vêGê Een doosVéGé-schoencrème GRATIS 20 VéGé-dessertpudding Vau do VAde UW drukker! H.V. „VLISSINGEN". hengelwedstrijd TONICUM NOURY Aanvang morgenochtend 9 uur! Geen gegoochel met prijzen of kwaliteiten, integendeel, wij garanderen U: Kamgaren Costuums Kamgaren Costuums Kamgaren Costuums Benut deze kans! U bespaart WERKELIJK 30.- tot 40.- gulden! Ie KAPSTER. SPORTIEVE KLEDING TEGEN LAGE PRIJZEN H. COSIJN de Provinciale Zeeuwse Courant 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1957 Zaterdag: 21 september verhinderd spreekuur te houden. M. REIJERSE, arts, Middelburg. Dr. B. J. ter Bals, reumatoloog, van 23 t/m 25 september geen spreekuur. Doopsgezinde zondagsschool Viissingen De Westhill-zondagsschool onder leiding van ds. M. de Boer begint weer a.s. zon dag 22 september om kwart vóór 12, in de doopsgezinde kerk aan de Vrijdomweg, voor vijfjes 4 en 5 jaar; kleintjes: 68 jaar; junio ren: 911 jaar; senioren: 12 jaar en ouder. Op alle afdelingen zijn nieu we leerlingen hartelijk wel kom! Het bestuur maakt bekend, dat op 6 oktober a.s. een wordt gehouden te Westka- pelle met „West-Kapelle" en „Middelburg". Men kan zich opgeven bij de heer Roos, Scheldestraat 5. Maak U weerbaar tegen griep, verkoudheid ca andere seizoen ziekten. Neem elke dag wat Grote f\es 2.90 Ook in familieverpakking verkrijgbaar. Vraag Uw drogist of apotheker Uw elegance vraagt naar de 5 en 3 van Pas- Tunette. Het Pas-Tunette maatsysteem zorgt er voor dat ook Uw figuur rank en slank gelijk een hinde kan zijn, dat ook voor U de gratie van de jeugd bewaard blijft. Pas-Tunette biedt U de juiste modellen want Pas-Tunette korsetten hebben 3 wetenschappelijk berekende heupwijdten per taillemaat. Beha. Sanfor katoen met voorsluiting ƒ4.95 Corset. Middellang model, zijsluiting met veter. Effen, luxe corsetsatin ƒ22.95 een creatie van IDUNA CORSET INDUSTRIE N.V. UDEN AAAAA\VwVVV\<VVVVVV*\\\i\*VVVV\\*\VVVSA*VS*V\*WVVVVVV\\AA WVVW^VVVWSWNA^VVV^VVWSAA^\^VVVVWVVWNA<WV\WVW (waarde 30 cent) Bij aankoop van een extragrote doosVéGé- wrijfwas plus een dub bel stuk VéGé-huis- houdzeep, met 10 korting in geldzegels. Bij aankoop van een pakje diverse fijne smaken het tweede pakje voor slechts ct. met nog 4 Vóte éovjot ékééee opo/ O 100% zuiver wallen kamgaren stoffen; O uitsluitend de allernieuwste dessins; Q binnenwerk van zuiver wollen kameel- en paardehaar; O de nieuwste 1 en 2 rij modellen; Q 'n prijsvoordeel van 30.- tot 40.- gulden. normale prijs 128.- reductie 32.- U betaalt normale prijs 144.-» reductie 36.- U betaalt normale prijs 160.- reductie 40.- U betaalt DEVENTER - HENGELO - OEN HELDER - DORDRECHT - BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL-VUSSIN8EN-ZAANOAM AANBESTEDING. De N.V. „Grontmij", Grond verbetering- en Ontgin ning-Maatschappij te De Bilt zal namens de Herver- kavelingscommissic Zeeland op dinsdag 8 oktober a.s. om 11.00 uur in café Ro mans te Scharendijke in het openbaar aanbesteden be stek C.T.W. 105, code no. 2124.35: het in cultuur brengen van het vervallen ge deelte van de Provinciale weg nabij Renesse- Noordwelle met bijko mende werken (opper vlakte ca. 15 ha), com plex 70, onderdeel Wa terschap Schouwen, t.b. v. de Herverkaveling „Schouwen-Duivoland". Aanwijzing op 1 oktober a.s. om 11.00 uur eveneens in café Komans te Scharen dijke. Bestek en bijlagen verkrijg baar bij het districts kantoor der N.V. „Gront mij", Oude Huybergsebaan 156 te Bergen op Zoom, tel. 3790, ad 10,(franco per post 10,50) per postwis sel. Geen restitutie. DAMESKAPSALON VAN DER WART vraagt een Vlissingsestr. 7B, telef. 397, SOUBURG DAMESPANTALONS, het nieuwste 16,65 KINDERJACKS 23,95 „Dandy" Rock 'n Roll-PANTALON 21, JACKS met capuchon, met teddy gevoerd, 52,50 HERENTRUIEN 25,55 J ON GEN STRUIEN 11,25—15,50 KLEUTERTRUITJES 8,95 Zeer moderne JACKS, met teddy gevoerd, iets aparts 68,50 IJZER-, LEDER-, RUBBER- EN TEXTIELHANDEL Lange Delft 17 - MIDDELBURG - Telefoon 3873 VELO-FILIAAL: GOES BIERKADE 1 - TEL. 2823. VLISSINGEN' WALSTRA AT 53 - TEL. 2 is verkrijgbaar aan de stations VLISSINGEN - MIDDELBURG GOES - BERGEN OP ZOOM De Nederlandsche Heide maatschappij te Arnhem zal namens de Herverkavelings commissie Zeeland, Bureau van Uitvoering Tholen op maandag 7 oktober 1957 des voormiddags 10.30 uur in hotel „Hof van Holland" te St.-Maartensdijk in het openbaar aanbesteden bestek T.D. no. 1322 (code- no. 2214.39); 1 egaliseren van perce len en het graven van lei dingen en kavelsioten, een en ander met bijbehorende werken in blok H, com plex 3, vakken 2 en 8. Het bestek met bijlagen is van dinsdag 24 september 1957 af verkrijgbaar ten kantore van het hoofd van het ambtsgebied der Neder landsche Heidemaatschappij te St.-Maartensdijk, Veer- hoekseweg, telefoon 125, te gen betaling van f 5.per stel, franco per post f 5,75. Restitutie heeft niet plaats. Inlichtingen worden alleen aan bestekhouders verstrekt bij de aanwijzing, welke zal worden gedaan door voor noemd hoofd van het ambts gebied. Aanwijzing wordt gedaan op maandag 30 september 1957. Plaats van samenkomst in hotel „Hof van Holland" te St.-Maartensdijk des voormiddags 10.30 uur. De eventuele nota van In lichtingen ligt ter inzage ten kantore van het hoofd van het ambtsgebied voor noemd, vanaf 26 september 1957 tot de dag der beste ding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 16