3.95 DOORNROOSJE inu DE VIJF RIETVINKEN A.V.R.O.'s grote SPROOKJESFEEST Wilt U iedere dag het laatste nieuws in de brievenbus, dan een abonnement op de Provinciale Zeeuwse Courant sus INVISIBLE FOUNDATION Kwekerij M. H. DEKKER, EEN KLEINTJE KOST SLECHTS EEN GULDEN ONZE KLEINTJES PRACHTIG JO FIBRE SPORTUITSLAGEN r- - - v - AL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. MAANDAG 17 FEBRUARI 1958 Heden nam God tot zich onze geliefde schoondochter, schoon zuster en tante JOZINA SLIMMEN VERSTRAATE oud 33 jaar. Middelburg: M. P. SLIMMEN C. SLIMMEN— NIEUWENHUIZE Van der Bijlpark Zuid-Afrika: A. WTLLEBOORDSE A. WILLEBOORDSE SLIMMEN en kinderen. Doorn: J. G. SLIMMEN J. SLIMMEN— BIJLAARSDAM en kinderen. Middelburg: A. SLIMMEN J. SLIMMEN— GOEDHART Den Helder: P. M. SLIMMEN L. SLIMMEN— HUUSMAN en kind. Amsterdam: J. C. SLIMMEN Middelburg, 13 februari 1958. Hedenmiddag is na een kortstondig lijden vre dig ingeslapen, onze lieve vrouw, moeder, grootmoeder, zuster en tante, JACOBA A. MALJ AARS VAN DUKE, in de ouderdom van 73 jaar. M. A. MALJAARS. J. E. BOGERD- MALJAARS. P. BOGERD. J. BOGERD. Middelburg, 15 februari 195S. Nieuwe Haven 19. Geen rouwbezoek. Geen bloemen. Heden overleed nog onverwachts, tot onze diepe droefheid, onze geliefde moeder, be huwd- en grootmoeder JANNETJE MEULMEESTER, wed. van Abraham van Reizen, in de ouderdom van ruim 75 jaar. Vlissingen: J. VAN BELZEN. J. THEUNE- VAN BELZEN. J. THEUNE. Arnemuiden: B. VAN BELZEN. G. VAN BELZEN- SCHROEVERS. En kleinkinderen. Vlissingen, 15 febr. '58 Glacisstraat 101. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 19 febr. a.s., om 12 uur vanaf Gla cisstraat 101. In de overlijdensadver tentie van de heer JOHANNES C. DE KONING, geplaatst in de P.Z.C. van 15 febr. j.l., staat abusievelijk vermeld nichten en neef, dit moet zijn nichten en neven. Middelburg, febr. 1958. Pr. Beatrixstraat 19. Heden is na een lang durige ziekte van ons heengegaan, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder MARTINA VAN SLUUS, wed. van Abraham Wielemaker, in de ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, D. WIELEMAKER. O.- en W.-Souburg, 15 februari 1958. Vrijburgstraat 29. ROUWDRUKWERK Drukkerij Van de Velde Walstraat - Missingen Heden overleed, zacht en kalm, in de ouder dom van ruim 92 jaar, onze geliefde broeder, zwager en oom, de heer JAN VAN LIERE, weduwnaar van LEVTNA NIEUWENHUIJSE. Namens allen, Wed. J. VAN LIERE VAN LIERE. Goes, 14 februari 1958. 1 PASVORM-KORSETTEN EN BEHA'S In onze zaak kunt U GRATIS advies inwinnen bij de IDUNA Korsettière, die DINSDAG 18 FEBRUARI een speciale zitdag houdt. firma s. meeuwsen ganzepoortstraat 9-13 Dr. DETMAR is verhinderd hedenmiddag (maandag), spreekuur te houden. Heden overleed zacht en kalm, nog onverwachts, onze onvergetelijke en zorgzame man, vader,, be huwd- en grootvader GERARDUS ADRIANUS MARLY JACOBS, Ridder in de Leopoldsorde, in de ouderdom van ruim 92 jaar. Hij was voor allen een lichtend voorbeeld. In zijn werk zal hij voortleven. Zijn diepbedroefde vrouw, kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Uit aller naam, J. JACOBS-HENDRICKX. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woens dag 19 februari a.s., om 12.30 uur vanaf het sterfhuis. Geen bezoek. Burgemeester en wethouders van Middelburg, vestigen er de aandacht op, dat de nieuwe bur gemeester, mr. J. de Widt zal worden geïnstal leerd in een openbare raadsvergadering op woensdag 19 dezer. Na afloop (aanvang onge veer 15.30 uur) zal de burgemeester recipiëren voor autoriteiten, organisaties en particulieren. and H den H (JE aangebeden aan de jeugd van ons land Toegankelijk voor leden en niet leden ten tonele komt HET WERELDBEROEMDE SPROOKJE een onvergetelijke voorstelling in een schitterende omlijsting VOL KLEUR EN PRACHT Waarover de jeugd nog lang zal praten 1 ANNEKE ELRO met haar SPROOKJESTONEEL CONCERTGEBOUW (Vlissingen) WOENSDAG 19 FEBRUARI 2.30 uur. Prijs f 0,90. VERKOOP Dins- 18 en woensdag 19 februari van 10 tot 12 uur aan de zaal. URGE V0RSTSTRJWT 9 GOES dinsdag Goes; woensdag Oostburg; donderdag Middelburg v.h. stadhuis; zaterdag markt Middelburg en Mtsstngen. TIJDELIJK max Factor's' speciale aanbieding: GRATIS bij aankoop van uw Beleefd aanbevelend, Langevielesingel 88 - MIDDELBURG - Tel. 01180-2661 /WVVWVVVV^*/VVVVVVv\<VVVVVVVVVVV\\'V> 23 ct. per regel met een minimum van t 1.—max. 8 re gels. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad"' 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Te koop: prachtige bruidsja pon. Jozef Israëlslaan 49 ben.. Vlissingen. 's Avonds tussen 7 en 8 uur. Te koop gevraagd: tekenbord (80 x 100 cm). Schoolstraat 49, Arnemuiden. Te koop gevraagd: tarwekaf. L. J. B1ERENS, Munnikenhof, Grijpskerke, tel. K 1189—344. Te koop: lessen body-building (volledig). Br. lett. S 62, bur. P.Z.C., Vlissingen. Tc koop gevraagd: Solex, Br met prijsopg. no. 150, bur. P.Z. C., Middelburg Te koop: leren motorbroek en bruine motorlaarzen (m. 44) Samen f 15. Adres Steenhuis- straat 15, Vlissingen. Te koop gevraagd: gehele of gedeeltelijke Inboedels, antiek en curiositeiten. JAC. VAN LOON, Vrouwestraat 32, Vliss. Te koop: nieuw kinderledi kant, 2 nw. ladders (17 en 11 sp.) Tuindorp 14, Arnemuiden Te koop gevraagd: gehele of gedeeltelijke inboedels, kelder en zolderopruimingen. M. DE NOOUER, Noordstraat 50, tel. 2953, Vlissingen. Te koop: kleine zuinige auto, merk Minor, (prima staat). Koopje. Na zes uur. Noord- poortstraat 7, Middelburg. Te koop gevraagd: pand, cen trum Vliss. Br. met alle gege vens. lett. X 65, bur. F.Z.C., Vlissingen. Te koop: glazen winkelkastje, met 2 glazen dwarsplaten, (1.21 m hoog, 48 x 48 cm) Geschikt voor banket chocola enz. Handschoenenfirma J. DE DREU, Lange Delft 125, Mid delburg, telef. 3685. Te koop gevraagd: Lg-stzz. benzinemotorpomp, (z.g.a.n.) tuinderspomp. Br. m. prijsopg. Valkenisse 20, Biggekerke. Te.koop: 2 z.g.a.n. opklapbed- den met omb. Pr. Roosevelt- laan 162, Vlissingen. Te koop ggvraagd: oude te gels, antiek, curiosa, sieraden, gehele en gedeeltelijke Inboe dels. C. MOMMAAS, Slijkstraat 29, Vlissingen. Telef. 3677. Te koop: jongensfietsje v. 1. 6-8 j.; wasbok m. wringer; 1- en 2-p. Eng. ledik.; meisjes- fiets v. 1. 8-10 1- en 2-p. spi ralen: opkl.bedden; kasten; kinderledikant: vloerkleed; sl.- en woonkamer. Vllssingse Sin- gel 34. M'burg, tel. 3513. Te koop: z.g.a.n. kinderwagen en goede bi omfiets. Slijkstraat 29. Vlissingen. Telef. 3677. Te koop: prime r nel weger (van Berkel) en antiek spinnewiel. Slijkstraat 29, Vliss. telef. 3677. Te koop: wandelwagentje; 1- en 2-pers. bedden; keukenta fels enz. Slijkstraat 29, Vlis singen, Telef. 3677. Te koop: Friese staartklox, dubbel gebogen eiken kabi net en eiken kleerklst. Slijk straat 29, Vliss. Telef. 3677. Te koop: half Engelse witte kinderwagen met bedje en sierdekentje, i.g.st. B. W. SCHIPPER, Konlngstr. 4, Goes TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: paarde- monstertuig. Br. lelt. V 64, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gemeubileerde kamers met vrije keuken en badgelegen held te huur, per week of per maand. Br. lett. B 55, bur. P.Z.C., Vlissingen. TE HUUR GEVRAAGD Wie kan jong zakenechtpaar helpen aan woningruimte? Zij willen huren of kopen. Bij voorkeur In Terneuzen. Br. on der no. 142, boekhandel VAN AKEN, Terneuzen. Te huur gevraagd: zomerhuis je op Walcheren, dicht bij zee. 1 of 2 w. in augustus. Br. m. prijsopg. no. 151, bur. P.Z.C.. Middelburg. KOST EN INWONING Net kosthuis gevraagd in Goes of omgeving, bij weduwe of jonge dame. Br. no. A 56, bur. P.Z.C., Goes. WIE RUILT Wie ruilt knopaccordeon (144 bassen) voor piano? C. MEUL- POLDER, Smidweg 6, Driewe gen. PERSONEEL Gevraagd: meisje voor dag en nacht. Mevr. v. RIEL, Hout- kade 7. Middelburg. Weduwn. z. k. vraagt huish van middelb. leeft. Br. lett T 63, bur. P.Z.C., Vlissingen. BIEDT ZICH AAN B.z.a.: landarbeider, tevens tractorchauffeur. Huis moet aanwezig zijn. Br. no. 11, agent P.Z.C., Oostkapelle. LESSEN. Na het winkelen even naar: lunchroom „ATLANTA", Wal straat 33, Vlissingen. Onze wekel. verkeerscursuss. In M'burg en Vliss zijn be doeld als opl. voor het rij examen. maar ook toegankel. voor iedere weggebruiker. Au- torijsch. JASPERSE, erk. en gedipl. F.N.O.P., Vliss. str. 1, Koudekerke, tel. 0 1185—343. Indien de minister de prijzen niet kan drukken, wij wel.... lees onderstaande aanbiedin gen van 'T INTERLOCKHUIS. L, Vorststraat 45-47, Goes. Hebt U al besproken voor een gratis huid-analyse en make up van Cosmetica van der Hoog? Doe het nog heden. Drog. „De Balans", tel. 2580, Vlissingen. Hogeweg 88 Meul- meester's drogisterijen. Damessport-, herensport-, toer en kinderfietsen In alle maten in de RIJWIELCENTRALE, Koudekerkseweg 45, tel. 2544. Vlissingen. Keurige keperflanellen heren- pyjama's f 8.95; keperflanellen herenpyjamajasjes f 5.95 bij: ,.DE GOEDKOPE SIMON". Klokstraat, Goes. Keperflanellen damesnacht hemden voor f 4,98: keperfla nellen damespyjama's f 7.95. „DE GOEDKOPE SIMON" Klokstraat, Goes. De mooiste Hollandia onderjur ken en het leuke Hollandia ondergoed vindt U in de spe ciaalzaak „DE GOEDKOPE SI- MON", Klokstraat. Goes. De mooiste Favorita schorten aan speciale lage prijzen kunt U zien in onze etalages. „DE GOEDKOPE SIMON", Klok straat, Goes. en voordelig zijn onze boodschappentas jes (emmermodel), ge maakt van dubbel lin nen, prachtig dessin, voor slechts Zoekt U een leuke pullover of mooi wollen vest? Kijk dan eens in de etalages bij: „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. Overgangsleeitijd? Migraine? Ongezonde teint? Jeugdpuis tjes? Verstopping? Vetzucht? Nattermann's bloedzuiverende thee no. 8 helpt! Groot pak f 1.85 bij elke drogist. Ruil uw oude stofzuiger voor een nieuwe Holl. Electro, Ru- Ion of Erres in de RIJWIEL CENTRALE. Koudekerkseweg 45, tel. 2544, Vlissingen. Prachtige onverslijtbare crêpe mousse kousen met (zeer elas tisch) boord, in beige, taupe en voor de boerinnestand in zw., kousen van f 5.95 nu voor C 3.95. 'T INTERLOCKHUIS. Lange Vorststraat 45-47, Goes. Morgen naar Goes? Dan om ragf. nylon kousen in 66/11, 60/15 en 60/30 met mindering in alle modekl. van f 3.25 nu f 1.98. Jac. Fath nylons van f 4.95 nu 2.95 van f 5.90 nu f 3.50. 'T INTERLOCKHUIS, Lange Vorststraat 45-47. Goes. Morgen naar Goes? Wij bleaen U aan, de nieuwste lange crê pe moyssc herensokken voor f 2.69, de nieuwste crêpe mous se herenanklets (korte sokken) voor f 1.93. 'T INTERLOCK HUIS L. Vorststr. 45-47, Goes Morgen naar Goes? dan zeker om dat prachtige fantasie ge breid damesondergoed van Jansen Tiianus in kamizo len, directoires en slips, van f 3.19 nu f 1.98 'T INTERLOCK- HU1S L. Vorststr. 45-47, Goes Morgen naar Goes? Prachtige matzijden damesonder jurken met pr. kant voor f 3.25 in alle maten. Prachtige nylon onder- Jurken van f 11.95 nu f 4.98. 'T INTERLOCKHUIS, Lange Vorststraat 45-47, Goes. Morgen naar Goes? Dan om de pr. keper flanellen Treffer d.- en h.-pyjama's voor prakttscn de helft van de prijs. Lingerie damespyjama's abnorm. goed koop. 'T INTERLOCKHUIS, Lange Vorststraat 45-47, Goes. VOETBAL. Amateurvoetbal: le klas A: RFC—Ve- lox 1—5; 3e klas D: Hontenisse—Zeelan- dia 3—1, RCS—Zeeland Sport 3—5; 4e klas G: De Schutters—Cluzona 3—5. Nw. Borgvliet—Burgh 2—1: 4e klas H: Steen Luctor 7—2; SluiskilClinge 0-1, Hansw. Boys—'s-Heer Arendskerke 5—1; res. la klas: Brabantia n—Helmondia '55 III 3- 2. Goes U-NAC III l—o. NOAD III—Wil lem 2 III 2—2: res. 2e klas B: Hontenisse II—Middelburg III 1—2, Alliance H—Roo sendaal n 2—2. Zaterdagvoetbal: le klas: Zaamslag— Arnemuiden 0—L AZW—RUlandla 5—2, NieuwdorpCol. Boys 30, Krabbendij- keSpui 2—2: 2e klas A: VCKOostka pelle 7—0 (VCK kampioen); 2e klas B- Bevelanders—Mevo 2—2. Heinkenszand— Wissekerke 4—0, Kapel le—SVD 0—l; 2e klas C: Arnemuiden II—Col. Boys II 5— 1, Wemeldinge n—Kapelle II 10—3; 2e klas F: Spui II—AZW III 1—5, Hoek II— AZW II 1—5, Driewegen—Terneuzen 1? Zondagvoetbal: le klas A: Vogelwaarde —Domburg 4—1, LJzendijke— Kruiningen 50, Volharding '32—Robur 1—1: res. le klas: Steen H—Luctor II 54; 2e klas A Noormannen II—'s-Heer Arendskerke 'I 41; 2e klas C: Renesse III—Dreischor II 6—1; 3e klas A: Patrijzen II—Robur H 0—3. KORFBAL. le klas: Noord Holland Samos—Rhoda 4—8, Luto—Archipel 7—4. Westerkwartier —Blauw Wit 7—5; oost A: AKC—HKC 2 —l, ZKC Na£s 9—1. Rigtersbleek—Hellas 14o; oost B: EKCA—Oost Arnhem 4—3 Vada—SOS 5—0: Noord VKCr-NKC 3—4. Vios—LDO 1—8: Zuid: IJeto—OFC 9— Organon—DOT 3—2, Odilo Volt 9—2; Noord-Holland: 2e klas A: Roda—Excel sior 102, SVK—Haarlem 3—1, Fortuna— Landlust 5—4; 2e klas B: DED—Ooster kwartier 7—6, Witten burg—DTV 3—7, To- vers—Olympia 3—3: Zuid-Holland; 2e lel. A: Blauw Wit '51—Actief 3—5, Fluks— Merwede 6—3; 2e klas B: AchillesAlge mene 0—2; oost: 2e klas A: Achilles—AK C II 4—3: 2e klas B: Wilskracht—Vada II 2—6. Rapiditas II—Mercedes 50: noord 2e klas A: OWK—Club Brothers 6—3. OK O—DIO 4—0; 2e klas B: Wordt Kwiek II —ZKC 8—2, De Hoeve—Samen Een 2—2- ZKB-promotie 2e klas Blauw Wit— Luctor II 5—2. VOLLEYBAL. Afdeling Walcheren NeVoBo: Michiei de Ruyter IH—EVVC Itf 1—3, HTS II— M. de Ruyter II 1—3. VCL II—MVC II 3— 0. M. de Ruyter III—HTS III 1—3, MVC II —Marathon II 3—1, HTS III—HTS II 3—1, EVVC IV—M. de Ruyter II 1—3, HOCKEY Competitie „Zuid-Nederland": Middel burg III—Middelburg II J—2. Schorsing Kocsis beëindigd De door de Hontfptrse bond ge schorste voetballers :3andor Kocsis, Istvan Szolnok, Gustav Garamvoel- gyi en Guyla Szabo zullen met in gang van zaterdag (vandaag) weer m wedstrijden mogen uitko men. Het dagelijks bestuur van de FJLF.A. nam dit besluit donderdag op zijn vergadering te Zurich. Ook de schorsingen van Ferenc Puskas en Zoltan Czibor werden bekort: zij duren nu tot 15 augustus a.s. Wellicht Zeeuwse groep voor de Vierdaagse Hoewel ieder jaar meer Zeeuwse wandelaars aan de Vierdaagse deel nemen, betreft het steeds individuelen. Nog geen enkele Zeeuwse wandel- of gymnastiekclub slaagde er in, een groep samen te stellen. Thans bestaan er plannen om voor dit jaar tot de samenstelling van een Zeeuwse groep te geraken. Deze zal dan deelnemen onder auspiciën van het Middelburgse „Achilles", tot wie belangstellende tippelaars zich kun nen wenden. Indien een groep gefor meerd kan worden, zal zo spoedig mogelijk met de training worden be gonnen. K.N.Z.B.-prestatie-medaille voor drie Zeeuwen Ook in het afgelopen jaar wisten weer een drietal Zeeuwen beslag te leggen op de bronzen prestatie-me daille van de Koninklijke Nederland se Zwembond. Het zijn mej. Ray- monda Vergauwen van de Bruinvis- Sas van Gent en de heren Kees de Rijk en Jan Dirkse van Luctor-Mid- delburg. Bij Kees de Rijk was het net aan, de limiettijd van 3.02 op de 200 m. schoolslag werd door hem net ge haald op de Zeeuwse senioren kam pioenschappen op 24 augustus. Ook voor Jan Dirkse waren deze kampioenschappen succesvol, met zijn 1.07 bleef hij net 2 seconden be neden de limiettijd voor de 100 m. 243. In c!c vuurrode motorboot van meneer Grip horst groeide de spanning met do minuut. Zij waren net monster tot op ongeveer honderd meier genaderd en de hoteleigenaar begon al gas af te sluiten. Het was gaan regenen en dc druppels prikten in zijn ge- zicht. Hl] greep zijn zakdoek en wiste er zijn gezicht mee af. Dc twee studenten zaten strak voor zich uil naai het monster te turen, maar ook hun uitzicht wero bedorven door de eensklaps neer stromende regen ..Dichterbij, dichterbij!" riep Jan do Jong, die on danks hel feit, dat hij volstrekt niet ln de echtheid van hel monster geloofde, toch onder de indruk kwam van net hoog uit het water oprijzende gevaarte met zijn glanzend groene huid en zijn lange schommelende hals. Meneer Griphorst gaf weer wat gas, maar hij begon een boog rondom het monster te beschrijven. Precies op dit moment was Leen Lorema die nog steeds met liet ankertouw aan Wlmpie vast zat aan het. einde van zign latljn. Hij kon niet meer. Hij was totaal uit geput. Het is zinloos dacht hij, om nog te trachten het ding een meter verder te slepen. Ik zie er geen kans meer toe. Waar zou lk zijn? De zon is er ook niet meei hij dook op en stak zijn hoold boven water vrije slag heren, wat hem dus de pres tatie-medaille bezorgde. Mejuffrouw Raymonda Vergau wen slaagde er in totaal 2 maal in onder de limiettijd (3.14 voor 200 m. schoolslag dames) te komen n.l. op 29 juni tijdens de Braakmanzwem feesten met 3.06.8 en op 6 juli tij dens de tweekamp ZeelandVlaan deren met 3.11.4. HOOG EN LAAG WATER 18 februari. nap nap nap nap Vlissingen 2.00 2.03 14.21 2.07 8.27 2.13 20.36 1.84 Terneuzen 2.30 2.17 14.49 2.21 8.57 2.30 21.06 2.01 Hansweert 3.05 2.28 15.30 2.38 9.31 2.43 21.40 2.14 Zierikzee 3.22 1.30 15.44 1.46 9.07 1.74 21.13 1.49 Wemeldinge 3.47 1.56 16.04 1.73 9.20 2.01 21.36 1.74

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 8