Belgische A-ploeg bezegelde dit weekeinde zijn dubbele triomf Zeeuwse ploegen thans uit bekerstrijd gewipt Uitstekend tennis in DomHurgs toernooi ZEEHENGELAARS KAMPTEN AAN ZEEUWSE STRANDEN MAANDAG 13 AUGUSTUS 1956 PROVINCIALS ZEEUWSE COURANT 8 MAN MET DE HAMER ZATERDAG „STRIJDLUSTIGSTE" Koblet en Magni lieten eindelijk zien dat zij er ook bij hoorden DE ACHTSTE HONDE VAN NEDERLAND IS AFGELOPEN. Omdat zij nu eenmaal tot het programma behoren, gaan we met alle renners, volgers en reclamemakers vandaag (maandag) nog even een tocht van Gennep naar Amsterdam ondernemen maar dat heeft niets meer te betekenen. Indien hij niet door een val uitgeschakeld wordt, staat Rik van Looy vanavond op de Bosbaan op het ere-podium. Willy Vannitsen en Roger Verplaetse zullen naast de overwinnaar staan om met hem gehuldigd te worden. Gedrieën vormen zij namelijk de Belgi sche A-ploeg die ondanks het verlies van vijf man in dit weekeinde niet van haar voetstuk gestoten is en er pech voorbehouden ook niet meer van afgestoten zal worden. Door de onderlinge naijver van de Nederlandse ploegen, die bo vendien geen renners met de grote allure als Van Looy en Vannitsen in hun midden hebben, en door de zwakte van de andere buiten landse ploegen, is deze dubbele Belgische zege na de ritten van za terdag en zondag komen vast te staan. Beide dagen waren het weer Belgen, die het overwinningskusje van Francis Thorns in ontvangst mochten nemen: zaterdag zijne eminentie Rik van Looy en zondag Roger Roselle van de B-ploeg. Directeur Van Erp had voor deze zaterdag, waarop de langste etappe, van Roosendaal naar Heerlen over 265 km onder de wieltjes doorge draaid moest worden, een regenver zekering afgesloten. Wel, hij heeft zijn 1000, die hij meende bij slecht weer aan reclame-inkomsten te der ven, uitbetaald gekregen! Het was eenvoudig beestenweer. Bijna de ge hele 7 uur, dat de rit duurde, viel het water met bakken uit de hemel en bovendien stond er een venijnig windje. Dat de coureurs zich onder deze omstandigheden niet al te druk heb ben gemaakt en tot vervelens toe tientallen kilometers bij elkaar groep ten om aldus enige beschutting te gen de barre elementen te hebben, lijkt logisch. Toch, gezien enkele om standigheden hadden wij wat anders verwacht. Vooral hadden we een aanval van Nederland A, Schultes ploeg, op de positie van de Belgische A-ploeg ver wacht. Immers door de diskwalifica tie van vier Belgen, die vrijdag te laat binnengekomen waren, waren de stellingen van onze zuiderburen aanzienlijk verzwakt. En voor er hon derd kilometer op weg naar Limburg waren afgelegd kregen de Belgen een nieuwe tik door het uitvallen van hun vijfde man, Noel Foré, die de gevolgen van zijn val van gisteren niet te boven kon komen. Maar de ploeg van Schulte probeerde niet door onophoudelijk enkele mannen in de aanval te stiiren de Belgische ploeg murw te rijden. De ploeg deed niets anders dan rustig meefietsen. Geen solorit Een overmoedige poging van Wies van Dongen om van deze monster etappe een solorit te maken, misluk te. Hij kreeg in de eerste 50 km 3 minuten op hst peloton en verdiende in drie militaire premiesprints tussen de bedrijven door even 225 voor Nederland C. maar meer naam was er voor hem niet te maken. Of het moet zijn de 3e plaats in de eindsprint. Slechts in de allerlaatste kilometers werd er flink aangetrok ken en aldus ook huisgehouden in het peloton, dat -tenslotte versnip perd over de eindsprint ging. Ware strijd leverde in deze door weer en kilometers zware etappe de man met de hamer., Deze beruchte slachter was in wezen de meest strijdlustige ('on zichtbare) figuur in het verdron ken veld. 12 renners, de Zwitsers Hollenstein, Rudolf en Moresi, de Belgen Foré, Derboven, Saelius en Hendriks, de Duitser Reineke en de Nederlanders Piet van der Bre- kel (gevallen), Suykerbuyk, Van Oers en Schoenmakers, verdwenen in de allerlaatste wagens van de karavaan, de bezemwauen. Dit be tekende, dat het aanvankelijke veld van 64 renners tot 38 geredu ceerd werd. De negentienjarige Marijke Josephy uit Breda heeft tijdens het tennis toernooi in Domburg driedubbel suc ces gehad. Zij veroverde dank zij haar uithoudingsvermogen en -per fecte techniek de titel in het dames- enlcelspcl en met mej. E. Stork uit Domburg en de heer De Bueger, als partners werd zij ook eerste in da mes- en gemengd dubbelspel. (Foto P.Z.C.J Als de organisatie bij de finish te Venlo op één punt niet gefaald had, dan was er zondag heel mis schien eens een niet-Belg als eerste over de streep gegaan. Vermoedelijk zou dit dan Hugo Koblet zijn ge weest. omdat Hij ongetwijfeld de sterkste sprinter onder de acht ren ners was, die ver voor het peloton naar de finish trapten. Maar Koblet en ook de Nederlanders in het gezel schap, die wel een sprintje in de be nen nebben, Adri Voorting en Gijs Pauw, zagen de finish pas, toen zij er al overheen waren. De heren orga nisatoren te Venlo hadden namelijk verzuimd het traditionele doek over de weg te spannen. Een klein manne tje met een klein vlaggetje probeer de de renners te waarschuwen, dat zij het einde van de etappe naderden, maar kennelijk werd dit zwaaiende figuurtje alleen maar gezien door Roselle, want alleen hij spurtte uit volle kracht. „Ik dacht dat Roselle nog trachtte te demarreren en zorgde alleen, dat ik in zijn buurt bleef zei een boze Koblet, toen hjj van zjjn fiets stapte. Hij was eindelijk eens, dat men noemt in de slag geweest. Nadat hjj woens dagochtend op de afsluitdijk de boot naar de koplopers had gemist, had hij zich in alle stilte teruggetrokken. Hjj „wandelde" rustig in het peloton mee. Fiorenzi Magni had dit tot dus ver ook de meest gezonde bezigheid gevonden. De twee grootheden waren er wel, maar niemand merkte er wat van. Eindelijk Maar zondag gooide Koblet de deur van zijn kluizenaarshutje dan einde lijk eens open entoen kwam ook Magni zich aan den volke vertonen. De Zwitserse Hugo vond kennelijk, dat hij aan zijn stand verplicht was om in het Nederlandse Zwitserland in de heuvels van Zuid-Limburg eens wat te laten zien. Toen reeds na een kilometer of twee Piet Haan te ken nen gaf een praaltochtje door zijn ge boortestreek te willen gaan maken en met de Duitser Hans Junckerman aan de haal ging, kromde Koblet ein delijk eens zijn rug. Met Vannitsen als waker van de Belgische A-ploeg, Roselle en de Nederlanders Van 't Hof, Rien Verhelst, en Pauw spurtte Koblet de beide leiders achterna. Zo had zich na nog geen 10 km klimmen en dalen een kopgroep van acht man gevormd. Veldheer Magni achtte het echter beneden de Italiaanse waar digheid om de duizenden wielrén- enthousiasten langs de Limburgse wegen alleen maar aan Zwitserland te laten denken. Hij sloop, toen de Nederlandse kopstukken weer eens te veel op elkaar zaten te letten, met zijn adjudant Baffi uit liet peloton weg. Alleen Adri Voorting slaagde er nog in de Italianen te volgen. Vete raan Magni (36 jaar) liet vervolgens heel even zien wat fietsen is. In 3 km had hij de één km lange kloof tussen de. vluchtelingen en net pelo ton overbrugd. Baffi en Voorting kwamen ook met veel moeite bij de kop. En zo hadden we na 15 km elf man aan de spits met het peloton op ruim één minuut. Strijdlustigste Het is verder een rustige zondag geworden. De resterende 125 km fietste het elftal iets harder dan de grote groep, waarin Rik van Looy zich op zijn gemak zat te vergelusti- gen aan liet Nederlandse spelletje. Een spelletje, dat we „kopmanbewa king" kunnen noemen, een spelletje, ook, dat niemand, behalve de volgers en Piet van der Ljjcke, ging verve len. Deze jonge Zeeuw vond dat een training voor het wereldkampioen schap een paar forsere pedaalslagen eist en liep op de ruggetjes bij Sim- pelveld (na 60 km) van het peloton weg. Tot de eindstreep in Venlo (100 km) heeft Van der Lijcke eenzaam tussen peloton en kopgroep gereden en deze prestatie leverde hem de prijs voor de strijdlustigste renner op. Start Kanaalrace uitgesteld De start voor de Kanaalrace, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht zou geschieden, is 24 uur uitgesteld in verband met de weersverwachting. Alhoewel zon dagmorgen de zon scheen boven het Kanaal, waren de verwachtingen voor de komende 24 uur, de periode, waar in de race zou vallen, ongunstig. Maandagmorgen zal het tijdstip voor de start andermaal worden overwogen. ,Jk zit hier voor mijn plezier", zei de heer P. van Dijk uit Nijmegen. Toch was het zaterdag waarlijk geen pretje op het strand van Zoutelande, waar V.V.V. in een mistroostige re gen, vergezeld van een stevige zee bries, een zeehengelwedstrijd uitge schreven had. Badgast Van Dijk t.rolc zich van dit alles echter niets aan en ■i oorzien van een wind- en waterdich te plastic regenjas en een flinke zuid/wester" zat hij geduldig te wachten tot de zeebewoners wilden bijten. (Foto P.Z.C.) Criterium ten bate familie slachtoffers van mijnramp. Op de dag van de aankomst van de deelnemers aan de Ronde van Eu ropa, die zaterdag 18 augustus a.s. te Charleroi eindigt, zal een interna tionaal criterium met gangmaking worden gehouden ten bate van de fa milieleden van de slachtoffers van de mijnramp te Marcinelle. Hieraan zullen o.m. deelnemen Darrigade, Adriaenssens, Close, Fausto Coppi, Bruno Monti, André Brankart, Richard van Genechten, Marcel Janssens, Cerami en Derbo ven. Het criterium wordt gereden na de aankomst van de renners in de Ronde van Europa. Waterpolo Nederland België te Sas van Gent De zwemelub „Bruinvis" te Sas van Gent zal in 1957 zijn 25-jarig bestaan vieren. Ter gelegenheid hier van zal de club trachten om de jaar lijkse waterpolowedstrijd Neder landBelgië in Sas van Gent te doen spelen. Het bestuur van de kring Zeeland van de K.N.Z.B. heeft reeds alle medewerking toegezegd. TERNEVZEN STELDE TELEUR Zierikzee verslagen, Axel kwam evenmin tot succes. Geen der drie Zeeuwse clubs, die in de vierde voorronde van de K.N. V.B.-bekercompetïtie uitkwamen, is erin geslaagd tot de eerste ronde door te dringen, waardoor de kans om tegen een semi-profelftal uit te komen verloren is gegaan. Dat Zie rikzee van Alliance zou verliezen, lag wel voor de hand en de Roosen dalers lieten er door een 210 uit slag geen twijfel over bestaan dat z\j zin hebben in de wedstrijd tegen Ba ronie, die voor de winnaar in uitzicht staat. Bepaald teleurstellend was de 05 nederlaag, die Terneuzen op ei gen veld leed tegen VES. Na de uit stekende resultaten in de vorige ron den, kon van de rood-zwarten iets meer verwacht worden. De thuiswed strijd tegen Dosko, de toekomstige tegenstander van de winnaar, gaat dus ook de neus van Terneuzen voor bij. De derde gegadigde, Axel, kwam op eigen veld ondanks legio doel kansen niet tot enig succes tegen Roosendaal. De bezoekers slaagden er evenmin in het doel te vinden, zo dat met dubbel blanke stand het ein de kwam (00). Ook aan het „be- kerbestaan" van Axel kwam dus 'n einde. Voor Roosendaal vormt- de der by tegen RBC een aantrekkelijke be loning. TERNEUZEN—VES 0—5 Terneuzen heeft in een slechte wed strijd een verdiende nederlaag gele den tegen VES. Voor de rust waren de gastheren, die met drie invallers speelden, zeker niet minder in de aanval dan de bezoekers, maar het goede schot ontbrak. Het was rechts buiten J. de Vet, die na een half uur spelen met een fraaie kopbal VES de leiding gaf (01). In de tweede helft wogen de beide ploegen aan vankelijk tegen elkaar op, maar toen De Vet weer na een half uur de voor sprong tot 20 vergrootte, was de animo er bij Terneuzen geheel uit. Linksbuiten Willems van VES ver richtte in het laatste kwartier van de wedstrijd de hattrick en bracht de eindstand daardoor op 0—5. ZIERIKZEEALLIANCE 2—10 Een tactische veel beter spelend Alliance heeft in een hoog tempo spelende Zierikzee een grote neder-1 laag toegebracht. Het krachtsver- Na een felle sprint gaat hier de M Belg Rik van Looy, oranjetrui- p drager, in Heerlen de finish overschrijden als winnaar van de 6e étappe in de Ronde van Nederland. iinmif schil was echter in het veld niet zo groot als de dubbele cijfers wel zou den doen vermoeden. Alliance begon in 'n overrompelend tempo en kreeg reeds in de eerste minuut een indi recte vrije schop te nemen op 1 me ter van de doellijn. Zierikzee ver zuimde zijn aanvallers terug te roe pen en daardoor kreeg Alliance een 01 voorsprong, die het met de re gelmaat van een klok opvoerde tot 16 bij de rust. Daarna vertoonde het spel hetzelfde beeld, zoals uit de cijfers (210) blijkt. De zwakste man in het veld was de scheidsrech ter, die herhaaldelijk vreemde be slissingen nam zonder echter één van beide partijen te bevoordelen. AXEL—ROOSENDAAL 0—0 Een door drie invallers gehandi capt Axel kon ondanks een ruim veldoverwicht in de eerste helft geen enkele maal 't vijandelijk doel door boren en daar ook Roosendaal hier toe niet in staat bleek, eindigden beide ploegen zoals zij begonnen wa ren. Voor de Roosendalers was dit echter voor een groot deel te danken aan het briljante spel van hun doel man De Jong. die talrijke uiterst ge vaarlijke schoten uit zijn doel hield. Inde tweede helft kwamen de gas ten meer tot agressief spel, maar ook nu bleef de strijd tamelijk even wichtig. De Zeeuws-Vlaamse voor hoede wei'd door de rood-witte de fensie volkomen in bedwang gehou den, terwijl aan de andere zijde doel man De Danschutter en rechtsback Jansen Brabantse punten in de weg stonden. De geestdrift, die de eerste helft gekenmerkt had. ontbrak ech ter totaal in de eindfase Scheids rechter Goossens uit Hoogerheide leidde perfect en beheerst dit spor tieve duel. IN WESTHOEK EN ZOUTELANDE Ondanks wind en regen geslaagde concoursen De V.V.V. BurghHaamstede had voor zaterdag een zeehengelwedstrijd op haar programma gezet, waarvoor grote belangstelling bestond. On danks het ongunstige weer versche nen van de ruim 60 inschrijvers er 43 op het strand bij de vuurtoren. Nadat de wedstrijdleider, de heer J. Leegsma, nog enkele aanwijzingen Weinig Zeeuwen in eindstrijden OP DE PRACHTIG gelegen tennisba nen van Domburg werden zondag on der zeer grote belangstelling de fina les gespeeld van het tennistoernooi, dat de plaatselijke VVV en tennis club jaarlijks daar houden. Helaas zijn er dit jaar slechts weinig Zeeu wen tot deze finales doorgedrongen. De Middelburgse mevrouw N. J. Mul ler werd in het damesenkel in drie sets verslagen door de jeugdige Ma rijke Josephy uit Breda en het ge mengde paar mej. M. SnoepW. Af- fourtit moest zijn meerdere erkennen in de combinatie M. JosephyDe Bueger, Er werd op deze laatste dag van het toernooi zeer goed gespeeld. Voor al de strijd om de titel in het he ren-enkelspel stond op zeer hoog peil. De heer C. Vleeschouwer uit Tilburg, die de Zeeuwse kampioen Nordlohne met 64, 64 had uitgeschakeld, trad in het veld tegen de geroutineerde Groencwcgcn, die in de voorronde Ysebaart geen schijn van een kans had gegeven. Met lange, harde slagen zochten zij aanvankelijk naar eikaars zwakke plekken en daar beiden een goede service hadden ging de strijd gelijk op tot 6—6. Een paar missers achter elkaar kostte de Amersfoorter Groenewegen echter de eerste set (8— 6). Toen had hij de zwakke plek van zijn tegenstander gevonden. In de tweede en derde set scoor de hij het ene punt na het andere door snel oplopen en de ballen feilloos dood te maken of langs de eveneens oplopende Vleeschou wer te jagen. Hij plaatste daarbij zo goed, dat de ze ondanks zijn snel reactievermogen geen kans zag goed te retourneren. Groenewegen won de tweede en de derde set onbedreigd met 6—1, 61. In de finale damesenkel gaf het uithoudingsvermogen van mej Jo sephy de doorslag. Mevrouw Muller begon de eerste set tegen deze jonge speelster met vier gewonnen game's achter elkaar, maar toen had zij bijna al haar kruit verschoten. Zij verloor haar agressiviteit, maar wist niette min de set niet 63 op haar naam te brengen. In de tweede set kwam mej. Josephy sterk opzetten. Keer op keer sloeg zij hard en diep op de backhand van me vrouw Muller, die kennelijk ver moeid raakte, om dan plotseling on houdbaar in de andere hoek te schie ten. Bij de stand 15 in haar nadeel leek het erop, dat de Middelburgse het tij zou doen keren, maar zij kon niet door de service van haar tegenstand ster heenbreken en verloor de set met 26. In de derde set werden alle re serve's te hulp geroepen en de strijd ging gelijk op tot 33. Toen kwam mevrouw Muller te vallen en dit leek het begin van het einde. Toch wist zij op 35 nog een matchpoint te weer staan, maar op de harde service van Marijke Josephy wist zij toch geen antwoord meer en zij verloor ook de laatste set van deze spannende partij met 46. Het damesdubbel bracht twee Vlis- singse dames op de baan. Het paar BraakTimmerman moest de strijd aanbinden met M. Josephy en de Dom- burgse E Stork. Het was een ongelij ke strijd en de eerste set was al gauw in het voordeel van de laatstgenoem den beslist (60). De dames Braak en Timmerman gingen nu echter feller en agres-, siever spelen en riepen al hun wedstrijdroutine te hulp. Tot 33 ging de strijd gelijk op, maar toen moesten zij buigen voor de tech niek van de zoveel jongere tegen speelsters. De herendubbel was minder specta culair dan men aanvankelijk ver wachtte. De jeugdige spelers BrasBrouwers, die 's morgens het sterke paar Anne- veldDolleman in drie sets hadden uitgeschakeld, moesten het opnemen tegen Groenewegen en Affourtit. Hoe wel zij zeer goed speelden ontbrak bij hen toch de routine en vastheid van slag om het tegen Groenewegen Affourtit tot winst te brengen. Zij verloren dan ook, ondanks felle tegen stand, met 64, 6—2. Dezelfde Affourtit, een speler met een snelle slag, werd in het gemengd dubbel met mej. M. Snoep uit Mid delburg verslagen door het paar Jo sephyDe Bueger. Deze strijd moest in drie sets worden beslist, maar de Bredanaars wonnen tenslotte met 36, 63, 64. Na afloop van de wedstrijden, die ondanks de regen tijdens de eerste dagen, volgens schema werden ge speeld, reikte burgemeester W. J. E. Crommelin op de baan de bekers uit. De voorzitter van de VVV bracht hul de aan de wedstrijdleider, de heer A. Boone voor de wijze, waarop hij zijn plicht had vervuld en hij roemde de spelers, die in zeer groot aantal had den ingeschreven, om hun sportiviteit. Namens de deelnemers dankte de heer H Y. Groenewegen uit Amersfoort, die het Domburgse toernooi het pret tigste noemde, dat hij kende. Uitslagen van de finales van het Domburgse tennistoernooi: Dames enkel: mevr. N. J. MullerM Josephy 63, 26. 4—6 Herenenkel: H. Y. Groenewegen—C. Vleeschouwer 68, 61. 6—1 Herendubbel: Groenewe gen - AffourtitBrasBrouwers 64, 6—2 Damesdubbel: Braak—Timmer man—JosephyStork 0—6, 4—6. Ge mengd dubbel: M. Snoep—Affourtit— JosephyDe Bueger 6—3, 36, 4-1-6. had gegeven, vlogen om tien uur de eerste lijntjes in zee om er vier uur later weer uit te komen. Ondanks de hevige wind en de regen werd met animo gevist, al verdwenen successie velijk enige deelnemers van het con cours wegens het slechte weer, zodat bij het einde van de strijd nog 25 enthousiastelingen overgebleven wa ren. Vermeld dient te worden, dat de enige deelneemster, mevrouw De Lint uit Rotterdam, tot het bittere einde volhield. De hengelaars waren van heinde en verre naar de Westhoek van Schouwen gekomen om de vissen te verschalken. Zo waren er naast ver schillende badgasten, vissers uit het gehele land van Middelburg tot Gro ningen en kreeg deze wedstrijd door de deelneming van twee jongens uit Edinburg zelfs een internationaal ka rakter. De uitslag was: Winnaar van het grootste aantal gevangen vissen dhr A. van der Vet uit Rotterdam met drie vissen. Voor de zwaarste vis kreeg de heer A. de Rijke uit Renes- se met een bot van 690 gr. de eerste prijs. De tweede prijs ging naar de heer De Bakker uit Tilburg, de derde naar de heer Fooij uit Middelburg, de vierde naar dr. De Lint uit Rotter dam. Vermeld dient nog te worden, dat door het breken van de lijn drie zee baarzen verloren gingen, hetgeen voor de desbetreffende vissers een strop was. De heer Leegsma dankte tijdens de prijsuitreiking m hotel ..De Schouwse boer" de deelnemers, alsmede zijn twee helpers, de heren W. Kloet Pzn. en C. van de Zande. Ook in Zoutelande Ook cp het strand te Zoutelande werd zaterdag voor de eerste maal een door de V.V.V, In elkaar gezet hengelconcours gehouden. Cnthousir ast trokken de vijftien deelnemers 's morgens naar de zee om de sportieve strijd met de zeebewoners aan te bin den. De jongste deelnemer. Henk Vink uit Koudekerke. had he: eerst van allen al een prijs te pakken daar hg bij zijn eerste uitworp zijn hengel brak. Er heerste een gezellige stem ming ondanks het feit. dat het weer met meewerkte. De prachtige prijzen, door V.V.V. beschikbaar gesteld, kre gen als volgt hun bestemming: De gouden medaille voor de groot ste vis (een paling van 420 gr.): de heer R. de Steur uit Sint-Laurens; de zilveren medaille voor het grootste aantal gevangen vissen fvier) de heer L. Peters uit Eindhoven; de bronzen medaille voor het grootste totaal gewicht (428 gr.) ging naar de heer P. C. van Dijk uit Ngmegen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3