Groede overwon Aardenburg II en staat stevig aan de leiding Kruidenkracht! RÏJKSE EN BLOM SPEELDEN IN DAMCOMPETITIE GELIJK Gupa: KNEEDBAAR HOUT van Geta Bever ATOOM '55 AAN DE LEIDING DOOR ZEGE OP WILL V. ZOELEN 8 PROVINCIALE Z B BiO W 8 k COURANT DINSDAG 30 OKTOBER 1956 AFDELINGSVOETBAL IN ZEELAND 's-Heer ArendskerkeIIschoot twintig maal in netten van Zuidzande II EN VRIJWEL DE MEESTE KLASSEN van de zondagcompetitie begint er momenteel reeds enige tekening ln de rangschikking te komen. Voor het merendeel hebben de sterkere clubs zich van de zwakke broeders afgeschei den. Noormannen stelde zich in de eerste klas A op gelijke hoogte met Le- wed. Boys dat niet speelde hoewel de 21 zege op Robur niet erg overtuigend was. Zierlkzee II nam de leiding van de eerste klas B van Re- nesse over, daar Dreischor met korfbalachtige cijfers het onderspit moest delven. In de 2e klas A heeft Groede er tegen Aardenburg II geen twijfel over laten bestaan, wie de sterkste Is en kon zodoende de positie aan de top aanzienlijk verbeteren. Voor de „meesterzet" zorgden de reserves van 's-Heer-Arendskerke tegen Zuidzande n, want het zal niet dikwijls voorko men, dat een ploeg per wedstrijd twintig doelpunten fabriceert. Hoewel Robur zich hardnekkig verdedigde gingen de punten toch met Noormannen mee (12)Kruiningen kreeg ook aansluiting bij de kopgroep want de 61 zege op Hoofdplaat deea de Bevelanders van de 5e naar de 3e plaats springen. Domburg haalde zijn eerste winstpunt binnen en tegen Vo- f elwaarde mag dit als een prima pres- atie gezien worden (33). Schoon- dijke lijkt ons niet zo sterk als vorig jaar, want het bezoekende Walcheren nam een déél van de winst mee naar huis (22). Lewed. Boys Noormannen Kruiningen Vogelwaarde Walcheren Robur Schoondijke Domburg Volharding '32 Hoofdplaat 3 3 0 0 6 16- 2 3 3 0 0 6 14- 4 4 3 0 1 6 12- 6 5 2 2 1 6 10- 8 4 2 1 1 5 17- 5 3 1113 7-5 4 112 3 11-16 4 0 13 1 7-13 3 0 0 3 0 1-18 3 0 0 3 0 1-19 Renesse tekende in de le klas B pro test aan tegen de uitslag, maar Brou wershaven haalde het stoute stukje toch maar uit om de Renessenaren 'n O0 gelijk spel af te dwingen. Daar mee verloren de laatsten de leiding, want Zierlkzee II maakte Dreischor vakkundig af (160). Zlerikzee II 3 3 0 0 6 31- 5 Renesse 4 2 2 0 6 23- 3 Brouwershaven 4 12 14 13-14 Burgh II 3 1 0 2 2 4-16 Dreischor 4 0 0 4 0 2-35 Stevig in het zadel De grote strijd tussen Luctor II en Vlissingen IV om het leiderschap van de res. le klas is royaal gewonnen door de mannen uit Heinkenszand (5 1), waardoor zij zeèr stevig in het zadel kwamen te zitten. Hulst II en Goes III deelden eerlijk (11), tér- wijl Zeeland Sport III doorschoof naar de derde plaats door een 6—2 zegé op Kruiningen n. Luctor II Vlissingen IV Zeel. Sport III Hulst II Steen II Goes III CKstburg n Zeelandia II Kruiningen II Clinge D In de 2e klas A liet Groede er geen gras over groeien en nam vast de leiding in handen (51 te gen Aardenburg II). IJzendijke maakte evenmin een fout tegen Zuidzande (41) en volgt op de tweede plaats. Ook Zeeland 5>port IV moest Aardenburg II nog ach ter zich iaten, want de Vlissln- gers versloegen Retranchement met 31. Groede 5 4 0 1 8 15- 5 IJzendyke 3 2 1 0 5 8-4 Zeel. Sport IV 4 2 1 1 5 14- 9 Aardenburg EE 3 2 0 1 4 11-11 R.C.S. HI 2 10 12 4-3 Breskens HI 2 10 12 3-11 Biervliet H 3 1 0 2 2 13- 9 5 4 1 0 9 19- 6 5 2 2 1 6 12-12 3 2 0 1 •i 9- 5 4 1 2 1 4 10-10 2 1 1 0 3 7- 3 3 1 1 1 3 6- 6 4 1 1 2 3 13- 7 2 1 0 1 2 5-11 3 0 0 3 0 6-19 3 0 0 3 0 3-11 I Advert entte i In kruiden zit de kracht van de natuur. En de natuur blijft voor mens en dier DE bron. óók van genezing. Klachten en kwaaltjes, zoals moeheid, hoofdpijn, puist- les. verstopping, vale teint. enz., zijn het gevolg vaD onnatuurlijke leefwijze. Be houd Uw gezondheid, zuiver Uw lichaam met HERBESAN. Kruidenthee. Verkrijg baar bij Uw apotheker of drogist f 1.79 per groot pak. voldoende voor maanden. Zuidzande 4 1 0 3 2 10-12 Retranchement 4 1 0 3 2 6-9 Noormannen II 4 1 0 3 4 4-13 Verrassend In de 2e klas B leed Cortgene een wel zeer verrassende 52 nederlaag tegen Philippine, terwijl Patrijzen een prachtige beurt maakte door 't favo riet geachte Hansw. Boys H met 2—1 naar huis te sturen. De strijd is thans volkomen open. Rapenburg behaalde een verdienstelijke 21 overwinning op Kwadendamme, terwijl Yerseke II en Vogelwaarde II eerlijk deeldeen (1 1). Sluiskil won een tikkeltje ver rassend van Corn Boys III (21), waardoor de Boys drie plaatsen naar beneden duikelden. Patrijzen Philippine Cortgene Hansw. Boys H Rapenburg II Sluiskil H Vogelwaarde II Yerseke II Corn Boys ÏH Kwadendamme In de 2e klas C stevent Renesse. II regelrecht op de titel af. Thans moest het overigens zwakke Brou wershaven II er met 60 aan gelo 4 3 1 0 7 13- 7 5 3 1 1 7 20-11 3 2 0 1 4 16- 6 3 2 0 1 4 17- 7 4 2 0 2 4 13-14 4 1 2 1 4 7-10 3 0 3 0 3 5- 5 4 1 1 2 3 6-22 4 1 0 3 2 12-14 4 0 0 4 0 7-20 ven. Zierlkzee IH bleef goed vol gen, want Dreischor zag zich een halt toegeroepen (30). Renesse II Zierikzee III S.V.O.W.K. Dreischor n Zonnemaire Brouwershaven H 5 5 0 0 10 25- 4 4 3 0 1 6 12- 9 3 2 0 1 5 2 0 3 3 0 0 3 4 0 0 4 4 17- 7 4 14-15 0 8-20 0 4-25 Onbedreigd Met een doelgemiddelde van 34 voor en 3 tegen staat 's Heer Arendskerke onbedreigd aan de kop van de 3e klas A. Thans wonnen de leiders met niet minder dan 200 van Zuidzande H. IJzendijke H heeft echter 'ook nog geen wedstrijd verloren, maar speel de er twee minder. Schoondijke voeg de zich bij de kopgroep, want hét be zoek van Walcheren H leverde geen onoverkomelijke moeilijkheden- op (3 0). Robur H behaalde zijn eerste winstpunten, hetgeen ten koste, van Zeeland Sport V ging (21). 's-H. Arendsk. n 5 5 0 0 10 34- 3 IJzendijke H 3 3 0 0 6 18- 3 Schoondijke H 3 2 0 1 4 7-5 Patrijzen n 4 12 14 13-11 Walcheren H 4 112 3 12-15 Vlissingen V 2101 2 10-9 Robur H 3 1 0 2 2 2- 9 Zeeland Sport V 2. 0 11 1 5- 6 Lewed. Boys II 3 0 0 3 0 4-10 Zuidzande II 3 0 0 3 0 2-36 Axel III nam de leiding, waar door Rapenburg II zijn vierde ne derlaag zag ingeschreven (06). Huist III verpletterde Ria W II met 131 en klom hierdoor twee plaatsen omhoog, terwyl de verlie zers een plaats zakten. Hontenisse ni smaakte het zoet der eerste overwinning, waarvoor het nog ongeslagen Steen 3H uitgekozen werd (4—1). Axel in Koewacht II Terneuzen III Hulst III Steen III Philip.pine.il Hóntemsse lil Ria W II Rapénbürg II 4 3 0 1 6 19- 4 4 3 0 1 6 17- 6 3 2 0 1 4 16-11 3 2 0 1 4 23-12 3 2 0 1 4 7-6 4 2 0 2 4 20-18 3 rÖ '2: 2 5-11 4 10 3 2 10-23 4 0 0 4 0 2-28 DAVIDSE VERLOOR Goes won voorlopig van D.O.S. Om het persoonlijk damkampioen schap van Zeeland werden in de ver schillende klassen de volgende .par tijen gespeeld; Hoofdklasse: VV. HeydraE. A. Schuitema 11; R. RykseJ. Blom 11; J. SinkeL. Anderson 20; Joh. de SmetFr. Brandenburg 02; L. GoedbloedO. Scherp 20. le klasse: N. CorstanjeJ. C. Nijs- sen 02; D. DavidseH. Mes 02; L. J. VerkerkeG. Blom 11; J. J. EngelvaartE. Hennekij 20; H. MeermanPh. Haverhoek 11. Jeugdklasse: A. de WolfM. de Jager 11; J. PriemA. Geldof 1 1; L. van HoveG. Gorsse 11; C. de VosJ. Louwerse 02; C. van Rijswijk jr.Jac. van Iwaarden 02. deze eerste ronde bleven de ver rassingen niet achterwege. In rgi_ hoofdklasse moest Anderson wegens een slechte voortzetting tegen Sinke capituleren. Blom handhaafde zich goed door tegen de huidige kampioen Riikse remise te spelen. In de le klasse was de verrassing van de dag, dat de huidige kampioen Davidse in zijn clubgenoot Mes zijn meerdere moest erkennen. Met twee schijven verlies was het onnodig om verder te spelen en dus verloor Da vidse. In de jeugdklasse is het Louwerse die van zich zal laten horen, doch Gorsse lijkt ook een ernstige kandi daat. cojMpetitie: Voor de competitie van de Zeeuwse. Dambond werden de eerste wedstrij den gespeeld tussen D.O.S. uit Ber gen op Zoom en de Goese spelers. In de 2e klasse speelde D.O.S. H tegen de .nieuwe vereniging „Oogt-, dijk".1 De-uitslagen luiden: - Hoofdklasse: Gespeeld te Bergen op Zoom tussen D.O.S. I en Goes I: H. BrouwerL. Anderson 11; A. v. d. Kr eek eC. Hollestelle afgebr.; F. KievitM. J. Jerem.iasse 20; H. Wagenaar—J. Sinke 11; A. Holle- stelleC. van Jamme 1—1; C. Suür- landF. den Hertog 1—1; F. Open neerL. Dekker 02; L. MaatC. van Biemen 02; W. DommisseC.: de Klerk 0-2; J. Gal jouwH, Meer man 02. De voorlopige uitslag ls 126 in het voordeel van Goes I. 2e klasse: Gespeeld te Bergen op Zoom tussen D.O.S. n en Oostdijk: D. de VosE. Hennekij 02; A. SchipperM. Sinke 1-1; J. de Kra ker—Jan van Iwaarden 20; J. Ko- revaarL. Nieuwenhuijze 02; H. BlokJac. van Iwaarden 02; J. PriemA. A. Van Weele 1—1; A. BrouwerJac. Meeuwsen 20; J. SuurlandJ. van Burg 11; W. Roe- leveldJoz. Boone 20; G, Blom- mersL. Boone 02. Deze wedstrijd is gewonnen door Oostdijk met 119. Tafeltennisclub Sorry won van Be fair en Spirit. In de tafeltenniscompetlfcie werden in de afgelopen weèk -de volgende wedstrijden gespeeld: le klasse: Sorry IBe Fair 182; (Advertentie) Hongaren gaan toch naar Olympische Spelen De Hongaarse officials, die reeds in Melbourne aanwezig zijn, hebben van het Hongaars olympisch comité een telegram ontvangen, waarin wordt gemeld, dat de Hongaarse ploeg definitief aan de Spelen zal deelnemen. Het team zal echter tien dagen later dan oorspronkelijk vast gesteld in Melbourne aankomen, te weten op 3 november. Zoals bekend bestond onzekerheid over de deelne ming van de Hongaren; dit in ver band met de gebeurtenissen in hun land. Verklaard is verder nog. dat uit het telegram niet op te maken viel of de ploeg nog wijzigingen zou on dergaan. Hongaryezou aanvankelijk met 180 deelnemers uitkomen. Ook radiio-Boedanest heeft maan dag meegedeeld, dat „ondanks de huidige situatie in Hongarije" de ploeg van dit land wel aan de Olym pische Spelen zal deelnemen. Swift IV staat reeds met een been in de tweede klas Door de regen varr vrydag zyn er enkele velden voor de korfbalcompe titie afgekeurd moeten worden, zodat hét ruimschoots november gaat wor den, eer er voor de Zeeuwse compe tities een eind komt. In de derde klasse E werd gespeeld de wedstrjjd EIto IILuctor H, die door de bezoekers met 32 werd ge wonnen, doch wijziging bracht dit ïüefc meer in de stand. Bij de adspiranten B wist Swift Vlug met 41 van het bezoekende Zuidwesters te winnen, hetgeen te vens de laatste wedstrijd in deze af deling was. Bij de adspiranten D is de beslissing gevallen. Doordat de Volharding-adspiranten met 42 van. de Togo-adspiranten wisten te win nen, mogen deze zich kampioen noe men. In. adspiranten E won Luctor A van Blauw Wit B, met 110 nog wel, feh-"hier nioet een beslissingswed strijd gespeeld worden tussen Luctor A en Volharding B. BltoLuctor 'B werd door Luctor B met 10 gewoh- nen. PROMOTIE-COMPETITIE Swift IV—Blauw Wit 111—2. Swift IV- behaalde: haar tweede achtereen.7 volgende overwinning, en het staat reeds met één been in de tweede klas se. Nu was het Blauw-Wlt uit Klo.è- tinge, dat een grote nederlaag kreeg te slikken, daar het vooral m tech niek veel te kort kwam. Met de rust hadden de. Middelbürgers reeds een 41 voorsprong, en, na de rust weèd' deze regelmatig vergroot, waartegen. Blauw Wit nog één treffer wist tè plaatsen. Vopo nSwift VI is in een gelijk spel geëindigd. Wel wist Vopo voor de rust een 20 voorsprong te ne men, en zelfs na rust tot 30 te ver- froten, doch Swift VI kwam er toen eter in, én wist een eervol gelijk spel (33) uit het vuur te slepen. De stand in de promotie-degradatië- competitie naar de tweede klasse is: Swift IV Vios H Blauw Wit Vopo II Swift VI 4 uit 2 2 uit 2 2 uit 2 1 uit 2 1 uit 2 Sorry ISpirit I 73; Will van Zoe- len H—Be Fair I 64. 2e klasse: V.S.V. I—Sorry Hl 6—4; Will van Zoelen III—Spirit II 6—4; Wilno n—M.T.T.C. I 6—4. 3e klasse: Sorry IVRadelaja I 4—6; Sorry IV—Spirit in 4—6; Spi rit IV—Radelaja I 1—9. 4e klasse: Spirit VSorry V 46; Will van Zoelen VRadelaja H 37. Sorry I heeft in de le klasse in de afgelopen week tweemaal gespeeld en tweemaal gewonnen. Eerst werd Be Fair verslagen en daarna Spirit. Vooral van Spirit valt dit tegen. In de 2e klasse blijven Wilno H en V.S.V. I op de goede voet voortgaan. In de 3e en 4e klasse zijn de teams van Radelaja nog ongeslagen. Zwartepoorte won Leidse Singelloop bij b-klassers. De nationale singelloop in Leiden is bij de A-klassers een overwinning geworden voor J. Vergeer uit Bos koop, die daardoor definitief in het bezit, kwam van de Peter Verhoef- wisselbeker. Bij de B-klassers werd de Zeeuwse atleet G. Zwartepoorte (E.M.M., Middelburg) eerste. Hij liep de 5500 meter in de tijd van 17.38,8. v In de D-klasse namen eveneens en kele Zeeuwen goede plaatsen op de ranglijst in. K. Besemer (E.M.M.) werd vijfde, A. Bostelaar (Zeeland Sport) achtste en E. Brouwer (E.M. M.) eindigde op de elfde plaats. In de clubrangschikking bezette E.M.M. de vijfde plaats. Zwemmer Breen brak twee wereldrecords. De 20-jarige zwemmer George Breen, lid van de Amerikaanse Olym pische zwemploeg voor Melbourne, heeft tydens trainingswedstryden in het 55 yards bad van New Haven, Connecticut, twee wereldrecords ver beterd. Op de 800 meter vrhe slag werd voor hem de uitstekende tijd van 9 minuten 15,7 seconden afgedrukt. Dit is precies 15 seconden onder het offi ciële record dat sedert 7 juli 1954 op naam van zijn landgenoot Ford Kon- no staat met 9 minuten 30,7 secon den. Breen had op 14 oktober 1.1. deze afstand reeds gezwommen in 9 minu ten 18,4 seconden, doch deze tijd kon toen niet als een wereldrecord worden erkend, omdat de prestatie in een 25 yards bad werd geleverd. Over de 880 yards vrije slag nad Breen 9 minuten 19,2 seconden nodig. Hiermede ver beterde hij het bestaande wereldre cord op deze afstand dat sedert 17 januari j.l, met 9 minuten 34,3 secon den in het bezit is van de Australiër Murray Rose, met 15,1 séconden. (Advertentie). VOOR DUIZEND EX ÉÉH 00ELE1H0EM MuskensHofman 2119 2119, Es- sing—Sinke 21—9 24—26 21—9 Van de BurgtHofman 2118 19-—21 2116, MuskensPoppe 218 2116, EssingHofman 2114 2114, Mus kensSinke 219 2826, Van de BurgtPoppe 218 2220, Essing/'. Van de BurgtSinke/Hofman 21—17 22—20. Atoom Irene Eendracht USV Wifra II Tilburg Carbon in Dordrecht BSM Will van Zoelen Wilno 4 4 0 0 8 33- 7 4 4 0 0 8 30-10 4 4 0 0 8 29-11 4 3 0 1 6 33- 7 4 3 0 1 6 30rl0 5 1 2 2 4 24-26 5 1 1 3 3 23-27 5 1 1 3 3 20-30 5 1 0 4 2 14-36 5 1 0 4 2 7-43 5 0 0 5 0 7-43 OVERGANGSKLASSE TAFELTENNIS Wilno op onderste plaats. Zaterdag hebben de Zeeuwse clubs het in de overgangsklas van de ta- feltenniscompetitie weer zwaar te ver duren gehad. Will van Zoelen hielp Atoom '55 aan de leiding door met 100 van de Eïndhovenaren te ver liezen en Wilno verloor met 91 van Wifra n, waardoor het, mede door de overwinning van BSM op Carbon III, op de onderste plaats terecht kwam. Wil! van Zoelen zakte hierdoor ook weer een plaatsje, zodat de Zeeuwse teams dus de rij sluiten. De wedstrijd Wifra IIWilno begon voor de Vlissingers goed, doordat Szoszkiewicz zijn eerste partij in winst omzette en wel in twee sets. Hier bleef het echter bij, want Szosz kiewicz. noch Groch en Kaplon, kon den verder tot winst komen. Will van Zoelen had weinig in te brengen te gen Atoom. Sinke speelde het beste, maar winst zat er voor hem niet in. De Will van Zoelenspelers kijken nog teveel tegen hun tegenstanders op, maar met een beetje meer zelfver trouwen is er zeker wat te bereiken. De uitslagen luiden: Wifra HWilno 9—1, USV—Irene 4—6, BSM—Carbon III 73, AtoomWill van Zoelen 10 0, DordrechtTilburg 55, BSM- Eendracht 46. Hier valt het schitterende resultaat op van het pas gepromoveerde Irene tegen USV, terwijl het inmiddels van herhalingsoefeningen teruggekeerde BSM-ploegje zijn eerste wedstrijd won. De persoonlijke uitslagen zijn: Wi fra IIWilno 91: N. van Houten E. Szoszkiewicz 1521 -1721, R. v. d. Does—J. Kaplon 2112 20—22 2116, H. EdenburgR. Groch 18—21 21—12 217, Van der Does Szoszkiewicz 2119 2118, Van HoutenGroch 21 5 2114, EdenburgKaplon 216 218, Van der DoésGroch 1721 21 —13 2113, Edenburg-Szoszkiewicz 17—21 22—20 21—16, Van Houten— Kaplon 21—^10 20—22 21—15, Van Hou ten/Van der DoesSzoszkiewicz/ Groch 21—15 21—14. Atoom '55—W. van Zoelen 10—0: Van de Burgt—Sinke 19—21 2113 21 —12, EssingPoppe 21—16 2115, Het programma voor a.s. zaterdag luidt: WilnoEendracht, Will van ZoelenWifra II. IreneAtoom, Car bon niUSV, TilburgBSM. De Zeeuwse clubs zullen wel weer aan, het kortste eind trekken, terwijl van IreneAtoom weinig te zeggen is. We houden het op een gelijk spel of een kleine zege voor Irene. Carbon Hl verliest van USV, terwijl BSM een kleine zege kan behalen op Tilburg. Waar zijn onze schepen? Aalsdijk 26 Djakarta n. Singapore Aagtekerk 28 Port Said n. Genua Alpherat 27 Paranagua Alnati 2/11 Rio de Janeiro verw. Alphacca 27 Montevideo Ameland 26 Abadan n. Kaapstad Amstelddep 28 Kaapstad Amstelslot 26 Londen n. Cura?ao Arendskerke 26 480 m. z. Cocos eil. Averdijk 27 Antwerpen Bloemfontein 7/11 Kaapstad verw. Blommersdljk S/11 New-York verw. Blltar 29 Djibouti Gottlca 1/11 Paramaribo verw. Congo-kust 28 Dakar Delfshaven 28 Emden n. Narvik Delft 26 360 m. o.n.o. Azoren Drente 28 rede Suez Energie 26 Skagen Friesland 26 Hamburg Gaasterland 27 Buenos Aires Grootekerk 27 Sydney Grote Beer 1/11 New-York verw. Gouwe 26 180 m. w.z.w. Threepointa Heelsum 29 Savannah Japara KRL 28 Zeebrugge n. Algleré„ Jagersfontein 29 Pt. Elizabeth n. Kaapstad Kalinga 29 Bandarmashur Kabylia 26 zuldp. Madagascar Kalljdon 27 Dungeness n. Beaumont Kara 28 Abadan n. Rotterdam Kinderdijk 28 Rotterdam Korovlna 27 Rotterdam n. Curasao Korenta 28 Rotterdam n. Gotenburg Kota Agoeng 27 Agiers Kryptos 26 Rotterdam n. Stockholm Langkoeas 28 Belawan Lekhaven 28 Keywest n. New. Orleans Limburg 27 Semarang Lekkerkerk 27 Hamburg Lemsterkerk 31 Port Said verw. Louis Lantz 26 1745 m. n. Dakar Lombok 29 Mombassa - Maasdam 3/11 Rotterdam verw. Maashaven 28 Hamburg Maaslloyd 26 130 m. o. Pt. Soedan Merwede 26 Sapele Modjokerto 29 Aden Noordam 28 530 m. o. New-York n. Rotterdam Oldekerk 26 Suez n. Djibouti Oranje 2/11 Djakarta verw. Orestes 27 Puntarenas Oranjefonteyn 16/11 Amsterdam n. Durban Parkhaven 28 Rio de Janeiro n. Antwerpen Prins Alexander 29 Rotterdam n. Mon treal Prins Frederik Willem 26 190 m. w. Va- lentla Purflna „Nederland" 26 80 m. n. Curacao Reality 26 Coole n. Dieppe Rijndam 29 New-York Rubicon 26 Folkestone Senegalkust 29 Antwerpen Slbajak 2/11 Soerabaya verw. Silvretta 26 Rotterdam n. Kopenhagen Sunetta 26 Kp. Comorin Stad Alkmaar 26 Brake n. Narvik Stad Schiedam 27 Ciulta Vecchla Straat Cook 27 Dar es Salaam Straat Soenda 27 Singapore Tabian 26 Port Said n. Halifax Tabinta 28 Amsterdam Theobaldus 26 110 m. n.w. Ras el Hadd Tjinegara 26 Kaapstad n. Pt. Elizabeth Utrecht 27 Ouessant Van Noom 26 Punt Luzon Vasum Ouessant W. Alton Jones 28 Pta. Cardon Waterman 30 Las Palmas verw. Willem Ruys 28 Kp. Finlsterre n. Rotter dam Willemstad 27 Ouessant IJssel 28 Rotterdam Zuiderkruis 30 Wellington verw. FEUILLETON e m t Qroew DOOR LOUIS ARTHUR CUNNINGHAM 11 Geheel opgefrist en naar welrieken de hotelzeep geurend, kwam hij op haar toe, sloeg de armen om haar hals en fluisterde: Ik houd van U" „En ik van jou, Paul". „Altijd? En zult U nooit meer weggaan. nooit, nooit meer?" Het ontroerde haar diep. „Nooit, nooit, verzekerde ze, „O, wat ben ik blij! Nu ga ik naar beneden om de Grote John od te zoe ken". „Ik kom ook gauw, jongenlief". „Ik denk dat we pannekoeken en worstjes bjj het ontbiit zullen hebben. Artemise, de keukenmeid op Woola- stook noemt ze Einders Tot straks, mammie". Hildreth .ïaastte zich niet. Ze ver moedde, dat John Granger beneden geheel gereed op haar wachtte. Ze trok een rode sporttrui, een bpige rok en bruine laarzen aan en knoopte een lichte zakdoek om, waarmee ze haar haren gedurende de reis zou bedek ken. Haar reisgezellen waren in de kof fiekamer en bewonderden de cocker- spaniels, waarvan er een zou worden verkocht aan- een Amerikaans toe rist. De zoon van de hotelier, de jon gen die de vorige avond hun had aangepakt, bracht deze transac tie tot een goed einde. Paul keek jaloers toe hoe een klein blond meisje 't hondje aan haar borst drukte en er mee naar een donker bruine auto, bink ens het nummer bord uit Maryland afkomstig, liep. Och", zei hij zich tot de Grote John wendend, „Ajax en Gelert zouden wat zo'n hondje als broertje heb- „Je weet heel best, dat Ajax en Gelert het zouden verslinden als ze maar even gaapten, Paul". „Misschien wel", gaf Paul naden kend toe. „Ze zijn zo groot". „Het zijn St. Bernards" legde John Hildreth uit. „Goedenmorgen. als jul lie allebei klaar zijn, kunnen we gaan ontbijten". „Ik ben helemaal klaar", antwoord de ze, bij zichzelf constaterend, dat hij er niet vriendelijker op was ge worden. Och, ze had zijn vriendelijk heid ook niet nodig, maar toch wens te ze heimelijk, dat het anders zóu zijn. Paul liep tussen hen in naai dc eetzaal, waai de Grote John inder daad pannekoeken en worstjes be stelde. - „Ziet U wel?", zei Paul. „Wat heb Ik U gezegd?" „Wat bedoelt hij?" vroeg John. „O, ik begrijp het al, hij heeft je ver teld wat we bij het ontbijt zouden eten. Als ik iets anders bestelde zou hij dat erg vervelend vinden. Maar misschien wil jij liever eieren of wat dan ook". „Neen, ik vind hef zo heel goed". „Dat zult U zeker"; zei Paul. „Pan nekoeken met echte Canadese stroop". Hij keek even naar het stille plein en naar de muren van de gevange nis. „Zouden ze daar ook pannekoe ken en worstjes voor hun ontbyt krygen, Grote John?"; „Dat denk ik niet. Misschien meel- kost of roereieren. By feestelijke ge legenheden eens pannekoeken en worstjes, maar water en brood als ze heel ondeugend zyn". „Zou John Wren ook water en brood krygen?" Hildreth tuurde omlaag op haar servet, terwijl de Grote John haar niet bijzonder medelijdend gadesloeg. „O, ik denk het niet, Paul. Ze zul len hem wel beter behandelen. Hy krijgt wel een goed ontbyt". „Wat zou hij daar doen, denkt U?" „O, wat ben jij toch een malle jon gen! Hij werkt misschien op de boer derij, of in de schoenmakerswerk plaats, de kleermakerij of de timmer manswerkplaats". „Werkplaats en nog eens werk- -plaats", -lachte -P&ul- vrólyk. „Waar om hebben ze al die werkplaatsen?" „Opdat ze altijd bezig zullen zijn en zich niet vervelen". „Ik geloof, dat het mij wel zou be vallen'merkte Paul ernstig op. „Het klinkt zo grappig". „Neen, Paul, zei Hildreth vriende lijk. „Dat moet je niet denken. Het is helemaal niet grappig, maar hard vochtig en wreed om mensen op te sluiten in kleine stenen cellen en het maakt hen er zeker niet beter op". „Dat begrijpt de jongen niet", kwam de Grote John tussenbeide, maar Paul had alles weer vergeten toen een kelnerin verscheen met een groot blad, waarop warme panne koeken, worstjes, stroop en koffie. Ben ogenblik boog hij zich peinzend over zyn welvoorziene bora, waar schijnlijk denkend over het zoveel so berder maal van de arme John Wren, maar onmiddellijk daarna kreeg zijn praktische zin van kleine jongen de overhand en deed hij de voor hem staande lekkernijen alle eer aan. VIERDE HOOFDSTUK Vier uren lang had de weg zich ge slingerd langs de oevers van een gro te rivier, door ryke bouwlanden, rose en wit gekleurd met de bloesems van aardappelplanten. Dit was, zoals de Grote John vertelde, 's werelds meest uitgebreide aardappelstreek, 't land van Aroostook, Tegen de bloedrode achtergrond van de westelyke hemel reisden ze door zulke lieflijke dorpen en landschappen, als Hildreth zich in haar stoutste dromen'niet had kun nen voorstellen. Tegen de avond bereikten ze Woo lastook, een groot, onregelmatig ge bouwd huis op de top van een heuvel, met uitzicht op de St. John's rivier en tegen de noordenwind beschut door hoge oude dennebossen. Terwijl ze de lange oprijlaan beklommen, toonde de Grote John haar in de verte de stad Hartpool en de overal versprei de hout- en zaagmolens van de Gran gers. „We hebben er nog een half dozijn andere", 'vertelde hij, „meer noorde lijk in Madawaska en Restigouehe, maar deze hier is de grootste. Mijn overgrootvader, de eerste Grote John, heeft het bedrijf opgericht. Omdat de tyfus hem van al zijn haar had be roofd en hij zo kaal was als een bil jartbal, droeg hij 't hele jaar een enorme bruine pruik en een hoge hoed. 't Vak was destijds nog heel ruw en hij had met een stel woeste klanten te maken maar hy hield ze onder de duim. Maar och, ik denk, dat je dit hele verhaal stomvervelend vindt". „Neen", verzekerde Hildreth, „het is bijzonder interessant." En dat vond ze inderdaad, al vroeg ze zich in stil te af, hoe de verwende Iris dit alles zou hebben opgenomen. Zeker, de wil dernis was een eind achteruitgedron- fen, maar niet veel; in het glinsteren- e avondlicht kon ze de donkere wou den zien, die zich mijlen mijlen ver tegen de reeds hier én daar met ster ren bezaaide hemel aftekenden. De oprijlaan ging langs keurige gazons en rijk mei geurende bloemen prijkende tuinen, die nu op hun mooist waren. Eindelijk liet John de auto stilhouden voor een grote, met fleurige stoelen en banken gemeubi leerde veranda. „Dit ls Woolastook". zei hij kalm. „Je tehuis." Ze vroeg zich af of een der witte huisjes die ze onderaan de heuvel zag de woning zou zijn, welke Jon voor haar had gebouwd. Wat zou alles an ders zijn geweest indien ze hier als zijn bruid was gekomen! Hoe kon ze de mensen, die de stenen trap van de veranda afdaalden om de nieuw aan- gekomenen te begroeten, in de ogen zien? Ze zag een donker meisje met een gebruind knap gezicht en spre kende ogen, daarnaast een eveneens donkere man. die sterk op de Grote John leek. tenslotte een blond, glim lachend jongmens. „Myn familie", zei de Grote John. Ze voelde hun wantrouwen, hun vijandigheid, hun onwil om haar. ten zij na een langdurige proef, in de kring op te nemen. Parvenu's had Iris hen genoemd arrogante, met zich zelf ingenomen lui. Ze keken haar, Hildreth, koel en onderzoekend aan. Och, ze vond het best als ze voor hen een indringster bleef, die ze alleen maar duldden. Ze wenste geen ver trouwelijke omgang met hen en op dit ogenblik nam ze het besluit, niet op Woolastook te gaan wonen, maar het huis te betrekken, dat Jon voor haar had gebouwd. Daar zou ze zich min der schuldig, meer op haar gemak voelen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 8