DE VIJF RIETVINKEN Het geheim van Je tlOOO.-prijs! SLAVENOPSTAND IN ROME HERLEEFT OP WITTE DOEK I Waar zijn onze schepen? Vandaag onherroepelijk laatste dag van inlevering!! jongste bediende-typiste. LEERLING-VERPLEEGSTERS Gemeente Zierikzee. F. VAN DE VELDE JR. afhalen van goederen ZWITSERSCHE ASSI Uitzoek uit meer dan 100 modelkamers. Zeelands grootst gesorteerde woninginrichting Voor uw familieberichten de P./.X.. DINSDAG 9 JULI 1957 PROVINOIALR 7BBUWBB COURANT FILMS IN ZEELAND Leven van Mozart werd verfilmd De geschiedenis leert, dat bjjna 2000 jaar geleden een opstand ont stond onder de slaven van Rome. Spartacus was de leider van deze on derdrukte groep en naar hem is dan ook de film genoemd over deze op stand, die in Electro, Middelburg wordt vertoond. Spartacus ex-legeraanvoerder en gevierd gladiator, leidt de slaven naar Rome, op zijn weg één voor één de Romeinse legioenen vernietigend. Liefde voor twee vrouwen voert ook deze aanvoerder naar de ondergang, want terwijl hjj de ene vrouw het hof maakt, spoort de andere uit jalou- zie het leger aan om aan te vallen. Erg overtuigend is deze aan grote massa-scènes rijke film overigens niet. „Sex-Appeal" (Alhambra, Vlissin- gen) is een vlotte en niet van humor gespeende Franse film, waarin aan de lopende band moorden gebeuren en dat alles om ln het bezit te komen van een kostbaar document. Verleide- s en andere pas aan het slot, waar de film een on verwachte en alleszins bevredigende wending neemt. Grand, Goes vertoont „Ik was een rebel", met Joel McCrea in de hoofd rol. In deze spannende rolprent wordt de strijd van Texas beschreven voor zijn vrijheid, een strijd, die wordt ge leid door Sam Houston, ex-gouver neur van de staat Tennessee. De tak- tiek van Houston berust erop zijn te genstanders in de waan te laten, dat hij vlucht, maar in werkelijkheid is dat het begin van zjjn overwinnings- tocht. Toch moet hij nog veel strijd voeren ook tegen zijn eigen offi cieren, die hem van lafheid verden ken alvorens Texas vrij is van Mexico. Luxor, Vlissingen draait „De man met het litteken", een avon turenverhaal dat met veel vaart en spanning op het witte doek wordt gebracht. Dana Andrews en Donna Reed vertolken de hoofd rol in deze rolprent. Donderdag In de film „De helden zijn ver moeid" in het donderdagprogramma van Grand, Goes, wordt een realisti sche schildering geven van het leven van ontgoochelde mannen en vrou wen, die ver van de beschaafde we reld een onbevredigend bestaan lei den. Michel Rivière is zulk een man. In de tweede wereldoorlog is hjj een gevierd oorlogsvlieger, maar daarna maakt hij transportvluchten voor een kleine maatschappij in de binnenlan den van Afrika. Diamantsmokkel, liefde, bedrog en haat geven aanlei ding tot ongekende spanningen, maar de gewezen oorlogsvlieger staat voor niets. Slechts de vriendschap van een andere oorlogsvlleger eigenlijk 'n vijand doet weer de hoop op een goede en gelukkige toekomst herle ven. Alhambra, Vlissingen brengt de be faamde thriller „Berucht" van Alfred Hitchcock, met in de hoofdrollen In- grid Bergman en Cary Grand. On danks de niet zo heel sterke intrige van dit Hitchcock-verhaal, werd het toch een rolprent, die van tijd tot tijd beslist adembenemend werkt. Dat is *W\"V%*WVWV\WW\%fV*\'% Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 8 JuU. Londen 10.6410.84%; New York J.82,1, S.MH; Montreal 4.01%—4.01% Parijs 1.08501.0860; Bm**el 7.68% 7.60%; Frankfurt 81.82%—61.17',i: Zurich 87.25%—67.60%; Zurich vr. frcx 89.23'. i89.28%; Stockholm 7354%—78.59%; Kopenhagen 54.99— 55.04; Oslo 53.24',253.29%; Milaan 61.18%—«1.23%; Wenen 14.73—14.73; Japanse verr. dlr 3.86—3.80%; Turkse verr. dir. 3.79A—J.79j|. vooral te danken aan het indringen de spel van Ingrid Bergman en aan de uitstekende vertolking, die Cary Grant van zijn rol geeft. „Wien de Goden liefhebben" (Elec tro, Middelburg) is het levensverhaal van Wolfgang Amadeus Mozart, die voortdurend strjjd moet voeren om het bestaan. Behalve een knappe ver tolking van de diverse hoofdrollen i9 er te genieten van mooie muziek. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Internationale waarden verdeeld S jull 8 JuU Centrale Suiker 191 193% Nederland 1951 (3%) 90% 90 Kon. MIJ. De Schelde N.B. 186 Nederland 1948 (3%) 84% 84% Intern. Nickel 105% 106% Nederland 1955 (3%) 84% 84 Anaconda 70 70% Nederland 1947 (3%) 3 86% 86% Baltimore en Ohio 52 52% Nederland 1937 3 86 85% General Motors 43% 4311 Dollarlening 1947 3 94% 93% New York Central 33% 34 Investeringscert. 3 90% 89% Pennsylvania 20% 20% Nederland 1962-64 3 89R 89% Republic Steel 57 58 Nederland N.W.S. 2% 59% Shell Oil Comp. 88% 90 Ned. Indië 1937 3 87 86% Nat. Handelsbank 102% 102% Amsterdam 1951 88 881 Ned. Handelmij 158 158 Breda 1954 94% 84% Alg. Kunstzijde Unie 196% 195% Eindhoven 1954 81 80 Berghs' en Jurgens 268% 266 Enschede 1954 79 Calvé-Delft 360 357 Den Haag 1952 I 90 90 Hoogovens n.r. 312 311 Den Haag 1952 II 901 88 Ned. Kabelfabriek 287% 285% Rotterdam 1952 I 90 90 Philips 303% 397 Rotterdam 1952 II 90 Unilever 479% 473% Utrecht 1952 S3 93 1 Wilton-Feijenoord 249 247% Amsterdam 1956 I 80'/a 80% BilUton 317 Amsterdam 1956 II 99% 99% Kon. Petroleum Mij. 228.40 229.45 Amsterdam 1956 III 997a 99* Amsterdam Rubber 76% 76 Amsterdam 199 (C en A) Holland Amerika Lijn 181% 180% Dordrecht 1956 80 79 Kon. Paketvaart 156% 156% Alkmaar 1956 79 78% Rotterdamse Lloyd 174 174 Scheepvaart Unie 166% 168% ANP CBS BEURSINDICES Stv. Mij, Nederland 188% 188% 4-7 5-7 8-7 H.V.A. 125% 122% Intern concerns 353.02 355.03 353.53 Dell Mij. 94 92% Industrie 154.60 154.52 154.52 Bank van Ned. gem. 4J4 109 95A Scheepvaart Albert Heijn 116 116 Banken 115.05 114.56 113.74 Bank van Ned. gem. 0-5-10 80% Indon. fondsen 103.37 102.82 102.26 Van Berkels Patent 208% Algemeen 238.34 239.21 238.40 66. Oom Hein en meneer Rietvink waren met me vrouw mee naar binnen gegaan, want dat soort zaken kon men toch niet in de tuin behandelen. En toen me vrouw na veel luisteren en vragen eindelijk ook haar fijn wist hoe de vork in de steel zat. kreeg Oom Hein van zijn nicht de wind van voren. „Waren dat vrinden van een Doesdijk? Een stelletje dieven en oplichters! ZIJ tchaamde zich diep voor haar oom. Als grootvader Doesdijk dat eens geweten had. ZIJ had zin Oom Hein voorgoed de deur te wijzen. HIJ bracht hun goede naam ln opspraak en daar werkte Job te hard voor Oom Hein zat er als een diep bedroefde hond bU, maar toen hij eindelijk wat ln het midden kon brengen, zei hij: „Je hebt gelijk, Fie, Je hebt helemaal gelijk, maar daar ben ik niet mee geholpen, want als ik die Be'.- lemeljer die twee beesten me: terug bezorg, dan bluf ik een dief en dan zal het eind van het lied wel zijn. dat ik de gevangenis Indraai. En dat is nou zo leuk niet. Voor mij niet en voor de nasm van onze fa milie niet...." Zijn nicht keek hem een beetje versla gen aan. Een Doesdijk naar de gevangenis. „Ooooh, Oom, hoe redden wij ons hier uit?" De eerste beursdag van deze week le verde slechts een geringe affaire. De monetaire maatregelen die Engeland ge nomen heeft, lokten weliswaar geen verkopen van die zijde uit, op de Am sterdamse beurs echter van kooplust was ook geen sprake. Gezien het feit, dat Londen de laatste weken ln ruime mate door aankopen de markt in Uni levers en Philips aandelen heeft gesti muleerd, waren deze fondsen, door het uitblijven van arbitrage-kooporders van daag lager, med tengevolge van mid denkoersaanbod. Philips schommelden tegen de 300 pet aan en leden een ver lies van circa 3 punten. Unilevers deden in de morgenuren nog 482 pet, doch openden vanmiddag op 476%, waarna het fonds Inzakte tot 474 tegen vrijdag 480. Aku's een half puntje lager, hielden zich uitstekend. KLM lag goed in de markt en kon een dubbeltje winst no teren. Kon. Olie ontmoette lichte vraag voor Zwitserse rekening en trok na een ope ning van 229.30 aan tot 230 (vorige slotprijs 228.40) doch tegen het slot zakte de koers weer tot de openlngs- prljs hetgeen een halve gulden beneden New Yorkse pariteit betekent. Aalsdljk 13 Alexandrië verw. Aardijk 8 te Colombo. Albireo 8 te Aden. Alnatl 6 Rotterdam n. Hamburg. Alloth 5 80 m. wzw Pt. Etienne. Alcor 7 te Victoria. Aldabl verm. 9 B. Aires n. R'dam. Alhena 7 Recite n. Rio de Janeiro. Alphard 7 te Buenos Aires. Alderamln 6 Buenos Aires. Alpherat 8 te Victoria. Alwaki 6 Singapore n. Bangkok. Amerskerk 7 te Barcelona. Andljk 8 te Havana. Amstelstad 7 te Singapore ten anker. Amsteldlep 551 m. zzw Cape Verde. Amstelslot 6 Rotterdam n. Londen. Arkeldijk 10 Halifax verw. Atje Ray S 5 p. 7 Scillys n. Rotterdam. Bennekom 7 te Rotterdam. Bali 6 Semarang n. Tj. Priok. Bontekoe 6 Makassar. Blitar 5 rede Messawa. Caltex „The Hague" 6 Rotterdam n. Bahrein. Caltex „Pernis" 7 Sidon n. Bordeaux. Cobtica 7 Madeira n. Plymouth. 10 Juli Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. 0.46 1,86 1.12 1.44 2.10 2.22 U.+N.A.P. 13.08 1,98 2,01 2,15 1,33 1,58 13.37 14.11 14.37 14.51 2,13 2,25 1,39 1,65 U.—N.A.P. 7.05 1,80 7.34 1,92 8.09 2,10 7.44 1,60 8.05 1,83 U.—N.A.P. 19.35 1,94 20.05 20.37 20.18 20.30 2,06 2,24 1,62 1,86 Delfshaven 8 te Baltimore. Eemdijk 5 Hamburg n. Antwerpen. Esso ..Amsterdam" 7 dw. Kreta n. Sidon. Etrema 8 Pta Cardon. Friesland KRC 6 Aden n. Ummsaid. Gaasterland 8 te Pto AJegra. Gaaslerkerk 7 Cadiz n. Antwerpen. Grootekerk 7 te Rotterdam. Groote Beer II Quebec verw. Haulerwljk 5 200 m w. Sdllles. Heemskerk verm. Genua n. Pt. Said, Houtman 6 Soerabaja. Ivoorkust 6 Amsterdam n. Dakar. Jagesrfontein 8 te Port Elizabeth. Johan van Oldenbarnevelt te Rott. verw. Kalijdon p. 7 kp St. Vincent naar Tarka. Khasiella 7 Caracas n. Avonmouth. Langkoeas 8 te Belawan. Lekhaven 7 te Amsterdam. Senegalkust 5 Abidjan. Straat Cook 6 L. Marques. Schouten 7 Singapore n. Manilla. Schiedijk 7 te Antwerpen. Slledrecht 6 te Rotterdam. Stad Leiden p. 6 Dungeness. Stad Schiedam p. 7 Oouessant n. Vlaardlngen. Sumatra 8 te Manokwarl. Tablnta 6 Amsterdam n. TJ. Priok. Tara 5 180 m. zw Madeira. TJltJalengka 6 Singapore. Utrecht 7 te Rotterdam Vlist p 7 Bermuda n. Corpus Christi. Waterman 6 Rotterdam. Willemstad 7 Port of Spain n. Barbados. Wonorato 9 te Singapore verw. Wonosarl 5 150 m. zw. St. vincent. Zuiderkruis 6 New York n. Southampton. Zeeland 7 te TJ. Pristi. Bent U in het bezit van een puzzeldeeltje, waarop het hoofd van De Ruyter staat afgedrukt, maak dit dan nat met chloor of bleekwater. Indien dit deeltje dan een andere kleur vertoont dan de oorspronkelijke, maar de beeltenis blijft, bent U kandi daat voor de 1000,prijs, mits U de puzzel compleet hebt en het vierregelig rijmpje, waarvan de eerste regel is aangegeven, afmaakt. Bezitters van foutieve puzzeldeeltjes en kandidaten voor de 1000,prijs kunnen deze inleveren hij Tiet V.V.V.-kantoor Coosje Buskenstraat. Rijmpjes met meer dan 4 regels komen niet voor beoordeling in aanmerking. NATIONAAL JOS MULLENS-CIRCUS MARKT MIDDELBURG vraagt voor directe indiensttreding flinke tentbouwers, chauffeur-tentbouwers. Liefst ongehuwd. Interessante werkkring. Hoog loon. Aanmelden t.m. woensdag bureauwagen circus, Markt, Middelburg. Daarna Ledelplein, Oostburg. Ds. STEENBLOK hoopt voor te gaan woens dag 10 juli des avonds half acht te Yerseke, Langeviele 29. Op het kantoor van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ is plaats voor een Bezit van mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties kunnen vóór 13 juli a.s. worden ingediend bij de afd. personeelszaken van de Z.L.M., Grote Markt 28 te Goes. Sanatorium „WEIZIGT" - Dordrecht In verband met de binnenkort aanvangende cursus voor opleiding tot verpleegster kunnen wederom ENKELE worden geplaatst. Salaris volgens de landelijke regeling, vergoeding van kleding- en reiskosten. Ook zij, die nog geen 18 jaar zijn, kunnen door middel van een vooropleiding thans reeds voor deze functie in aanmerking komen. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de adj.-directrice van het sanatorium, Krispijnseweg 4, Dordrecht. Openbare kleuterscholen te Goes. TENTOONSTELLING en OPENBARE LES. Leliestraatschool donderdag 11 juli, Beestenmarktschool dependance H. van der Veen-school dinsdag 16 juli, 's middags 2.304.30 uur 's avonds 79 uur. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom Tot 16 juli opgave van nieuwe leerlingen aan de scholen van 11.3011.45 en van 44.15 uur.. HET PERSONEEL. Burgemeester en wethou ders van Zierikzee roepen sollicitanten op naar de be trekking van onderwijzer en onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere school. Voor onderwijzer is vereist het bezit van de akten l.o. en j; voor onderwijzeres van de akten l.o., j en k, terwijl daarnaast voor bei den de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in handenarbeid tot aanbeve ling strekt. Ook zij die dit jaar examen hopen af te leggen voor de akte van bekwaamheid la ger onderwijs, kunnen sol liciteren. Verplaatsingskostenbesluit van toepassing. Voor gehuwden volle mede werking van het gemeente bestuur voor het verkrijgen van woonruimte. Sollicitaties aan de burge meester binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Vakantieprijzen bij VRIESMAN Wij etaleren deze week extra jubileum-aanbiedingen in KOSTUUMS van I 79,— tot 175,— SPORTCOLBERTS Van 29,— tot i 78.— PANTALONS van f 22,50 tot 52,50 GABARDINE JASSEN EN MANTELS van J 89,— tot 185,— POPLIN JASSEN EN MANTELS van f 49,— tot 78,— JONGENSPAKJES vanaf 19,50 enz. Iedere koper voor een bedrag van 50,— of daarboven ontvangt deze week nog een nuttig en fraai geschenk. KLEDINGMAGAZIJN VRIESMAN LANGE DELFT 61 MIDDELBURG GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSBRIE VEN DRUKKERIJ Walstraat, Vlissingen ATTENTIE I Wegen opheffing van ons filiaal bestaat donder dag 11 juli 1957 de laatste gelegenheid voor het van 10—17 uur in füiaal SCHELDESTRAAT 16, VLISSINGEN. Daarna zijn de rembourskosten voor rekening van de cliënt. SCHELDESTRAAT 16 VLISSINGEN. Op handelskantoor te Middelburg wordt gevraagd flinke juffrouw voor kantoorwerk. Vaste positie. Loon volgens C.A.O. Brieven no. 651, bureau P.Z.C., Middelburg. s-*4 GOES, Lange Kerkstraat 11,13,15 en 17. Bezoek tevens onze modelwoningen van 17 juni t.m. 13 juliDe Grootstraat 85, Goes. 11 juli tm. 20 juli W. de Withstraat 3, Goes. GEVRAAGD in het GASTHUIS te MIDDELBURG ENIGE HUISHOUDELIJKE KRACHTEN. VOOR DIRECT GEVRAAGD WINKELJUFFROUW. Foto-atelier A. A. van Pagee/ LANGE DELFT 115 TELEFOON 3139. MIDDELBURG. Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen of WERKSTER 4 halve dagen per week of minder. Mevr. KALKMAN, Patijnweg 22, Goes, telefoon 2493.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7