ZWARE SHAG lekker pittig! ORCAM LIKDOORNS Wek de gal in uw lever op DOUWE EGBERTS BADMEESTER DEMONSTRATIE X-OL 30 APRIL 1957 verjaardag van H.M. de Koningin heeft Balastores in alle maten voorradig. KIES DAAROM WAAR VOOR UW GELD KEES HUIJBREGTS, ONZE KLEINTJES 8 PROVINCIALE ZEE0W8B COURANT WOENSDAG 24 APRIL 1957 Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, ADRIAN A VAN HOUTEN, wed. van CORNELIS HUBREGTSE ln de ouderdom van ruim 72 jaar. L. C. HUBREGTSE. D. L. HUBREGTSE- VAN DER HIELE. C. M. NIEUWEN- HUIZE-HUBREGTSE. D. NIEUWEN- HUIZE. M. C. VAN BURG HUBREGTSE. D. VAN BURG. En kleinkinderen. 's-Gravenpolder, 23 april 1957. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 26 april a.s., des mid dags te 12 uur. Heden nam de Heere tot Zich, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, AUGUSTINA REMIJNSE, weduwe van SIMON VAN DE VREDE, op de leeftijd van 78 jaar. Namens de familie, P. BRUIJNOOGE— REMIJNSE. Goes, 23 april 1957. Pattfnweg 84. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 26 april, des namiddags 13.30 uur op de begraaf plaats te Kloetinge. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde zuster en tante JOZENA HENDRIK* KIEVIT (weduwe van J. P. ROELSE) ln de ouderdom van 79 jaar. Colljnsplaat: H. L KIEVIT. W. J. JANSE— KIEVIT. J. JANSE. Wolfaartsdijk: P. J. PLATTEEUW Neven en nichten. Colijnsplaat, 20 april 1957. De begrafenis zal plaatshebben op heden, woensdag 24 april, des namiddags om 2 uur te Colljnsplaat. Condoleance-adres J. Janse Pz., Voorstraat 21, Colijnsplaat. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, mevrouw WELLEMPJE STRUIJK, geboren DE RUIJTER, ln de gezegende ouder dom van 86 jaar. Uit aller naam, D. STRUIJK. Vlissingen, 23 april '57. Condoleance-adres Emmastraat 3. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder HERMIN* CORNELIA DER WEDUWEN weduwe van JOHANNES KOOIJMAN ln de ouderdom van ruim 87 jaar. Rotterdam T. J. H. STERK— KOOIJMAN. A. STERK. St. Annaland: C. J. J. KOOIJMAN. C. C. KOOIJMAN— KRIJGER. Rotterdam: J. J. KOOIJMAN. Klein- en achter kleinkinderen. Rotterdam, 22 april 1957. Prins Hendrikkade 143a. De bijzetting in het familiegraf zal plaats hebben donderdag 25 april op de begraaf plaats „Hofwijk" v.m. Overschie na aankomst in de kapel te 1.30 uur. Vertrek vanaf 't sterf huis te 1 uur. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve vader, be huwd- en grootvader, BERNARDUS JACOBUS LA SOE betuigen w(j onze bijzondere dank. Famill# LA SOE. Schevenlngen, april 1957. verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige lik- doornringen en gevaarlij ke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXA- CORN, neemt de pijn weg ln 60 seconden. Beltplek- ken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaine. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoorn middel van f. 1.35 bespaart U veel ellende. zonder «chadelljkeluecrmiddelen en n zult 's morgens kiplekker uit bed springen Elke dag moet cw lever een liter gal ln uw Ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet. Het bederft. U voelt u opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam wordt vergiftigd, u bent humeurig..voelt u naar.en De meeste laxeermiddelen" «ljn echts lapmiddelen. Neem CAR TERS LEVERPILLETJES - on schadelijk. plantaardig en zacht- 1e liter gal op te wekken, die lichaam dagelijks nodig heeft. U zult zich weer een ander mens vooleru. Vraag Carters Leverpllletjea-C. 1.20 per flacon. SLAKKENDOOD, MIERENDOOD, MOLLENDOOD H. S. DRIJFHOUT WIJNGAARDSTRAAT 85, GOES. Te huur of te koop gevraagd tegen het volgend jaar pensionbedrijf of hotel-pension (of groot huis met mogelijk heden) op Walcheren. Brieven no. 420, bureau P.Z.C., Middelburg. Zwem- en badclub 't Sas, Goes Gevraagd per 1 juni a.s. (mnl. of vrl.) Inlichtingen en sollicitaties bij de secretaris C. J. BAL, Hoeve „Hongersdijk", Wilhelminadorp, tel. 3269. Op heden, WOENSDAG 24 en morgen DONDERDAG 25 april TE MIDDELBURG met INWRIIPREPARAAAT Op VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 april TE VLISSINGEN X-ol maakt het vermoeiende wrijven van uw vloeren overbodig. Behoeft slechts oppervlakig te worden aan gebracht. X-ol is anti-slip en waterproof, en geeft zeer langdurige glans. ROOM DREESMAN MIDDELBURG VLISSINGEN De Koninklijke Vereniging „UIT HET VOLK—VOOR HET VOLK" stelt de gelegenheid open tot deelname aan de EERSTE BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD OP BROMFIETSEN TE MIDDELBURG. Deze wordt gehouden 's morgens van 10 tot plm. 12 uur op de Markt (afge zet terrein) en omvat verschillende nummers die te maken hebben met be hendigheid (niet met snelheid). Deelname staat voor een ieder open. In schrijfgeld f 1.Diverse mooie prijzen! Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij de heren J. Dronkers, Molenwater 43 en L. M. Helder; Lange Delft 24. VOOR DE KINDEREN 's Middags om 2 en 4 uur: twee voorstellingen „Kindervariété" verzorgd door het Kindertheaterbureau Carla Flink, Den Haag, in het Schuttershof, voor kinderen van 6 tot 14 jaar. (geen begeleiders(sters). Vóórverkoop kaarten 's morgens van 10 tot 12 uur aan de zaal. Toegang 40 cent. Na afloop der voorstel!*ng een versnapering. 's Avonds 8 uur: grote lampionoptocht met begeleiding van muziek. Alle kinderen voorzien van een lampion kun nen meedoen. Opstellen Bodenplein, Stadhuisstraat. Zie voor de verdere feestelijkheden het volledige feestprogramma, dat één dezer dagen verschijnt. vwvwvwvwwwvwvwwvwwvwwwwvwvww^^^v^^v Een frisse „kijk", dank zij de sleufjes Kamers, kantoren en werkplaatsen blijven heerlijk fris als u Balastore op hangt Een tel werk. Balastore zongordijnen sluiten alle zonnehitte buiten, maar door de sleufjes blijft het daglicht binnenstromen. Ook het uitzicht blijft onbelemmerd. Let dus op de sleufjes, koop de echte Balastore. Verkrijgbaar op de juiste breedte van uw ramen. Meef uw raam en u weet de prijs. 40 cm breed f 2.80; per 10 cm breedte meer (tot 120 cm) 40 cl Van 120-260 cm 50 cl per 10 cm breedte. Hoogte altijd 210 cm. Boven lat links en rechts 21/j cm breder dan het zongordijn. het goedkoopste goede zongordijn Badhuisstraat 9 - Vlissingen. Het is allemaal geen goud wat er blinkt en ook is alle hout geen timmerhout. Zündapp Bella met elektrische starter 1495.— V espa, in verschillende modellen vanaf f 1293.— MOTORRIJWIELEN ZUndapp-Horex, Triumph, Guzzi Ardie, Velocette A.J.S., merken met wereldreputatie, in prijzen vanaf 995.—. KAPTEIN BROMFIETS de betrouwbare en goedkoopste ZüNDAPP bromfiets een juweel van techniek. Al dit moois kunt U dagelijks ln onze showroom bezich tigen. Vraag vrijblijvend advies, wij staan graag voor U klaar bij uw keus, en geven ook les met motor en scooter. Blauwedyk 47 MIDDELBURG, telefoon 2155. De zaak met de grootste keus en de beste service. VAN DE VELDE UW DRUKKER 1 PETRUS HONDIUS LYCEUM TE TERNEUZEN Aangifte van nieuwe leerlingen kan geschie.den van 1 t/m 10 mei a.s. dagelijks (zaterdags uitgezonderd) aan het Lyceumgebouw van 1012 en van 1416 uur. Rooster van het schriftelijk toelatingsexamen: maandag, 17 juni: Nederlands, aardrijkskunde en ge schiedenis, dinsdag, 18 juni: Nederlands en rekenen Het schriftelijk examen begint op beide dagen om 9.15 uur. Het tijdstip van het mondeling examen wordt nader bekend gemaakt. Ook leerlingen voor de Voorbereidende Klasse moeten tussen I en 11 mei worden opgegeven. TE KOOP BIJEENKOMSTEN Te koop: 300 kg pootaardappe- len, (Alva), m 35/45. C. MIN- DERHOUD, Schroeweg 59, Middelburg. Evangelisatie Bogardzaal Mid delburg. Donderdag 25 april: ds. H. F. Huson uit Dordrecht, a.v. 8 uur. Kom zelf en breng anderen mede! Te koop: Standard Stationcar 1500,—. Gar DE MUIJNCK, Paul Krugerstraat 209, tel. 2008. Vlissingen. ONTSPANNING Te koop: twee vette vaarzen en 4 welvaarzen. J. C. KOPPE- JAN, Smt-Janskerke 11, Toren- zicht, Zoutelunde. Achilles, Middelburg. Opgave deelneming rondwandeltoch- ten K.N.G.V (10-, 15-, 25-km) op zaterdag li mei aan het se cretariaat: Viasmarkt 48. Te koop, wegens aansch. auto transportbron.fiets met J.L.O.- motor, z.g.a.n.. met vóór- en achterbagageorager en duo. Heuvelstr. 133 Breda. DIVERSEN Te koop: haardfauteuils; j.- en m.-£iets (v. 1. 8—10 jr.); blank eiken slaapkamer, 2-pers. Au- ping spir.; dekenkist: pr. sle de-stofzuiger (220 V.) 45; Eng. led.; opkl.bed; motor v. wasmach. (125 V.) Vliss.singei 34, M'burg, tel. 3513 Locomotiefrijwielen zijn beter en dus voordeliger KEES in het Bellamypark Vlissingen. Wasmachineiabriek heeft snel- wasmachines met lichte en emaille beschadiging, gloed nieuw met gar. 145,lang- zaamwassers 259.—. Centri fuges 150,— Desgewenst af betaling. Depot: Nieuwstraat 28, Terneuzen Telefoon 2410. Te koop: solide schrijfbureau 75,—. Zandweg 44. VUss. TE KOOP GEVRAAGD Morgen op de markt te M'burg een prachtige damesonderjurk met nylonkant, voor 2,98; prachtige damesjupon (rok), met mooie kant voor 1,95. t Kraam ,.'t INTERLOCK- HUIS". Te koop gevr.: 2de h. meube len, w.o. tafels, stoelen, kas ten, oude tegels, alle antiek en curiosa. C. MOMMAAS, Slijk straat' 29, tei. 677, Vlissingen. Morgen op de markt le M'burg een kraam boordevol met de mooiste en béste Interlock- onderkleding voor dames, he ren, jongens en meisjes tegen zeer lage prijzen 't Kraam ,,'t INTERLOCKHUIS". TE HUUR Te huur: ruime 4-pers. kam peerwagen; elektr. koken en licht. Stanoplaats Cadzand. Vanaf 1 mei tot 1 oktober. Telefoon 323, Hoofdplaat. Morgen op da markt te M'burg een kraam boordevol met de mooiste en beste Treffer la kens, slopen, baddoeken, bad lakens, theecioeken, keuken doeken, tafel- en ontbijt- lakens. 't Kiaam „'t INTER LOCKHUIS". PERSONEEL Sportieve heren dragen het moderne „A One"-ondergoed a 1,98 bij DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat Goes. Gevraagd: hulp in de hulsh. intern, in kieln gezin, modern huls, oliestook. Mevr. MOOK, „KiHmanl", Wltzand 1, Bla- ricum. Reeds voor 7,98 koopt U een moderne effen herenpyjama ln de speciaalzaak „DE GOED KOPE SIMON". Klokstr. Goes Wegens teleurstelling net, zelf standig meisje gevraagd. Me vrouw v. d VELDE. Beurs plein 3, Vlissmgen Moderne crepe mousse nylon herenanklets voor 2,79 en 2.98 bij „DE GOEDKOPE SIMON, Klokstraat Goes. LESSEN Dames, laat uw oude hoed vervormen naar de nieuwe voorjaarsmodellen voor 3,—. Zeer ruime keuze E. LEEU WENBURG, Beursstr. 7. Vllss. Achilles, Middelburg Wegens herstelwerkzaamheden gym nastieklokaal chr kweek school Herengracht, géén les vóór woensdag 8 mei. Alle soorten gouden dames- en herenzege'.ringen met ste nen. D. LIEVENSE, L. Vorst- straat 87, tel. 3280, Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 4