vütditf 'fpssestaartsoep MAGGI MAGGI* MET VLEES ER IN scheepstimmerlieden vervangster voor de huisvrouw Reistassen en koffers Goudswaard, 2 ^Ulióóingae WOENSDAG 27 JUNI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed ln het verpleeghuis „Over duin", onze lieve va der, behuwd-, groot- en overgrootvader, JAN KAREL KLOOSTERMAN, weduwnaar van MARIA VAN MARIS, in de ouderdom van ruim 86 jaar. Namens de fam. F am. SPRUIT KLOOSTERMAN. Goes, 26 juni 1926. Oude Singel 38. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ELISABETH VERMAAT betuigen wij onze welge meende dank. Uit aller naam, L. M. A. KOEKMAN Middelburg, 25 juni 1956. Veerseweg 31. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan allen, die blijk hebben gegeven van hun medeleven na het overlijden van onze lieve man en vader GILLES v. d. RAFELAAR, Uit aller naam, D. T. C. v. d. RAFELAAR- PENNE. Vlissingen, juni 1956. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond tij dens ziekte en na overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder M. MEIJERS WONDERGEM, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, C. MEIJERS. Middelburg, juni 1956. Dr. P. SCH1ERBEEK Keel-Neus-Oorarts te Hoek (Z.) houdt met ingang van 1 juli GEEN SPREEKUUR meer op donderdagmiddag in het St. Anthonius-Zie- kenhuis te Oostburg. Ja... U leest het goed... Maggi's nieuwe OSSESTAARTSOEP bevat stukjes heerlijk vlees. Mals rundvlees, dat extra smaak en kracht geeft aan de verrukkelijke, goudbruine soep.. Reeds tijdens het koken geurt ze U tegemoet en proeven is genietenja, genieten Maggi's OSSESTAARTSOEP in Zilverzakjes met stukjes heerlijk rundvlees (een nieuwe Maggi-vinding) is een complete soep, waaraan U niets meer hoeft toe te voegen. Inderdaad... een échte Maggi-soep Herinnert U zich die ouderwets fijne, geurige thee, zoals U die vroeger dronk 1 De Groningse theefirma KAHREL heeft 5 die fijne melange nog I Niet overal, maar 6 uitsluitend verkrijgbaar bij de betere kruidenier. Wij zenden U adressen op aanvraag. DE NIJS' MEUBELFABRIEK, te Rotterdam vraagt voor werkzaamheden te Rotterdam op een in aanbouw zijnd passagiersschip Vergoeding van reistijd, kostgeld e.d. Aantrekkelijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. Aanmelden vrijdagavond 29 juni tussen 710 uur in café-restaurant KÏVIET, Badhuisstraat 8, Vlissingen of. schriftelijk aan ons kantoor te Rotterdam, Sluisjesdijk 110. RIJKSPOSTSPAARBANK Inleggers tegoed 1 820 000 000,— Rente 2,4 tot 6 000,— Spaarbankloketten in alle postkantoren RIJKSPOSTSPAARBANK Inleggers tegoed: ƒ1 820 000 000,— Rente 2,4 tot ƒ6 000,'— Spaarbankloketten in alle postkantoren RIJKSPOSTSPAARBANK Inleggers tegoed: 1 820 000 000,— Rente 2,4% tot ƒ6 000,— Spaarbankloketten in alle postkantoren RIJKSPOSTSPAARBANK Inleggers tegoed 1 820 000 000,— Re<jfQ2^ds>ot 6 000,— Si tstkantoren Tijdelijk een beschaafde gevraagd in klein gezin in Laren (N.H.), kinderjuf frouw en werkster aanwe zig. Brieven onder letters TRT aan Nijgh van Ditmar, Advert.bur., Rotterdam. RIJKSPOSTSPAARBANK inleggers tegoed: 1 820 000 000 Rente 2,4 tol 6 000, Spaarbankloketten in alle postkantoren 000,- 000,— Komt' deze bij ons In de zaak bekijken! KOFFERS van de beste Zweedse hardplaat, in de nieuwste kleuren en modellen reeds vanaf 6,75. In echt Zweeds vnlcan fiber vanaf 12,50. REISTASSEN, grote maat van zwaar dubbel linnen, afgewerkt met prima kuip-gelooid leer, vanaf 13,50. Koopt een merkartikel, voordeliger, mooier af gewerkt en béter! LEDERWAREN is een artikel van ver trouwen, laat U voorlich ten door Korte Noordstraat 6, IMiddelburg. AANBESTEDING. Burgemeester en wethou ders der gemeente Graauw en Langendam zullen op vrijdag 6 juli 1956 om 10 uur v.m. ten gemeentehuize te Graauw trachten aan te besteden: het bonwen van een Wit-Gele Kruïsgebouw annex badhuis. Bestek en tekening, zijn, zo lang voorradig, tegen beta ling van 10.(rest. 2.50 op de dag van aanbeste ding), verkrijgbaar bij Centr. Bouw- en Woning- toez. en gemeentewerken in O. Z.-Vlaanderen, Heren gracht 10, Terneuzen. Te koop gevraagd: alle soorten LANDBOUW- TRAKTOREN, met bijbehorende werktui gen, voor de sloop. AUTOSLOPERIJ J. KNOOP N.V. Aduard - Tel. K 5903—235. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd: Allround AUTOMOBIEL MONTEUR (Ie monteur). GAEAGE FA. JOH. JOOSSE Zn., Nieuw- en St. Joosland, tel, 818, Zomer Show Vraag naar de gelukbrengende ZEEHELDEN, als U winkelt in Vlissingen. Dan hebt ook U de kans 1000.te winnen. Om gemakkelijk een volledige serie zeehelden te kunnen krijgen, zal er op woensdag en zaterdag van 35 uur een RUILBEURS gevormd worden op de KLEINE MARKT. ZOEK ONDERLING CONTACT EN RUIL Dan heeft U meer kans de meeste koopkaarten (met complete series zeehelden) te kunnen inle veren dus meer kans op de extra prijzen van 300,—, 200,—, 150,—, 100,— en 50,—. Bovendien is de ZOMER SHOW-MAN WEER PRESENT. Wie op zijn verzoek een koopkaart met een vol ledige serie zeehelden tonen kan ONTVANGT DIRECT 5 GULDEN. Neem dus uw koopkaart mee als U gaat winkelen Zeehelden worden alleen uitgereikt bij contante betaling. Een uitzondering kan worden gemaakt, indien aankoop èn betaling geschieden tijdens de koopactie. AGENDA Woensdag 27 juni, 7 uur: HANDBALTOERNOOï Plein Bonedijkestraat. Vrijdag 29 juni, 8 uur: CONCERT, „Crescendo", Beliamypark. Do krant kunt li niet missen T f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 11