diid Bestevaei «Illllll nergens- beter nergens goedkoper flinke vrouwelijke kracht ONDERJURKEN GEHA motortrucks, Vaders liefste VAN DE VELDEUW DRUKKER en Vaders liefste MAGAZIJNPANDEN wens! 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 11 JUNI 1957 t WSoMittft„r«ad .,o-n2 öe tot etv ScW ^edVnge%^rvig^aT;oAa^ T,«e-'"era- VROOM DREESMANN De enige vermageringskuur H welke U op een verantwoorde wijze werkelijk slank maakt 1 f. 6.80 per verpakking. Bij apothekers en drogisten. ORANJELIJN (MIJ. ZEETRANSPORT) N.V. WESTPLEIN 11 - ROTTERDAM SCBEEPSWERKTUIGKUNDIGEN in het bezit van- diploma B, A of V D voor haar geregelde lijndienst op Canada en Amerika. Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres. WIJ VRAGEN voor spoedige indiensttreding vr. administratieve kracht, verkoopster voor de plastic-artikelen en kleine metaalwaren, caissière. Sollicitaties aan de afdeling Personeels zaken, Lange Delft, Middelburg of Glacis- straat, Vlissingen. VROOM DREESMANN MIDDELBURG VLISSINGEN Heden overleed plotse ling onze geliefde zorgzame vrouw, moe der, dochter, zuster en tante SARA ANTHONINA GEELHOED geb. PAULUSSE, op de leeftijd van 45 jaar. Uit aller naam, P. GEELHOED. Middelburg, 9 juni '57. Poeledaeleweg 33. De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 13 juni a.s. om 12 uur vanaf het sterfhuis. Heden overleed nog onverwachts ons per soneelslid en collega A. ARDEWIJN. Zijn prettige samen werking en collegiali teit zullen ons altijd in gedachten bijblijven. Rust in vrede, Arde- wijn. Fam. P. J. SMITS. PERSONEEL. Coöp. Boerenleenbank Grijpskerke. GEEN ZITDAG te Middelburg op a.s. donderdag 13 juni GEREF. GEMEENTE, De Lannoystr., Vlissingen. Donderdag 13 juni, 7.30 uur Ds. J. B. BEL. Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden onze zorgzame vrouw, moe der, behuwd- en groot moeder CORNELIA DE PUYT, geb. HARINCK, in de ouderdom van bijna 61 jaar. Kloetinge: J. DE PUYT. Roosendaal H. DE PUYT. M. DE PUYT— GOEDBLOED. LIA. J. v. BOVEN— DE PUYT. J. G. v. BOVEN. COBI en LIAN. Kloetinge, 10 juni '57. Heden overleed plot seling onze geliefde zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader JOHANNES THEODORUS WIEGAND, in de ouderdom van 80 jaar. Vlissingen: F. J. WIEGAND— LOEKEMEIJER. Oosterwol de Fr. F. J. TH. BRIN GM ANN WIEGAND. A. BRINGMANN. JOOP. INEKE. MARION. WOUTER-JAN. Vlissingen, 8 juni '57. Leeghwaterstraat 98. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 12 juni a.s. des nam. 2 uur vanaf het sterfhuis. Liever geen bezoek. De wanhoop nabij door tergende JEUK direct wegnemen. Het helder ^Vloeibare D.D.D. Geneesmiddel dringt in twee tellen door tot de haard der ontsteking - diep in de huidporién. Het doodt de ziekte kiemen. bedwingt het gevaar van infectie. Verrassend snel ge neest uw huid - wordt weer gaaf en kerngezond. D.D.D. is héérlijk om uw huid geregeld intens te zuiveren en op te frissen. Kleine flacon f. 1.20. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Verzorg uw-overgevoelige huid met luchtige D.D.D. BALSEM en desinfecterende D.D.D. ZEEP. NET MEISJE gevraagd voor hulp in de huishouding (17—18 jaar). SOMVILLE, Ing.-directeur, 17 Tennis- straat, Gent. (België). Heden is zacht en kalm van ons heenge gaan mijn lieve man en onze zorgzame va der, behuwd- en grootvader ANTHON ARDEWIJN op de leeftijd van 53 jaar. Vlissingen C. ARDEWIJN- DE JONG Rotterdam A. P. ARDEWIJN- ARDEWIJN L. ARDEWIJN JANTJE Vlissingen, 8 juni '57 Nijverheidstraat 18. De teraardebestelling zal plaatsvinden op heden, dinsdag 11 juni, des voormiddags 11 uur, vanaf Nijverheid straat 18. Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven van het overlijden van on ze geliefde zuster, schoonzuster en tante CORNELIA DE PUYT, geb. HARINCK, op de leeftijd van 60 jaar en 11 maanden. Namens de familie HARINCK. Kloetinge, 10 juni '57. VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. Notaris B. A. VAN VERRE te Middelburg is voor nemens, wegens vertrek van de eigenaar, bij inschrij ving te verkopen de BUNGALOW, genaamd „Anna" aan 't Zanddorp, no.,.58 te Middelburg, bevattende: kamer en sufte, 3 slaapkamers, keuken en douchecel, met garage, schuur en tuin, groot 4 are 44 ca. ONTRUIMD te aanvaarden uiterlijk 15 no vember 1957. Jaarlijkse lasten 43,16. Te bezichtigen tegen ;toegangsbewijs, verkrijgbaar bij de notaris) op vrijdag 14 en vrijdag 21 juni a.s. van 1417 uur. Inschrijfbiljetten onder couvert in te leveren ten kan tore van genoemde notaris vóór 1 juli 1957, alwaar op die dag te 11 uur, desgewenst in tegenwoordigheid der inschrijvèrs, de briefjes zullen worden geopend. Köstèn bij aankoop veiling-tarief. Verdere inlichtingen ten kantore van de notaris, Rou- aanse Kaai 35, telefoon K 1180 no. 2123. KOMMA drinkt U als citroenlimonade en KOMMA drinken betekent worden! VLISSINGEN GEVRAAGD een voor de vroege morgenuren, als hulp bij de expeditie. Aanmelden bureau P.Z.C., Walstraat 58-60, Vlissingen. Waarom een ander slank en U niet? Waarom een ander wèl leuke kleren en l) niet? Waarom een ander gezond en levens lustig en U niet? Waarom een ander(eugdlg en elegant en U niet? U wilt óók slank ziin - en gelukkiger I U kunt het zi|nl Drink vóór elke maaltijd een glas KOMMA. i Remington Super 60 OA50 ROLL-O-MATIC Scheert en masseert tegelijk door de 2 cylindrische rollers, die de huid in de juiste scheerrichting plooien. Grondiger uitscheren zonder pijn! Bovendien 20 galden cadeau! Als U bij het kopen van de Super 60 Roll-O-Matic één oud electrisch scheer- apparaat inlevert, (elk merk, ook defect) dan ontvangt U daarvoor 20 gulden te rug! (Alleen geldig bü aankoop van de Remington Super 60 Roll-O-Matic.) Remington Four-Most f 59^ De populaire Remington, maar óók met het originele Remington scheersysteem. En Remington scheren is schoner, frisser en sneller scheren! <§ee£ <rOader 'n ^Qemincjton ókailer! Producten van Remington Rand katoen satijn nylon pixy met rijke garnering charmeuse zeer eenvoudig en sterk Voor demonstratie binnen enkele weken in voorraad verschillende typen zowel plateau als groente en melkwagens met een inhoud van 400, 250 en 200 c.c. Motorrijwielhandelaren, die een van deze typen voor de verkoop in voorraad wen sen te hebben, stellen zich met ons in verbinding. Hoofdvert. voor de Doe een eetlepel KOMMA in een droog glas. Vul hel glas voor on geveer driekwart met water. Slechts even roe ren en opdrinken vóór de vloeistof dik wordt. Op elke Remington wordt internationale garantie verleend! Grote Markt 5 GOES. Telefoon 2326 Een glas van deze „citroenlimonade" vóór elke maaltijd en U wordt slank I Op een prettige manier - want KOMMA Is lekker. Op een veilige manier - want KOMMA 19 de eerste natüürlilke vermageringskuur. Dat frisse glas KOMMA wordt in Uw maag een vruchtenpudding die viilt, maar bijna niet voedt (bevat slechts 23 kalorieënl). Daarna eet U met smaak een kleine portie - precies genoeg om fit en gezond te blijven - zónder het teveel aan kalorleën dat U net te dik maakt Be- Als U hem zomaar een gewoon cadeau geeft, dan trekt vader zftn beleefde „net-of-hg-blij-is" gezicht. Maar is het niet veel plezieriger voor iedereen om vader heel echt en wèrkelflk bl(j te maken. Zo blfl als een kind Geef hem dan een Remington droogscheerapparaat. Goed en prettig scheren is enorm belangrijk voor 'nman Desgewenst kunt U via Uw winkelier van de gemakkelijke betalingsvoorwaar den profiteren! Te koop Te bevragen FIRMA GEBR. DUVEKOT, Nieuwstraat 72, GOES. Telefoon 2255. provincie Zeeland N. v. d. LINDE ZOUTELANDE. Telefoon K 1186—209.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 4