DeVey Mestdagh koffie en oma horen bij elkaar Vuniur SOtiiur SERIE SPORT- COUTURE Onze kleintjes Nutroma, de veredelde koffiemelk van 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Convention style Al had u 10 lakeien, zilveren bladen, Sèvres porcelein,'s werelds duur ste koffie - betere koffie melk dan Nutroma kan Johan nóóit brengen. Want beter dan het beste kan niemand kopen Nutroma is immers de ver edelde koffiemelk - blank en Zuiver - van Nutricia. ,,een klasse apart" exclusieve ontwerpen verkrijgbaar bij: i. ALLEWIJN Schoenhandel Dè speciaalzaak voor Gemakschoeisel en Voetverzorging langeviele 2 - Middelburg - Telefoon 2362 specialist zwart suède 29.75 gekleurd suède 30.75 MOHAIR SPORTCOAT met teddy-voering. Leergarnering op schouders en zakken 74/50. LANGE DELFT 8 d MIDDELBURG TE KOOP Te koop: motorrijwiel, merk Puch, 250 cc., bouwjr. 1954, 20.000 km gelopen. Klaproos- straat 2, Breskens. Te koop: drijfas 450 1. cm. dik 4 x gelagerd met 5 poelies. Koopje Bakkerij v. d. BROEKE telei. 291, Souburg. Vespa scooter, ingereden, mo del 1957, met accessoires, evt. Solex inruilen. Zaterdagmid dag, Dlshoekseweg 14, ]£oudc- kerke. Te koop: z.g.a.n. petroleum kachel (merk Claras). Noord- zandstraat 10, Yerseke. Te koop:1-p. Eng. ledikant met bed. Koopje. Vrijburgstr. 30, West-Souburg. Tc koop, t. e. aann. bod eiektr. straalk., 125 V., 5 m. zware eiektr. buis, j.schoenen en laarsjes, v. Ift. 4—5 jr., divan, bioemtafeltje. Mosquito brom fiets, kinderzitje voor heren rijwiel. Leliestr. 17, M'burg. Te koop: ca. 6000 steentjes. C. VADER, Segeersweg 64. Mid delburg. Te koop: motorrijwiel D.K.W., 250 cc., elk aann. bod. Wilhel- mlnastraat 20, O-Souburg. Te koop: prachtige tule bruids japon, m. 30, als nieuw, compl. met onderjurk, petticoat en sluiertje. Hendriek Berckman- p'.raat 9 ben.. Vlissmgen. Te" ko^j: uittrektafel, brand kast (75 x 55 x 45), 1- en 2-pers. ledikant m. spir.. opbergkas- tjes, 2 clubs, radiotafel, trap lopers, handnaaimachine J WISSE. Valkenburgstr. 23. Me- Jiskerke. Tel. K 1185—324. Hoe U de koffie ook zet: Te koop gevraagd- meisjesre genmantel, v. leeft. 13 Jr. Dishoeksestr. 31. Koudekerke. Heeft U iets op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Be! dan op 3910 en het wordt bij U afgehaald. M. VAN WIJNGEN, vlisslngs Wa genplein 16, Middelburg. TE HUUR Te huur: nieuwe kampeerwa gen (5 pers.) Ook gesch. voor directiewagen. Br. no. 922, bur. P.Z.C., Middelburg. Te huur: gem. z. slaapk. 2- pers., event, m. ontb, Br. lett. R 65, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te huur: autobox. Koude- kerkseweg 49, Vlissingen. TE HUUR GEVRAAGD Tech. ambt. (34 jr.) zoekt in Goes of naaste omg. gemeubi leerde zit-sl.k. met of zonder pension in rustige omgeving, óp goede stand. Br onder no. 76, bur. Zeeuwsch Dagblad, Middelburg. KOST EN INWONING Kostgangers gevraagd, even tueel voor de volle week. Nleuwstraat 18, Vlissingen. Net kosthuis aangeb- Week end afw. Br. lett. S 66, bur. P.Z.C., Vlissingen. Pension „TERMINUS", Mid delburg, daar bent U thuis, f 35 p.w. Vrije 1- of 2-pers. ka mers. centr. verw. Aanbev. M. TONKES. Ook voor vergade ringen en partijtjes Zeer bil lijk. Logies m. ontbijt f 4.75. PERSONEEL Wegens huwelijk van tegen woordige gevraagd een assisten te voor de huisvrouw. Lief voor grotere kinderen. Goed kunnende koken. A. C. VAN PUTTEN VROOM. Brediuweg 51, Bussum. Chr. u.l.o. Vlissingen vraagt een onderwijzer(es). Zie „Cor- resp. blad" of „Onze Vac." de ze week. Gevraagd: aardappelrapers. J. JOOSSE, Weel weg 2, Gapin- ge. Nette werkster gevraagd voor twee morgens per week. Adres Singel 108, Vlissingen. Werkster gevraagd voor 2 a 3 keer per week. Adres: Sin gel 42 b, Vlissingen. BIEDT ZICH AAN Net meisje (19 jaar) zoekt lich te kantoorwerkzaamheden of werk In winkel. Br. lett. H 61, bur. P.Z.C., Vlissingen. B.z.a.: nette huishoudster bij dame alleen met huiselijk ver keer en gezellige sfeer. Br. no. 919. bur. P.Z.C.. Middelburg. B.z.a.: vrouw, administratieve kracht met ruime kantoorerva ring en typdlploma voor enke le morgens of middagen per week. Br. lett. V 68, bur. P.Z. C., Vlissingen. LESSEN Leerlingen gevr. (voor avond lessen) in kostuumnaaien en handwerken. (Aanm. 's avonds na zes uur) mej. RIPKE, Op rit 121, Vlissingen. Judo en Jiu Jitsu. Aanm. nwe. leerl. M'burg, Bogardstr. 7 op di. 24 sept. 7-9 u.; Vliss., Oran- jestr. 8 op di. 24 sept. 7-9 u., zat.mid. 28 sept. 2-5 u. Goes, Keizersd. 26 do. 26 sept. 7-9 u. Spec, judoclubs voor jongens en meisjes v. 8-14 Jaar. KENNISMAKING Alleenst. heer zoekt kennism. met ongeh. vrouw of wed., omstr. 50—65 jr. of huishoud ster. Br. lett. P 64, bur. P.Z.C., Vlissingen. HYPOTHEKEN Voor financiering van alle mo torvoertuigen en bednjfsma- chines naar: C. L. DE BREE, Withelminastr. 25, O.-Souburg. Alle verzekeringen. Tel. 467. Financiering alle merken bromfietsen, auto's, motorrij wielen, alsmede hypotheken. Assurantiekant. C. WESTER WEEL, Zusterstraat 4, Mid delburg, telefoon 3276. Ie hypotheek op cour. woon- en winkelhuizen, 43,i pet., 10 jr. vast. C. MOL, mak. in onr. goederen, Zandstraat l, Mid delburg. Hypotheek a 10.000 gevraagd van particulier. Rente en af lossing nader overeen te ko- fen. Br. no. 921, bur. P.Z.C., Middelburg. 2400.gevraagd voor aan schaf auto. Aflossing loo.— per maand en rente. Br. no 920, bur. P.Z.C., Middelburg. Spoed! Wie leent mij f 2000 tegen rente? Br. lett. T 67, bur. P.Z.C., Vlissingen. DIVERSEN Keui-ig geknipt haar zegt alles, ook voor kinderen uw adres: VAN DER MEER, Bellamyp. 34 Vliss. Zaterdags ook knippen. H.H. bieten vervoerders nieuwe bietennetten verkrijgbaar, be neden elke prijs bij: D. VER HULST, Noordstraat 32, West- kapelle. Bijverdienste! U hangt een bil jet voor 't raam en geeft de aanvragers een boekje. Wij doen de rest en betalen goed voor uw bemiddeling. Alieen benedenwoningen. Ned. Talen Instituut, Rotterdam (nader adres overbodig). Dames! Bontjasjes kort en iang, v.a. 2.— p. w. Onze coupeur bezoekt U met col lectie aan huls. Strikte ge heimhouding. Br. onder lett. E 92, bur. P.Z.C., Vlissingen. Wees uw eigen rijwielhandelaar en bestel tegen speciale wlnter- prijs uw rijwiel in exportdoos. Wij geven 15.00 voor uw oud rijwiel. Vraagt prijscourant R aan: HAAS Rijwielfabrlek Dordrecht. In onze etalage bevindt zich iets bijzonders, waar een leder gratis aan mee kan doen, kom -.ijken en beproef uw kans het kost U niets. DE GOEDKOPE SIMON, Kickstraat. Goes. Naar "T JANTJE VAN ALLES voor vakkundige inlijsting van uw diploma, foto, ets, tegel of schilderstuk. Vraag prijsopg. Alles binnen een week gereed. Korte Noordstr. 15, Middel- burg. Tel. 3733. Kies eieren voor uw geld: be scherm uw kippenloop met ons weerbestedtng glashelder plas tic vanaf f 1.10 p. m. 'T JAN TJE VAN ALLES. Korte Noord str. 15, M'burg. Tel. 3733. Morgen naar Goes, dames? Kijk dan eens naar die leuke pullo vers en mooie sporttruien, of zoekt U een pr. vest of modern jasje? Ook die vindt U volop In de speciaalzaak van DE GOEDKOPE SIMON, Klokstr., Goes. Ook voor de kinderen brengen wij warme gebreide kleding. Voor de meisjes leuke pullo vers, sporttruien en vesten. Voor de jongens moderne truien en niet duur. in de spe ciaalzaak DE GOEDKOPE SI MON, Klokstraat, Goes. Hoe is het mogelijk voor f 4.98 een nylon onderjurk in de spe ciaalzaak DE GOEDKOPE SI MON, Klokstraat, Goes. Te koop: goed ondeiih. ronde keukenkachel. Voorstr. 10, W- Souburg. Te koop: prima Excelsior stofzuiger, 125 volt. P. Kru- gerstraat 76, Vlissingen. Te koop: een prima eiektr. wasmachine met eiektr. wrin ger, 127-220 V en houten kuip (Rondo); sportfietsje 26 x 1% en huiskameriamp. Na 6 Uur. Jozef Israëlslaan 48. Vliss. Te koop: haard, z.g.a.n. Van Dishoeokstraat 139, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 10