f Venkatk 71 Ahrend Wanneer U tijdig Uw brandstoffen bestelt, MAAR.... BETAAL CONTANT V/i overname- verbouwings- uitverkoop CUBA-KOEK schoonheidsprodukten KAPSALON MORSHEIM "'"Aa DE NUTSSPAARBANKEN DANLON NYLONS Sies- {Wittentrop/! ''onze kleintjes^ 4 PROV1NOIALB ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 2 OKTOBER 1957 kan met uw wensen betreffende bezorging rekening worden gehouden. juister naar de raad van Honnie, de Honingkenner Vraag CUBA-koek als U 'koek' gaat kopen. Naast de beroemde Prima Honing Ontbijtkoek van Verkade een Verkade-creatie die de naam Verkade met ere draagt. U proeft de extra honing. Verkrijgbaar in prijzen van 34, 58 en 71 cent per stak. AANBESTEDING Het districtshoofd van de Centrale Dienst Bevelanden te Kruiningen, zal namens burgemeester en wethouders van de gemeente Kruinin gen, op maandag 14 oktober 1957, des voormiddags 11 uur in het gemeentehuis te Kruiningen, in het openbaar aanbesteden: het slopen van het voor malig zondagsschoolge bouw te Kruiningen. Bestek en tekening verkrijg baar bij het bureau der C.D.B. Hoofdstraat 58 te Kruiningen, tegen betaling van 2.geen restitutie. Inschrijvers moeten bestek houder zijn. OPENBARE AANBESTEDING. Namens onze opdrachtge ver zal door ondergetekende overeenkomstig het aanbe stedingsreglement W.B. in het openbaar worden aanbe steed: het bouwen van een land- bouwschuur met veestal ling, klelnveestaileu, wa genhuis en woning met daarby behorende wer ken ln de gemeente Scherpenisse, werkno. 328. Zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk-tot 12 oktober 1957, zijn bestek en voor waarden met tekeningotf ad 15.verkrijgbaar bij het Coöp. Bouwbureau van de Landbouw in Zeeland, Dam 43 te Middelburg of worden na ontvangst van een post wissel groot 15.75 toege zonden. Restitutie 10.bij onge schonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op vrijdag 18 oktober 1957 op een in de nota van inlichtingen nader aan te geven plaats en uur. De architect, Bouwbureau van de Landbouw in Zeeland. Alles wat U nodig heeft van dr. v. d. Hoog's is voorradig bij te VLISSINGEN. In klein gezin (man 1 kind) een HUISHOUDSTER of DIENSTBODE gevraagd, liefst voor dag en nacht. Spoedige indiensttre ding gewenst. Aanmelden of schrijven: D. DEN HOU- TING, Wikkelaan 7, Bergen op Zoom. Ook Nederland deze winter barettenland L) 'A Evenals de Parisienne draagt nu de Hollandse vrouw graag een FLATTEUSE GOED PASSENDE BARET. In het geklede en meer sportieve VAN DE VELDE UW DRUKKER I MIDDELBURG en VLISSINGEN zullen met ingang van 1 januari 1958, de inleggers rente verhogen tot 2,7 procent. AKTIE NOVIB V\ l I III DEN HAAS GIRONUMMER D KRIJGT MORGEN EEN WERELDKAART IN UW BUS Een dubbele uitverkoop Nog 3 dagen voor de verbouwing begint Honderden dingen, die U regelmatig koopt (of die U niet kocht omdat ze te duur waren), nu aantrekkelijk geprijsd. Zaterdag Is de laatste dag van onze overname-uitverkoop. Maandag moet alles weg zijn, want dan Is de beurt aan de aannemer en die duldt geen verkopers (en zeker geen goederen) om zich heen. WIJ moeten dus wel en daarom wordt Zaterdag alles verkocht tegen elk aannemelijk bod. Elke particulier, scholier, onderwijzer, zakenman, verenigings secretaris en huismoeder vindt bij ons een buitenkansje. Houten en stalen meubels, schrijfbehoeften, kantoorartikelen, papier enz. Vestiging Middelburg, Nieuwe Burg 31 - telefoon 2969 Notaris J. A. JANSE DE JONGE te Middelburg, i.v. op woensdag 9 oktober 1957, om 10 uur, ln het Notaris huis aan de Koepoortstraat te Middelburg, contant, publiek te verkopen: ameublementen, tafels, stoelen, diverse kas ten, ledikanten en bedde- goederen, Solex, tuinameu- blement, glas- en steenwerk en hetgeen meer te zien is op dinsdag 8 oktober van 10 12 en van 1.304 uur. Nette goederen kunnen worden by gebracht, op te geven in het Notarishuls. zyn kousen met langere levensduur. Rechtstreeks van fabriek. Kies zélf op de hand de kous die U wenst op de Danlon-Selector. Prijzen vanaf 3.50 in diverse modetlnten. Zie onze speciale Danlon-etalage. modehuisA L DELFT 36 - MIDDELBURG 23 ct. per regel met een minimum van 1. max. 8 regels. „Brieven of adres, bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., M'burg. Nw. Vlissingseweg 178, M'burg Te koop: mooie witte trouw japon (m. 42) met sluier. Zus terstraat 58, Middelburg. Na 8 UUT. Te koop: motor met zijspan (Norton), 500 cc., prijs 125. Koorkerkhof 10, Middelburg. Te koop: 2 accordeons (120 bas en 12 bas). Langevieleweg Middelburg. TE KOOP Te koop: Ingeschreven fokzeu- gen. Gevraagd: beste volbloed kalfvaarzen. P. KOOLE, Abeel- seweg 46, tel. K 1180—4028, W.- Souburg. Te koop: klnderledikantje m piek en sluier, teddyzak (bi.), taiel m. 4 st. en 2 clubs, haard- stoeltje, llnnenk., ronde tafels. 2-p. houten ledik., h. winterJ melsjesmantel (v. Ift. 10 jr.), damesfiets (R.S.). Pr. Roose- veltl. 662, VUss. Na 6 uur. Te koop: eiken huisk. best. uit 4 st., 2 armst, en dressoir; wit te keukenkach.; 1-pr. eik. ledi kant; kroonlamp; ligstoel, emaiile kolenkit; l paar laar zen, maat 42; 2 keulse potten. Hogeweg 103. Vlissingen. Te koop: witte dames Jas- schorten, m. 33—40: Engels sportfietsje, 20; kleine Phi lips hoogtezon. 45: twisted vloerbedekking, beige plm. 20 mtr.: Smyrna vloerkeedjes 1 x l'.i mtr. (handwerk). Gra- vestraat 33, Vlissingen. Te koop: 2 z.g.a.n. kinderstoe len en closetje. Te bevragen: Van Dlshoeckstraat 123, Vliss. Wegens vertrek te koop: scoo ter, i.z.g.st. (m. Lambretta). Duyvendrechtstraat 4, Vliss. Te koop: nieuwe wintermantel, beige (m. 42). Koopje. V. d. ENDT, Joz. IsraëLsiaan 36. Vlis singen. Wegens vertrek te koop: huls- kamerameublement, dressoir, kloostertafel, 2 clubs, radiota- fel, slaapkamerameublement en butagasinstallatie. Alles z.g a. n. W. J. HUYSSE, Van Tien- hovenstr. 2, Yerseke. Te koop: 4 eiken clubs, a. n. (terra), f 05; 2 clubs, dito, f 55: o. f. dressoirs, f 55; ronde sa lontafels; eiken dl. bureau, bl., maat 150 cm. bij 80 cm.: bureauminlstre, bl., m. 160 x 80 enz. VAN LOO, Bogardstr. 19, Middelburg (tel. 3653) Te koop: partij nieuwe mod. 2- en l-p. blokdekens (half- wol) voor f 18 en f 22; nw. di vanbedden, 15 Jr. gar. (sleemo del) f 21; elk nachtkastjes enz. VAN LOO, Bogardstr. 19. Mid- delburg (tel. 3653). Te koop: dames-, 2 heren-, jongens- en 2 melsjesfietsen. - St. Janstraat 13, Middelburg. Te koop: nachtkastje, thee kastje, strijkijzer, stofzuiger, radio, 'elektr. klok. Pr. Roose- veltlaan 662, Vlissingen. Na 6 uur. Te koop: woning te Domburg. Br. no. 958, bur. P.Z.C., Mid delburg. Te koop. stofzuiger, 125 V. en straalkachel, 125 V.. lederen fauteuil, wegens verhuizing. Koopje. Jacob v. Camoenstr. 37. Vlissingen. Ter- overname: gereviseerde stofzuiger, 127 V. of 220 V., ge heel compl. Half jaar garantie (prima), f 55. L. Noordstraat 49, Middelburg. Ter overname: colbertjasje. Koopje, f 12.50. Compl. kos tuum (maatwerk 52), (3 x ge- dr.) van f 190 nu f 85; colbert jasje (52), f 15; pantalon (fan tasie); zw. jas (compl. stel), (als nieuw, maat 52), f 75. L. Noordstraat 49, Middelburg. Te koop: i.z.g.st. 3 pk. Dou glas benzinemotor voor vele doeleinden geschikt. Te bevr.: C. CLEMENT, Wilhelminastr.. tel. 267, Krabbendijke. Te koop: z.g.a.n. herenwinter jas. L. CASTEL, Noordweg 28, Oostkapelle. Tot koop: herenfiets. Phoenix, met versnelling, Schroeweg 8, Middelburg. Te huur: boxen, gelegen a. d. P. Krugers-traat. Te bevr.: ga rage DE MUIJNCK, P. Kruger- straat 209, tel. 2008 en 3500, Vlis singen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: alle twee dehands meubelen, antiek, kel der-, zolder- en magazijn-op ruimingen. Noordstraat 50, tel. 2953, Vlissingen. Te koop gevraagd grote en kleine partijen slachtkippen. M. KALJOUW EN ZOON, tel. K 1189—304, Grijpskerke- Te koop gevraagd: Llnquapho- necursus Frans. KOME.TAN, tel. 412, Domburg. Gemeubileerde kamers met en zonder gebruik van keuken aan de Boulevard Bankert. Br. lett. A 35. bur. P.Z.C., Vlissln- gen. Behalve het verhuren van da mes- en herenbruidskleding maken v'J op eigen atelier uw bruldsk.eóli'g op maat. Billij ke prijzen. Kostuumhuis „FltiSTA", Lange Delft 80. Middelhuig Telefoon 3597. TE HUUR GEVRAAGD Kleuterleidster zoekt te Mid delburg per 15 okt. gestoff. ka mer met gebr. van keuken of met warme maaltijd. Br. no. 956. bur. P.Z.C., M'burg. Aangeb. bij part. zlt-slaapka- mer met pension. Centrum Middelburg, rustige omgeving. Br. no. 954, bur. P.Z.C., Mid delburg. PERSONEEL Energ verlegenw. depoth. gevr v. d. verk. van onze tuin-, land- bouwz., zaaigraan cn pootaard. Hoge prov. door SERRARENS, zaden, Goes. Gevraagd: flinke jongen voor de bakkerij en klanten. Bakke rij W. J. HAMINK, Walstraat 121. telef. 2781, Vlissingen. Gevraagd: aardappelrapers. J. VAN MALDEGEM, Lageweg 3, Biggekerke. Welke nette weduwe of alleen staande vrouw wil hulshoud ster zijn bij -zakenman, 60 jr.? Liefst uit boerenstand. Huwe lijk niet uitgesloten. Br. no. A 286, bur. P.Z.C., Goes. Gevraagd: hulshoudster of hulp in de huishouding. Klein Ber- kenbos. OostkapeUe. BIEDT ZICH AAN Pers. heeft vrije tijd beschik baar voor typewerk. Br. onder lett. Z 98, bur. P.Z.C., Vliss. Oud verpleegster zoekt werk zaamheden enkel overdag. Br. lett. A 100, bur. F.Z.C., Vliss. LESSEN Morgen op de Markt te Mid delburg weer prachtige flanel len Treffer lakens, tegen de reumatiek, in een- en twee persoons, zeer voordelig in prijs aan 't kraam ,,'T IN- TERLOCKHUIS", Goes. Leer vlug en voordelig autorij den bij autorijschool „VAN ZWEEDEN", tel. 0 1188—370, Domburg. Erk en gedipl. door F.N.O.P. Gratis gehaald en thuisgebracht. BIJEENKOMSTEN Evangelisatie, Bogardzaal, Mid delburg. Donderdag 3 oktober spreekt evangelist JAN VAN CAPELLEVEEN uit Benne- kom, a.v. 8 uur. Komt U ook eens luisteren? HYPOTHEKEN 'Pc keihulzen voor financiering van uw auto, bromfiets en alls andere motoren naar het Alg. Ass. kant. VAN DER BLOM, M. D. de Grootstr. 18, Goes, telef. 2959. DIVERSEN Trouwlustigengeen 10 of 12 gulden, maar prachtige Treffer lakens, met tien Jaar levensduur, in grote 2-pers., 180 breed, voor f 7.95; Treffer- slopen f 1.95. 't Kraam ,,'T INTERLOCKHUIS", Goes. Trouwlustigen.... geen 10 of 12 gulden, maarde prach tige Briljant lakens van Jan sen Tllanus, ln grote 2- persoons, 180 breed, voor f 7.80; zelfde kwaliteit slopen f 2.29. 't Kraam ,,'T INTERLOCKHUIS". Goes. Morgen op de Markt te Mid delburg extra mooie kwaliteit heren-jaegerondergoed ln: borstrokken (m. lange mouw), herenhemden, korte mouw, ex tra lang, en lange Jaeger pan talons. 't Kraam ,,'T INTER LOCKHUIS", Goes. Morgen op de Markt te Mid delburg een kraam vol met ex tra kwaliteit interlockonderkle- ding; ook zware damesonder jurken, in winterkwallteit, zeer voordelig ln prijs, 't Kraam ,,'T INTERLOCKHUIS" Goes. Morgen op de Markt te Mid delburg flanellen herenpyjama- jasjes, f 4.95; prachtige keper- flanellen heren- en damespy- jama's en damesnachthemden. 't Kraam ,,'T INTERLOCK HUIS", Goes. Morgen op de Markt te Mid delburg brengen wij de nieuw ste tafel- en ontbijtlakens, in grote maten, voor f 4.98; enor me sortering baddoekken, keu kendoeken, theedoeken en bad- handjes. 't Kraam ,.'T INTER LOCKHUIS", Goes. Vermist: grijs katertje. Van èèn oortje een stukje uit. Te rugbrengen: Glacisstraat 149 boven, Vlissingen. Bankstellen f 238, f 365, f 385 met losse verende kussens. Komt U kijken. PIET DAM MAN, Nieuwstr. 29, Midde'.- burg, telef. 3437. Prachtige clubs, 4 stuks f 210. f 235, f 275, f 295, f 320, f 325. f 345. PIET DAMMAN, Nieuw str. 29. Middelburg, tel. 3437. Hulskamerameublementen f 310 olubstelilen, bekleed met pri ma beige stof f 295, f 375, f 410, f 495, enz. PIET DAMMAN, Nieuwstr. 29, Middelburg, tel. 3437. Gotische dressoirs f 139, f 142.50 f 165, 1 185. PIET DAMMAN, Nieuwstr. 29, M'burg, tel. 3437. 1-pers. verende matrassen, 1 kapokkussen f 65, f 69 en duur der; 2-pers. f 105. f 110, f 125, f 137, uitsluitend van de 1ste tel. fabrieken. PIET DAMMAN Nieuwstr. 29, M'burg, tel. 3437. Ontvangen de zware kwaliteit Jaspétapijt, 100 cm. br. voor slechts f 10.50 p.m., Hercules tapijt, 100 cm. br. f 5.75, witte en bruine matten, viltzeil voor de vloerbedekking. PIET DAM MAN, Nieuwstr. 29, Middel burg, telef, 3437. Geëtaleerd: prachtige Russi sche samowar, een juweeltje van Russische kunst en vak manschap Komt U het rustig even bekijken Huize „DE KAEPST ANDER", Koorkerk hof 10, Middelburg. Wasmachinefabx-iek heeft snel- wasmachines niet lichte email- Ie beschadiging, gloednieuw met gar., 145.—; langzaam- wassers 259.—. Centrifuges 150.—. Desgewenst afbeta ling. Depot: Nleuwstraat 23, Terneuzen, telefoon 2410. Voor t. v .-apparaten en andere, plaatsen wij ln volgorde, onder garantie en verz. voor w. a. alle antennes. RADIO TEMME. t.o. postkantoor, L. Noordstr 47—49, M'burg. Let op 't juiste adres!! Een grotere of voordeligere col lectie koperen of moderne hou ten kronen als bij RADIO TEMME t.o. postk., L. Noord str. 47—49, M'burg, vindt U nergens!! T.v. Goes komt in de lucht, bestel tijdig uw t.v.-apparaat bij: RADIO TEMME, t.o. post kant., L. Noordstr. 47, Middei- burg. Let op juiste adres! II Voor een goede stofzuiger met 1 jaar garantie of voor een elektr. wasmachine is uw adres: RADIO TEMME, t.o. postkant., L. Noordstr. 47—49, Middelburg. (Levering ook in overleg met koper). Bijzet]ampen, compleet, vanaf f 18.75. Bijzetlampen m flexi bele armen vanaf f 26.50 wand- üchten, modern, reeds voor f 4.50 enz. RADIO TEMME, L. Noordstraat 4719, Middelburg Nu bij verwarming op tel He da gen. Zomnekachels vanaf f 18.75; ,Aga" radiatoren, branden 0 lur van 1 1. petroleum, prij zen fan f 75, f 99, f 115 enz. RADIO TEMME, t.o. postkan toor, L, Noordstr. 4719, Mid delburg. Goed gesort. zaak in meube len, bedden, dekens, matras sen, vloerbedekking, Holtap- karpetten. Wilton enz. levert nu ook op termijnbet. vol gens wett, voorschr. Br. no. 955, bur. P.Z.C., Middelburg. Ruime sortering petroleumka chels. elektr. straatlampen, vulemmers, stallantaarns, wringers. F. J. VAN AART- SEN, Pottenmaikt, Middelburg Grote sortering kinderman teltjes, en jasjes van 1—10 jr. trainingsbroeken. Grote keuze babykleding Mej. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg. Plak uw vakantiekiekjes ln een album. Wij hebben ruime keu ze fotoalbums voor U. Foto IES LAMAIN, L. Noordstraat 27. Middelburg. Darwintulpen. Morgen Markt, hoek Lange Delft, Middelburg. Prima kw., 20 st. f 1. Aanbev. C. DE KLERK. Narcissen in soorten. Morgen Markt, hoek Lange Delft, Middelburg. Prima kw., 10 st. f 0.75, Orocussen 30 st. f 1.—. Aanbev. C. D7 KLERK. Vruchtbomen, liguster, hees ters enz., Indien nu besteld de zware kw. Hoek Lange Deltt. Aanbev. C. DE KLERK, Mid- delburg. Populieren, grote voorraad, la ge prijs, mits dit najaar ge plant. Hoek Lange Delft. Aan bev. C. DE KLERK. M'burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 6