i,Kï|kUriikf"No 0 De pot blijft weer staan! KiikUripk!"". 7 JO FIBBE 59 ci |B !g a r De Maan 't Koopje van de week haarcrème, Onze kleintjes Hier is de uitslag van de RADION PUZZELWEDSTRIJD Alle records gebroken En nu... UB f- y y :e Radion wast witter en zachter H.H. VISSERS- STAND VAN DE FIRMA DUIKER VISOPSPORINGSAPPARATEN, TECHNISCH BUREAU J. DUIKER, Plaatst üw familieberichten in de Provinciale Zeeuwse Courant PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1951 KlAWT I<§1 If KONIHC- Alleen geldig zaterdag 17 aug. '57 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 PRIMA ONVERMENG DE KAPOK verpakt in fi kg zakken extra zaterdagprijs KOPEREN LANTAARNTJES staand model met meta len dakje en decoratieve glazen. Aardig voor schoorsteen, dressoir of tafeltje; geheel compleet LUXE DAMES PANTOFFELS (juist iets voor deze tijd) van leer met cosy zool, in moderne kleuren grijs, bordeaux of hard blauw of 2-kleurig in beige/rood, rood/groen en bordeaux/rood NIEUW MODEL DA MES PORTEMONN AIE (3 vakken) met moderne druksluiting. In zwart, rood, grijs en wit HUISHOUDBEURSJE MET KNIP In zwart, rood, groen en bruin, extra lage prijs TAFELMESSEN MET GOLFSNEDE geperst houten heft en roestvrij lemmet, per stuk AJOUR PLASTIC MANDJE 10 x 10 cm en 5 cm hoog, zeer praktisch voor op tafel of in de keuken PASSER-SET 4-DELIG verpakt in plastic etui, speciale school aanbie ding DICTAATCAHIERS 160 bladzijden, met spi- raalbindïng, waardoor geheel plat geopend te gebruiken, 3 stuks voor 100 GRAM BREIWOL in diverse sokkenkleuren en vele effen tinten, per knot SCHUIMPLASTIC SCHOUDERVULLING met drukknoop, zeer ge makkelijk te bevestigen, lier paar GROTE PLASTIC SPEELBAL van zeer zware kwali teit, doorsnede 24 cm; speciale zaterdagprijs 2.95 4.75 4.95 0.89 0.69 0.95 0.25 1.55 1.60 1.40 0.45 2.60 VROOM BRBESMAXX MIDDELBURG - VLISSINCEN Héél apart en exclusief zijn de byóux die U in onze collectie aantreft De juiste byoux voor elke gelegenheid ziet U bij SouvenlrhuM Lenge D"1H 29 Middelburg Tel. 2091 Huweijksbrieven Drukkerij VAN DE VELDE Walstrast, Vllssingen komt nu ten goede aan uw haar. Wij verkopen deze week. ter kennismaking met onze prima witte een pot voor Deze haarcrème heeft bui tengewoon goede eigen schappen en geeft uw haar een mooi model. Voor de dameseen pracht kapsel. Koop nog direkt zo'n pot. Is normaal veel en veel duurder. Het is weer een superkoopje van Vlissingen Middelburg. Te koop: als nieuwe elektr. Singer naaimachine in pracht koffer, nog met volle garantie, f 195. Zuidstraat 103, Westka pel le^telefoon^T. Te koop: herensportfiets m versnell., z.g.a.n., melsjesfieis v, lft. 6—12 jr.; bromfiets Kap- tein, m. voorvering en autom. koppeling. Seisdam 4, Middel burg, Na 5 uur. f 139.698.- fff# Sn de pot van Kijk-U-RSJkno. 7 Ook deze keer waren er geen goede oplossingen. Zoals U Nooit eerder heeft enige puzzel in Nederland zo'n grote pot bijeen- weet was er reeds een bedrag van f 50.264,- beschikbaar gebracht, f139.698 en wat er deze week nog bijkomt. Zou het 200.000 uit de pot van „Kijk-U-Rijk" no. 5. Daar is nu in de pot gulden worden? In elk geval een fantastisch bedrag dat het dubbel en van „Kiik-U-Rijk" no. 6 liefst f 89.«4.- bijgekomen! dwars waard maakt om er dit weekend eens extra voor te gaan zitten. Dat wil dus zeggen, dat thaus bij de pot van „Kijk-U-Rijk" no. 7 reeds Doe hetKijk met Uw hele gezin, 't Is gezellig, leerzaam enw.e goed het record-bedrag komt van f 139.698.-. kijkt wint! Over een week kunt U rijk zijn. Oplossing: 3-3-3-3-1 -1 - 3- 2- 3- 3-1 - 3 29 MOTIVERING: A. Aangezien het huilen van de zuigeling niet alleen door honger veroorzaakt kan zijn, maar óók het gevolg kan we zen van andere redenen, is honger niet beter. Maar het plaatje laat evenmin een zuigeling in zijn geheel zien, zodat óók het begrip zuigeling geen voorkeur verdient. Beide woorden kun nen met evenveel recht worden Ingevuld. (3). B. Een tuingedeelte temidden van grasvelden of paden, ge bruikt ter verfraaiing met planten of bloemen, wordt zowel bed als perk genoemd, zodat dus hier beide woorden op hun plaats zijn. (3). C. De afbeelding is kennelijk een gedeelte van een doolhof of van een plattegrond. Aangezien geen van beiden in hun geheel zijn afgebeeld, kan men nergens een voorkeur voor een van belde woorden aan ontlenen. (3). D. Men ziet op dit plaatje duidelijk de ontvangst (het resul taat of de weergave dus) van de uitzending die op dit tijdstip gegeven wordt. Belde begrippen worden dus volledig weer gegeven. (3). E. Dat de dame Iemand groet staat vast. Hoewel uit haar kleding wel blijkt dat zij aan het zonnebaden is. blijkt uit de tekening nief of dit op het strand gebeurt. Groet Is dus het enig juiste woord. (1). F. Men «let duidelijk dat de voorwerpen in de etalage geen handelsartikelen zijn, die ten verkoop worden aangeboden. Het zijn prijzen (bekers, medailles, kistje sigaren enz.) voor een concours of winkelwedstrijd waarvan een reclamebiljet op het raam is geplakt. Aangezien het uitstallen in een etalage het verkopen van winkelwaren beoogt. Is dus hier het woord tentoonstellen beslist beter. (1). G. Voor landschappen wordt bij de beschrijving ervan zowel het woord liefelijk als bekoorlijk gebruikt om er de indruk van weer te geven. Beide woorden zijn dus goed. (3). H. Hoewel de man op het plaatje wel het kind beschermt. Is toch het feit dat hij zowel zichzelf als het kind. dus twee personen, tegen de woedende hond verdedigt belangrijker, zo dat dit woord de voorkeur verdient, <t). I. De afgebeelde boot is inderdaad een schoener, maar omdat dergelijke zeilschepen zeker uit de tijd zijn, raag men met evenveel recht van een ouderwetse boot spreken. (3). J. Aangezien nóch de moderne klaptafel, nóch het ameuble ment ln hun geheel op het plaatje voorkomen, kan men aan geen van beiden de voorkeur geven. (3). L. De primitieve bouwsels van hout en linnen, waarin op markten en kennissen, koopwaar wordt uitgestald en ver handeld, worden zowel stalletje als kraam genoemd. D9 woor den zijn gelijkwaardig en worden door elkaar gebruikt. (3). Deze kolom gratis v I als U de 3 andere kolommen j BRIEFKAART IHf XADIOV PVZZEL .K'JK UK'JK* P 0EM£ES 7/?AAT ■RÜKWÜP q A1$rzRmn 1 II i III IV 1 1 A 1 1 1 c 1 1 I 1 I 1 F 1 1 «H 1 1 I 1 1 1 K 1 1 1 ai i J ♦J L 1 Plak het uitgeknipte tekstgedeelte van de verpakking (Radion wast witter) eerst op de achterzijde van de briefkaart. Dus één van een groot Radionpak of twee van twee kleine Radlonpakken Plak de strook er overheen, zodanig dat de helft van het knipsel zichtbaar blijft (zie afbeelding). Zo voorkomt U. dat Uw in zending ongeldig wordt door het verloren raken van de knip sels. Maak de knipsels tevoren zo dun mogelijk door de kartonlaag aan dc achterkant te verwijderen IDe Radionpuzzel-wedstrijd „Kijk-U- Rijk" verschijnt elke vrijdag. Inzen dingen moeten uiterlijk de volgende dinsdag in bezit zijn van Kijk-U-Rijk", postbus 2500, Amsterdam. Alleen door de PTT gestempelde briefkaarten zijn geldig. De prijswinnaars krijgen direct bericht. De uitslag en toelichting worden in de vol gende advertentie bekend gemaakt. Belangrijk Voorwaarden tot deelneming 1. Begin met plaatje A te bekijken. Er staan twee woorden onder. Vindt U dat het eerste woord het best past bij de af beelding? Vul dan cijfer 1 in achter de A in kolom I van de oplossingsstrook. Hebt U voorkeur voor het tweede woord, dan schrijft U 2 in plaats van 1. AchtU beide woorden even toepasselijk... 3. Doe hetzelfde met de andere plaatjes. Is kolom I geheel Ingevuld en opgeteld, dan is er een oplossing gereed. Daarna kunt U - als U wilt - de tweede, derde en vierde kolom invullen. 2. Vul zoveel kolommen in als U wilt, maar volledig en zon der veranderingen of onduidelijkheden (geen Romeinse cijfers). Vergeet niet elke kolom op te tellen. 3. Oplossingen inzenden uitsluitend per briefkaart, beplakt met niet meer dan één oplossingsstrook (4 kolommen), uit deze advertentie gekniptof nauwkeurig nagetekend op blanco papier (zie afbeelding). 4. Behalve de normale frankering voor elke Ingevulde kolom een geldige postzegel van 25 cent plakken. Let op: Hebt U de eerste drie kolomuien ingevuld, dan kunt Li de vierde invullen zonder er een postzegel voor te plakken. Dus voor de 4 ingevulde kolommen: 3 postzegels van 25 cent. 5. Voorzie elke briefkaart, ongeacht het aantal ingevulde kolommen, van twee slagzinnen uit de bovenklep van twee kleine Radlonpakken of één zo'n slagzin uit de bovenklep van een groot Radionpak (zie voorbeeld). 6. Personeel van Lever's Zeep-MU. N. V.. haar reclamebureau, het prijsvraag-servicebureau Laurens A. Daane - alsmede hun gezinsleden - zijn van deelneming uitgesloten. 7. Oplossingen moeten binnen de gestelde termijn zijn ont vangen. Briefkaarten moeten doorde P.T.T. zijn afgestempeld. 8. De pot bestaat uit de door de P.T.T. uitgekeerde tegen waarde van alle op één puzzel ontvangen postzegels van 25 cent. Uitkering geschiedt na aftrek van 19% onkosten voor administratie, controle, notaris, verzekering en omzetbelas ting, berekend over het brutobedrag. 9. Bil geen goede inzending komt de pot bij de volgende, tenzij vooraf is aangekondigd, dat hij naar de oplossing(en) gaat met de minste fouten. 10. Voor een onduidelijke of onjuiste opgave door misdrukken in deze advertentie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 11. De oplossing berust in verzegelde enveloppe bij notaris Mr. F. A. de Gelder. Amsterdam. Beslissingen van het Prijsvraag- Service-bureau Inzake prijstoekenning zijn bindend. Over deze wedstrijd kan geen correspondentie worden gevoerd. 12. Inzendingen, die niet, aan de voorwaarden voldoen zijn ongeldig. De ingezonden postzegels komen ten goede aan de pot. Deelneming houdt aanvaarding van de voorwaarden in. 19.J70.240 Te koop: aardbeiplanten. Madam Matot. JOH. WONDER- GEM, Schoonoord, Oostkapelle Te koop: Gazelle motorrijwiel met 125 cc J.L.O. motor, in pri ma staat. Een nieuw herenrij wiel (Locomotief). P. KODDE, Gravenstraat 8, Middelburg. Te koop, wegens sterfgeval, twee zwarte schorten, één nieuwe en één gedragen. Te bevragen: agent P.Z.C., Dom burg. Te koop: ventwagen en een bakfiets op goede banden. P. KOOLE, O, Koudekerkseweg 86, Middelburg. Te koop: i.pr.st.z. Minor 1950, t.e.a.b. Molenwater 3, Middel burg. Na 6 uur. Aangeb.: krielhoenders, 1 toom Jap. zijdeh., 1 toom Hol!, goudpell., l toom Koekoek Wyand. Tevens z.g.aji. olie- stookhaard metk „Perfection", grote cap. (wegens overcompl.) 's-HH-K.dijk 95. Goes. Te koop: in goede staat verke rende Farmall H. tractor. Br. no. A 232, bur. P.Z.C., Goes. Golfplaten te koop, 3 verschil lende soorten (asbest, zinken en ijzeren), zinken nokstuk- ken, raamplalen, golfplaten. Altijd aanwezig. F. HOOR- NICK, Achiterslngel 6, Middel burg, telef. 3904. Te koop: 2- en 3-schar rond gaande ploegen op wielen en op lift; 1 kroon ll-tands culti vator, 4 aardappelrooiers. Tel. K 1104—254, Oudelande. Auto's zonder chauffeur, met radio en verwarming. KOP- PEJAN, Domburg, telefoon «87 (0 1188). KOST EN INWONING Net kosthuis gevraagd in rustig gezin voor leerling H.T.S. Br. aan: G. J. SCHALEVEN, Re- nesse, Korte Reke 7. PERSONEEL HYPOTHEKEN Financiering auto's, motoren bromfietsen, Hypotheken. Alle verzekeringen. P. H. GEERS, Veerse Singel 276, Middelburg, telefoon 3159. ELAC ELAC Bezoekt de op de Visserijtentoonstelling te Breskens. Demonstraties met de nieuwste geschikt voor iedere soort visserij ELAC brengt U het nieuwste op dit gebied. RIJNSTRAAT 30—32 - DEN HAAG.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7