SWE£7> KALENDER 1957 m U slaapt véél beter op de wordt u geheel gratis en franco toegezonden jjll II 1119 OPINIE-ONDERZOEK „SWEET CAPORAL" cent Canada's first cigarette 80 LATEX SCHUIMRUBBER MATRAS PROVINCIALE ZEEUWSE CO U RANT DINSDAG 30 OKTÓBER 1956 De heer en mevrouw SOMERS-VAN DEN HEMEL geven met blijdschap ken nis van de geboorte van hun zoontje en broertje, dat bij het H. Doopsel de na men MICHAEL JOSEPH ADRIAAN CYRIEL zal ontvangen. Groede, 29 oktober 1956. Rijksweg O 114 (post Breskens). c.v. WEMCO Middelburg woensdag 31 oktober de gehele dag GESLOTEN. TREKKING LOTERIJ Ned. ver. tot Bescherming van Dieren. Prijzen: no's 34, 81, 84, 238, 284, 304, 347, 386, 398, 463, 555, 626, 675, 807, 966, 1071, 1324, 1427, 1610, 1624, 1829, 1894, 1935, 1982, 2023, 2036, 2104, 2279, 2288, 2520, 2577, 2648, 2654, 2659, 2712, 2763, 2779, 2848, 2891 en 2979. Prijzen afhalen bij mevr. A. Korstanje, Burgerweidestr. 3.5, 't Zandt, Middelburg. ATTENTIE. Wijziging verkeerstheorie- avonden. Vlissingen: iedere dinsdagavond om 8 uur in café-restaurant „Delta", Coosje Buskenstraat hoek Boul. de Ruyter. Middelburg: iedere woens dagavond om 8 uur in café- rest. „De Eendracht", Markt 65. Autorijschool JASPERSE, Erkend en gedipl. door de F.N.O.P. tel. 01185-343, Koudekerke. Kon. ver. „Oost en West" Sociëteit ,De Vergenoeging' Donderdagavond 8 novem ber a.s. te 8 uur, bovenzaal „De Vergenoeging", Markt 81, Middelburg: CAUSERIE over EGYPTE, de ANGLO-SOEDAN en ISRAËL door jhr. dr. J. C. MOLLERUS uit Haarlem. Entree: leden vrij, anderen 1,p. p. Scholieren en mil. ben. onderoff. 0,50 P- P- TREKKINGSLIJST S.C.S. „Zuidwesters", Souburg. 104, 266, 319, 388, 469, 534, 709, 725, 779, 863, 908, 909, 1045, 1121, 1132, 1364, 1436, 1494, 1712, 1875, 1954, 2009, 2160, 2165. Prijzen af te halen Nieuw- straat 64, O.- en W. Sou burg. Na 1 januari 1957 vervallen niet afgehaalde prijzen aan de vereniging. WAARSCHUWING. Geen geld of goederen af te geven aan mevr. J. SAN DERS-DE ROOY, gewoond hebbende Middenhofsingel 3 Souburg, daar door mij niets wordt betaald. S. SANDERS. van AKEN BALSEM- PILLEN I tegen hoest en bronchitis I PURGEER- PILLEN het beste laxeermiddel I PUNSTILLENDE POEDERS werken snel bij pijnen B bij UW APOTHEKER en DROGIST Zend onderstaand vragenformulier in en u krijgt in de loop van december de fraaie, in 7 kleuren gedrukte SWEET CAPORAL wandkalender 1957 met maandkalendarium gratis en franco thuis bezorgd, mits u tot de eerste 100.000 inzenders behoort. Sluit géén postzegels, lege doosjes of anderszins bij. Werk mee aan dit grote Opinie-onderzoek en stuur ons het vragenformulier ingevuld terug. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Beantwoord deze vragen s.v.p. door doorhaling van het woord ja of neen. 1. Kent u Sweet Caporal nog uit de tijd van de bevrijding of uit verhalen van anderen, b.v, van familie die naar Canada is geëmigreerd ja neen 2. Hebt u in de laatste week reeds over Sweet Caporal horen spreken? ja neen 3. Kocht u reeds een doosje Sweet Caporal van 80 ct? ja j neen 4. Werd Sweet Caporal u reeds gepresenteerd? ja f neen Wilt u hieronder nog duidelijk invullen (liefst met Vriendelijk verzoeken wij u dit biljet nu blokletters) in een als brief gefrankeerde envelop uw naam:0n Amsterdam 7 ets, buiten Amsterdam 10 ets postzegel) te zenden aan Sweet straatnaam:1Caporal", Postbus no. 1700 te Amsterdam. Over deze enquête wordt niet gecorres- woonplaatspondeerd. N iiiii aiti titrti tititrf De Provinciale Zeeuwse Courant is verkrijgbaar aan de stations Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 10