LILM1 PRINSES MI RÉTHY DE SCHELDE" KLINKER AANHOUDER HAKKER en KOKER P.Z.C. ZAAL'S LEDERKLEDING CASTEL flinke winkeljuffrouw ONZE KLEINTJES Een kleintje kost 1 GULDEN Middelburg 10 VAN 5-15 JAAR BIETENROOIER BIETENROOIER FIRMA GEBR. FIERLOOS, f Umj li/iffl/L 16.9 VROOM DREE8MAM PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 OKTOBER 1956 Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mej. MAATJE V. d. KREEKF, In de ouderdom van 86 jaar. Meer dan 50 jaar gaf zij haar beste krachten aan de huishouding en zaak van de fa. Gebr. Smit. Haar nagedachtenis 'zullen wij in hoge ere houden. Uit aller naam, JAC. SMIT. Goes, 13 oktober 1956. Kamperfoeliestr. 103. Verhuisd op 15 oktober van voormalige kantine R.W.S. naar herbouwd café „De Vriendschap", Zuidstr. 113. Beleefd aanbevelend, Gez. L. en W. Kaland, Westkapelle Tot onze grote droef heid werd heden van ons weggenomen onze lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, mevrouw JEANNETTE VERMEULEN geb. DE GRAAF, op de leeftijd van ruim 77 jaar. Middelburg: P. VERMEULEN. M. H. VERMEULEN. J. VERMEULEN. T. C. VERMEULEN- ADAMSE. Djakarta: C. M. DE JAGER— VERMEULEN. B. D. DE JAGER. Middelburg: J. C. VERMEULEN. Middelharnis: C. P. PETER- MEYER VERMEULEN A. PETERMEYER. Middelburg: A. VERMEULEN. A. VERMEULEN— KOMBRINK. En kleinkinderen. Middelburg, 15 oktober 1956. Kinderdijk 76. De begrafenis zal plaats hebben op don derdag 18 oktober a.s. Vertrek sterfhuis 2 uur. Dagmeisje gevraagd van 7.304.30 uur door mevr. PEL, Rouaanse Kaai 11, Middelburg. Aanmelden 's avonds van 78 uur. N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 99 TE VLISSINGEN Voor enige jongelui bestaat de gelegenheid om zich te bekwamen Zij worden in de praktijk opgeleid. Geen verplicht avondschoolbezoek. Leeftijd 15 jaar of ouder. Aanmeldingen zowel schriftelijk als mondeling aan de afdeling personeelszaken van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde", Glacisstraat 165, Vlissingen. Deze 3 letters vormen een bekende klank in Zeeland. „MARGRIET" presenteert U: Het is „MARGRIET' een bijzondere eer en een groot genoegen U de publikatie te mogen aankondigen van de levensgeschiedenis van Liliane, Prinses van Réthy. De rol die deze vrouw speelde in het leven van koning Leopold, de waardige bescheidenheid waarmee zij zich in haar dikwijls moeilijke positie wist te handhaven, worden U op unieke wijze verteld door een oud-diplomaat bij het hof van. koning Leopold, vertrouwd' met de sfeer in het kotiinklijk gezin! Van alle in Europa verschijnende bladen, werden er slechts twee waardig bevonden deze geschiedenis te publiceren. Terwijl in Frankrijk de keuze viel op ,,ELLE", werd in Nederland „MARGRIET" uitverkoren! Reeds de volgende week begint in „MARGRIET" de eerste aflevering van deze rijk geïllustreerde geschiedenis. Mocht U „MARGRIET" nog niet regelmatig 'lezen, dan is dit nu voor U het ogenblik om óók de voorkeur te geven aan „MARGRIET" Méér dan vijfhonderdduizend Nederlandse vrouwen en meisjes zijn U daarin voorgegaan. Stuur nog vandaag een briefkaart aan „MARGRIET" Huidekoperstraat 20, Amsterdam, en U bent er zeker van dat U geen en kele aflevering mist. O. Boteringestraat 79, Groningen. Wegens enorm succes, voortzetting van onze speciale najaarsaanbieding, lederen dames- en heren-maatkleding Jassen vanaf f125.5 jaar schriftelijke Jekkers vanaf f 125.garantie. Vesten vanaf f105.Financiering Broeken vanaf f 125.Vanaf f 2.50 per week. Knip uit en zend met naam eri adres om inlichtingen aan: Bouwen Ewoutstraat 11, VLISSINGEN. BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL Firma Gebrs. Hildernisse Lange Noordstraat 2, Middelburg zoekt voor spoedige indiensttreding Leeftijd niet beneden 16 jaar. *3 cent per regel met een minimum van I.—, max. I regels. „Brieven of adres, bureau v. d. blad" 23 cent meer. Glrono. 359300 P.Z.C, Middelburg. Te koop, wegens verandering, i.g.st.z. drumstel. Spotprijs. Te bevr.: Bilderdijklaan 22. Vlis singen. Na 7 uur. Te koop: 2 armst, en 4 stoelen (uitn. zitt.); vloerkleed en dres soir, 125; noodkachel, 17.50; j.- en m.-flets v. plni. Ift. 9 jr., 25; Eng. led.; opklapbed; pe troleumkachel; pr. naaimaeh.; tafelbiljart; Vliss. singel 34. Middelburg, telef. 3513. Te koop: goed onderhouden grijze kinderwagen. Wllhelml- nastraat 39, Souburg. Te koop: Opel Kaptein '50, m. radio en nieuwe banden, i. pr. prijs 1600.—. Garage DE MUIJNCK, P. Krugerstr. 209. tel. 2008. Vlissingen. Te koop: Fiat 1400 '51—'52, nieu we banden, nieuwe motor, als nieuw. Garage DE MUIJNCK, P. Krugerstr. 209, tel. 2008. Vlissingen. Te koop: Skoda stationcar '50, 1. pr. st., 850.—. Garage DE MUIJNCK. P. Krugerstr. 209. tel. 2008. Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: Inboedels, tafels, stoelen, kasten, antiek, curiosa, rariteiten, enz. C. MOMMAAS. Slijkstraat 29, te lefoon 677, Vlissingen. Te koop gevraagd: nieuwe of een nieuw te bouwen woning, omgeving Middelburg. Br. no. 1142. bur. P.Z.C., M'burg. TE HUUR GEVRAAGD Lerares zoekt te Middelburg ongemeubileerde kamer met keuken of gebruik van keu ken. Br. no. 1146, bur. P.Z.C.. Middelburg. PERSONEEL Gevraagd: bietenrooier voor 39 a. 24 ca bieten, gelegen te Rit- them. Te bevr.: Weegbrug. Souburg. Werkster gevraagd voor eni ge dagen per week. Mevr. VERHAGEN, Boul. Eversen 10, Vlissingen. VERLOREN Verloren: donderdag jl. geld- mapje met inh. (gaande v. postk. Scheldestr., Glaelsstr., Betje Wolffpl.) Tegen bel. te- rugbez.: J. v. Goyenl. 53. Vlis singen. LESSEN Rijles. Examenaanvraag. Voor lissin" en omstreken: J. C. KOETSENRUYTER. Lest met Opel 1956 en Taunus. Erkend E -'J. Vrijbl. 'nlichtingen Bonedljkestraat 160, Vlissingen, foon 680. Autorijsch. M. B. DE BLIECK, Herman Heijèrmanslaan 2a, tel. 380, Vliss. Een vertrouwd adres met prima referenties. Leer goed en veilig autorijden b'i auto- en motorrijschool PA!" 'T. Vrfïburgs»- 14. Sou- - »el. K 1183—391. Erk. en "-1. F.N.O.P Voor 'n wijs besluit is 't nooit te laat. Leert nu autorijden bij autorijschool garage DE 'JIJNCK. r. Krugerstraat 209 tel. 2008; Wilhelminastraat 11, Vlissingen. Herfst in het land, wol bij de hand. Wollen kousen 3.65, 6.25; wollen onderkousen 3.25; wollen onderblouses,' 3.58, 9.40; wollen bedjas- jes, 6.55, 14.25; mousseny lons 4.85. Speclaalhuis „De Weefstoel" Langev. 3, M'burg. Dames, laat nu uw oude hoed vervormen. Voor 3.— geheel afgewerkt. Nieuwste najaars modellen, ruime keuze. E. LEEUWENBURG, Beursstraat 7 ben., Vlissingen. Bontmantels kort en lang, zen den wij U gratis op zicht. Be taling in 12 maandelijkse ter mijnen. (Kleur en maat ver melden). Br. lett. B 2. bur. P.Z.C., Vlissingen. Steunkorsetten, rechthouders, steunzolen, elastieken kousen, enz., enz. Fa. K. H. BOUVAIN, Weststraat 27, Axel, telef. 783. In geheel Zeeland bezoeken wij onze geachte clientèle aan huis. Schrijft of telefoneert. Fa. K. H. BOUVAIN, Weststr. 27, Axel. telefoon 783. Fa. K. H. BOUVAIN, Axel, Weststraat 27, tel. 783, Zee- lands speciaalzaak voor korset ten en b.h.'s. Alle gewenste modellen tegen concurrerende prijzen. Medische banden, ook op dok ters-advies, alle specialiteiten uit eigen atelier. Fa. K. H. BOUVAIN, Weststraat 27, Axel telefoon 783. Keurig geknipt haar zegt alles: ook voor kinderen. Uw adres VAN DER MEER, Bellamyp. 34, Vliss. Zaterdags ook knippen. Zenith, het klasse horloge. D. LIEVENSE. Lange Vorststraat 87. Goes. dragen Marathon jongenspantalons o.a. uit Caddyroy 5 jaar 12.90 Houtvester manchester 5 jaar 14.75 elastiek in de band ceintuur met gesp brede omslag, moderne 'SfeasuSs A*/ /ei Ook in jongensplusfourj en meisjespancalons hetzelfde ideale model! Het CADDY label is uw garantie EEN PRODUKT VAN DE JUMBO EN MARATHON KLEDINGFABRIEKEN ENSCHEDE. POSTBUS 250 Goed drukwerk is een aanbeveling voor uw zaak Van de Velde uw drukker Onze cliënten maken wij bekend, dat wij tot aanschaf van een zijn overgegaan. Wij houden ons voor uw opdracht beleefd aanbevolen. Loonwerkers, Zuidweg, Nisse, telefoon 01194201 "Verhoog Uw persoonlijke gratie met een 'Dan komt U altijd op z'n best ivoor de dag; kunt U zich met een gerust hart overal vertonen. Want 'n „Twilfit" zorgt ervoor, dat Uw figuur jeugdig blijft in de fkleding, die U met zoveH liefde •lcoos. Model 8263 „TwiIfit"-Corset van fraaie effen coutil, kort model. Met zij sluiting, veter in de rug, versterkt voor pand en elastieken bovenrand -| q 90 13.' Model 8176 „Twilfit"-Corset, van ster ke effen coutil, met zijslui- sluiting, vetersluiting in de rug, versterkt voorpand en 3 elastieken inzetscls aan de onderzijde «j 25 Model 8144 „Twilfit" Binnen- bandcorset, van ster ke coutil, met zijslui ting, veter in de rug en 3 elastieken inzet- sels aan de onderzijde. Binnenband in vorm gemaakt4 qQ Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 8