Goes HI behaalde daverende 8-2 zege op nog ongeslagen Luctor II RODENT KAPPIE in het land der oliebronnen ssrasi SWIFT OVERSPEELDE SUCCES IN SCHIEDAM VOLKOMEN VERDELG KLMKM uit de ETHER PROVJNOIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1956 AFDELINGSVOETBAL Axel III klopte Hulst III met 3-1 De afdellngsvoetballers hebben voor een betrekkelijk vrij rustige voetbal zondag gezorgd, al mag de 11-0 zege van Lewed. Boys in de eerste klas op Volharding '32 wel even omlijnd worden. Met de Boys handhaafde ook Noormannen zich vast aan de leiding door de 2-0 zege op Kruiningen. Robur blijft ook winnen en thans werd Vogelwaarde het kind van de rekening (3-2). Domburg bljjft met Volharding in de onderste regionen hangen, want het bezoekende Walcheren nam duidelijk de volle win6t mee naarh uis (2-6). Hierdoor sprongen de winnaars een plaats omhoog ten koste van Vogel waarde. Verder kwam er in de stand weinig wijziging. 8 0 1 16 34—13 6 0 1 12 32—14 4 2 2 10 31—24 4 1 2 9 18—14 3 2 2 8 26—14 2 3 4 7 20—24 2 1 5 5 13—20 1 1 7 3 18—35 1 0 7 2 14—45 Noormannen 9 Lew. Boys 7 Schoondijke 8 Robur 7 Walcheren 7 Vogelwaarde 9 Kruiningen 8 Domburg 9 Volharding 8 In de le klas B had Brouwershaven er kennelijk weer eens zin in, want de Zierikzee-reserves kregen niet meer dan de helft mee naar huis (2-2). Eenzelfde resultaat dong ook Dyei? schor thuis van Burgh II af, zodat het eerste puntje voor de thuisclub ge waarborgd werd. Renesse 8 7 1 0 15 44—10 6 4 1 1 9 38—13 Brouwersh. 8 2 2 4 6 21—28 Burgh H Dreischor 7 2 1 4 h 11—27 7 4) 1 6 1 7—44 Heden ontsliep, zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde man, va der, behuwd- en groot vader PIE TER WILLEM CHRISTOPH SCHNEIDER op de leeftijd van 65 jaar. Uit aller naam; J. J. M. SCHNEIDER- KROOK VAN HARPEN Goes, 9 dec. 1956. C. de Graaffstr. 117a. De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op jvoensdag 12 december a.s. te 9 uur v.m., van uit de r.-k. kerk te Goes. Aankomst op de r.-k. begraafplaats te Goes om 10 uur. Heden overleed ten huize „De Pauwe", on ze lieve zorgzame moeder, tante en be- huwdtante JOHANNA MELIS, weduwe van JOHANNES HENDRIKUS VAN DER VOOREN, in de ouderdom van 83 jaar. Mede namens neven en nichten; haar diep bedroefde dochter LEINTJE VAN DER VOOREN, Spinozastraat 2, Amsterdam-C. Middelburg, 10 december 1956. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 12 december a.s. Ver trek vanaf het sterf huis, Londensekaai 31, des n.m. te 1.30 uur. Algemene kennisgeving. Heden overleed, plot seling, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader SIMON VAN DEN HAMER, in de ouderdom van 72 jaar. J. C. VAN DEN HAMER DE GROENE. W. J. DEKKER VAN DEN HAMER. K. W. DEKKER. A. J. VAN DEN HAMER. S. F. VAN DEN HAMER— HUIJBREGT. PIET en HANNIE. Veere, 10 dec. 1956. De Here schonk ons een zoontje. Slechts enkele uren daarna nam Hij het weer tot Zich. De diepbedroefde ouders, M C. GESCHIERE. T. T. GESCHIERE— SANDEE. Heinkenszand, 7 december 1956. De grootste verrassing van de hele dag was wel de daverende 8-2 neder laag, die Luctor II (nog ongeslagen) by Goes IQ opgediend kreeg. Hierdoor keert de spanning met een slag weer terug, want Zeeland Sport III, dat de naaste concurrent Vlissingen IV met 3-2 klopte, staat nu nog slechts met twee verliespunten meer op de 2e plaats. Clinge II snoepte Zeelandia H een puntloos geiyk spel af, Oostburg II won van Steen n met 6-0, waardoor beide ploegen van plaats verwisselden en Kruiningen II verloor van Hulst II met 4-2. Luctor II 8 Z. Sport Hl 8 Vlissingen 9 Goes III 8 Hulst H 8 Oostburg H 7 Steen II 6 Zeelandia H 5 Kruiningen 8 Clinge H x) 7 6 1 1 13 5 1 2 11 34—18 21—18 31—21 2 2 10 25—14 4 4 4 2 2 10 2 2 30—17 24—14 11—18 10—23 16—48 9—20 Verder uitgelopen De grote strijd in 2A tussen Groede en IJzendijke is beslist in het voor deel van LJzendjjke, dat weer iets ver der kon uitlopen dank zij de 2-1 zege. Mede doordat Zeeland Sport IV met 4-3 het onderspit dolf tegen Zuidzan- def is de positie van IJzendijke nog meer verstevigd. Aardenburg H liet zich niet strikken door Biervliet II (4-2), terwijl Retranchement een flin ke zege behaalde op RCS Hl (1-5) en daarmee opklom tot de 4e plaats. IJzendijke Groede Aardenburg 9 Retranchem, 8 Z. Sport IV 6 Noormannen 8 RCS IH 5 Biervliet H 5 8 5 13 10 5 0 4 10 4 13 9 3 12 7 3 0 5 6 10 4 2 0 0 5 0 29—18 22—10 37—35 28—14 19—14 17—29 8—25 8—21 ongeslagen, liet verstek gaan by Cort- gene, hetgeen niet zonder gevolgen zal biyven. Kwadendamme haalde de eer ste punten binnen en het slachtoffer werd Sluiskil n (3-2). Hansw. Boys II won regelmatig van Corn Boys IH (0-4). Philippine 10 Patrijzen 7 Rapenburg 8 H. Boys H 6 Vogelwaarde 5 Cortgene 4 Sluiskil II 5 Yerseke II 7 Kwadend. 7 C. Boys III 7 Renesse H klom in 2 C weer in de dubbele cijfers, waarvan thans Zonne- maire het slachtoffer werd (1-11). Zierikzee IH scoorde zeven maal te gen Brouwershaven H slechts drie. 6 2 2 14 41—22 5 1 1 11 20—11 4 1 2 9 25—25 4 0 2 8 24—10 2 3 0 7 13— 6 3 0 1 6 20— 7 1 2 2 4 9—13 1 1 3 12—37 1 0 6 2 11—31 1 0 6 2 12—35 Renesse H 10 Zierikzee 7 SVOWK 6 Dreischor II8 Zonnemaire 5 Brouwersh. 8 66—11 33—16 30—22 23—27 9—42 11—54 Verloren IJzendijke H heeft zijn ongeslagen record op wel zeer duidelijke wijze verloren. Schoondijke H bleef met 5-0 de baas. Lewed. Boys H kon het niet bolwerken tegen Vlissingen V (3-4), terwijl Walcheren II met 3-1 verloor van leider 's-Heer-Arendskerke H. Robur H en Patrijzen H deelden broe derlijk (2-2), een resultaat, dat van Patrijzen H wel iets tegen viel. 's-H. Arendsk. 10 9 0 1 18 56—16 5 0 1 10 32—12 (Advertentie) Tunnel stort in op circustrein Juist op het moment, dat de circus- trein passeerde, stortte op de weg van Palermo naar Messina een tunnel in. Er onstond een pa niek. Hulpgeroep weerklonk in het donkerolifanten trompetterden, leeuwen en tijgers brulden. Het was een chaosGelukkig bleek er maar één gewonde te zijn: de domp teur Gert Simoneit. Des te groter was echter de materiële schade: vier wagens, waaronder die met de be langrijkste onderdelen van de nieuwe tent, bleken zwaar beschadigd. Tij dens het opnieuw inladen van de cir custrein barstte een hevig onweer los: een kanonnade van dondersla gen, oogverblindend weerlicht en een kletterend geweld van hagelstenen. Als men aan voortekenen geloofde, kon het niet erger. De olifanten dreigden zich los te rukken en in een panisch geweld alles te verpletteren, de roofdieren sprongen tegen de wan den van hun wagens omhoog, een kameel schreeuwde als een bezetene. Ieder was op zijn post, sjouwde en zwoegde door, geen droge draad meer aan het lijf Belééf die spanning van lief en leed achter de schermen van het circus. Lees de boeiende en afwisselende ge schiedenis van het circus van voor onze jaartelling tot heden. De circus kenners J. v. Doveren en Fred Tho mas schreven 't voor U: het stand aardwerk „De bonte droom van het Circus". Met leuke pentekeningen en prachtige kleurenplaten. Voor slechts 2.50 kunt U dit boekwerk kopen bij uw roomboterleverancier of recht streeks bestellen bij het Kantoor „Roomboteralbum", Postbus 47, Den Haag. Vermeld vooral duidelijk uw naam en volledig adres. U krijgt het album dan per omgaande toegezon den, onder rembours. Er is ruimte voor nog meer kleurenplaten en tref fende fotoreprodukties, die U gratis krijgt voor rljksbotermerlcen. Op elk pakje roomboter treft U zo'n merk aan. Neem 'n pakje extra voor de Voor a.s. zondag. Voor zondag a.s. staan de vol- If gende voetbalwedstrijden op 't programma: IC MOC '17S.C. Emma, TSC—VSV '34, Bra- M bantiaMaurits, WH '16 Roermond, VlissingenDe Spechten, AllianceKimbria; 2B GoesInternos, Taxandria Middelburg, RACAxel, HulstUno Animo, BSC H WVO, Rood WitRoosendaa; 3C ZierikzeeHero, Virtusj| Veerse Boys, HeusdenRVC, WSCRKDVC, RWB-Don- gen, VES '35De Schutters; 1 3D METO—RCS. Odio—Zeel. - Sport. RKFCSteen, Terneu- zenHontenisse, Corn. Boys p Biervliet; 4G DHVNieuw Borgvliet, SteenbergenHal- steren, RSVKaaise Boys, DEVO—SC Gastel, NSV— 1 Burgh; 4H Sluiskil—Ria W, p Hansweertse BoysBreskens, OostburgClinge, Koewacht Aardenburg, 's Heer Arends- kerkeLuctor; res. 2C: Vlis- singen IIIZeel. Sport H, RCS nMiddelburg ni, Hontenisse IITerneuzen II, Axel n H Corn. Boys II, Breskens II Vlissingen n, Middelburg II Goes H. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll IJzendijke H Schoondijke II Patrijzen H Walcheren H Vlissingen V Robur II Lewed. Boys n Zeeland Sp. V x) Zuidzande H 7 5 0 2 10 26—11 8 3 3 2 9 33—20 3 14 6 2 13 7 12 4 7 10 6 5 113 4 0 0 4 7 25—32 5 19—26 4 9—24 2 16—25 3 15—17 0 2—50 Philippine en Rapenburg schoten in de 2e klas B acht doelpunten bij el kaar en namen er daarvan elk vier voor hun rekening. Patrijzen spon hier zijde bij, want de 2-1 zege op Yer seke IH opende gunstige perspectie ven. Vogelwaarde H, tot nu toe nog Axel Hl rekende in de derde klas B af met zyn naaste concurrent Hulst IH (3-1) en staat thans vry stevig aan het hoofd van de ranglyst. Terneuzen Hl bleef op het nippertje de baas over Steen IH (3-4), terwijl Koewacht II en Hontenisse Hl de zes doelpunten deelden. Ria W II behaalde een ruime zege op Philippine H (5-1). Axel IH Hulst IH Terneuzen IH Koewacht H 6 Ria W H 8 Philippine n 6 Hontenisse IH 6 Steen III 6 l 7 0 6 4 1 14 37—11 0 2 8 31—19 28—22 2 2 2 15 5 2 0 4 4 23—13 17—36 12—24 9—16 10—26 Eersl bij stand 170 kwam er een fegenpunt. Dat Swift in de 3e klas A van de K.N.K.B. te Schiedam zo'n grote overwinning heeft behaald op Succes (118), kwam vooral door het hoge tempo, dat de Middelburgers in de aanvang van de wedstrijd wisten te ontwikkelen, en waardoor de Schie dammers volkomen overspeeld wer den. Het was Swift, tegen de ver wachting in, niet aan te zien, dat het in 5 weken niet gespeeld had, integen deel. Waren in andere wedstrijden de Swift-dames dikwijls het beste deel van de ploeg, ditmaal waren het de heren, die het leeuwenaandeel van de doelpuntenreg' n voor zich opeisten, doordat ze tactisch hun tegenstanders de baas waren. Nadat Eiff de score had geopend, was het mej. Voogd, die het mooiste doelpunt van de wedstrijd scoorde, door van ver bliksemsnel in-te schie ten. Na vakwisseling doelpuntte Bruggeman binnen 5 minuten 2 maal en toen onmiddellijk Maljers no. 5 scoorde, was Succes een Regelmatig werd door Eiff (3 x), Goedbloed (4 x), Schreuders (3 x), Molenbroek, Bruggeman en mej. Voogd de score opgevoerd tot 18 doel punten. Eerst bij 170(1) werd door Succes een welverdiend tegenpunt gemaakt, waarmede de tot bet eind volhoudende Schiedammers wel wat karig werden beloond, daar de verde diging van Swift op sommige momen ten toch wel een steekje liet vallen, hetgeen door Succes niet ten volle is uitgebuit. Zaterdag a.s. komt Charlois op be zoek, de enige fcloeg, waarvan Swift tot op heden heeft verloren. Weten de Middelburgers dezelfde schotvaar digheid te demonstreren, dan is kans op revanche liet uitgesloten. Charlois slaagde erin by Overkan- ters de volle buit weg te slepen (1 3)Ons Huis dwong Merwede op ei- ?en veld een gelijk spel af (44) en OV moest in ODO zijn meerdere er kennen (26). Unicum tenslotte be reikte tegen Zwaluwen de dubbele cij fers, iets waartoe de gasten niet in staat bleken (111). Biljartvereniging A.B.C. viert 25-jarig jubileum Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de biljartvereniging A.B. C. uit Middelburg zal vrydagavond a.s. in het „Centrum" op Plein 1940 te Middelburg een demonstratie-wed strijd worden gespeeld tussen twee van de sterkste Zeeuwse spelers, na- melijk de heren Verhulst uit Vlissin gen en C. Baarends uit Goes. Zij zul len een party van 500 caramboles spe len, kader 38/2. Gezien de sterkte van deze spelers, zal het ongetwijfeld een wedstrijd op hoog peil worden. Verder zal A.B.C. op vrijdag 21 de cember in „Het Centrum" een recep tie houden. Tot slot van de jubileum viering is er dan een feestavond op zaterdag 22 december. Aan A.B.C. is de organisatie opge dragen van de eindstrijd der beker wedstrijden derde en tweede klas libre van 17 tot en met 24 februari. Middelburgse hockeyers speelden gelijk in Oss Een in alle vroegte naar Oss ver trokken Middelburg heeft tegen Keep Fit een veer moeten laten in de vorm van een puntloos gelijk spel. De hoofdstedelinp-en misten Rivière, Rambonnet en Tuyt, die vervangen waren door Riethoek, Raad en Rutten. Het lag zeker niet aan deze invallers, dat er geen beter resultaat behaald werd, maar de kracht was uit de voorhoede verdwenen. Met een beetje meer geluk hadden de beide punten echter in Middelburg terechtgekomen. In de le minuut al miste de gehele voorhoede een keurige voorzet van Van der Post, die tot op een meter afstand voor de doelmond opliep, ter- wyl in de 2e minuut eenzelfde voor zet door Sandberg ingeslagen weid, maar door de keeper op keurige wijze via een safe tot corner geslagen werd. Keep Fit zag kans om het spel te verplaatsen en het werd een wedstrijd met periodes, waarin de thuisclub en vervolgens weer de bezoekende ploeg in de meerderheid was. De eerste 20 minuten na de rust was Middelburg sterk in het offensief, maar steeds was de verdediging weer gereed om in te grijpen, terwijl ver der vele doelkansen gemist werden, die met iets meer geluk in doelpunten tot uitdrukking gebracht hadden kun nen worden. De laatste vijf minuten waren vol komen voor Keep Fit, maar ook de spelers van deze ploeg zagen geen kans om te scoren. Het was een sportieve en snelle wedstrijd en voor al Keep Fit zal zeer tevreden zijn met dit gelijke spel. Vast staat, dat een dergelijke ploeg, die thans op'de onderste plaats staat, niet voor de gradatie bevreesd hoeft te zijn, hoe wel Middelburg beneden normaal peil speelde. Mary Kok vestigt Europees record 200 m. vlinderslag In het Franse grensplaatsje La Lou- viere heeft het 16-jarige Robben- zwemstertje Mary Kok zondagavond het Europees record 200 meter vlin derslag verbeterd en gebracht op 2 min. 47.7 sec. Zy verbeterde hiermee tevens het Nederlandse record, dat op naam van Corrie Schimmel stond met 1,8 sec. Mary Kok ligt met haar tijd 3,3 sec. boven het wereld record, dat de Amerikaanse Shelly Mann op 9 juli van dit jaar vestig de. Jaarvergadering Z.K.B. op 22 december te Goes. De Zeeuwse Korfbalbond houdt op zaterdag 22 december a.s. zijn jaar lijkse algemene jaarvergadering in het Schuttershof te Goes, aanvang 3.15 uur. De agenda vermeldt onder meer de bestuursverkiezing. Aftre dend zijn de voorzitter, de heer D. P. Saaman en de heren T. Marteyn en M. Nieuwdorp. Deze drie heren zijn herkiesbaar. Verder treedt wegens vertrek naar elders tussentijds af de secretaris, de heer H. G. Bruggeman. Door het bondsbestuur wordt kandi daat gesteld de heer L. Soeting, leraar M.O. te Middelburg. Verder is er een voorstel tot reglementswijziging. „Uitbreiding enige gezangen" van de pers. Deze week kan de verschijning van „Uitbreiding enige gezangen" te. gemoet worden gezien, een voorlopi ge uitgave in eenvoudige vorm van de dertig nieuwe gezangen en de nieuwe formulieren, die de synode van de Gereformeerde Kerken „voor lopig ten gebruike in de vrijheid der kerken heeft vrijgegeven". AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Scheepvaart in mineur-stemming 7 dec. 10 dec. Nederland 1951 (3%) 92% 92% Nederland 1948 (3 >4) 87 86% Nederland 1955 (3%) 87% 87% Nederland 1947 (3 Va) 3 89% 8874 Nederland 1937 3 85% 84% Doliarlemmg 1947 3 pet. 93 Investerin gsce rtificaten 3 91% 91% Nederland 1962-64 3 90% 90% Nederland N.W.S. 2% 68% Ned. Indië 1937 A 3 87% 87% Nat. Handelsbank 109% 109 Ned. Handelmij. 168% 170% A.K.U. 206% 22876 Bergh's en Jurgens 258% 259 Calvé-Delft 300 305 Kon. Ned. Hoogovens 309 309 Ned. Kabelfalbriek 299 299 Phi Ups 255% 253% e.d. Unilever 352% 355 Wilton-Feij enoord 218 217 Kon. Petroleum Mij. 153,60 165,80 e.d. Amsterdam Rubber 74% 783/4 Holland Amerika Lijn 191% 188 Kon. Paketvaart 159% 158% Rotterdamse Lloyd 172 170 Ned. Scheepvaart Unie 171 16774 Stv. Mij. Nederland 192 190 H.V.A. 93% 95 Dell Mij. 100 102 Bank van Ned. Gem. 4% 98% 98& Bank van Ned. Gem. 0-5 10 115 Van Berkels Patent 117% 120 Centrale Sulker 195 195 Kon. Mij. De Schelde N.I J. 204 206 Missouri K.T. 9% New York Central 38 Pennsylvania 23% 2374 Anaconda 77?i 77% Bethlehem Steel 191 190% e.d. General Motors 45% 46% Intern. Nickel 105% 106% Kennecott 131% 132 Republic Steel 58% 59% U.S. Steel 73% 73% e.d. Shell Union 8974 9074 Tide Water 39 3674 PREMIELENINGEN. Amsterdam 1961 Breda 1954 Eindhoven 1954 Enschede 1954 Den Haag 1952 I Den Haag 1952 II Rotterdam 1952 I Rotterdam 1952 II Utrecht 1952 A.N.P.-C.B.S Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen 9974 105 b. 106 100 l/s 107 BEURSINDICES. 6'12 7/12 10/12 267.74 269.58 271.59 151.00 161.71 162.20 168.14 166.15 162.17 123.53 123.86 125.66 99.60 100.14 101.69 193.36 199.33 200.42 BEURSOVERZICHT. Scheepvaart vormde een uitzondering op de vaste stemming die het markt- beeld maandag beheerste. Terwijl over de gehele Linie de koersen op hoger nd- rat en muis met Universitair examen De heer A. P. Bos te Middelburg slaagde aan de rijksuniversiteit te Leiden voor het artsexamen. 24. Een weinig later zaten Kappie, de Maat en Rival- di met Sheik Olimir en de groten van de stam rond een rijk voorziene tafel. Op een wenk van Sidi Sikkai verstomden de gesprekken. Aller ogen wendden zich tot de Sheik, die langzaam net glas hief. „Stambroeders, Zonen van het Westen", sprak hij zacht doch nadrukkelijk. „De blijde gebeurtenissen van deze dag geven ons op nieuw stof tot overpeinzing. Zij nodigen ons uit, ons te verdiepen In de onmetelij ke wereld van het kleine. De geringste druppel uit de Oceaan herbergt een weelde van leven. Evenzeer leert ons de Wijze dat de kleinste zandkorrel de oor sprong kan worden van veel groots." „Een groot redespreker, capitamo!" fluisterde Rival- di eerbiedig tot Kappie. „Hum," bromde deze. ,,'t Gaat boven mijn grote mast uit. Het hangt als los zand aan elkaar!" „Is er. disgenoten, iets mooiers denkbaar dan zand?" ging de Sheik verder. „De nobele korrels waaruit onze landerijen zijn opgebouwd schenken mij grote vreugde. Jaren van ingekeerde overpein zing hebben mij de geestesogen geopend voor de diepere waarde van de zandkorrel. Ik ken en waar deer hem! In het bijzonder, wanneer tussen de kor rels hier en daar een weinig olie wordt aangetrof fen. Olie, de vloeibare weldaad van de Wijze! Het levenssap dat vreugde brengt en welvaart! Er Is slechts vrede, mijne Broeders, in de olie...:" Hier werden de roerende woorden van de Sheik op ruwe wijze onderbroken door een krijgshaftig uitziend iemand die schreeuwend de feesttent bin nenstoof. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 10 december. Lon den 10.62%—10.63%, New York 3.82%3.831&, Montreal 3.981/2—3.98% Parijs 1.0810—1.0820, Brussel 7.59% 7,G074, Frankfurt 90.78—90.83, Zü- rich 86.83—86.88, Zürich (vr. fres.) 89.34—89.39, Stockholm 73.58V2— 73.63%, Kopenhagen 54.871/a—54.92%, Oslo 53.31%—63.36%Milaan 60.59% —60.64%, Japanse verr. dollar 3.76% 3.77%, Turkse verr. dollar 3.80— 3.80%. veau kwamen waren vrijwel alle scheep vaartaandelen iii mineur. Dit vond zijn oorzaak in geruchten ter beurze dat Van Ommeren voornemens is met een emissie te komen in de verhouding van 1 op 4. In de huidige omstandigheden was dit voor de beurs een baisse factor. Van Ommeren zelf werd 10 punten lager ge taxeerd en voor de meeste fondsen van de scheepvaartlijst betekende het ge rucht koersverlies van enige punten. Daartegenover stond de vaste stem ming voor internationale waarden onder leiding van Kon., die ex het interim- di vidend van 1.50 ofwel 7% pet. werden verhandeld, maar desondanks boven het vorige peil uitkwamen op circa 156. overeenkomend met 780 procent. De han del. bleef kalm maar de ondertoon van de markt was goed. AKU was aan de vaste kant, Unilever was gevraagd en Philips, die ex 6 pot. interimdividend verhandeld werd, 'wisten daarvan een deel in te halen. Van Indonesische fondsen was Am sterdam Rubber vast op de gunstige me dedelingen in de jaarvergadering. Ver enigde Deli bleef goed op prijs. Van bankaandelen werden certificaten H.B.U. hoger gewaardeerd in verband met het zeer gunstige jaarverslag. Staatsfondsen eerder iets luier. De markt liet later slechts weinig schommelingen zien en sloot rustig maar met behoud van de gunstige ondertoon. Prolongatie 3% procent. WOENSDAG 12 DECEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 7.00 —24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Ge wijde muz. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.30 Amus. muz. 9,00 Voor de zieken. 9.25 Voor de vrouw. 9.30 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Lichte muz. 10.10 Gram. 10.30 Morgen dienst. 11.00 Gram. 11.15 Rusthuis Ange- nsta, hoorsp. 12.10 Voeaal ens. 12.30 Land en tuinbouwmeded. 12.33 Gram. 12.37 Eerste adventsstonde. 13.00 Nws. 13.15 Prot. Interkerkelijk Thuisfr. 13.20 Lichte muz. 13.45 Jeanne d'Arc au bücher, ora torium. 15.00 Kamermuz. 15.30 Metropotle- ork. en klein koor. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Muz. caus. 18.20 Lichte muz. 18.45 Op het lichtspoor, caus. 19.00 Nws.- en weerber. 19.10 Orgelconc. 19.30 Buiten!, overz. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Omr. ork. en sol. 21.10 Weg en werk der kerkhervormers, caus. 21.30 Geestelijke liederen. 22.00 Gram. 22.10 Lichte muz. 22.35 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15 Sportultsl. 23.20—24.00 Gram. HILVERSUM n. 293 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Ont- bijtclub, 8.00 Nws. 8.18 Gntbijtclub. 8.50 Voor de vrouw. VPRO: Schoolradio. VARA: 10.20 Gram. 11.30 Ge-var. progr. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Roemeens ork. 13.00 Nws. 13.15 Tentoonstellingsagenda. 13.18 Promenade ork. 13.50 Medische kron. 14.00 Gram. 14.30 Voor de jeugd. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Gram. 17.20 Lichte muz. 17.50 Regeringsultz.Rijksdelen overzee: F. Wagner: Suriname, de Nederlandse An tillen en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Hammondtrio. 18.40 Act. 18.50 Gram. 19.00 Gevar. liedjes. 19.10 Het sociale vraag stuk als wereldvraagstuk, caus. 19.25 VARA-Varia. VPRO: 19.30 Voor de Jeugd. 20.00 Nws. 20.05 Tussen de regels door, caus. 20.15 Gram. 20.55 Je moet een beetje van de mensen houden, hoorsp. 21.50 Lichte muz. 22.15 Poolllcht, caus. 22.30 Lichte muz. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.30 Hammondorgelspel. 2330—24.00 Socialis tisch nws. in Esperanto. TELEVISIEPROGRAMMA. AVRO: 17.00—17,30 Voor -de kinderen. VARA: 20.00 Afscheid H. Oosterhuis. 20.10 Asmodee, spel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6