Zierikzee was weer in Saint-Hilaire KAPPIE reist SST WALCHEREN ZUID-BEVELAND ZEEUWS ZONDAGTEAM WAS NIET BIJSTER SUCCESVOL naar ean achtergebleven gebied KLAM uit de ETHER DINSDAG 11 JUNI 1957 PR0V1N01ALB ZEEUWSE OOÜRANT GESLAAGDE UITWISSELING Sport- en andere ontmoetingen (Van een speciale verslaggever) Drie dagen lang heeft de Norman- dische stad Saint Hilaire-du-Har- couet, versierd met talrijke Neder landse vlaggen, ook dit jaar weer uitgebreide sportfestijnen en offi ciële manifestaties beleefd, dankzij de uitwisseling met Zierikzee. De zege waarop de Zierikzeeënaars gehoopt hadden is niet gekomen. De voetbalclub „Zierikzee "werd op het nippertje met 43 geslagen; de tafeltennissers brachten het tot 64. Slechts de voetbalclub „Me- vo" bracht het tot gelijk spel. Tal rijke Franse autoriteiten brachten de pinksterdagen in Saint Helai- re door. Vrijdagmorgen vroeg wa ren de Zeeuwse delegaties met twee autobussen naar Normandië vertrokken, maar door allerlei te genslagen arriveerde men pas om twee uur 's nachts in Saint Hiiaire. Ondanks dit late uur waren er toch honderden bewoners uit de stad op de been om de Nederlandse sportlieden te verwelkomen. De burgemeester van Saint Hiiaire, dr. D. Cuch sprak 'n welkomstwoord en intussen voor zagen kelners de vermoeide sportlui van het beste van de Normandische Muziekconcours in Kapelle (Slot van pag. 1) Voordat „Ons Genoegen" het gezel schap met genodigden naar de veiling bracnt, had om tien uur ten gemeen tehuize d® officiële ontvanest plaats. Burgemeester H. G. van Suylckom die als eerste het woord voerde, her innerde er aan dat het juist de muziek is, die de medicijn is voor de geest. Hij noemde het musiceren een gezonde ontspanning, die juist in een voort jakkerende tijd met sterk evaluërende tendenzen zo zeer spreekt. Met mu ziek maken zal men door moeten blij ven gaan, omdat ze in deze tijd on misbaar is. Muziek gaat van hart tot hart en van ziel tot ziel. De burge meester hoopte dan ook. dat het mu ziekfeest aan de verwachtingen zou mogen voldoen, omdat „we allemaal i'uist harmonie in ons ieven nodig ebben". De voorzitter van de bond, de heer J. Burger te Wemeldinge, dankte hierna voor de goede ont vangst en de wijze waarop alles weer was georganiseerd. Nadat de voorzitter van „Ons Ge noegen", de heer P. de Puit, nog in dichtvorm had gesproken, herinnerde het jurylid, de heer Van Mechelen, aan een schoolversje „was muziek en zang er niet, het leven had geen waarde". Namens het ere-comité sprak tenslotte de heer E. Vervaart uit Goes. De gehele dag door heerste er in het dorp een gezellige drukte. Hoe wel de regenbuien het soms verhin derden, marcheerden korpsen met vliegend vaandel en slaande trom door de straten van 't dorp, waarbij vanzelfsprekend de jeugd acte de pré- cence gaf. Ook in de avonduren was er een gezellige sfeer, waartoe vooral de „Beierse Kapel" uit Bergen op Zoom gekleed in Beiers kostuum het hare bijdroeg. In de muziektent speelde dit gezelschap enkele uren vrolijke liedjes, waarbij de jodelzang werd verzorgd door mej, I. de Koek en de heer L. Govaarts. Verder concerteer den nog te Kapelle „Vlijt en Volhar ding" uit Souburg en op het markt veld te Biezelinge „Excelsior" uit Kloetinge. Na de prijsuitreiking maakten verschillende korpsen nog enkele marsen door het dorp, waar voor verschillende nrijzen beschik baar werden gesteld. De prijswinnaars De prijswinnaars van het muziek concours zijn als volgt: Derde afdeling fanfare: „Advendo" Wolfaartsdijk 150 pnt, 2e prijs; „Concordia", Krabbenaijke 162 pnt, 2e prijs; „Onda", Middelburg, 152 pnt, 2e prijs. Tweede afdeling fanfare: „Arne's Genoegen", Arnemuiden, 166 pnt, 2e prijs; „Onda", Ritthem, 167 pnt, 2e prijs; „Ons Genoegen", Kamperland, 178 pnt, le prijs; „Ons Genoegen", Nisse, 147 pnt, 2e prijs: „Rillandia", Rilland, 162 pnt, 2e prijs; „Vooruit", Waarde 151 pnt, 2e prijs. Eerste afdeling fanfare: „E.M.M.", Serooskerke (W.), 162 pnt, 2e prijs; „Oefening en Uitspanning", Katten- dijke, 171 pnt, le prijs; „Prinses Ju liana", Baarland, 132 pnt, 3e prijs; „Excelsior", 's-Heer Arendskerke, 169% pnt, le prijs. Eerste afdeling harmonie: „Mozart", Yerseke, 157 pnt, 2e prijs. Afdeling uitmuntendheid fanfare: „Excelsior", Middelburg, 156 pnt, 2e prijs. Afde ling uitmuntendheid harmonie: Kon. harmonie „E.M.M.", Kortgene, 170 pnt, le prijs; Kon. harmonie .E.M.M.' Kruiningen, 152 pnt, 2e prijs; „Sint Caecilia Vlissingen, 151 pnt, 2e prijs „Voorwaarts", Koudekerk®, 163 pnt, 2e prijs. Ere-afdeling harmonie: „Wilhel- mina", Colijnsplaat, 162 pnt, 2e prijs. Hoogste ere-afdeling fanfare: „Excel sior Kloetinge 181% pnt. le prijs; „Euterpe", Heinkenszand, 170% pnt, le prijs; „O.K.K.", Wemeldinge, 159% pnt, 2e prijs: „Vlijt en Volhar ding", Oost- en West-Souburg, 171 Rnt, 2e prijs; „Ons Genoegen", Kapel- 158 pnt. 2e prijs. Voor een eerste prijs moesten minstens 168 punten behaald worden, voor een tweede prijs 147 en voor een derde prijs 126 punten. keuken. Het was al half drie toen de Nederlanders bij hun gastgezinnen aankwamen. Groot is aller lof over de buitengewone gastvrijheid, die hen daar ten deel Is gevallen. Zaterdag middag trok men, begeleid door Fran se motorpolitie, naar de Mont Saint Michel. Zaterdagavond moesten de Zierik- zeese tafeltennissers zich meten met een veel sterker tegenstander. Met voel moeite wist men het tot 6-4 te brengen. Zondagmorgen hadden kloosterzus ters een der schoollokalen van de ka tholieke school omgevormd tot een kerkzaal voor een protestantse kerk dienst; een Parijs predikant ging vo©r en bediende het Heilig Avondmaal. Burgemeester mr. F. Th. Dijckmees- ter bespeelde het orgel. In het stadion Bjj het stadion van Saint Hiiaire was het 's middags een grote drukte. De voetbalverenigingen zouden zich met elkaar meten. Kort voor de aan vang van de wedstrijd kwamen de autoriteiten in het stadion aan, onder wie de prefect van de provincie Man che, de heer Henri Larrieu, de onder prefect Duchene Marullzaz en de pro vinciale politie-president. Nadat de volksliederen waren ge speeld gaf de prefect de aftrap en al spoedig liet men een partijtje pittig voetbal zien. De ruststand was 4-1 voor de Fransen. Na de rust kwamen de Schouwenaars op zetten en 't scheelde maar weinig of men had gelijkgespeeld. Ze moes ten echter met een 4-3 eindstand genoegen nemen. Zondagavond ontvingt de prefect op het stadhuis een delegatie aan wie hij de erewijn aanbood. Tevoren had de burgemeester zijn blijdschap over de voortdurende verbondenheid der bei de gemeenten uitgesproken. Deze ge dachte werd door burgemeester Dflck- meester onderstreept. De prefect deelde mede, dat de minister van on- I Advertentie) derwijs aan burgemeester Dijckmees- ter en dr. J. C. Röhner, voorzitter van de Zierikzeese sportraad een ere-pla- quette had toegekend. Tijdens het daarop door de prefect aan de Zierik zeese sportraad aangeboden diner werden verschillende zaken betreffen de de uitwisseling besproken. „Mevo" in het veld Maandagmiddag trad na de aftrap van burgemeester Dyckmeester de voetvalclub „M.E.V.O. in het veld. De spelers hadden het niet gemakke lijk, maar Haverhoek wist na een ach terstand van 2-0 de stand gelijk te maken. Zelfs leek het er nog even op of M.E.V.O. zou winnen, maar enkele minuten voor het einde bracht een aanval van Saint Hiiaire de slotstand op 3-2. 's Avonds waren er weinig Neder landers in de straten van Saint Hiiai re, want even na half vijf vertrokken dinsdagmorgen de sportlui weer naar Zierikzee, waar zjj vanavond om streeks 9 uur hopen te arriveren. Pinksteren 1957 heeft Normandië en Schouwen weer dichter bij elkaar ge bracht. MIDDELBURG Vrije-Universiteitsdagen Op do op 3 en 4 juli aanstaande te Assen te houden Vrije Universiteits dagen (V.U.-dagen) zal o.m. ir. A. Rothuizen, architect te Middelburg, spreken over „Hoe het academisch ziekenhuis wordt gebouwd". VLISSINGEN Bromfietser verleende geen voorrang Zaterdagavond kwam een brom fietser, een zekere N. uit het Haven dorp, in Vliissmgen op het kruispunt SingelPaul Krugerstraat in botsing met een personenauto. N., die onder invloed van sterke drank verkeerde, verleende geen voorrang aan de auto Hij werd gewond en moest opgeno men worden in het St. Joseph-zie- kenhuis. De heer H. W. Pieters in alle stilte ter aarde besteld In aanwezigheid van familieleden en oud-collega's, is zaterdagmiddag de heer H. W. Pieters, in leven gepen sioneerd schipper van het loodswezen in Vlissingen en gewezen schipper van de motorreddingboot „Maria Caroli na Blankenheym", in alle stilte ter aarde besteld op de algemene be graafplaats van Vlissingen. Ds. F. S. Kloosterman voerde het woord. RAAD AAGTEKERKE Krediet bij Bank van Ned. Gemeenten verhoogd De gemeenteraad van Aagtekerke, die vrijdagavond vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester J. Geuze, stelde de bijdrage in de exploi tatiekosten van het badhuis over het vierde kwartaal van 1956 vast. In ver band met de restauratie van de school der Gereformeerde Gemeente werd het krediet in rekening-courant bij de Bank van Nederlandse Gemeenten ge bracht van 50.000 op 80.000. Het verzoek van ae Centrale van katholieke militaire tehuizen om sub sidie werd afgewezen. De raad nam voorts kennis van de rekening der Vleeskeuringsdienst Oostkapelle over 1956. die een nadelig slot vertoont van 4.410,87. Het deel van Aagtekerke in deze kosten bedraagt 361,69. DOMBURG Auto's in file botsten Maandagmiddag rond 4 uur kwa men in Domburg ter hoogte van Noordduinen twee in een file rijden de personenauto's in botsing, waarbij de materiële schade vrij aanzienlijk was. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De aanrijding ontstond, toen de be stuurder van een uit Amsterdam af komstige auto stopte om kennis te ne men van de moeilijkheden waarin een mede-automobilist, wiens wagen in een zandpad was vastgeraakt, was komen te verkeren. Een uit Biervliet afkomstige auto. die achter de Am sterdammer reed, botste op zijn voor ganger. Vermoedelijk was ook de in woner van Biervliet afgeleid door het gebeuren op het zandpad. Marktberichten VEILING MIDDELBURG. 7 juni. Aardappelen: grote 3610, drie lingen 29—34. kriel 30—33, aanvoer 8 ton. Fruit: Aardbeien 40—70 p. ds. Aardbeien 101—211 p. kg. Perziken 12—38 p. st. Rode bessen 83-85 p. ds. Jonathan: kroet 18—29. Groenten: Bloemkool A 25—39, B 17—24, C 10—18. Komkommers A 49—53. B 37—45, C 28—42. Sla A 15—19, B 6—12 Spitskool 15—19. Spinazie 8.50—9. Andijvie 35—46. Postelein 12—47. Bospeen 29—58. Was- peen 49—61. Boskroten 34—48. Radijs 5— 11. Rabarber 19—53. Tuinbonen 51—62. Doperwten 78—88. Dubb. princessebonen 2.93—303. Asperges 1.54—3.25. Heden werden de eerste doperwten aangevoerd door de heer Kaljouw, Rit- thernsestraat 89, Souburg. NOORD ZEELAND Nieuwerkerk nam afscheid van onderwijzer In het handucrklokaal van de openbare lagere school In Nieuwer kerk heeft de heer J. van Hlele don derdagavond officieel afscheid geno men van de school en het onderwijs wegen» hot bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De burgemeester van Nieuwer kerk, de heer A. A. van Eeten, heet te de heer cn mevrouw Van Hiele van harte welkom. Hij herinnerde er aan dat het gemeentebestuur enige tijd geleden de heer Van Hiele op zijn verzoek op de meest eervoile wijze ontslag heeft verleend. Op zijn eigen rustige wijze heeft de heer Van Hiele een geslacht hel pen opvoeden dat goed terecht is ge komen. Wij als gemeentebestuur, zei de burgemeester, hebben altijd pret tig met U samengewerkt en danken U voor alles wat U In het belang van het onderwijs hebt gedaan. Na mens het gemeentebestuur werd hem een elektrisch scheerapparaat aan geboden. De heer J. Buysse, hoofd der school, onderstreepte de woorden van de burgemeester. Ook hij prees de heer Van Hiele als een goed on derwijzer en vriend en bovenal als kindervriend. Dit laatste kwam wel zeer tot uiting toen de heer Van Hiele afscheid nam van de kinderen, die zeer onder de indruk waren nu de meester voor het laatst op school was. Spontaan zijn gelden bijeenge bracht om hem een afscheidsge schenk te geven. Namens mevrouw Van der Snoek en mejuffrouw Kloet dankte de heer Buysse de heer Van Hiele voor de steeds prettige samenwerking. Meer dan 43 jaren heeft de scheidende on derwijzer aan één school gewerkt. Vele honderden leerlingen heeft hij opgeleid. De heer Buysse sprak voorts namens de inspecteur van het lager onderwijs. De heer Job v. d. Zande, voorzitter van de oudercommissie en oud-leer ling, gaf uiting aan zijn grote waar dering voor de heer Van Hiele als onderwijzer. Namens de oudercom- missie bood hij 'n elektrische straal- kachel aan. Mevrouw Van Hiele ont ving bloemen. De heer J. J. van Dijk dankte de onderwijzer namens het Braam-co mité voor de aangename samenwer king bij de schoolfeestjes. Als tast baar blijk van waardering deed hij hem een atlas ten geschenke. Ds. M. G. Westerhof dankte de heer Van Hiele voor de volle medewerking bij het godsdienstonderwijs. De heer D. Eveleens herinnerde er aan hoe hij met de heer Van Hiele in 1926 is begonnen een leerplan sa men te stellen. „U was een voor beeld van stiptheid en preciesheid en daarboven een goed vriend". De heer Van Hiole dankte tenslotte mede namens zijn echtgenote de sprekers voor de hem toegezwaaide lof en de aangeboden geschenken. THOLEN Oriëntatierit op Tholen De personeelsvereniging van de Ned. Heide Maatschappij en de LJ. G. uit Tholen organiseren op 22 juni een oriëntatierit op het eiland Tho len voor auto's, motoren en brom fietsen. Wedvluchten Wedvlucht vanuit St.-Gislain: 1 en 7 J. Foudratne; 2, 6 en 6 C. J. Kuzee: 3 en 3 P. Schrijver: 4 F. Voois: 8 J. den Her der. Wedvlucht vanuit Noyon: 1 en 7 J Goedbloed; 2 C. J. Kuzee; 3 J. den Her der; 4, 5 en 10 P. Schrijver; 6 F. Voois; 8 J. Foudraine; 9 P. J. schrijver. Aanwinsten openbare leesbibliotheek Algren. N. De man met de gouden arm; Baret, W. Vreemdelingen op aarde; Dor- mann, H., Soldaten zonder generaal; Pan- huljaen, J., Gewoon bespottelijk. Ver- braeken, J„ De duivel in de Caraïben: Wohl, L. de. Het stille licht: Zandstra, E., Het goddelijke veer; Egeraat. L. van. Gids voor Italië; Lengyel. E. van. Siberië: Pres- ser, S., Hoe breng ik mijn vakantie door? Zwitserland; Waterink, J., De schooljaren van onze kinderen: Addens, N. H. M„ zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw; Davenport, M. van, Mozart; Anouilh, J„ Pieces noires; Roelants, M„ Gun goede wijn zijn krans; Bedel, M. Jé- röme 60° latitude nord: Dutourd, J. Les taxis de la Marne; Elston. A. V.. Borbid- den valley; Shute. N.. A. town like Alice. KAPELLE Beiaarden op reis De bewoners van het bejaardente huis „Pomona" te Kapelle zijn op reis geweest. Particulieren hadden voor dit doel hun auto ter beschik king gesteld en hiermee werd een tocht gemaakt door Oost Zeeuwsch- Vlaanderen. YERSEKE Publieke verkoping Door notaris J. C. Kram werd in hotel Nolet te Yerseke publiek ver kocht: ten verzoeke van de erven C. A. van 't Veer, een huis met erf en tuin aan de Vijverstraat, groot 2 are 93 ca. Hoogste inschrijver en koper de heer A. Hollestelle voor f 4695; voor de heer J. L. Röber en huis en erf aan de Burgem. Sinkelaan, groot 1 a 41 ca. Geen bod; voor mevr. C. Ste- vense-Soeters een huis met schuur en erf aan de Damstraat, groot 3 a 21 ca. Hoogste inschrijver de heer A, Hollestelle voor f 4895. Koper N. N. voor f 5200. Sparen in mei Aan het postkantoor Yerseke en het daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand mei 1957 ingelegd 51.554,95 en terugbetaald 46-489.01. KLOETINGE Benoemingen Tot notabel bij de Hervormde ge meente te Kloetinge is gekozen de heer C. J. Bak, die deze benoeming ook heeft aangenomen. OM DE MOORMANBEKER Amsterdam won (onverdiend) met 53 en Utrecht met 70 De Zeeuwse zondagvoetballer». die op tweede pinksterdag hebben deel genomen aan het landelijk toernooi om de Moormanbeker, hebben het niet tot daverende resultaten kunnen brengen. Op de terreinen van t'.V.V. In utrecht verloren x-U namelijk In het elndtoernool tOden* een halve compe titie inct de vertegenwoordigde elftallen van Amsterdam. Rotterdam en Utrecht de twee gespeelde wedstrijden met 5—8 (van Amsterdam; en 7—0 (van Utrecht). In de eerste wedstrijd, die tegen Amsterdam gespeeld werd, ontging de Zeeuwen een meer dan verdiend geiyk spel, wunt tot kort voor het einde hadden zij een 3—2 voorsprong. Maar nadat de landelijke hoofd- MtcdeUngcn ge!(|k gemaakt hadden, grepen z(j door twee ongelukkige mo menten van de Zeeuwse keeper Van «Ier Meulcn de zege. Tegen Utrecht hadden de Zeeuwen de Amsterdammer» evenzovele malen in entai danig door elkaar geschud, handig wisten te profiteren. In de andere wc-dutrljden had Utrecht hun ëiital danig door elkaar geschud. Dat was de oorzauk, dat de tweede wedstrijd uitliep in een smadelijke 7 0 nedertaag. Behalve een tekort aan techniek ontbrak in de Zeeuwse gele deren ten enenmale de homogeniteit terwijl de voorhoede geen enkeie maul de bal vasthield met het gevolg, dat de achterhoede te veel onder druk ge zet werd. Hoewel deze achterspeiers er beter in waren dan hun collega's in de eerste wedstrijd, konden zij niet verhinderen, dat de Utrechtenaren na met de rust reeds een 30 voorsprong veroverd te hebben de stand geleide lijk opvoerden tot 70. De wedstrijd tegen Amsterdam was een geiykopgaande wedstrijd, waarin de Amsterdammers na 7 minuten de leiding namen toen hun midvoor in schoot en de bal jammer genoeg vla spil Jonkman in het doel verdween. Zeeland kwam daarna in de aanval en het was Merk die met een hard schot na 10 minuten gelijk maakte (11). Amsterdam hernam de leiding door een schot van de midvoor. Zeeland kwam hierna opzetten en na goed aangeven van Merk schoot Vasseur hard over de lat. Even later hadden de Zeeuwen meer succes toen Ver- kruijsse uit een scrimmage een kop bal lanceerde, die doel trof (22), Na de hervatting gingen de Zeeu wen direct in de aanval over. Merk kreeg een corner te nemen, die Vas seur met behulp van de Amsterdamse keeper in het leidende doelpunt om zette (32). De Zeeuwen bleven uit stekend partij geven; het spel ging snel op en neer en de Zeeuwen kregen nog enkele goede kansen, die echter niets opleverden. Een weifeling in de Zeeuwse ver dediging luidde de nederlaag in. De Amsterdamse midvoor strafte een fout af (3—3) en Iedereen ha<| zich reeds verzoend niet een gelijk spel. Toen voltrok zich in de laatste minu ten het noodlot over de Zeeuwse ploeg. Tot tweemaal toe liep keeper Van der Meulen te ver uit, waarx an Goese padvinders 18e in wedstrijden te Ommen Gedurende de pinksterdagen wer den te Ommen de jaarlijkse patrouil lewedstrijden der Nederlandse pad vinders gehouden, waaraan 47 pa trouilles uit het gehele land deelna men. Dit waren geselecteerde pa trouilles, die in voorwedstrijden op de eerste plaats waren geëindigd. Het wisselschild werd dit jaar ge wonnen door de Sperwers uit Am stelveen met 529 punten, de tweede prijs voor de Herten uit Amsterdam met 524 punten en de derde prijs ging naar de Zeemeeuwen met 505 punten. De Katuilen-patrouille van de Ja- coba van Beieren-groep uit Goes werd met 447 punten lse. 's-HEER ARENDSKERKE Coöperatieve Boerenleenbank Bij de spaarbank der coöperatieve Boerenleenbank te 's-Heer Arends kerke werd over de maand mei 85.583.34 meer ingelegd dan opge nomen. Het totaal der spaargelden beloopt thans 5.395.724.11. Het ba lanstotaal van de bank bedraagt 7.120.161,92. Sedert 1 januari 1957 werden 86 nieuwe spaarbankboekjes uitgegeven. WEMELDINGE Agenda raadsvergadering Op 11 juni a.s. 's avonds 9 uur komt de gemeenteraad van Wemeldinge in het gemeentehuis in openbare verga, dering bgeen. Op de agenda staat vermeld: voorstel tot benoeming van twee ambtenaren van de burgerlijke stand, voorstel tot bet verlenen van eervol ontslag als leidster van de kleuterschool aan mevr. W. H. G. Dronkersv. Moort, voorstel tot be noeming van een leidster aan de ge meente kleuterschool, en een voor stel tot het verhogen van subsidie voor de afdeling Wemeldinge van de vereniging het Groene Kruis voor 1957 van 500 tot 1500. 46. „Kom mee, juffrouw", beval Kapple. „Die twee vetkakelobbesen zijn ach tergebleven!" Gevolgd door Jolanda rende hij haastig terug. Bij een kromming in het pad bleef Kappie verbaasd staan. Daar zaten de Maat en de filantroop Munnle- maker, broederlijk naast elkander, een dutje te doen. „Wel, alle achtergeble ven landstreken!" riep Kappie uit. „Denken jul lie soms dat dit een stads park is? Zit niet te maffen. Kom op! Vlugl" Kapple's krachtige be woordingen hadden dit maal niet het geringste ef fect. Het tweetal bleef on bewogen zitten; de Maat trachtte wat suffig één oog te openen, maar slaag de daarin niet. Zelf9 een krachtig schudden mocht niet baten. Terwijl Kappie diep ademhaalde om door enkele aanvullende krachtter. men de luiaards tot actie te bewegen, hoorde hij eensklaps, uit de richting van Marayavllle, het ge luid van een tam-tam. Spoedig werden de onheil- met 4—0 van Rotterdam gewonnen en Amsterdam met 5—1 van Rotterdam. Zo kwumen dus Amsterdam en Utrecht als de kanshebbers tegen elk aar uit, een wedstrijd, die door de Am sterdamse ploeg met 53 gewonnen werd. Daar e«n hevige onweersbul het spelen bijna onmogeiyk maakte, werd de wedstrijd Rotterdam—Zeeland, die van geen enkel belang meer was, dan ook afgelast. Bestelwagen reed tegen boom in Aardenburg Op tweede pinksterdag is de drank handelaar Ch. de V. uit Aardenburf op de Eedeweg In deze gemeente na bij de zuiveringsinstallatie met zijn bestelwagen tegen een boom gereden. De V., die met grote snelhelki uit da richting Eede kwam. werd zwaar ge wond. In ernstige toestand werd hij per ambulAnceauto naar het zieken huis te Oostburg vervoerd. Dokter Hage uit Aardenburg verleende de eerste hulp. De auto werd zwaar be schadigd. De oorzaak van het ongeval tot tot dusverre onbekend. Auto sloeg over de kop bij Driewegen In de bocht van de provinciale weg bij Driewegen (gemeente Ter- neuzen) sloeg maandagmiddag een door G. C. M. M. uit Schertnerhorn bestuurde personenauto over de kop. waarbij het voertuig, dat zeer zwaar beschadigd werd en moest worden weggesleept, op zijn kant naast de rij baan terechtkwam. De bestuurder, die evenmin als twee andere inzitten den letsel kreeg, verklaarde dat hij voor een tegenligger had moeten remmen, waardoor de auto slipte. „Onze Vloot" naar Vlissingen De Kon. Ned. Vereniging „Onze Vloot" maakt op 4 juli a.s., tijdens de vlootweek ter gelegenheid van de De Ruyter-herdeoking, een excur sie naar Vlissingen. De bezoekers zullen ten gemeentehuize worden ontvangen en voorts ö.m. met Hr. Ms. „Zeven Provinciën" een vaar tocht op de Westerschelde maken en een bezoek brengen aan de De Ruy- ter-tentoonstelling. Attente treinreiziger redde paard het leven Toen zaterdagmorgen rond tien uur de trein in Vlissingen arriveerde, deelde een reiziger aan de politie al daar mede, dat hij vanuit de trein, in de Poel nabij Goes, een paard tot aan de hals in de sloot nad zien staan. Direct gaf de Vlisslngse politie een telefoontje aan haar Goese collega's, die met een paar man op onderzoek uitgingen. Inderdaad vonden zij daar een paard, dat de verdrinkingsdood nabij was. Met de hulp van enkele andere mannen mocht het hen geluk ken. het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. zijden hoor- „Snel, Juffrouw, sprak hij tot Jolanda. „Die ge veerde landrotten zijn aan de achtervolging begon- WOENSDAG 12 JUNI. HILVERSUM I. 4*2 m 7 IS kc/s. 7*0— 21.04 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.30 Gewijde muz. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nwi. en weerberichten. 8.15 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.25 Voor de vrouw 9.30 Vernuft en techniek, caus. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 10.30 Morgendienst. 21.00 Bariton en plano. 11.25 Gram. 11-35 Omroep or kest. 32.05 Pianotrio. 12J0 Land- en tulnbouwmeded. 12.23 Cavecirabelrecltal. 12-53 Gram, en act. 13.00 Nieuws. 13.15 Met PIT op pad. 13.» Gevar. muziek. 13.45 Gram. 15.40 Vocaal ens. en sol. 18.00 Voor de jeugd. 17.20 Gram. 17.40 Beursberichten. 17.45 Koor en plano 18.20 viool en plano. 18.45 Spectrum van het chr. org. en verenigingsleven. 19.00 Nieuws- en weerberichten. 19.10 Orgel spel. 19.30 Bultenl. overzicht. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Kamerork. en soiist. 20.45 Muz. luisterwedstrijd. 21.00 Werk in uitvoering, klankbeeld. 23.45 Lichte muziek. 22.05 Reportage. 22.15 Sa menzang. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuw* cn SOS-bcrlchten. 23.15 Metropole orkest. 23.35—24.00 Gram. HILVERSUM II. 2*8 m 1007 ke/s. 7.98 VARA; 38A8 VPRO; 1I.28 VARA; l)Jt VPRO 20.00—24.00 VARA. VARA: 7-00 Nieuws. 7.10 Gym. 7.20 Gr. 7.23 Idem. 8.00 Nieuws. 8.38 Gram. 8.50 Voor de vrouw. VPRO: 10.00 Boekbespr. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 10.45 Gevar. programma. ïu Gram. 12.00 Orgel en zang. 12.30 Land- en tulnbouw meded. 32.33 Voor het platteland. 12.Z8 Gram. 13.O0 Nieuw*. 13.15 Lichte muziek. 13.50 Medische kron. 14*9 Gram. 14.30 Voor de jeugd. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Politiekapel. 17.15 Vakantietlps. 17.50 Re- geringsultz.: Rijksdelen overzee: P. H. de BuLsonjé: De Nederlandse Antillen geologisch bekeken. III 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Orgelspel. 18.35 Act. 18.45 Pari. overzicht. 19.00 Gram. 39.10 Joods programma. VPRO: 19.30 Voor de Jeugd. VARA: 29.80 Nieuws. 2005 Com mentaar 20.15 Dansmuaek. 20.50 Het hoogste offer. hoorspel. 2205 Instr. kwint. 22.30 Tussen mens en nevelvlek, caus. 22.45 Gitaarspel. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 2340—24.00 Soc. nieuws in Esperan-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3