Fcrgddje erbij kmt! mijn man wil hij gebakken lever proeven A. VAN ROON, LANGEVrEI.E 63 Speciaal: MUTSAERTS KINDERWAGENS WINKELPAND Een kwestie van smaak HALFZWARE VAN NELLE SLAGERIJ DE JONGE SUGERIJ DE JONGE, De Provinciale Zeeuwse Courant is verkrijgbaar aan de stations Vlissingen, Middelburg, Goes, 3eroen oo Zoom. PëR TOURINGCAR „Dë Pë URAAN" Gebr. Van Fraassen Zonen NIEUWBOUWSCHILDERS Scheldestroom RIJWIELEN SPORT-JACKS 8 PROV IN CI AT,E ZEE U WS E COURANT WOENSDAG 27 JUNI 1958 Getrouwd Ir. D. J. VAN OOIJEN en CORREE VAN GELDEREN Rotterdam, 27 juni 1956. J. G. BELFROID en W. L. BELFROID-CRUCQ danken, mede namens we derzijdse ouders, familie, vrienden en kennissen voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ontvangen. Vllssingen, juni 1956. Jos. Israëlslaan 36. S. KROONENBERG, oogarts, Goes, tel. 2373 b.g.g. 008. AFWEZIG vrijdag, zaterdag en zondag. Voor de vele blijken van belangstelling die wij ter gelegenheid van onze 50-ja- rige echtvereniging moch ten ontvangen, zeggen wij mede namens onze kinde ren hartelijk dank. J. DE VLIEGER— BECU. Oostburg, 21 juni 1956. Coöp. Landbouwvereniging „Eiland Walcheren" wegens inventarisatie zijn onze pakhuizen op zaterdag 30 juni GESLOTEN! KR/EBELHOEST p<* PACTOLAN Begrijpelijk nietwaar? En daarom gebruik ik Diamant-vet voor alles wat ik bak. Want Diamant is zo'n door en door zuiver vet, dat het geen bijsmaak geeft. Wat je in Diamant bakt, behoudt zijn smaak. U proeft de eigen, verrukkelijke smaak van gebakken lever. Dat krijg je alleen met Diamant, want Gewoon vet „versluiert" de natuurlijke smaak van elk gerecht. Diamant brengt juist die zuivere, natuurlijke smaak naar voren. Daarom smaakt alles wat met Diamant bereid is lekkerder, zuiverder. Dubbel-gecrèmed Diamant is voedzaam en licht ver- teerbaar! Diamant Is voor 100% puur, voedzaam vet. Het I levert in een kleine hoeveelheid veel calorieën. Dubbel-gecrèmed Diamant is bovendien luchtiger en daardoor lichter verteerbaar. Spat niet - walmt niet - gemakkelijk snïjdbaar! 7 MIDDELBURG het van ouds bekende en vertrouwde adres voor verwarmingsartikelen, ook grote capaciteiten, huishoudelijke artikelen en hotelpannen, wasma chines, wringers, enz. ONZE INRUILACTIE 25.voor uw oude stofzuiger bij aankoop van een nieuwe. TE KOOP centrum van Middelburg, solide en goed onderhouden met bovenwoning. (Eind okt. a.s. vrij te aanvaarden) Br. no. 706, bur. P.Z.C., Middelburg. Zware - of half zware shag, dat is een kwestie van smaak Maar neem ln ieder geval Van Nelle's shag - dat is een kwestie van goede smaak U kunt kiezen: De échte zware Van Nelle's shag of die pittige halfzware Van Nelle. Er gaat niets boven zo'n zelfgedraaide Van Nelle's sigaret I Van Nelle kwaliteit! Pljiilillllllliiiiiililliliillilllllillllllllllllllllllllllllll^l DEZE WEEK ALS EXTRA RECLAME 500 gram mager spek voor 1.25 (lappen of stokjes) 500 gram doorregen spek voor 75 cent. Haal zélf uw vlees het is voordeliger enU ziet wat U hoopt. Magere runderlappen 2.30 p. 500 gr Doorregen runderlappen, 1.70 p. 500 gr Gehakt half om half 1.10 p. 500 gr Ribstuk 2.30 p. 500 gr Verse braadworst 1.35 p. 500 gr Mooi mager rookspek 0.90 p. 500 gr Dikke bladreuzel 1.20 p. 1000 gr Vet spek, vers of gezouten 1.50 p. 1000 gr DOE UW VOORDEEL GA NAAR Walstraat 46 Hobeinstraat 2 VLISSINGEN EEN KLEINTJE KOST SLECHTS EEN GULDEN 1, 4, 7, 11, 15 en 19 juli nieuwe dagtocht naar LA ROCHE, de parel der Belgische Ardennen, via Aywaille, Baraque de Fraiture, Melreüx en Huy. 12.50 p.p. Uit Goes 12.p.p. 12, 18 en 22 juli dagtocht naar de GROTTEN VAN HAN, via Dinant, Vignée, Rochefort en Buisenville. 12.p.p. Uit Goes 11.50 p.p. 5, 8, 18 en 21 juli nieuwe dagtocht naar de NOORDE LIJKE BELGISCHE ARDENNEN, via Francor- champs, Watervallen van Coo, Werbomont en Huy. 12.p. p. Uit Goes 11.50 p. p. 4, 15 en 19 juli dagtocht naar MONSCHAU en AKEN, Drielandentocht. 12.50 p. p. Uit Goes 12.p. p. 8, 12 en 15 juli dagtocht naar BOULOGNE SUR MER en NOORD-FRANKRIJK, 10.50 p. p. Uit Goes 11.— p. p. Bestel tijdig uw plaatsen bij de bekende verkoopadres sen in Goes, Middelburg en Vlissingen en bij de onder nemers: REISBUREAU „DE PELIKAAN" Paul Krugerstraat 21 - VLISSINGEN - Telefoon 2175 MODERNE TOURINGCARS TE HUUR voor clubs en gezelschappen van 21, 25, 29, 33, 37, 41, 49 en personen voor elke gewenste reis. LUXE WAGENS TE HUUR ZONDER CHAUFFEUR gevraagd. Geruime tijd werk. SCHILDERSBEDRIJF DUINHOUWER, Irislaan 122 Telefoon 2206 VLISSINGEN Geen kartelprijzen doch concurrentie- prijzen. compleet met lamp, pomp, jasbesehermer Type Tour compleet 135,- Type Semie Sport 150. Type Vol sport 162.50 Met 3-versnellingsnaaf 168.50, 186.50 en 182.50 En de garantie is in uw eigen stad. „DE CONCURRENT" Groenewoud 70, VLISSINGEN. .a. NET MEISJE voor d. en n. M. WESTSTRATE, Reepweg 10, Wemeldinge. anorak-model, met capuchon, mouwzakje met ritssluiting. Dames- en meisjesmaten voor leeftijd 7 jaar, vanaf 11.75 tot en met maat 44, damesmaat 20.75. Wolstraat 15 - Vlissingen in Gibraltar Iets héél bijzonders... De marine verzorgt natuurlijk geen plezierreisjes, dat niet. Maar ondertussen krijg je als je bij de marine bent, toch heel wat van de wereld te zien. Want het werk brengt je nogal eens buitengaats. Werk, dat op zichzelf al iets heel bijzonders is. Je leert verant woordelijkheid te dragen en onder bekwame leiding krijg je steeds meer in je mars. BjJ de Koninklijke Marine is voor flinke jongemannen van 16 jaar en ouder weer plaats in vele dienstvakken als matroos, telegrafist, seiner, schrijver, elektromonteur, radio-radar- monteur, machinist, torpedo maker, chauffeur (ten minste 18 jaar oud), marinier, vlieg tuigmaker (-algemeen, -elek tromonteur, -instrumentma ker) enz. Zend deze COUPON aan: HET HOOFD MARINE WERVING BEZUIDENHOUTSEWEG 123 - DEN HAAG Verzoeke toezending fnlichtingenboekje: Naam: Leeftijd: Straat: Plaats: Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon in of, beter nog, kom eens praten op een van de volgende adressen: GOES, gemeentehuis, donderdag van 17.00 17.30 uur; MIDDELBURG, Koepoortstraat 8, donderdag van 12.0015.00 uur; TERNEUZEN, gemeentehuis, le en 3e vrijdag van de maand van 13.0014.30 uur; ZIERIKZEE. gemeentehuis, 2e en 4e Vrijdag van de maand van 12.00 14.00 uur en te "s-G™ vr;V" A 'JE. Hoofc: Mniirwing BrzuidenMoutscwcg 123. KONINKLIJKE MARINE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 4