de slot etappe won, glunderde Pellenaars voluit. Want op dat ogenblik verscheen onder de Marathontribune, vast gekleefd aan het wiel van Peter Post, de winnaar van de lus- trumronde van Nederland: Piet van Est Maar Pellenaars en de andere Neder landse ploegleiders deden nog meer. Zij hebben hun renners, ondanks al le concurrentie die tussen hen heers te, zodanig aangevoerd dat ditmaal de Belgen ernaast grepen. De Belgen, die au grand complet" waren ver schenen met Rik van Looy, met Rik van Steenbergen, met de kampioen van België, André Vlayen en met andere toprijders als Emil Seve- reijns, Raymond Impanis en Leon van Daele. Deze Belgen hebben wel degelijk gemikt op de eindzege. De grote strijd ging de laatste twee dagen tussen de équipes van Kees Pellenaars, Klaas Buchly en Jan van der Heyden, de équipes, die renners op vooraanstaande plaatsen hadden: Peter Post, Piet van Est. en Lo v. d. Brandt. Gerrit. Voorting, die zaterdag in de etappe van Heerlen naar Roosendaal naar huis fietste en reeds enkele malen in Roosendaal als etappewin naar over de meet was geijld, kou deze prestatie niet herhalen. Hij ein digde in het' grote peloton, evenals die andere veteraan Wim van Est, die op een korte ontvluchting in de laatste etappe op onopvallende wij ze door de Ronde van Nederland is gereden. Wenste hij zo kort voor de Tour de France geen grote risico's te nemen? Of is het grote vuur bij de oudste Van Est zo langzamerhand aan het uitdoven? De Tour do France zal daar allicht een duidelijker antwoord op kunnen geven. Bedreiging Geen loon naar werken kregen zater dag twee dappere vluchters, Adrie Voorting en Jos Hinsen, die al vrij vroeg in de rit over 22 km waren weggemarcheerd van het rustig voort pedaierende peleton. Ze ver wierven zelfs op een gegeven mo ment 6 en een halve minuut voor sprong op weg naar Weert, maar verder zijn ze nooit gekomen. Want Pellenaars, die een vluchtige blik wierp op hot algemeen klassement, zag dat beiden een bedreiging kon den gaan vormen voor leider Piet van Est als de vlucht nog meer geslaagde vormen aannam. Hij be gon meteen maatregelen te treffen om het gezapige tempo van de grote groep wat omhoog te vijzelen en toen dat eenmaal naar Tilburg ge lukte, was het spoedig gedaan met de beide dapperen, die dus nul op het request kregen. Op dertig km voor de eindstreep brak het geweld pas goed los. Ger rit Sohulte gooide feitelijk de lont in het kruit. In de brede lanen tus sen Breda en Roosendaal vluchtte hij over het rijwielpad weg van de meu- Zaterflagm iddag beleefde Vlissingen een sportu it wisseling tussen de Ko ninklijke Maatschappij ,J)e Schelde" uit Vlissingen en „Cockerill Ougrée" uit Antwerpen. Ondermeer was deze klassikale ritmische oefening te zien van Vlissingse turnsters. (Foto P.Z.C.) te, maar een attente Pellenaars sloeg onmiddellijk alarm. Ook de Belgen begonnen zich te roeren en toen Jef Schils. Rik van Looy, Rik uan Steenbergen, Van Looveren en Impanis de vleugels uitsloegen en Gerrit Schulte inhaalden, begreep Pellenaars dat het uur voor de gro te slag geslagen had. Hij stuurde Piet van Est naar vo ren. Deze moest zeker honderd me ter overbruggen, maar hij slaagde... Peter Post, die het ook probeerde, Vervolg op pag. .4) Velox leidt voor Alliance 3-1 zege op Quick In de strijd om het amateurkam- pioenscha" van Nederland heeft Ve lox de thuiswedstrijd tegen Quick uit Nijmegen met 31 gewonnen. De wedstrijd Alliance■'Velox zal volgende week de beslissing moeten brengen. De stand is thans: Velox 3 2 0 1 4 8-3 Alliance 2 1 1 0 3 4-3 Quick (N.) 3 0 12 1 5-11 De beslissingswedstrijd in de le klas B van het amateurvoetbal tus sen Zwaagwesteinde en Achilles, wie behalve Robur et Velocitas de twee de degradant zal zijn, is gewonnen door Zwaagwesteinde met 1-^-0, zo dat Achilles het volgend jaar in de 2e klas moet uitkomen. Scheidsrechters halve finales voetbaltitels. De heer B. M. Griffiths uit Wales zal dinsdag 24 juni a.s. de halve fi nale FrankrijkBrazilië leiden in het Sona stadion te Stockholm. Als scheidsrechter voor de halve fi nale ZwedenW.-Duitsland, diezelf de dag te Gothenburg, is de Hongaar Istvan Zsolt aangewezen. De 21-jarige wieleramateur Jo de Haan uit Klaaswaal is kampioen van Nederland op de weg geworden. Van de 296 coureurs, die op het circuit van Zandvoort aan de titelstrijd be gonnen, was De Haan de enige, die een ontsnapping met succes kon be kronen. Zijn vlucht kwam bijna aan het slot van de ruim 176 km (42 ronden) en had hem in de Tarzan- liocht nog 200 meter opgeleverd. Twintig meter slechts hield De Haan over, maar die geringe voorsprong was voldoende om juichend de eind streep te passeren en een aanstor mende sprintersmacht achter zich te houden. De wedstrijd werd ge kenmerkt door vele vluchteloze ontsnappingspogingen, waarin Piet Rentmeester een belangrijke rol speelde. Der gewoontegetrouw is de race om het kampioenschap van Nederland een langdurige slijtageslag gewor den. Slijtage die veroorzaakt werd door valpartijen, ditmaal ook enkele regenbuien en wederom de zeewind, die als lood op de ademhalingsorga nen van de renners drukte, en die soms aanwakkerde tot een storm. Al leen Coen Niesten en Ben Teunisse zijn hard op weg geweest naar een definitieve vlucht, maar de jacht van Harry Scholten, een zeer sterk rijdende Jan Hugens en Anton Bie- mans verijdelde deze belangrijkste van alle pogingen. Sparta en Volendam in bekerfinale Feijenoord en MVV beiden met 31 verslagen Sparta on Volendam hebben zich ge plaatst in de finale om de K.N.V.B.- voetbalbeker. Deze finale wordt don derdagavond a.s. gespeeld in het Olympisch Stadion te Amsterdam. De wedstrijd heeft zich op deze wij ze ontwikkeld, omdat Sparta in het Feijenoordstadion met 8—1 van Feij enoord won, terwijl Volendam met dezelfde cijfers de meerdere bleef van MVV. Deze halve finale werd gespeeld "in het Goffertstadion te Nijmegen. Voor de le divisie A werd nog ge speeld de wedstrijd AGOW—-RBC. waarin de Roosendalers met 42 de baas bleven. Limburgla zal in het komende sei zoen in de betaalde sector van de K.N.V.B. blijven spelen. Als gevolg van een controverse tussen de sec tie betaald voetbal en de sectie amateurvoetbal van de K.N.V.B. be treffende de door Limburiga en Ra pid JC beoogde fusie hebben deze beide verenigingen besloten de be sprekingen definitief af te breken. Geen fusie dus tussen Limburgia en Rapid. De uitslag luidt: 1. Jo de Haan (Klaaswaal) 4 uur 10 min. 50 sec.; 2. Hennie^Marinussen (Amsterdam) 4.10.55; 3. Vink (Amsterdam) z.t.; 4. Van der Ruit (Amsterdam) z.t.; Soet (Oirschot) z.t.; vervolgens het gehele peloton, waarin Piet Rent meester, z.t. De uitslag van de nationale nieuwe- lingenstrijd was: 58.702 km: 1. Riethoven (Leiden) 1 uur 26 min. 27 sec.; 2. Janssen (Nootdorp) z.t.; 3. Radecker (Amsterdam) z.t. (w.v.) In Kruiningen verschenen zaterdag 35 equipes aan de start voor de Dolphijjirit-1958. Een der kaartlezers beschikte over een uitgebreide outil lage voor het meten van tijden, af standen en snelheden, een tweede dashboard" voor bijzondere gelegen heden als deze! (Foto P.Z.C.) Hans Bostelaar op de 3000 m nu A-klasser De Middelburger Hans Bostelaar (Dy namo) heeft zondag in Leiden de 3000 meter gelopen in de tijd van 8 min 46 sec, waarmee hij eerste B-klasser werd. Door deze tijd ging hij over naar de A-klas. In deze race was al leen de A-klasser Vergeer sneller dan de Middelburgse atleet. Zwartepoorte werd vijfde in een tijd van 9.08. Zondag was een dag van grote triomf voor Kees Pellenaars; niet alleen won Piet van Est uit zijn ploeg in het Olympisch stadion te Amsterdam de tiende roiule van Ne derland, maar tevens won Jo de Roo uit zijn ploeg de laatste etappe van Roosendaal naar Amsterdam en werd zijn ploeg eerste in de ploegen- rangschikking van de ronde. De foto toont de ploeg van Pellenaars tijdens de ereronde in het Olym pisch stadion, waar op dat moment een wolkbreuk gaande was. In het midden Piet van Est tussen (links) Leo van der Pluim en (rechts) etap pewinnaar Jo de Roo. Geheel links een breed-lachende Kees Pellenaars. in Mille Miglia De Mille Miglia, in Italië, die dit jaar voor 't eerst gehouden wordt als betrouwbaarheidsrit en niet als snel heidsrace, heeft zaterdag twee men senlevens geëist. In verband hiermee heeft een socia listische afgevaardigde verklaard dat zijn partij in het parlement op af schaffing van alle wedstrijden op open wegen zal aandringen. Dit standpunt vindt steun bij leden van andere politieke partijen. DOOR ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN Van 35 equipes werden er 26 geklasseerd Ondanks een route, waarin tal van „vallen en klemmen', waren verbor gen, ondanks de minder gunstige weersomstandigheden en ondanks het hoge gemiddelde, dat de deelnemers aan de zaterdag verreden „Dolphiju- rit 1958" moesten halen, is er in dit jaarlijkse evenement der Zeeuwse Automobiel- en Motorsportverenlglng uit Middelburg, die haar naam aan de ze bekende rit heeft gegeven, bijzon der goed gereden. De deelnemers waren verdeeld in twee categorieën: de A-klasse voor de geroutineerden, die een gemiddelde snelheid van 40 km per uur moesten rijden en de B-klasse voor de beginne lingen en minder-geroutineerden, die een gemiddelde van 36 km moesten draaien. In een druilerige regen kwamen na half twee te Kruiningen, op een ter rein bij de garage van de Auto Mij. ..Zeeland" 35 equipes aan de start: 13 in de A-klasse, 22 in de B-klasse. Negen equipes in de A-klasse en 17 uit de B-klasse zouden uiteindelijk na de finish, die tot zeven uur aan de Vredehoflaan te Vlissingen was geopend, na een vermoeiende, 140 km lange rit door oost-Zuid-Beve- land, de Zak van Zuid-Beveland en Walcheren worden geklasseerd De equipe gevormd door de heren R. H. R. Dee uit Wassenaar (bestuurder) en J. Quant uit Amsterdam (kaart lezer) van de RAC-west toonde zich In de A-klasse de sterkste met 159 strafpunten wezen zij de ZEVAC- equipe, gevormd door de heren L. P. M. C. de Schutter en C. M. Hendrikx (229 strafpunten) naar de tweekle plaats. De ereplaats in de B-klasse werd opgeëist door de „individuëlen" H. S. Hoevenaren en P. Ruedisueli uit Dussen (Noord-Brabant), welke e^aiipe 395 strafpunten opliep. De ti tel „beste mixeid equipe" ging in de A-klasse naar het echtpaar Van de Vijver (ZEVAC) 657 strafpunten - en in de B-klasse naar de heer W. M. Bazelmans en mej. M. J. Bazel- mans van „Baronie" (621 strafpun ten). De eerste dames-equipe werd gevormd door mevrouw Pot-v. d. Lee en me vrouw Lamaison van den Berg, die in de B-klasse uitkwamen. De Zeeuwsch-Vlaamse automobielclub ZEVAC leverde van de deelnemende clubs »ie beste prestatie. De deelnemers werden bij de start in MEER SPANNEND DAN FRAAI Hollandse jeugd deed het beter: 6-1 zege op Belgen De extra-interland korfbahvedstrijd BelgiëNederland, die zaterdag in Brussel gespeeld werd is in een ge lijkspel 41 geëindigd en daarmee mogen de beide partijen tevreden zijn. In de eerste helft kon de Nederland se aanval slecht op toeren komen. De Belgen daarentegen kwamen her haaldelijk gevaarlijk voor de korf, maar 't Belgische middenvak steun de te weinig. Het eerste doelpunt werd na negen minuten gescoord door De Kip. Het werd echter we gens lopen afgekeurd. Acht minuten later verrastte de Belg Raymaeckers zijn tegenstander Bos. door plotse ling in een ren af te remmen en zuiver in te schieten I0. Aan bei de zijden werden hierna verschillen- Eén dode in 24 uursrace van Le Mans Van de 55 deelnemers aan de 24- uursrace van Le Mans, die 100.000 toeschouwers trok, zijn er slechts 20 door de finish gegaan. Bij ongeluk ken kwam 1 coureur om het leven en werden er vijf gewond, wat goed deels aan de weersomstandigheden I regen en onweersbuien» was te wijten. Van de 24 uur is de weg Iniet meer dan 8 uur droog geweest. Stirling Moss moest opgeven. Het duo GendelbienHil won. de kansen gemist. Eerst in de 39e minuut kon De Kip gelijk maken Onmiddellijk na de uitworp schoot Wagemaecker van grote afstand in, 21, maar direct hierop be nutte Bos een uiterst klein kans je, waardoor de stand weer in evenwicht kwam 22. Voor de tweede maal werd toen een doel punt wegens lopen afgekeurd, nu van Van Lunteren. Juist voor het verstrijken van de eerste helft zorgde mevrouw CoppensVan Hove ervoor dat de rust inging met een 32 voorsprong voor de Belgen. Onmiddellijk na de hervatting be nutte Zwaanswijk een strafworp, maar in de tiende minuut was het Raymaeckers, die zijn ploeg opnieuw een voorsprong gaf (43). De twee de helft was verder meer spannend dan fraai. De Kip miste na een kwartier een strafworp, maar Mun- nikes deed het kort voor tijd beter 4—4. De resterende speeltijd kon geen dér partijen meer tot doelpunten komen. Tien minuten voor tijd werd me vrouw Zwaansdijk wegens een bles sure vervangen door mej. Van Nig- tevegt. De in Dordrecht gespeelde korfbal wedstrijd tussen de jeugdploegen van Nederland en België is in een 61 overwinning voor onze landge noten geëindigd. Bij de rust had Nederland met 30 de leiding. Voorts werd 'n vier-bondentoernooi gehouden. Winnaar werd Zuid-Ne derland met 12 punten. Dordrecht bezette met 12 punten, maar met 'n slechter doelgemiddelde dan Zuid- Nederland, de tweede plaats. het bezit gesteld van een „blinde" kaart, waarop de route was aangege ven: de kaart correspondeerde met de eerder ontvangen A.N.W.B.-toeristen- kaart van Zeeland. Er waren enkele lacunes in deze route-aanduiding, die moesten worden „opgevuld" aan de hand van kaartbeschrijving en oriën tatie. Er waren vijf tijd-controles en 30 route-controleposten. Tijdens een bijeenkomst, die dt-s avonds in het Strandhotel in Vlissin gen was belegd, heeft de voorzitter van „De Dolphijn", dr. W. K. Schu- ling, de uitslagen bekend gemaakt en do prijzen uitgereikt. Burgemeester nir. B. Kolff van Vlis singen reikte het wisselboek uit aan de neer Quant. Het is namelijk gebruikelijk, dat de winnaar van een Dolphijn rit hierin een verslag over de tocht schrijft. Me vrouw Polderdijk uit Heiukenszand was aanwezig om de heer Quant een pop in Zeeuws kostuum aan te bie den. De uitslag luidde: A-klasse: 1 R. H. r. DeeJ. Quant (RAC-West) 159 strafpunten; 2 I». P. M. C. de Schut- ter-C. M. Hendrikx (ZEVAC) 229; 8 Pol Remael-De Wachter (Noorder rijders); 269; 4 H. P. VeeningJ. P. Veening (beste Dolphijn-equipe) 44i; 5 R. R. Visser-P. Bos (ZEVAC) 527. B-klasse: 1 H. S. Hoevenaren-P. Rue disueli 395; 2 Van Nieuwenhuijzen- Van Koeveringe 464; 3 W. Louisse-K. van Wijngaarden (Dolphijn); 4 M. M. v. d. Zanden-H. Peeters (Baronie) 507; 5 J. Fokke-S. M. Verwer 542. Nieuw wereldrecord hoogspringen dames De Roemeense atlete Yolanda Balas heeft zondagmorgen bij het hoog springen 1 meter 80 gehaald, een nieuw wereldrecord. Het oude record stond sinds 7 juni j.l. met 1 meter 78 op haar naam. Beroemde Russische midvöor gearresteerd M Streltsof, de beroemde mid- H voor van het Russische voet- ff balelftal die om disciplinai- re reden niet mocht meedoen j aan de wereldkampioenschap- pen in Zweden is gearres- teerd wegens een zedendelict en straatschenderij. Uitvoerig s werd dit zondag bericht in het communistische jeugdorgaan „Komsomolskaja Prawda". Terwijl de Russische ploeg be- zig was het de laatste voorbe- reidingen voor de reis naar Zweden maakte Streltsof zich aan de strafbare feiten schul- ff dig. 1 De eerste successen van deze nu 20-jarige voetballer stegen hem naar het hoofd. Succes had hij inderdaad en hij werd ff de beste midvoor van Rusland genoemd. Hij kreeg echter de „ster-ziekte", zoals het jeugd- blad het noemt. „Dronken als =e gewoonlijk", beging Streltsof m keer op keer straatschende- W rijen. Enkele weken geleden sloeg deze nationale midvoor van Rusland in het „cultuur- js paleis" van de automobielfa- briek, waarin hij werkte, drie man tegen de grond. De direc- M tie van de fabriek aarzelde Strelthof na dit incident te straffen uit vrees, dat hij de plaatselijke voetbalclub zou verlaten en in een andere club ff zou gaan spelen. Daarmee had s hij reeds eerder gedreigd en men kocht hem toen om met veel „toegeeflijkheden". Zelfs de economische raad van de stad Moskou zag veel van de voetbalfavoriet dooi; de vin gers en stelde zelfs grote som men gelds beschikbaar om hem en andere sterren tevre- den te stellen. Maar ondertus- sen scoorde Streltsof minder en minder doelpunten en H kwam hij meer en meer op verschillende commissariaten j§ van politie terecht... f§ Het zedendelict gebeurde in het huis van zijn vader. Twee andere voetballers, Ogonkof H en Tatushien, beiden van de g beroemde club Spartak. en een jonge legerofficier worden van medeplichtigheid beschuldigd. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 5