JO FIBBE A. J. ZONNEVYLLE IJS VAN JANSEN JANSEN IJSTARIA MEVROUW COMPROMIS f2.25 Face Powder f2.50 „The Goldrush" korting Spectaculaire zomerverkoop bont IAAFSFC 4aus ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN 10% KORTING HOOFTMAN'S KLEDING Aangeboden interessante betrekking voor KANTOORBEDIENDE (vr.) Glasindustrie GEBR. WATTEZ N.V. ONZE KLEINTJES WOENSDAG 31 JULI 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 art*, AFWEZIG van 1 t.m. 16 augustus. Waarneming's-Heer Arendskerke, - 's-Heer Hen drikskinderen e.o.: dr. Vos, Wolf aartsdijk; Nlsse, 's-Heer Abtskerke e.o,: dr. Van Maanen, Heinkenszand. Spreekuren Zie raambiljetten. De smederijen in Middel burg en op Walcheren zijn wegens vakantie van 10 t.m. 19 aug. a.s. GESLOTEN. Die te Vlissingen van 3 t.m. 12 aug. a.s. HET BESTUUR. MONTEUR gevraagd. Transportbedrijf VAN HOUTE, Waarde. !n één woord verrukkelijk. NASIB ALLEN CROQUETTEN Korte Noordstraat 19 Telefoon 3586 MIDDELBURG Ook 's zondagsavonds geopend. gebruik voor uw huid verzorging het beste van het beste. Gebruik Maakt U jaren jonger. Day- en nightcream per grote tube van de beste kwaliteit in 8 tinten. Per doos De gehele serie Compromis vindt U in de zaken van ELECTRO MIDDELBURG heden Charlie Chaplin Aanv. 3, 7 en 9.13 n. Gemeente KRABBENDIJKE Terlnzagelegging wederopbouwplan. Het hoofd van het gemeen tebestuur van Krabbendij- ke, brengt ingevolge het bepaalde bij artikel 5, 2e lid, der wederopbouwwet ter openbare kennis, dat het wederopbouwplan voor -het tot deze gemeente behoren de gedeelte van de buurt schap Oostdijk, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 fe bruari 1956, gedeeltelijk is goedgekeurd door de minis ter van volkshuisvesting en bouwnijverheid op 12 juni 1957 nummer 0612956 en met alle daarbij behorende stukken voor een ieder ter Inzage ligt ter gemeentese cretarie gedurende het tijd vak van 1 tot en met 29 augustus 1957. Krabbendijke, 31 juli 1957. Het hoofd van het gemeen tebestuur voornoemd, L. CNOSSEN. Wegens enorm succesook In augustus 20 met de volgeaie unieke voordelen t extra zomer korting (20 gedeeltelijke betaling nu, restant later; veranderingen gratis, (alléén In de maand augustus) kosteloze bewaring. Enkele voorbeelden uit onze aanbieding, i y4 MANTELS. 30 ANTILOPE 278.— - 56— 222— LAMB LEG 318. 63.— 255— KID LEG 360.— - 72.— 288— SEAL 360. 72— =z 288— YEMEN 412. 82— 330— 530. 106— 424— ZOBEL FEH 494. 100.— 894— 619.— - 124— =z 495— BISAM BUIK 590. 120— SS 470— PERSIANER PATTES 619. 124— 495— 660. 132— 528— BIS AM RUG 765.154.— 611- 1075.— - 215.— 860- PERSIANER 1242.248.— 994- 1530.— - 306.— 1224- LANGE MANTELS 20 KID LEG 420,- 84.— 336- CHEVRETTE 504,100.— 404- YEMEN 739.148.— 591- VEULEN 826.— - 165.— 661- PERSIANER PATTES 870.— - 174.— 696- 1162.232.— 930- PERSIANER 953.190.— 763- 1440.— - 288.— 1152- ■jlODEHUlS Lange Noordstraat 40 Telefoon 2518 Middelburg Lange Delft 20 Telefoon 2092 Middelburg Bij vonnis der arrondisse mentsrechtbank te Middel burg van de 24e juli 1957, is verklaard In staat van faillissement Emile Tour- nols, veekoopman te Groe- de, met benoeming van mr. J. A. Abbing, lid der voor melde rechtbank tot rech- ter-commissaris, en van on dergetekende tot curator. Oostburg, 27 juli 1957. De curator Mr. H. A. R. DE MUL, Nieuwstraat 19, OOSTBURG. Nog enkele dagen en de opruiming behoort tot het verleden Prijzen zoals men vóór 1940 zag. POPELINE MANTELS en JASSEN 19.50, 29 JONGENS-PLUSFOURKOSTUUMS 24.50, 29.50 139— LEREN JASSEN EN MANTELS LEREN JEKKERS 136- IMITATIE LEREN SPORTJASJES voor de dames 35— BEHALVE OP MERKARTIKELEN, NU HET LAAGST IN PRIJS. VLASMARKT 33-35 - MIDDELBURG. Knip dit uit s.v.p. AZET-OXTVLEKPOEDER Verwij dert inkt-, stookolie-, vet-, bloed- en Ievertraanvlekken, ook oude ylekken in uw tapijt, kokosloper, jabo, verto. Uw stoelbekleding als nieuw met AZEF Haal een flacon a 1.50 bij Drogisterij „DAMEN", K. Noord straat 61, Middelburg, t.o. de kazerne. O. CALTEX PACIFIC PETROLEUM MIJ vraagt voor haai tankschepen in Sumatra: 3e STUURLIEDEN in het bezit van het diploma 3c rang. Europees verlof na 12 maanden actieve dienst. Schriftelijke sollicitaties: met vermelding K 4129 ie richten aan het kantoor der Maatschappij, Postbus 340, Den Haag. Persoonlijke aanmelding: (maandag Lm. vrijdag), Plesmanweg 4, (kamer 4129), Den Haag. Afwisselend werk. Fabricage en exportzaken. Enige kennis van Frans, Engels en Duits noodzakelijk. Voor deze belangrijke positie wordt een hoog salaris aangeboden. Indiensttreding per 2 september. AGNESGANGWIJNGAARDSTRAAT - GOES. as «ent per regel met een minimum van L— ax. regels. „Brieven of adrea, bureau v. d. blad" eent meer, Glrono. 159300 P.Z.C„ Middelburg. Uit de hand te koop: arbei derswoning voor klein gezin. Te bevragen bij: J. BLAAK MAN, Straatweg O 40, Groede. Te koop: autobussen, geschikt voor kampeerwagens. P. J. AERS, Rijksweg 1, Oostburg. TE KOOP loper. Verwerijstr. 19, 2 x bellen, Middelburg. Te koop: Gazelle motorrijwiel, 125 ce„ JJu.O. motor, in pri ma staat. Te bevr.: Nieuwe Vliss. weg 151, Souburg. Na 6 uur. Te koop: uitneembare hang- of legkast; 1-pers. Eng. ledik. m. of z. voetb.; meisjesf. v. l.t. plm. 10 jr.; autoped; wasma chinemotor, 125 V.; keukenfor nuis; „Singer" trapnaaim.; 1- en 2-p. spir.; ameublem. Vlis- singse Singel 34, M'burg, t. 3513 Te koop: bad met badgeiser. Laan van Nieuwenhove 16, Middelburg. Te koop: bromfiets, merk Be- rini, compleet, i.g.s. Beatrix- laan 17. Vlissingen. (Na 6 u.) Te koop: Lz.g^t.z. bromfiets Kap. Mobyl. m. telescoopv. en wrlngerbok. Emmastr. 26, Mid delburg. Te koop: 21 konijnen, groten en kleinen h, hokken erbij. Te koop: box met vloer, f 10. TRAMPEB, Ring C 105, Wol- faartsdijk. Te koop: een mooi kinderledi- kant (crème). Coosje Busken- straat 11, Vlissingen (Na 6 uur) Te koop: Victoria bromfiets i. g. st. Te bevr.: na 6 u. Van Hoorn van Burgstr. 7. Vliss. Te koop: modern eiken dres soir, eiken kloostertafel en 25 m2 jabotapijt. JACOBS, C. Huygenslaan 11, Vliss., (tussen 6 en 8 u. n.m.) Te koop: kinderwagen. Engels model, wit, na 6 uur, Singel 331, Vlissingen. Te koop: 2-pers Engels ledi kant, 3-dellg verenbed, mooi eiken opgelegen kabinet. Noordstraat 50, Vliss., tel. 2953 Te koop: fox terrier, (3 j. oud). Zeer trouw. Vliss. Wagenplein 20, Middelburg. Te koop: snelbrommer (Victo ria), l.pr.st., 175. Na 7 uur. Oprit 45. Vlissingen. Ie koop: motorrijwiel, merk Sparta, "bouwjaar 1955, 250 cc., in zeer goede staat. Noord straat 2, Vliss., tel. 2953. Te koop: tweeling-wandelwa- gen, z.g.a.n. Br. lett. E 76, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: tractorploegen en -cultivatoren, paardeploegen en -cultivatoren, transporteurs en schovenblazers. C. BRAS SER, magazijn Zusterstraat 56, Middelburg. Telef. 2812 en 4246. Te koop: motorrijwiel, Sparta, 200 cc., i.g.st. Te bevr. A. De kenstraat 33, Vlissingen. Te koop: aquarium met tafel tje (eompl.), inh. 80 1. B. WOLTJER, Oude Markt 5, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: meisjesfiets v. 1. 10 Jr. Br. met prijsopg. no. 744, bur. P.Z.C., M'burg. Te koop gevr.: pick-up of pla- tenwisselaar met platen, aan- sl radio, spanning 220 V. Br. lett. H 77, bur. P.Z.C., Vliss. Te koop gevraagd: Lg«t.z. Jongensfiets, v. 1. 12 Jr. Kal vermarkt 5, Middelburg. Te huur: mooie werkmanswo ning omg. M'burg, eventueel met 50 roeden grond. Br. no. 749, bur, P.Z.C., Middelburg. Beekbergen. Gemeubileerd ie huur: zitkamer, 2 slaapkamers, vrije keuken, 4 a 5 pers. f 3 p.p. p.d. Br. no. 750, bur. P.Z. C„ Middelburg. Te huur, begin sept. gemeub. gestoffeerde étage aan de Bou levard te Vlissingen. Br. lett. 0, bur. P.Z.C., Vliss. PERSONEEL Juffrouw of echtpaar gevraagd die tegen inwoning genegen zijn bejaard echtpaar te ver zorgen. Br. n'o. 748, bur. P.Z. C., Middelburg. Spoed. Direct gevr. net meis je voor dag en nacht in gezin met 3 kinderen, waarvan de vrouw in ziekenhuis ligt. Loon nader overeen te komen. Br. lett. A 215, bur. P.Z.C., Goes. Gevr. v. z. spoedig mogelijk, in kl. gezin, v. 3 mnd., hulp i," d. huish. v. d. en n. Goed loon. Mevr. V. DORSSEN, Overste den Oudenlaan 4, Aerdenhout. Firma WITTE EN ZONEN, bloemenmagazijn, Badhuisstra. 4. Gevraagd: een'net meisje voor de winkel en een nette werkster. KENNISMAKING Nrt*-- rlleenstaande man zoekt kennismaking met alleenstaan de vrouw. Kind geen bezw. G.'heimh. verzekerd. Brieven Nieuwstr. 6, O.-Souburg. BIEDT ZICH AAN Biedt zich aan elektro-mon- teur. Ruime ervaring als on derhoudsmonteur. Br. no, 745, bur. P.Z.C., Middelburg. Middelb. scholier (yr.), 18 Jr. zoekt vakantiewerk tot sep tember. Br. no. 30, bureau Zeeuwsch Dagblad, Mid^lburg Gevraagd: licht administratief werk. Thuiswerk. Br. no. 746, bur. P.Z.C., Middelburg. WONTN GRU1L Welke Seheldearbelder in Mid delburg of Goes wil ruilen ra- nieuwe woning in Souburg? J. A. DAVIDSE, Pieter Louwer- sestr. 29, Souburg. Na 6 uur. Verloren op 27 juli tussen Ka- pelle en Goes, groen gabardi ne regenmantel (Falcon). Gaar ne terug te bezorgen bij I. NOUSSEN, N. Achterweg 49, Wemeldinge, telef. 1192—354 KOST EN INWONING Tegen l sept. te Middelburg goed kosthuis aangeb. voor net pers. Vrije kamer m. vaste wastafel. Br. no. 743, bur. P. Z.C., Middelburg. Bij particulier, net kosthuis aangeboden te Middelburg. Br. no. 747, bur. P.Z.C., M'burg. LESSEN Volg bovendien de cursus „theorie rij-examens A en B- E" voor één gulden postz. in coucert aan: C. O. N. TACT, postbus 25, Middelburg. Autorijschool VAN ZWEEDEN leidt U op voor alle rijbe wijzen!! Luxe wagen, motor, vrachtwagen en bus. Erk. en gedipl. door B.E.A. en F.N.O. P., Schuitvlotstraat 11, Dom burg tel. 0 1180—370. Gratis ge haald en thuisgebracht. BIJEENKOMSTEN Zang- en volksdansavond In het openlucht-theater Toren vliet te Middelburg op zater dag 3 aug. Aanvang 7.30 uur. Bij ongustig weer in de vel ling. DIVERSEN Heeft U logés? Ga dan eens met hen naar: lunchroom „AT LANTA", Walstraat 33, Vliss. Wegens de kermis zijn de marktkramen morgen te Mid delburg verplaatst. Let ech ter speciaal op de kramen m. de blauwe zeilen: wij brengen zeer vele koopjes. 'T INTER- LOCKHUIS. Hopderden prachtige poplin damespyjama's van het De- kende fabrikaat gaan er uit voor de helft van de prijs. Nu slechts f 6.95 voor een keurige damespyjama, 't Kraam met de blauwe zeilen. 'T INTER- LOCKHUIS. De mooiste en beste graslin nen Trefferslopen, met 10 jr. levensduur, voor f 1.95. De mooiste en beste graslinnen Trefferlakens, let wel 180/240. met 10 jaar levensduur, voor f 7.95. 'T Kraam met de blau we zeilen. 'T INTERLOCK- HUIS. Prachtige badhandoeken, merkfabrikaat, in mooie don kere moderne kleuren, van f 3.98 nu f 2.98. Zeer mooie badhanddoeken voor f 2.19 en f 2.29. Grote badlakens vanaf f 4.85 aan 't kraam met de blauwe zeilen. 'T INTER- LOCKHUIS. Speciale koopjes in het prach tige interlock ondergoed voor dames, heren, jongens en meisjes. Extra mooie katoe nen petticoats, met brede broderiestr. v. f 4.98. Leuke damesonderjurken nu f 2.98 aan 't kraam m. d. blauwe zei len. 'T INTERLOCK HUIS. Wasmachinefabriek heeft snel- wasmachines met lichte en emallle beschadiging, gloed nieuw met gar., f 145,—, lang- zaamwassers f 250.—. Centri fuges f 150.—. Desgewenst af betaling, Depot: Nieuwstraat 28, Terneuzen, telefoon 2410. Een kleintje kost slechts één gulden Opruiming In jurkjes, pakjes, truitjes, blouses, broekjes, rokjes, baby-artikelen enz. Mej. POPPE, Gravenstraat 36, Middelburg. Met vakantie? Op reis? Doosje roomboïerbabbelaars de 2 boerinnen. Voor geschenk de 7 fotodoos, 100 pet. Zeeuws. In bekende zaken verkrijgbaar. A. W. VAN DE VAATE, Vliss. Haast met uw kledingstukken? Stomen, duur 3 dagen, persen, ontvlekken, duur l dag. Repa ratie, stoppage. PIET SOMER, Langeviele (Ingang Bedde- wijkstr. 7). tel. 2059, M'burg. Zoutevis f 1.90 p. kg. bij 5 en 12% k.g. gr. en nw. haring 15 ct. p. st., 30, 50. 108 st. Besteil. Fa. E. PRONK, Parkweg S6. Vlaardingen. iSOO van de mooiste en mo dernste Treffer-poplin dames pyjama's welke normaal 12.95 kosten, gaan er nu uit voor 6.95 en 7,95. Zie INTERLOCKHUIS, L. Vorst- straat 4517. Goes. Inderdaad een meisjespyjama kost meer.... NU de mooiste en modernste Treffer poplin damespyjama's van maat 38 tot en met maat 48 van 12.S5 NU 6.95 en 7.95 in de spe ciaalzaak 't INTERLOCK- HÜ1S. L. Vorststr. 45-47, Goes. Voor betere afdrukken van uw films naar: DE MUIJNCK. Ganzepoortstraat 3, Goes. Ook postorders. Elke middag speeltuin met be zichtiging van de dieren. En tree 25 ct., kinderen 1» ct. Vo gelpark—speeltuin, Veerseweg, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 5