VROOM DREESJH AM ONZE KLEINTJES Voor de vele bewijzen van medeleven, ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, JOHANNES VAN BOVEN, betuigen wij onze hartelij ke dank. Uit aller naam, S. VAN BOVEN— MOMMAAS. Vlissingen, december 1956. U komt toch ook morgen eens kijken als onze vernieuwde gemoderniseerde zaak open gaat? (Des morgens om 10 uur). Als openingsreclame brengen wij een prima IMCO TRIPLEX aansteker van 1.50 voor 0.75. Daar moet U bij zijn. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA GOOSSEN, echtgenote van J. RIJKBORST, zeggen wij zeer hartelijk dank. In het bijzonder aan zuster K. de Munck, die haar elf jaar in haar moei lijke dagen heeft bijge staan. J. RIJKBORST en kinderen. Sluis, december 1956. Singelstraat 48, Middelburg, telefoon 3433. NU de zaak met de GROTE etalage. Alleenverkoop voor geheel Walcheren j rf1' Door een smaakvolle kersfversie- ring brengt U de juiste kerstsfeer in uw huis. Op onze afdeling treft U een zeer gevarieerde sortering CORSE7TEN MAG AZIJN Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lie ve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ADRIANA BRASSER, geb. SANDERSE, betuigen wij onze hartelij ke dank. Uit aller naam, L. BRASSER. Vlissingen, december 1956. Bosjeslaan 26. Spiraal kaarsenhouders gekleurd, passend voor iedere kaars, per set van 5 stuks 65 Kerstinpakpapier 3 meter rol 40, 35 29 C Crepe papier in wit, rood en groen 50 x 200 cm 1 2 C Rood cellofaan 100 x 100 cm, per vel 49 C Kerst- en nieuwjaars kaarten, grote sortering 59, 45, 39, 25, 10, 7, 4, 3 en 2 C Wonderkaarsen koud kamervuurwerk, per zakje a 5 stuks 8 C zakje met kruisster 1 9 C Kerstservetten 20 stuks in pakje 29 19 C 12 stuks met druppel vangers 49 C Li. Kersttafellakens m. smaakvolle patronen 120 x 150 cm 45 C 115 x 145 cm 35 C Kersttafelsets £T laken met 12 servetten 59 C LLT laken met loper, 6 ser- r vetten en 6 droppelvangers 95 C Kerstlopers met fraaie kerstdessins 200 x 50 cm 1 9 C f met gouddruk 35 C met flitter 55 C crepe met goud en 6 servetten 49 c Kaarsenknijpers w met lekblad 3 C ij/ met extra fy draaikogel O C Het ZEEHOSPITIUM „ZONNEVELD" te Oostkapelle vraagt voor haar nieuw te openen afdeling voor kin derverlamming, per 1 januari 1957 minimum leeftijd 17 jaar. Schriftelijke sollicitaties met eventuele referentieadres sen te richten aan de adjunct-directrice. Deze winter geen „winter" in handen en voeten! Alleen met Kalzan-D slaagt U er In de zwakte* der huidweefsels, veroorzaakt door kalkgebret^ doeltreffend te bestrijden. Uw gehele gestel is gebaat bij het met vitamine D versterkte Kalzan-D. Begin er bijtijds meel Gedraaide kerstboom kaarsjes wit, rood of gekleurd, pakje van 20 stuks 45, 25, 19 Kerstklokken van rood of wit papier 28 cm, 21 cm, 16 cm het bekende kalkprpparaat met vitamine O Is Uw buste iets te klein? Ijspegels met flitter van celstof Paddenstoel tafelversiering in diverse maten 6, 4, Guirlandes met klokken met flitter Kerstmos per pakje Kartonnen bordjes voor kerstfruit of vlees 15, 12, 10, 8, schenkt U de ronde, moderne lijn waarvan U droomt. Hidden Treasure vervolmaakt de natuur op onopvallende wijze en be houdt altijd haar goede vorm. zelfs na lang gebruik. Kerststallen, in div. maten en hoogten 8,75 6,95 5,50 2,95 1,95 PETER PAN Hidden Treasure bustehouder in A- of B- cup vanaf f 12.75 Drie-Kwart: de bustehouder met of zonderschouderbandjes, geschikt voor elk décolleté. A- of B-cup v a. f 1 7.75 VLISSINGEN MIDDELBURG Kent U de andere PETER PAN creaties? Zoekt U 'n goedkope, wellicht de goedkoopste rijschool? Of zoekt U een goede bonds erk. rijsch., die door vlot syst. en 1 gedegen instr. U opl. tot volw. weggebr.? Dit laatste biedt U autorijsch. KOETSENRUYTER, Bonedijkestr. 160, tel. 680, Vliss. Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PARENT, Vrijburgstr. 14. Sou burg, tel. K 1183-W1. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Autorijsch. M. B. DE BLIECÏC Herman Heijermanslaan 2a, telef. 380, Vliss. Een vertrouwd adres met prima referenties. Evang. op g. g., Kazerne Wil lem III, woensdag 12 decem ber 7.30 uur n.m. ds. MIDDEL KOOP uit Schiedam. Te koop: suikerbietenkoppen. J. v. d. VOORDE, Bonedijke- straat 326, Vlissingen. Te koop: D.K.W., 98 cc met papieren, ook te ruilen voor zwaardere; tevens rijwiel met verende voorvork, geschikt om hulpmotor in te plaatsen. Na 8 uur. Wagenaarstr. A 84 c, Veere. Te koop: autopet (luchtb.); meisjesïiets v. lft. plm. 810 jr.; onderstel trapnaaimach.; z.g.a.n. 2-pits gasstel; 1- en 2- pers. led. met spiraal en m. of z. bedden; keukenstoelen. Vliss Singel 34, M'burg, tel. 3513 TE HUUR Merry-Go-Round: de bustehouder voor het normale Gguur. Inner Circle: de bustehouder die extra steunt en cotrigeett. Tripl-Treasurede bustehouder voor niec ontwikkelde figuren. Te huur: ongein. kamer, slaap kamer en gebruik van keuken. Br. lett. B 88, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te huur; centrum Middelburg: opslagterrein met of zonder loodsen, zeer geschikt voor aannemers en om auto's te plaatsen. Br. no. 1309. bur. P.Z. C., Middelburg. DIVERSEN Keurig geknipt haar zegt alles: ook voor kinderen. Uw adres: VAN DER MEER. Bellemyp. 34. Vliss. Zaterdags ook knippen. Dames, laat nu uw oude hoed vervormen, geheel afgewerkt voor 3. Nieuwste modellen, ruime keuze. E. LEEUWEN BURG, Beursstraat 7, Vliss. Voetbalpools D.W.S. (A'dam) verkrijgbaar bij: sig. mag. LA- GAAXJ, Vlissingen. Uitkering voor wedstrijden 16 december 22.500.—. Junghans wekkers, mooi en duurzaam. D. LIEVENSE, Lan- ge Vorststraat 87, Goes. Voor de kerstdagen: kalkoenen, kippen, jonge hanen en braad kippen. P. BOONE. poelier, Achtersingel 2 j. Middelburg. Voor verkoopadressen: Peter Pan Service, Postbus 1133, Amsterdam Peter Pan bustehouders zijn in ZEELAND verkrijgbaar bij setterie Ouwendijk - Oostburg, Damesmodehuis v. d. Meer - Terneuzen Magazijn Foley - Goes, Corsettenmagazijn Form - Middelburg. KOST EN INWONING Te koop: kamerkachelt.ie. Breitnerlaan 23. Vlissingen. (Na 6 uur). Net kosthuis aangeboden met huiselijk verkeer bij alleen staande dame. Br. no. 1310, bur. P.Z.C., Middelburg. HYPOTHEKEN Té koop: haard. Poortugaalstr. 12, Oost-Souburg. NATUURKUNDIG GEZELSCHAP Middelburg Hypotheken tegen lage rente en gunstige aflossingsvoor- waarden. Financiering van: bromfietsen, auto's, draglines, landb. werktuigen, enz. As- surantiekant. C. M. HAME LINK, P. C. Quantstr. 42, Goes Tel. 3598. Alle verzekeringen. Te koop: 30.000 waalsteen. Te bevr. op 't werk bij JAN STROO, Aagje Dekenstraat 95, Vlissingen. Te koop: Magneet-bromfiets met versnellingen. Telescoop, bouwjr. '54. Billijke prijs. Br. lett. D 89. bur. P.Z.C., Vliss. PERSONEEL Gevraagd: net meisje voor he le dagen, als winkelmeisje en hulp huishouding. Zaterdag middag vrij. DOCKHEER. Bel- lamypark 38, Vlissingen. 23 cent per regel met een minimum van 1. max. I regels ..Brieven of adres, bureau v. d. blad 25 cent meer. Glrono 559300 P.Z.C., Middelburg H.H. duivenliefhebbersVoor de provinciale dulvententoon- stelling te Goes kunnen nog duiven worden ingezonden tot en met zaterdag 15 december a.s. Adres: De Witt Hamerstr. 13, Goes. Te koop: Volkswagen de Luxe bouwjr. '50, in zeer goede en mooie staat. Br. lett. E 90. bur. P.Z.C.. Vlissingen, BIJEENKOMSTEN woensdag 12 dec. a.s. 8 uur in het Schuttershof. Ir. W. JANSEN, De Bilt. liet seimvezen der Neder landse Spoorwegen (met lichtbeelden). Te koop van particulier: Tem po bestelwagen. Draagverm 8U0 kg, slechts 30.000 km gelo- pen. Niet duur. J. DAANE, j Oostweg 11, 's-H. H.kinderen, telef. K 1100—3639. TE KOOP Voor 'n wijs besluit Is 't nooit te laat. Leert nu autorijden bij auto rijschool garage DE SMUYNCK, Paul Krugerstr. 209, tel. 2008; Wllhelminastraat 11, Vlissingen. Evang. samenkomst woensdag 12 dec., 8 uur, spreekt voor U evang. LEO PASMAN van Haarlem. Muzdekiokaal Burcht- straat, Souburg. Allen harte- I lijk welkom. Een kleintje kost slechts één gulden ADVERTEER IN DIT BLAD Te koop: Ford Anglia 1955, in staat van nieuw. St. Jacobsstr. 6, Vlissingen. Telef. 860. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van ons in nig geliefd zoontje en broertje HANSJE, op de jeugdige leeftijd van 4 jaar. A. J. v. d. ENDE. D. J. v. d. ENDE— STEUTEL. WILLY. Borssele, 9 dec. 1956. Noordsingel 33. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. woensdag 12 december a.s. om 12.00 uur. Heden overleed, on ze lieve dochter, zus ter, schoonzuster en tante, TJITSKE KONING, op de leeftijd van bijna 37 jaar. W. G. KONING. H. M. KONING ALBERTS. Kinderen en kleinkinderen. Goes, 8 december '56. Beatrixlaan 16. Liever geen bezoek. Heden is in het Dia conessen Ziekenhuis te Amsterdam plotseling overleden, onze lieve man, behuwdzoon, be- huwdbroeder en oom, de heer MARINUS CORNELIS MUSTE, in de ouderdom van 64 jaar. C. J. E. MUSTE— FRITZ en verdere familie. Vlissingen, 8 december 1956. Aagje Dekenstr. 25. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 11 december op de algemene be graafplaats te Vlissin gen om ongeveer 1.30 uur. Vertrek Aagje De kenstraat ca. 1 uur. Heden overleed na een kortstondige ziek te, in het ziekenhuis Bethesda te Vlissingen, onze geliefde oom en oud-oom ADRIAAN ADRIAANSE, in de ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam, A. JOBSE. Aagtekerke, 9 december 1956. Dorpspad 8. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve en zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder ADRIANA CORNELIA PLÜIJMERS, wed. van JACOBUS PIETER VAN MAAREN, in de ouderdom van 71 jaar. Haar diepbedroefde kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Uit aller naam, J. VAN MAAREN. Middelburg, 9 december 1956. Nederstraat 35. De begrafenis zal plaatsvinden op woens dag 12 december a.s. Vertrek van het sterf huis te 12 uur. Getroffen door de zeer vele bewijzen van deelne ming na het overlijden van onze geliefde dochter, zus ter en tante RIA PIHL, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, A. PIHL. Vlissingen. december 1956. Bilderdijklaan 15. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de zeer vele bewijzen van medeleven, zowel van hier als van elders ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma ANTHONIA DE VISSER, geb. VERMERRIS. In het bijzonder dokter Bouwman voor de genees kundige behandeling en de zusters Jo en Greet voor de langdurige, liefderijke ver pleging. Uit aller naam, T. DE VISSER. Vlissingen, december 1956. Begonialaan 8.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 4