JIMMY als Marathonloper Zeeland baadt in voorjaarsweelde 5 Waar zijn onze schepen? KLAM ut de ETHER VRIJDAG 15 MAART 1957 PROVINCIALE ZEEUWBB COURANT 11 De natuur is er erg vroeg „bij"! Het zonnige weer en de verras sende hoge temperaturen van de laatste dagen hadden tot gevolg, dat wy spraken is ons vorig ar tikel over een groot aantal enke lingen onder de bloemen, die het reeds waagden hun kelken te openen we nu reeds kunnen juichen over een uitgebreide bloei. Op de gunstige plekjes kunnen we de speenkruidster ren al niet meer tellen; we aarzelen niet te zeggen ,dat ze nu, reeds vóór half maart, in volle bloei worden aangetroffen. Hetzelfde geldt voor het kleine en grote hoefblad, voor de vroege ereprijs, voor de krokussen, waarvan we een prachtig veld in Domburg zagen, voor de „bakkruid- jes", voor de vroege narcis-soorten en ook voor de maartse viooltjes. Van deze hebben enkele reeds vóór maart hun bloempjes doen ontsluiten. En kele vroege pruimen staan niet „zo maar een beetje", maar volop In bloei evenals de wilgenkatjes. Een oud ge zegde vertelt ons, dat er dan ook in secten moeten zijn. BAREND ZWERFMANS Inderdaad, voor zover de wilde byen niet aan de meedogenloze voorjaars- besproeiingen zijn ten offer gevallen, komen de vroege soorten nu reeds te voorschijn, evenals de hommels, waarvan we de eerste op 9 maart be zig zagen op de nog maar ontluiken de bloeitrosjes van de mahonie-plant. Maar zo'n hommel laat zich door nog gesloten deuren niet intimideren; ze zet zich resoluut op de bloemknopjes neer en bijt de nog maar half uitge groeide kroonblaadjes weg óm bij de honing te kunnen komen, vanmiddag lag de grond onder de struik bezaaid met de afgebeten gele bloemknop deeltjes, een bewijs, dat er reeds hard aan de struik was gewerkt. Wat ook geen wonder is by een temperatuur, die heel dicht bij 20° Celcius lag. Ook de vlinders begaven zich reeds weer op pad; natuurlijk de overwin teraars, waarvan we al reeds de no dige kleine vossen en de dagpauwoog hebben kunnen waarnemen. Daar naast echter zagen we in de omge ving van Goes ook een in Zeeland minder bekende voorjaarsvlinder vliegen, n.l. het citroentje. Dat is eigenlijk een bosbewoner en daar een heel gewone vlinder, puur citroen- kleurig (geelgroen) met een bruine stip. Ze overwintert in tegenstelling met de beide vorige vlindersoorten niet binnen maar buiten, waar men haar wel eens heeft aangetroffen met rijm op de vleugels, zonder dat ze er schadelijke gevolgen van ondervond. Behalve op deze voorjaarsboden werd onze aandacht nog geves tigd op het achterblijven van win- tergasten, althans op het voorko men van een aantal pestvogels in de omgeving van Middelburg, vo gels, die in hun fel gekleurde pak jes zich hier in de winter verto nen op de struiken, waaraan nog bessen zyn te vinden, waarop ze verzot zyn. We danken de tipge ver langs deze weg hartelijk en hopen de dieren zelf nog eens te zien te krijgen. Bonte spechten Andere doortrekkers werden ons ook gemeld, waaronder een paartje grote bonte spechten. Het aardige van dit geval was, dat het hier om een paartje ging, dat zich reeds da gen lang op dezelfde plaats bleef op houden en waarvan wjj hopen, dat ze het hier (d.w.z. onder Goes) zo naar de zin zullen hebben, dat ze er tot nestelen overgaan. Wij werden in de gelegenheid gesteld het kwieke en Kleurige vogelpaar met eigen ogen voeder te zien pikken uit het voertoe- stel, hun snavels te zien afvegen op de takken van een appelboom en daarna nog een inspectietochtje over de takken te houden ten einde wat vlees bij de maaltijd te bemachtigen. Het wijfje met de geheel zwarte pet, het mannetje met het rode voerinkje er heel nonchalant onderuit. De vo gels waren reeds zo aan hun voeder plaats gewend, dat er nauwelijks eni- ;e meters afstand overbleven tussen Ie verdekt opgestelde toeschouwer en de vogels. Kikkers hebben al weer hele toch ten ondernomen, wat we konden constateren aan een doodgereden exemplaar midden in een dorps straat. Verscheiden salamanders hebben hun vroege verschyning al reeds weer moeten bekopen met een verblijf in een wekfles tot veel vreugde van de kinderen die Walchers volleybalteam in stedenontmoeting Een verzwakt selectieteam van de afdeling Walcheren der Nederlandse volleybalbond heeft deelgenomen aan een door de afdeling Breda georgani seerd stedentoernooi. Aan dit toer nooi werd deelgenomen door de teams van Bergen op Zoom, Tilburg, Dor drecht, Breda en afdeling Walcheren. Het Walcherse team bestond uit de heren Van den Berg, Schreurs (beiden E.V.V.C.Heyt (Marathon), Augus- thijn, Polvliet en Wolthers (M.V.C.) Het Walcherse zestal verloor van Breda en Tilburg, respectievelijk met 20 en 21, won van Dordrecht en Bergen op Zoom en speelde gelijk te gen Breda H dat was ingevallen voor Roosendaal. In de wedstrijd tegen Breda II kon de beslissende set niet meer gespeeld worden, omdat het in middels te laat was geworden. Wales-midvoor Trevor Ford binnenkort naar Nederland Trevor Ford middenvoor van het elftal van Wales, zal begin volgende week naar Nederland vliegen om het contract te tekenen, dat de Elndho- vense ere-divisieclub P.S.V. hem heeft aangeboden. Een delegatie van P.S.V., bestaande uit de heren A. van Strlen, voorzitter van deze vereniging, en B. van Gelder, secretaris, Is naar verluidt in Londen met de ex-speler van Cardiff City tot overeenstemming gekomen. De transfersom zou ongeveer 6000 pond sterling (ongeveer 65.000 gul den) bedragen. Het secretariaat van het nationaal contactcomité Jungschiager, de overkoe peling van alle plaatselijke Jungschltt- ger-comtté's in Nederland, deelt mede, dat de heer E. Guilaume als voorzitter van het comtté is afgetreden en als danig ls vervangen door majoor (b.d.) J. E. van Buuren. graag iets hebben om voor te zor gen. Ja, de zonnige dagen brachten een stemming, die niet alleen wij, maar ook de dieren ondervinden als voorjaarsweelde. Op de uitkijk In ons tuintje werden we verrast door zeer rappe bewegingen over en kele groepen vetplanten. Toen we geïnteresseerd toekeken bleken het een groot aantal wolfsplnnen te zijn, die zich gestoord voelden op hun uit kijkpost. Ze zaten daar te loeren op de insecten in de omgeving, die er daar dus ook moeten zyn. Zo be speurden we, dat ook de kleine zwar te tuinmieren hun diepe schuilhoeken in de aarde weer voor het zonnige aardoppervlak hadden verwisseld Als wy alles wilden opsommen zou er nog wel een kolommetje bekomen. Want ook de lievenheerbeestjes, de „kattendiekers", de honingbijen en wat niet al is op het appèl. Nu de reigers weer druk bezig zyn hun nesten te betrekken en ze in or de te maken kunnen we misschien ook vroeg de zwaluwen Verwachten. Juist dat verwachten van vele oude bekenden, die we binnen enkele we ken weer in ons midden zullen heb ben, maakt het voorjaar zo heerlyk spannend. We staan nog maar aan 'n begin, al mogen we zeggen, dat het bepaald een veelbelovend begin is. Het lijkt er op of het dit jaar een vroege lente zal worden! De M.G.M.-film ,Jiism.et", welke op het ogenblik in Engeland wordt ver toond, blijkt in de modewereld diepe indruk te maken. Niet alleen inspi reerde zij Mornessa tot het ontwer pen van een bijzonder smaakvolle rok met oosterse dessins, zij was ook aanleiding tot het ontstaan van deze hoed van Arabisch-blauwe stof, waarop een complete Paradijsvogel is neergestreken. De hoed heet dan ook „Kismet" en dat is, gezien de vertaling ,Jfoodlot" in verband met liet trieste lot van de vogel, wel een beeije toepasselijk. Het modelletje is Audrey Hale. Real Madrid door zege op Nice in halve finales De tweede wedstrijd tussen Nice en Real Madrid voor de kwartfinales van 't toernooi om de Europese voet balbeker, is geëindigd in een 32 ze ge voor de Madrilenen. De ruststand was 11. Doordat Real de eerste wedstrijd met 30 had gewonnen, heeft het team zich geplaatst voor de halve finales, waarin net uit zal ko men tegen de Engelse kampioen, Manchester United. Andijk 11 Le Havre. Amyntas 11 80 m. z.z.o. St.Vlncent. Amerskerk 13 Genui. Aludra 15 Hampton Roads. Alphard p. 13 Wight n. Havana. Aagtekerk 13 Takubar. Aartsdijk 11 Port Swettenham. Aardijk 11 525 m. n.n.w Miami. Adime 13 Rotterdam. Albireo 13 L. Palmas n. Perz. Golf. Almkerk 13 Kaapsta-i. Alnati 12 370 m. z. St.-Vincenl. Alphacca 11 New York. Alpherat 13 Willemfetaa Annenkerk 12 300 m. z. Dakar Amsteldiep 13 Tarakan Amstelslot 15 Bombay. Arendsdijk 22 New Orleans verw. Arendskerk 12 550 m. z- Kaap Palmas n. L. Palmas. Arkeldijk 12 Beaumont. Atje Ray S. 12 500 m. z.w.t.w. Azoren. Averdijk 13 Rotterdam Banka 8 180 m. z.w.t.w. Sabang Bali 12 250 m. z. Freetown. Bliitar 12 Khorramshar. Bennikust 12 Monrovia. Bloemfontein 13 140 m. z. Finisterre. Bontekoe 11 Surabaja. Benmekom 13 La Guaira. Banda 11 Singapore. Bussum 12 400 m. n.o. Azoren. Caltex Nederland p. 13 Kaap Vincent n. Rotterdam. Caltex „The Hague" 12 dwars v. Key West. Calamares 11 New York. Chans 13 New Orleans. Colette 10 Rotterdam Congokust 13 Hamburg. Cottica 13 Madeira. Delft 12 Bremen. Del Is haven 11 Colombo. Drente 11 Singapore n. Belawan. Dcvngedljk 13 Cristobal n. Antwerpen. Es so Nederland 13 Corpus Cristl. Esso Amsterdam p. 13 Mozambique n. Kaapstad. Gaasterland 14 Amsterdam n. Buenos Aires Gadila 12 Ballkpapaii. Gaasterkerk p. 12 Lissabon. Grootekerk 13 Madras. Groote Beer 13 Hallfax n. New '"ork. Gulneekust 12 Conakry. Heelsum 12 Hamburg. Hera 12 Hamburg. Hersllia 13 Cap Haitrten. 0 In Chicago ls een toestel vervaardigd waarmee hoog in de lucht mededelingen kunnen worden uitgezonden voor de landstrijdkrachten. Het toestel kan op 20.000 meter hoogte door een vliegtuig uitgeworpen worden en wordt door een valscherm In zijn val geremd. Op een hoogte van 1200 meter wordt een luid spreker automatisch in werking gesteld. Hestla 14 San Fclix. Haulerwljk 13 460 m. n.o. Azoren. Ivoorkust 13 Lagos. Jacaranda 11 15 m. n w. Ouessant. Jagersfontein 13 Las Palmas n. Kaapstad. Japara KRL 13 p. Dakar n. Rotterdam. J. v. Oldebarnevelt 12 1700 m. w. Fremantle. Kal in ga 12 N. York n. Beaumont. Kalydon 13 400 m. w.z.w. Ouessant. Kara 12 250 m. o.n.o. Fayal. Keil la 13 te Stockholm. Kenia 13 Mogadiscio n. Engeland. Kertosono 10 New York Korenia 12 860 m. w.z.n Tristan da Cunha. Kosicla 15 Rotterdam verw. Korovina 14 Wellington Kota Agoeng p, 13 Gibraltar. Kota Baroe 14 Colombo Kloosterdijk 14 Rotterdam. Kylix 12 250 m. o.n.o. Fayal. Kieldrecht 12 9» m. z.z.o. Dakar. Langkoeas 13 Surabaja Lekhaven 12 580 m. z. Dakar n. Las Palmas. Lekkerkerk 12 130 m. w.n.w. Kaapstad n. L. Palmas. Loenerkerk 13 Mombasa. Lissekerk 13 dw. Madeira n. Las Palmas. Louis Lantz p. 13 Casquets n. Emden. Lombok 14 Durban. Maasdam 13 Havana n. New York. Maashaven 12 170 m. o.n o. R. de Janeiro. MaasHoyd 12 Lissabon n. Djakarta. Martea 13 Singapore n. Kobe. Markab N. 12 dwars v. Scillys. Mar wede 12 450 m. z.w.t.z. Finisterre. Mijdrecht 12 300 m. o. Algiers. Modjokerto 11 Norfolk"n. Europa. Molenkerk 12 Karachi. Mure na 10 Mojl. Nestor 12 730 m. z.w. Azoren. Norodam 12 650 m. n.t.o. Fayal. Ootmarsum 12 .100 m. n o. Fayal. Oranje 13 Kaapstad n. Colombo. Ouwerkerk 13 Brisbane n. Sydney. Parkhaven 12 Antwerpen. Peperkust 12 Lagos n. Lobito. Phrontis 16 Penang ve:w. Prins Casimir p. 11 Terceira. Pr. Fr. Willem 13 Las Palmas. Purfina „Nederland" 12 50 m. o.z.o. Mozambique. Reyniersz. 11 Pankal Pinang. Rijndam 14 Le Havre n. New York. Rijnkerk 11 Las Palmas. Rotula 11 100 m. z.z.o. Maceio. Rubicon 12 128 m. n.o. Villano. Ruys 12 1000 m. n.o. Mauritius, Saroena 12 v. Pulu Bukom n Pladju. Schouten 12 Adelaide n. Mauritius. Senegalkust 13 Duinkerken. Tegelberg 13 Rto de Janeiro. Schie 12 500 m. z.w. Fayal. Sibigo 13 Bangkok. Scherpendrecht 12 330 m. z. Monrovia. Sliedrecht 13 Aden n. Mena al Ahmadl. Stad Breda 13 R'dam n. Monrovia. Stad Alkmaar 13 115 m. z.w. Lissabon. Stad Schiedam 13 70 m z.z.w. Finisterre. Stad Leiden 12 900 m n n.o. Azoren. Statendam 12 New YorK. Straat Cook 10 Durban. Straat Soenda 12 1850 m. z.w. Sabang. Sumatra 12 Marseille. Spoorhaven 10 Rouaan. Tabian 14 Padang. Tabinta 13 Vizagapatam n. Calcutta. Thelrtdonlus 10 Curasao n. Bachaquero. TeLamon 12 350 w.n.w, Finisterre. TJipondak 14 Surabaja. Tjtnegara 13 Vttoria. .Tjitjalengka 13 Yokohama n, Nagoya. Wleldrecht 13 Rotterdam. Van Noort 13 Surabaja n. Semarang. Vasum 13 p. Mogadiscio n. Mena al Amadi. Willem Ruys 13 Las Falmas n. Southampton. Willemstad 14 Aruba. Wonorato 14 Singapore. IJssel 13 620 m. o.n.o. Key West. Deze foto laat sten hoe de I Egyptische president Nasser (rechts) in de voorzitterska mer van de raad van ministers te Cairo dr. Ralph Bunche, de adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ont ving, toen deze daar voor be ll sprekingen arriveerde. Dr. Bunche ie ermee belast van- H uit zijn hoofdkwartier in Cairo de supervisie te houden over de V 'N.-politiemacht in het H Midden-Oosten. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin Autorenner Castellotti op Modena-circuit gedood Tijdens een tralningsrit voor de auto races in Sebring (Florida) is de 26- jarige beroemde Italiaanse coureur Eugenio Castellotti donderdag om het leven gekomen. Castellotti. de top- coureur van de Ferrari-ploeg, slipte met zijn wagen in een gevaarlijke bocht van het circuit van Modena. ZATERDAG 16 MAART 1»5T HILVERSUM I. 4#2 m. 746 ke'a. TR VARA. It.06 VPRO. 10.» VARA. 19» VPRO. M»-24» VARA. VARA: 7» NWS, 1.1« Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nwv 8.1# De Ontbijtclub. 8.00 V. d. vrouw. (9.35 —8.40 «ratersU. VPRO: 10.00 .Tijdelijk uitgeschakeld", eau». 10 05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Amu» mui. 10.45 Bulten!, weekoverz. 11 De fa milie Dooranee, hoorap. m. muz. 11.30 Gram. 12.00 Idem. 12» Land- en tuln- bouwmeded. 12.33 C-»m. 13.00 13.13 vara-Varta. 13.20 Harmonie-ork 13 45 Sportpraatje. 14.» V. d. Jeugd. 14.35 Koorzang. 14» Boekbeapr 1»*» Gram. 16» ..van de wieg tot het graf", caus. 16.45 Kamer ork. en «ol. 16» Ia de maat voir. caus. 16.45 Lichte muz. 17.10 Radlo- weekjoum. 17.40 Lichte muz. i«» Nw». en comm. 18.» BaUroomork. 18.4S Gram. lf.i» Artistieke staalkaart. VPRO: 19» Passepartout", caua 19.40 „Het Evange lie van Johannea". eau». 1».» „Deze week", eau». VARA: Nwt. ».M Gev.ir. progr. 71.45 Grim. 22.» Soclall»- tt*ch commentaar. 22.15 Amateuraprogr. 22.40 ..De onberaden wedder", hoorsp. 23.15 Nw». 23.30—24.» C.ram. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kef». 7.00—24.» KRO. KRO: 7.» Nw». 7.10 Gram. 7.15 De zin gende kerk. 7.45 Morgengebed en IK. kal. 8.» Nw». en weertoer. 8.15 Gram. 8» V. d. huisvrouw. ÏO.W V. d. kleuters. 1.015 Geam. 10» Ben Je zestig? 11.» V. d. rieken. IMS Gram. 12» M'.ddazklok noodklok. 12.03 Gram 12» Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12.56 Zonne wijzer. 13.» Nws. en kath. rrws. 13» Amut. muz. 13» Lichte muz. 14» V. d. Jeugd. 14.» Engel» le* 14 40 Boekbespr. 14.45 Amateursprogr. 15.10 Kron. lette ren en kunsten. 15.45 Amateursprogr. 16.00 De schoonheid v. h Gregoriaans. 16» v d. jeugd. 17.10 Lichte muz. 16.15 Journ. overz. 18.25 Gram. 18.» Van het Binnenhof, 18.40 Gram. 18,45 Regerlngs.- uitz.: Atlantisch allerlei. Een en ander over de 15 landen, aangesloten bij het Atlantisch Pact. 10» Nw*. 19.10 Concert gebouworkest en solist. 20.10 Lichtbaken. 20.30 Act. 20.46 De gewone man. ».50 Gevar. progr. 22.10 Cabaret. 22.35 WIJ luiden de zondag ln. Hierna: Avond gebed en lit. kal. 33» Nw. 23.15 Nw». In Esperanto. 23» Gram. 23.30-34» Lof btj gelegenheid van Stille Omgang te Ameterdam. 0 Twaalf personen zijn omgekomen en achttien hebben brandwonden opgelo pen, doordat dezer dagen nabij een groentewinkel te Aaano! bij Calcutta een vrachtauto met benzine over de kop •ioeg en ln brand geraakte. Door de brandende benzine, die over de straat stroomde, vatte ook de groentewinkel die vol mensen stond vlam. AMSTERDAMSE EFEECTENBEURS Buitenlandse belangstelling voor Koninklijke Olie 13 mrt. 14 mrt. Nederland 1951 (314) 6914 92% Nederland 1M8 (3'/«) 86 85*4 Nederland 1955 (3*4) 87', 4 87% Nederland 1M7 (3%) 3 90% 89)1 Nederland 1937 3 86*4 86'. 2 Dollarlening 1M7 3 93S M'4 Investeringscert. 3 92*'g 92A Nederland 1962-64 3 92* 92A Nederland N.W.S. 2% 66% Ned. Indte 1937 3 92% Nat, Handelsbank 107 106 Ned. Handelmlj. 166 165 Alg. Kunstzijde Unie 191% 1*1% Berghs' en Jurgent 259 VA Calvé-Delft 293 299 Hoogovens n.r. 289 293 Ned. Kabelfabriek 258 2» Philips 251 Va 250 Unilever 359*4 »1% Wilton-Feljenoord 211 Kon. Petroleum Mil. 167.79—170.» Amsterdam Rubber 79 78% Holland Amerika Lijn 166% 166% Kon. Paketvaart 160 159 Rotterdamse Lloyd 181 179% Scheepvaart Unie 173% 174% Stv. Mij. Nederland 205 206 H.V.A. 93 91 Deli Mij. 97 97% Bank van Ned. gem. Va Albert Heljn 116 116 Centrale Suiker 180 181 Intern. Nickel 103*4 104% Anaconda 63& M% Bethlehem Steel 170(4 General Motors 39% 40 Kennecott 109% 112% Missouri K.T 10% New York Centra! 30% Pennsylvania 20H Republic Steel 50% 50% Shell Oil Comp. »1'4 81% Tide Water 35% 36 U.S. Steel 59% 60 A PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 96% Breda 1954 88 87% Eindhoven 1954 88% 88% Enschede 1954 89% 89 Den Haag 1952 I 97 Den Haag 1952 H 102 b. 101% Rotterdam 1952 I 97% 97% Rotterdam 1952 II 97% »7% Utrecht 1952 97% 97% Amsterdam 3956 I 95 94% Amsterdam 1956 n 104 103% 16 maart Vlissingen Terneuzen Hansweert Zïerikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. U.+N.A.P U.—N.A P 1.42 2.14 2.57 3.20 3.36 2.26 2.40 2.46 1.54 1.80 14.11 14.39 15.33 15.52 1602 2.42 2.56 2.64 1.75 2.02 8.23 8.57 9.30 8.45 9.10 2.35 2.47 2.65 1.76 2.06 20.32 21.07 21.42 20.59 21.31 2.16 2.28 2.46 1.46 1.73 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM. 14 maart. Londen 10.6610.46(4; New York 3JU&— 3 83)1; Montreal 4.00—4»!«: Parijs 1.0800—1.0«10; Brussel 7-57(4—7.58: Frankfurt #0.70—80.75; Zürtch 86.91%36.96*4Zflrtch <vr. francs) 89.21'.289-26(2: Stockholm 73.62(4— 73.67%; Kopenhagen54.a6>»-«6.91(4 Oslo 53.32(453.371kMilaan 60.57% ».62',4; Wenen 14 6ï%—1444* 1: Japanse verr. dollar 3.78 3.79%: Turkse verr. dollar 3.79%—1.79V VVVVlVV\VWV\WlWV\VVVV Amsterdam 1956 III Alkmaar 1956 Dordrecht 1954 104*4 104 Mil Mil - 87'/» A.N.P.-C.B.S. BEL'RSINDICES. Intern, co nee ras Industrie Scheepvaart Banken Indon. fondsen Algemeen 274.56 276-90 146.37 145 92 146.22 160.42 160» 100-84 117.82 117» 117.17 99.7# 100.05 #9.87 198.61 199» 200.46 BEURSO VERZICHT. Het was gisteren alles Koninklijke Olie wat de klok sloeg. Terwijl ln de overige marktsectoren weinig te doen was, be stond er voor aandelen Koninklijke Olie flinke belangstelling zowel van publieke ais van arbitragezijde. Het buitenland was opnieuw in de markt, speciaal Parijs en Londen. De vaste tendens In Wall- street voor Koninklijke Olie» spruit voort in hoofdzaak uit de notering (eergisteren voor het eerst) en de v»»te koer» van de Shell Transport and Trading Company in New York. De verwachtingen zijn. dat dit fonds nog «nzienlijk zal sty gen en gezien het grote belang dat de Koninklij ke Olie ln de Shell Tramsport heeft is men ter beurze vast gestemd voor de aandelen. De hoge koers van de mor genuren van 1 171» kon gistermiddag niet bereikt worden. De handel werd In gezet op 170.60, waarna de koers in zakte tot 170» hetgeen toch altyd nog 3 gulden hoger la dan eergisteren. AKU en Phi'tps vrijwel onveranderd. Unilever lets oeter op 361 (369%). De cultuurwaarden iets vrtenrie!yker. Deli #T'~ (96>/2), Amsterdam Rubber 79', (7814). Scheepvaartfondsen verdeeld. met koerswijzigingen van 1 procent naar bel de zijden. Staatsfond«en zonder affaire met onveranderde koersen Claims Ne derlandse Overzeebank werden geadvi seerd op guloen. Prolongatie 3*4 procent. 59 Jimmy Brown wist, dat er verschillende oude be kenden van hem aan de Olympische Marathon zou den meedoen. Richard Runaway, de Brit bijvoorbeled. de Japanner Tanokka, de Duitser Ludwlg Langbein, de Argentijn PetronilU en nog een paar anderen. Hij ken de hun kracht wel zo'n beetje, Maar er kwamen hier in Lausanne nog heel wat meer cracks aan de start Drie Russen, van wie Wladimlr Draverov een vervaar lijke Marathonloper moest zijn, twee Zweden, twee Finnen een IJslander en behalve Tanokka nog een tweede Japanner, die luisterde naar de naam Hlro Daro. Vooral deze laatste moest een wonderlijke lo per zijn, iemand voor wie de 42 km van de Marathon nog veel tekort waren. Van hem deed 't vernaai de ronde, dat hij in 't begin van het Jaar in Japan, in de nabijheid van Tokio, een Marathon in recordtijd had gewonnen. Maar in plaats van zich te laten huldlgci had de heer Hiro Daro de wens te kennen gegevei het gehele traject nog eens in tegengestelde richtini af te leggen. Men vond dat goed en de tijd, die hi daarna over deze twdede Marathonafstand maakt* was maar enkele minuten slechter dan over de eerste Marathon. Jimmy kende dat verhaal ook en hij hao ook al kennis met Hiro Daro gemaakt. Hij was hem in het Olympisch dorp gaan opzoeken en hij trof een lelijk Japannertje aan, met scheef staande ogen en korte, kromme beentjes. Jimmy vond hem geen aar dige man Er viel ook niet veel met hem te praten want Hiro Daro sprak alleen maar Japans en dit bo vendien zo binnensmonds, dat Jimmy teleurgesteld af scheid had genomen. 20% KORTING tt HAAS levert TeVhts* fibriek aan U HAAS-r.iw.elen -ttolzuigers met 20 korting. £n dejgewenat ook credietservice I Vraag prijxourant no 35 HAAS RIJWIELFABRIEK Reeweg 155-157 DORDRECHT BADHOTEL DOMBURG vraagt voor het a.s. seizoen serveersters, buffetjuffrouw, koffiejuffrouwen, werkster, afwasvrouwen voor halve dagen. 1 AANMELDEN BIJ DE DIRECTIE. Café-restaurant St.-Joris, (naast stadhuis), Markt 85, Middelburg, vraagt een 2e WERKMEISJE. Zondags vrij. Tevens gevraagd EEN WERKSTER I voor de maandag en don- I derdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 9