Marathon Wonen in Vlissingen 1 ittl Ie Xfra Een topprestatie! NIEUW BESTAAN SLAGERIJ TE ROLLER KOOP IN SLAGERIJ TE ROLLER Bezoek de TENTOONSTELLING „VIV0NA-I" VUURVAST r PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 2 OKTOBER 1957 Algemene kennisgeving. Heden is van ons heen gegaan mijn lieve man, en onze beste broeder, zwager en oom JACOBUS HENDRIKSE, in de ouderdom van 72 jaar. N. L. HENDRIKSE. DEURWAARDER. Fam. HENDRIKSE. Fam. DEURWAARDER. Souburg, 1 okt. 1957. Vlissingsestraat 25. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober a.s. Vertrek Vlissingse straat 25, des namid dags 2 uur. Liever geen bezoek. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde zorgzame moeder, be huwd-, groot en over grootmoeder LEINTJE DENGEMANSE, wed. van JACOBUS STURM, in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam, J. STURM. O.- en W.-Souburg, 1 oktober 1957. Van Turnhoutstr. 13. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 4» oktober a.s. des namiddags 2.15 uur, vanaf Van Turn- houtstraat 13. W. K. SCHULING, LONGARTS, Loskade 21, Middelburg, geen spreekuur aan huis van heden, 2 okto ber tot 5 oktober a.s. Nu ook in Nederland W.lt. Ged. ylhcuètte. 4-^ JF Voor U dames, die de modieuze hoge taille wensen: de little Xfra U behoudt daarmede tevens de volledige bewegingsvrijheid die de little X step-in reeds geeft. little Xtro is vervaardigd uit het fijnste fier-aylon.-elastiek en afgezet met de prachtige, goudkleurige IUREX garnering. Gemakkelijk te wassen droogt snel niet strijken. Verkrijgbaar in 3 maten: Small- medium- targe f 32.50 'NOG IETS NIEUWS, tittle Xtro-bro ibehol. Oie zit fantastisch.f 11.75 CORSETTEN M AGAZ'J N Si) MARKT 1 7 M IDDELBURG DE ENIGE WERKELIJK CORSE T-SPECIAAL- ZAAK IN GEHEEL ZEELAND Neem vlees per kg 't is véél voordeliger O Profiteer van de nieuwe „kg"-reclames in 500 gram varkenspoten 50 ct. per kg 79 ct. 500 gram dik niervet 55 ct. per kg 89 ct. 500 gram bladreuzel 70 ct. per kg 129 ct. 500 gram doorr. rookspek 109 ct. per kg 198 ct. 500 gram gehakt (halfom) 109 ct. per kg 198 ct. 500 gram doorr.r.lappen 159 ct. per kg 299 ct. 500 gram stootlappen 179 ct. per kg 329 ct. 500 gram halskarbonade 179 ct. per kg 339 ct. 500 gram ribkarbonade 199 ct. per kg 379 ct. 500 gram proc. lappen 229 ct. per kg 429 ct. 500 gram mooie v.lappen 239 ct. per kg 439 ct. 500 gram fijne riblappen 239 ct. per kg 439 ct. Geniet van TE ROLLER'S VLEESWAREN per half pond extra voordelig. 150 gram geurige ham 69 ct. per 250 gr. 109 ct 150 gram pekelvlees 63 ct. per 250 gr 99 ct. 150 gram fijne snljworst 63 ct. per -250 gr. 99 ct. Op onze raam- en muurbiljetten vindt U nog meer prijsvoordelen. en U bespaart guldens. MIDDELBURG ARNEMUIDEN N.V. CALTEX PACIFIC PETROLEUM MIJ vraagt voor haar tankschepen in Sumatra HOOFD WERKTUIGKUNDIGE in het bezit van het diploma C 2e SCHEEPS- WERKTUIGKUNDIGEN in het bezit van het diploma B 3e STUURLIEDEN in het bezit van het diploma S3 Europees verlof na 12 maanden actieve dienst Schriftelijke sollicitaties: met vermelding K 4129 te richten aan het kantoor der Maatschappij, Postbus 34°j Den Haag. Persoonlijke aanmelding: (maandag t.m. vrijdag), Plesmanweg 4, (kamer 4129). Den Haag, VISSEN - VOGELS - NATUUR. TOT EN MET 13 OKTOBER in de Vleeshal van het Middelburgse Stad huis. Geopend werkdagen 1023 uur, zondag 1323 uur. ENTREE volwassenen 50 cent, kinderen tot 15 jaar 25 cent. Rodeo, hetlangwerwachte^doordraagjacket" voor alle jaargetijden. Winddicht en.waterafstotend. Schouderstukken ei* zakken extraiversterkt met vinylleer intfrisse kleuren..Afwasbaar,.soepeï^n oer, oersterk. Zelfs met een.mes maakt.IX-cr geen krassen op 1 Errwat dachCU^varrde Rodeo^rocktiwoIIbroek"*/ Uw zoon vliegt U ervoor om <le hals. zo groot als hifis teddy gevoerd 7 jaar 25.50 ruit gevoerd 7 jaar 21.50 A/S" 7 *n product van de Jumbo- en Marathon kledingfabrieken Postbus 250. Enschede 't is iveer tijd om UW ZEEUWSE REISGIDS te bestellen. Prijs Alom verkrijgbaar. cent. Voor een prachtige sortering haarden, kachels en oliestools naar VAN ROON, LANGEVEELE 62 MIDDELBURG Vakkundige plaatsing en onderhoud. Mooie kamerkachel 88,Huishoudkachel 59,75. BECKERS, PERMANENT. BRANDARIS JAARSMA en vooral de BRONCO met gasverbranding. CON VECTOR KACHELS en HOESON produkten. In het villapark te Vlissingen, dicht bij boulevard en strand zijn te koop in aanbouw zijnde villa's. Luxe afwerking. Vrije yestigiijg. Volledige inlichtingen worden geheel vrijblijvend verstrekt door: D. BUL JZN. Kasteelstraat .11 6, Vlissingen - tel. 01184 - 2537 ADVERTEER GEREGELD Te koop te Souburg flink woonhuis met grote tuin, plm. 1 de cember te aanvaarden. C. MOL, makelaar, Zandstraat 1, Middelburg. Te koop gevraagd: In goede staat zijnde smalfilmprojector 8 of 16 mm. Brieven no. 959, bur. P.Z.C., Middelburg. HONDERDEN profiteerden van onze voordelige verkoop! Jongelui zoekt U het bij elkaar en VAN ROON helpt U goed en voordelig. Langeviele 62, Middelburg. Er bestaat ruime werkgelegenheid met goede arbeids voorwaarden en uitstekende vooruitzichten bij de GRONINGER KUSTVAART. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op donderdag 8 oktober a.s. 's avonds 19.30 uur In Hotel „De Eenhoorn", Markt 1, Oostburg een voorlichtings- en filmavond bij te wonen, waar kapitein J. D. J. Postma alle gewenste inlichtingen zal verstrekken. Geplaatst kunnen worden le. LICHTMATROZEN (minimum leeftijd 15 jaar) 2e. MATROZEN o/g (moeten enige tijd gevaren hebben op binnen vaart of zeevaart) 3e. MATROZEN als boven, maar met meer ervaring) 4e. KOKS (ervaring bij scheepvaart, hotelwezen, enz.) 5e. STUURLIEDEN 6e. 2e MACHINISTEN (ervaring met scheepsmotoren hebbende)t Bij verhindering op genoemde da- tum kan men eventueel schrifte lijk inlichtingen krijgen bij het Koninklijk Zeemanscollege „DE GRONINGER EENDRACHT", A-kerkhof 32a te Groningen. Tevens geven alle arbeidsbureaus In de morgenuren de nodige in lichtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 4