!b !h Hier is de uitslag van de RADION PUZZELWEDSTRIJD^ ONZE KLEINTJES En weer blijft 70 °/o van de pot staan! Totale pot: f 94.631.- En nu..., f 40.557.- tl! Radion wast witter zachter MODERNE CHARME IN REGENKLEDING DE MANTEL VAN UW DROMEN vanaf ƒ57,50 rtlWWR OF U VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hf -DB KLANT, 19 KONING- Alleen geldig zaterdag 28 sept. '57 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 s( m imi'i.astk: MATRASSEN met groen damast over trokken; zeer licht, stof vrij en gemakkelijk te behandelen; volkomen reukvrij. Het ideale bed voor onze tijd. 1-persoons 48/90 DAMESJARRETELLES zalmkleurig, met clip; prima elastiek, p. paar MODERNE BOODSCHAPPENTAS (Tote-Bag) met vlotte bewerking; ook als schoudertas te dragen, gemaakt van nappa plas tic; in zwart, beige, le ver en rood TOILET-SET bestaande uit kam, spie gel en borstel, 2 kleurig n.l.: roze-zwart, geel zwart, groen-zwart en bleu-zwart ALUMINIUM FLUITKETEL gehéel naadloos, met deksel, inhoud 2 liter, luxe model extra zater- dagprijs MIDDEL-FIJNE ROERZEEF met vertind gaas en on breekbaar plastic hand greep, doorsnede 18 cm KEUKEN GORDIJNSTOF bontgeweven, kleurvast, in vrolijke kleuren n.l.t rood, groen en geel, 120 cm breed. Per meter WOLLEN KINDER- PULLOVERS met dubbele hoge col, rondom ingebreid; meer- kleurige dessins in wit, grijs, geel, bleu, koren, marine en rood. Leeftijd 3 tot 7 jaar. Beginprijs DAMESSLIPS geheel fantasie-gebreid, zeer voordelige, tijde lijke aanbieding; in de maten 40 t.m. 44 KINDERSPEELGOED uurwerktrein met 6 rails; bestaande uit lo comotief, tender en 3 grote wagons ITALIAANSE MELTON VOOR PANTALONS 140 cm breed, van de allerfijnste en soepelste kwaliteit in 5 verfijnde streepdessins en kleuren. Per meter „GILDA" RUMPLUMS met originele rumsmaak en heerlijke zachte vul ling; in papier verpakt, een delicatesse, per 200 grain 0,34 6,45 1,45 3,25 2,40 3,25 5,25 0,98 5,95 8,95 0,49 VROOM a DREES MANN z= -MIDDELBURG - VLISS1NCEN - 23 ct. per regel met een minimum van 1.—. max. I regels. „Brieven of adres, bureau v. d. blad" 15 cent meer. Giro 0 P.Z.C., M'burg. >op: popjes, keur uit 50 st„ sterk en gezond. A. ROSKAM, Baarsjes straat 14, Middelburg. Te koop: 7-weekse biggen. K. MINDERHOUD, Schroeweg 59, Middelburg. Te koop: z.g.a.n. bontjas zwart seal; Philips grammofoon m. versterker en luidspreker, koffermodel (l.pr^t.); 6 m. wit te velours v. bruidsjurk; elek- tr. straalkachel (2 staven), 220 v., z.g.am. Br. no. 939 bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: bestelauto (Fordson). Betonmolen merk Unie (180 li ter). Koopje. A. C. HAECK. aannemer. Souburg Te koop: als nieuwe elektrische naaimachine ln luxe koffer, nog met voile garantie, 195. Zuidstraat 103, Westkapelle. tel. 287. Te koop: donkerblauwe jon gensjas met bontkraag en ted dyvoering en bruine meisjes- mantel. beiden voor leeftijd jaar. in goede staat. P. DE VOOGD, postkantoor, Oostka- pelle. ln prima staat zijnde V. W. bestelwagen met ramen en uit- neembare banken van 1953. Ook ruilen voor luxe. KUZEE. V- Doorniaan 49, West-iSouburi Te koop: woonhuis. Spoedig te aanvaarden. Kerkstr. 3, Nieuw en St.-Joo9land. Te koop: i.z.g.sx. Van Werven kinderwagen, half-Engs. Span jaardstraat 37, Middelburg. Te koop: led. damesjasje (m. 40); i.g.st.z. damesfiets. Te be vragen na 6 uur, Dorspsstraat A 46, Heinkenszand. Te koop: prima haard (merk B 8t D, grote capaciteit). Te bevragen, na 6 uur, M. D, de Grootstraat 96, Goes. Te koop: slachtvarken en voe derbieten. J. DE WITTE. St.- Janskerke, Zoutelande. Te koop: wandelwagentje, event, ruilen voor kinderwa gen. Bloemenlaan 185, Vliss. fi35.m- Voor„Kijk-U-Rijk"no. 12 kwam ook deze keer geen foutloze oplossing bin nen. Dit betekent, dat van de totale pot 70 wordt gevoegd bij de pot van de vol gende puzzel. Het fantastische bedrag van liefst is dus nu reeds beschikbaar voor de winnaars van „Kijk-U-Rijk" no. 13. Maar het is slechts een begin, want er zal nog een enorm bedrag bijkomen. Hoe groot zal de totale pot worden? f 150.000 - f200.000? Niemand kan het voor spellen. Het zal echter geweldig zijn. Doe dus mee en... kijk U rijk! Oplossing: 3-1 - 2- 2- 2- 2 Zoals U weet is 30% van de totale pot bestemd voor inzendingen met één fout. Dit gedeelte van de pot bedraagt: Er kwamen in totaal 3 kolommen met 1 fout binnen, ingezonden door 3 puzzelaars. De kolomprijs bedraagt: f 10.762.- De gelukkige winnaars zijn: K. A. v. d. Berge - Conviyastr. 86 - Den Haag C yan Ham - Haagse Markt 18 - Breda L Verseveld - M. Rinkstr. 11 - Tiel Proficiat winnaars! Veel geluk ermee! VERANTWOORDING 30'/, 30V, van do totaio potf 40.557.- 19Y» van het brutobedrag ad f 43.534.80 f 8.271,- (zie voorwaarden punt 10) Totaal uit to koren i 32.288.- 2-2-1-2 MOTIVERING: A. Zowel met beleefd als met vormelijk geeft men aan het handelen overeenkomstig de goede vorm of do etiquette, w). b. Wij zien duidelijk dat het haar hier stork en ln spiraal vorm gebogen is. zoals met het woord krul omschreven wordt» Een lok is veel minder sterk gebogen en gewoonlijk niet spiraalvormig. Krul is dus be tor. (1). C. Voor normale, gezonde lichaamsbeweging, zoals wandelen of fietsen, kan men gewoon gekleed zijn. maar als men zich nog niet heeft aangekleed, en. zoals uit het loshangend haar blijkt, niet heeft opgemaakt, blijkt daaruit duidelijk dat het hier ochtendgymnastiek betreft. (2). I). Een smulpaap ie iemand die verzot is op de bezigheid van van eten en liefst hoe meer hoe liever. Daar is hier echter niets van te zien. Uit het genoeglijke en glundere gezicht valt echter duidelijk op te maken hoe lekker de man zim eten vindt, zodat dus lekkerbek de voorkeur verdient. (2). E. De groepering der kaarten verraadt direct dat hier Canasta wordt gespeeld. De speler heeft dus sün kaarten reeds gesor teerd en trekt er nu één om uit te komen. (2). F. Zowel oit de houding, de afstand tussen de twee tegen standers. en de nu nog behoorlijk zittende kleding, blijkt dat er nog geen sprake van een vechtpartij is. Wel laten da omstanders door hun nieuwsgierige belangstelling en zelfs aanmoediging duidelijk merken datzU scnsatiezuchtig zijn. (2). G. Uit niets ln de tekening blUkt dat deze man de chef van het huispersoneel de butler) is. Wel staat vast dat hU hier ln loondienst huiselijke diensten verricht en dus een bediende is. (2). II. Hoewel stoppen een bezigheid is die men tot de nuttige handwerkEN rekent, heeft het enkelvoudige begrip handwerk alleen de betekenis dat Iets niet machinaal is vervaardigd. Dit kan men van de sok die gestopt wordt niet met zeker heid zeggen en het is zelfs niet waarschijnlijk. Het sokkenstop pen is echter één van die typische werkjes van een toegewijde hulsvrouw. Toewijding ls dus juist. (I). I. Hier is controle zeker beter dan onderhoud want daarvoor zou ln dit geval zeker één man onvoldoende zijn. (2). J. De kenmerkende kroon, scepter en mantel maken het woord Koning tonvolle van toepassing. De afbeelding ver toont echter geen samenhang met enig bekend sprookje. (2). K. Ontspanning ls het tot rust komen door verpozing. Onder verstrooiing verstaat men echter het zich ontspannen door afleiding, dus door een andere bezigheid, zoals het stoeien met zl)n kind, zoals de Vader hier doet. Hier is verstrooiing dus beslist beter. (1). L. Doorschijnend betekent dat Iets de lichtschijn doorlaat, maar doorZlCHTIG dat men er doorheen iets kan ZIEN. zoals hier de man. vrouw en kind. Alleen doorzichtig ls hier goed (2). I Deze kolom gratis 3 |ali4) de 3 andere kolommen^ D 1. inzien 2. opzoeken 1. druipen 2. druppeli len 1=1 "o I 8, |e I II Ill IV 1 A 1 If 1 c V t 1 1 E 1 1 1 1 F 1 r IG 1' ij 1 I 1 ll 11 IK 1' 3 li 1 Li. Plak bet uitgeknipte tekstgedeelte van de verpakking (Radion wast witter) eerst op de achterzijde van de briefkaart. Dus één van een groot Radionpak of twee van twee kleine Radionpakken. Plak de 6trook er overheen, zodanig dat de helft van het knipsel zichtbaar blijft (zie afbeelding). Zo voorkomt U. dat Uw inzending ongeldig wordt door het verloren raken van de knipsels. Maak «Ie knlpsel9 te voren zo dun mogelijk, door de karlonlnng aan de achterkant te verwijderen. Voorwaarden lot deelneming dan cijfer 1 in achter de A in kolom 1 van de opiossingsstrook. Hebt U voorkeur voor het tweede woord, dan schrijft U 2 lnplaats van 1. Acht U beide woorden even toepasselijk3. Doe hetzelfde met de andere plaatjes. Is kolom I geheel ingevuld, dan is er een oplossing gereed. Daarna kunt V - als U wilt - de tweede, derde en vierde kolom invullen. 2. Vul zoveel kolommen ln als TJ wilt. maar volledig en zonder veranderin gen of onduidelijkheden (geen Romeinse cijfers). 3. Oplossingen inzonden uitsluitend per briefkaart, beplakt met niet meer dan één opiossingsstrook (4 kolommen), uit deze advertentie geknipt of nauwkeurig nagetekend op blanco papier (zie afbeelding). 4. Behalve de normale frankering voor elke ingevulde kolom 25 cent aan geldige postzegels plakken. Let op: Hebt U de eerste drie kolommen Ingevuld, dan kunt U de vierde invullen zonder er postzegels voor le plukken. Dus voor do 4 Ingevulde kolommen: 3 postzegels van 25 cent, of oen van 75 cent enz. N.B. De P.T.T. verzoekt dringend. 1) gebruik zegels van een zo hoog mogelijke waarde, dus bv. voor twee kotommen liefst één zegel van 50 cent. 2) plak de zegel vooral naast de normale frankeerzegel (zie voorbeeld). 5. Voorzie elke briefkaart, ongeacht het aantal Ingevulde kolommen, van twee slagzinnen uit de bovenklep van twee kleine Radionpakken of één zo'n slagzin uit de bovenklep van een groot Radionpak (zie voorbeeld). fPersoneel van Lever's Zoep-MiJ. N.V.. haar reclamebureau, het Prijsvraag Service Bureau LauronsA. Daane - alsmede hun gezinsleden - zijn van deel neming uitgesloten. 7. Oplossingen moeten binnen de gestelde termijn zijn ontvangen. Brief kaarten moeten dooi de P.T.T. zijn afgestempeld. Aangetekende Inzendingen worden niet geaccepteerd. 8. Inzendingen, die niet aan de voorwaarden voldoen. zUn ongeldig. De In gezonden postzegels komen ten goede aan de pot. De pot bestaat uit de door de P.T.T. uitgekeerde tegenwaarde van alle op één puzzel ontvangen postzegels. Alle uitkeringen geschieden na aftrek van 19% onkosten voor administratie, controle, notaris, verzekering en om zetbelasting berekend over het bruto bedrag. 10. De luiste oplossing ls door het neutrale Prijsvraag Service Bureau Laurens A. Daane vastgesteld en in verzegelde enveloppe gedeponeerd bij notaris Mr. F. A. de Gelder. Amsterdam. De beoordeling van de inzendingen en de toe kenning van de prijzen geschieden door genoemd bureau als volgt 70% van de pot komt toe aan de inzender van een juist Ingevulde kolom. Zijner- aan de Inzender van een kolom met één fout. t één fout, dan wordt op elke zodanige k >t uitgekeerd. Wanneer geen kolom met ééaj n de pot gevoegd bij d 30% van do pot komt to Zi)n er meer kolommen ir een gelijk deel van 30 val fout is ontvangen, wordt do 30 Vi gende puzzel. 11. Voor een onduidelijke of onjuiste opgave door misdrukken ln di vertentle wordt geen aansprakolUkhold aanvaard. 13. Het prijsvraag-servicebureau zookt op zeor zorgvuldige en verantwoord de wUze uit ln hoeverre de ingezonden oplossingen Juist zUn on aan de ge stelde eisen voldoen. Het kont op grond daarvan definitief en bindend dof prUzon toe. resp. bepaalt of en ln hoeverre do pot wordt samengevoegd meo J" volgende puzzel. Op dezo toekenning resp. bepaling w :en fout.' e kolortï^ i met één| der elHMMHR bij voorbaat onvoorwaardelijk b(l deze toekenning resp. bepaling ni deze wedstrijd kan geen correspondentie worden gevoerd. 13. Deelneming boudt aanvaarding van de voorwaarden In. ir. Over Belangrijk De Radionpuzzel-wedstrijd „Kijk-U-Rijk'm verschijnt elke vrijdag. Inzendingen moe ten uiterlijk de volgende dinsdag in bezit zijn van„Kijk-U-Rijk"* Postbus 2500, Amsterdam. Alleen door de P.T.T. gestempeldal briefkaarten zijn geldig. De prijswinnaars krijgen direct be richt. De uitslag en toelichting worden in de volgende adver tentie bekend gemaakt J volgende puzzel it gevoegd bij de pot vi Een aantrekkelijke collectie modieuze STREEP-REGENMANTELS, vanaf f 41,50 Zeer aparte jersey winterkostuums Praktisch, warm en modieus, van 69,75 tot 120,— Wevenit deux-pièces in de favoriete modekleuren, f 47,50 tot 72,50. tweedmantel, Schotse import MAC NAB (alleenverkoop voor Vlissingen) 125/— ELEGANTE MANTELS met een rijke bontgarnering, vanaf 99,50 INDELAMA de mantel met de luxueuze, kostbare weelde Modellen in de van 'n echte bontmantel, voor de prijs van een gewone man- nieuwe tel. Lang 127,50-/ 115,50. model 105,50. model 89,50 modelijnen. Voor dat, wat U graag draagt. /aMescónffCdU Te koop: I.g.st.z. Kaptein Mo- bylette. Simon de Vliegerlaan 71. Vlissingen. Te koop: i.g.st.z. linnenkast met boorden en dekenkist. A. DOMMISSE, Bergweg 1. Blg- gekerke. Tc koop: koolwlelen. muiden- pannen, 1000 rode krulspannen Tevens te koop gevr.: tractor- cultlvator. W. DE VOOGD Domburg. Te koop: accordeon. merk „Weltmeister", 80 bassen, l.z. g.st. en mandoline. Br. lett. K 90, bur. P.Z.C., Vlissingen. Wegens vertrek te koop hutsk.- elubs, radiotafel, slaapkamer- ameubl., dressoir, kloostertafel, 2 clubs, radtotafel, slaapkamer- latie. Alles z.g.a.n. W. .T HUIJSSE, Van Tienhovenstraat 2, Yerseke. Te koop: Ford '49. 6 cil. snel- br., Sachs, wmdsch., led. jas, sm. tapijt, nw. B. Ewoutstraat 36, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.: nette woning te Middelburg of te Goes (mag event, verhuurd zijn). Br. no. 933, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: in goede staat zijnde smalfilmprojector 8 mm. Br. no. 940, bur. P.Z.C.. Middelburg. Heeft U iets op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Bel dan op 3910 en hel wordt bij U afgehaald. M VAN WIJNGEN. Vllsslngs Wa- genpleln 16. Middelburg. Te koop gevraagd: werkpaard (geschikt voor alle werk). P. WISSE, Welzingseweg 109, Rtt- them. Te koop gevraagd: alle twee dehands meubelen, antiek, kel der-, zolder- en magazijn-op ruimingen. Noordstraat 50. tel 2953, Vlissingen. Aangeboden te Middelburg: grote ziit-slaapk. met voll. pen sion, ook zeer geschikt voor 2- pers. Br. no. 941, bur. P.Z.C Middelburg. Auto's zonder chauffeur, met radio en verwarming. KOP- PEJAN, Domburg, telefoon 487 (0 1188). PERSONEEL Gevraagd: aardappelrapers. Gebr. KOOLE, „De Fruxtberg'". Sint-Laurens. BIEDT ZICH AAN Administratief onderl. persoon (30 jr., mul.), thans werkz. in Gevraagd: aardappelrooiers. J. MARINUSSEN EN ZN-, Noord- weg 139, Middelburg. gaarne gepl. in adm. of ged land. Br. lett. A 278, bur. P.Z. C., Goes. BIJEENKOMSTEN B.z.a.: huishoudster bij heer alleen. Br. no. 259, boekhandel VAN AKEN, Terneuzen. Zaterdag 28 sept. om 7.30 uur in het VerenigLnsgcbouw te Arnemuiden ds. GRISNIGT. HYPOTHEKEN Voor financiering van alle mo torvoertuigen en bedrljfsma- chines naar: C. L. DE BREE. Wilhelminastr. 25, o.-Souburg Alle verzekeringen Tel. 467 Financiering alle merken bromfietsen, auto's, motorrij wielen, alsmede hypotheken. Assurantiekant. C. WESTER - WEEL, Zusterstraat 4. Mid delburg. telefoon 3276 le hypotheek op cour. woon- en winkelhuizen. 4% pet10 Jr vast C. MOL. mak. ln onr goederen, Zandstraat 1, Mid delburg. nu planten verkoopt, piano's of py- jama's ALS U ER MEER I WILT VERKOPEN, ad- i erteer dan in de P.Z.C. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 9