/J. C. /Laoóóij levisie r Weet (1 nog wel van vorig jaar f voor moederdag bij fa. Gebr. Mulder. kazywttm j~De (Aioez esthetisch 6 PROVINCIALE ZEETJW BE COURANT ZATERDAG 12 MEI 1956 Marilyn Monroe Abe Lenstra Bal-behandeling en Thee-behandeling zetten. ernooitMemand' bui tenspel stond? Als U het mij vraagt is buitenspel-bij thee zetten alleen maar een onheb belijkheid, waar we zo gauw mogelijk van af moeten komen Mr. T. Pot zegt: [Lekkere thee zet U zó: 5 Gouden Theeregels Q Theepot voorverwjrmen door «mipotlen met heet Eerlijk gezegd: die twee doel punten n& de thee. kwamen er beslist niet dóór de thee. Niet, dat ik iets tegen thee heb: Integendeel.' Maar wèl heb ik iets tegen het mishandelen van dat kostelijke kruid, -wat je in de kleedkamer, maar tal te, dikwijls overkomt. Het is met thee als met'dë" bal' op de grasmat. Wil je hem in de touwen krijgen, dan is daar beheersing en balcontröle voor ziodig. Wil je écht van je kop thee genieten, dan komt er hetzelfde bij het zetten van te pas. Want. zoals een pass pre cies op maat moet zijn. om tot z'n recht te komen, zo is oók bij theezetten de juiste maat onontbeerlijk. Die. maat js minder moeilijk te' vinden dan: bij het voetballen: geen drup pel water meer dan er koppen thee geschonken moeten,-wor den en voor ieder kop één maatschep in de pot! Wedden, datalspoed'voetballen zo eenvoudig was als goed thee- @Per kop minstens éin »f. gestreken mmschepje thee In de pot doen. Vooral niet meer dan voor het te zetten unul koppen nodig Is. Als het water kookt, direct In Mn keer opgieten. Q S tot 7 minuten laten Oost-Nederland lekkere sterke thee Uit 'Marilyn Monroe at the girl', uit gave Ballantine Books, New York. THEEPROEVER,, de man. die dag in dag uit om klokke halfvier in de middag en acht uur 's avonds op theevisite, komt en óveral, waar hij goed gezette thee proeft, een prachtig theeservies cadeau geeft, is' door onze correspondent in Overijsel in het Oosten wan ons land gesignaleerd. U. die in Arnhem, Zwolle. Enschedé of Apeldoorn, in Hardenberg, Tiel, Ommen of Zevenaar woont, kijk uit naar Theeproever. U kunt hem elke dag verwachten. Zorg. dat uw. volgens de 5 Gouden Theere gels gezette, thee klaar staat. Een theeservies zal uw be loning zijn! Voor het Inschenken om roeren. Suiker voor de geur en melk voor 'o milde smuk coevocgen. Wie Gratis Theeservies In de grote Theeregelwedstrijd met élke Dinsdag, Donderdag en Zaterdag een kostelijk por- celeinen theeservies als prijs, zijn ditmaal als winnaressen te •melden de Amsterdamse dames: A. v. d. Biesen (896), W. Bonne- veld (1095), H. van Dijk (680), P. Hack (680), G. W. Kleen (579). J. Kramer (1630). F. Lede- lay (1012), J. F. Neervoort (563). J. H. v. Thiel-Vos (662) en Mevr. Van Schaik (360). Voorts werd een theeservies gezonden aan de dames: T. Agema, Slo- termeer (2017). J. Danebroek, Bilthoven (345). J. v. Tiel. Bols- ward (329), J. M. Vermaat, Den Haag (473), C. J. Sibbald-De Kleyn. Zandvoort(459). J. Kete laar-Wigman. Haarlem (153). Tj. Huisman-Van Vliet (1030). Nadere uitslagen volgen. en andere wasmiddelen i/anden van thee. Theepot nhouden met zuiver Laat de THEE niet In x'n hemdje staan! De wedstrijd duurt voort.' Blijf knippen en sparen! Oproep t. Schep Wie heet T. Muts T. Pot Ieder, die zó heet. wordt ver zocht om vóór 1 Juni 1956 een briefkaartje aan het Theebu- reau(Postbus4074. Amsterdam) te schrijven met volledig: naam. leeftijd, beroep en adres. Uw moeite wordt beloond met een nuttige attentie! GENERAL MOTORS CONTINENTAL - Branch botterdam - Parklaan 17 - Rotlerdar 'onze kleintjes^ 23 ct. per regel met een minimum van 1.—, max. 8 regels. „Brieven of adres, bureau v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., M'burg. Eén blik op de kalender en U weet dat het weer gauw Pinksteren is endus tijd voor de zonnige LAVOOIJ- combiriaties en één blik op de collectie com binaties en U hebt de zekerheid iets goeds te kopen, want de kwaliteit van de DUMAK- pantalons en de VICTOR Y-colberts is af! Helaas is in de zomer een regenjas onmis baar maar geen nood wij hebben weer een prachtcollectie regenjassen voor dames en heren. Prachtige gabardine, de nieuwste mo dellen. Ook de moderne korte. Fantastisch lage prijzen, 48.52.—, 58.—. Speciale aanbieding in kortè lederen dames jasjes: 92.Zuiver rundleer, in groen, rood en R.A.F .-grijs. Voor dames en heren de prachtige, solide verbeterde SINETEX-jasjes. Ideaal op de brommer. Jongens willen kleding: vlot en sterk. Wij ontvingen een mooie collectie jongens pakjes met korte en lange broek. Natuurlijk voor zeer voordelige prijzen. NIEUW Moderne LINCOLN - weekend- sliirts, vervaardigd van prachtige popeline. Keuze uit de nieuwste dessins. En wie een echt mooie das wil dragendie kiest natuurlijk een RUMMY- of MARQÜIS- das. In vele verschillende kleuren en dessins! Gortstraat 32-34 - MIDDELBURG - Tel. 2508 ALLE VERANDERINGEN GRATIS. GELEGENHEIDSKLEDING TE HUUR. V voorkeur gaat uit naar EsthetischSierlijke lijn. Fraaie interieurs. Uit gebreide uitrusting. Ruimte en comfort 5 personen. EconomischBedrijfszuinige „vierkante" motor. Hoogrijgemiddelde. Fel accelereren. Betrouwbare remmen, perfecte wegligging. Officiële dealers in het gehele land. Raadpleeg het telefoonboek of vraag ons de dealerlijst. 3 Ultra-moderne 4-deurs Sedans WYVERN,4-cil. motor48 pk VELOX,6-cil. motor68 pk CRESTA,6-cil.motor68pk. Verwar- f. 6.450* 1.7.350* bekleding 8.100* Vauxhall - Uitzonderlijke voordelen voor een uitzonderlijk lage prijs Voor een meisje van 15 j. (ned.-herv.), dat huishoudschool-onderwijs wil volgen, wordt een passend pleeggezin gezocht in de omg. van Vlis- singen of Goes. Vergoeding in onderling over leg te regelen. Brieven worden gaarne ingewacht door mevr. W. J. Kooistra-Sinke, Kromme Weele 17, Mid delburg. Toen slaagde U zo uitstekend Inmiddels is ons assortiment weer belangrijk uitgebreid. Zowel voor LUXE FLACONS PARFUM, MAKE-UP artikelen, PIN-UP enz. hebben we daarnaast ook een leuke serie artikelen die uit een kinderspaarpot 4= betaald kunnen worden Firma Gebr. Mulder, Goes Korte Kerkstraat 17, telefoon 2201 Voor prima zie onze etalage, zo juist weer ontvangen: „Kroon" „Kashmir" „Klras" „Broussa" Wilton Haarvelours Ook salontapytjes. Meubelmagazijn Korte Delft Middelburg, Telef. 3194. Ook voor uw meubelen grote sortering! Biedt zich aan: ervaren BULLDOZER- MACHINIST. Brieven no. 4302, bureau Zeeuwsch Dagblad, Middel burg. Te koop: i.g.st.z. motor, merk C. Z.. 150 cc. Koepoortlaan 34, Middelburg. Te koop: mooie biggen (ber gen). L. VERHAGE, Middel- burgseweg 51, Koudekerke. Te koop: voor tuin en terras inklapb. fauteuilstoelen. Koopje Glaclsstraat 130, Vlissingen. Te koop: prima jongensfiets, prijs f 25.—. Rembrandtlaan 62, Vlissingen. Te koop. radio pick-up, Philips, 110—220 V., stofzuiger en strijk ijzer, 220 V., alles z.g.a.n. Br. lett. A 81. bur. P.Z.C., Vliss. Te koop: woning staande Gr. Abeele 22, O.-Souburg, ind. woonkamer, keuken, garage, schuur, 3 slaapkamers, zolder, voorz. v. gas en elektr., met tuin 1 a. 95 ca. Te bez. heden, zater dag 12 mei van 11 t.m. 4 uur. Te koop: een herenrijwiel. Te bevr., ha zes uur n.m., N. C. SMIT. Boulevard Bankert 18, Vlissingen. Te koop: T.W.N.-motor, 250 cc., desk. onderz. toegestaan. Br. lett. Z 80, bur. P.Z.C., Vliss. Te koop: metalen wringer met bok, als nieuw ,f 20.—; hand naaimachine, naait prima, f 17.50; grasmaaimachine, f 15.—. Breestraat 5, M'burg, na 5 uur. Zaterdagmiddag thuis. Te koop: Skoda 1947 en Ford 1948. Kerksteeg 3, 't Zand, Mid delburg Te koop: Duitse herders, 7 we ken oud. Vllssingsestraat 46, Middelburg. Te koop: j.- en m.-flets v. lft. pim. 8 jr.; opklapbed; tafels; stoelen; vloerkleed; uittrekta- fels; Eng. ledik. (1- en 2-pers.); boekenkastje; 1- en 2-pers. spi ralen; ameublement; klnderle- dik.: kinderstoel; pr. hulsorgel. Vliss. singel 34, M'burg, tel. 3513. Te koop, van particulier, we gens omstandigh., in pr. st. z. Skoda. Noordstraat 53, Vliss. Te koop: zomermantel; kort jasje en prachtige Goese pop pen. Middelburgsestr. 82, Oost- Souburg. Te koop: rode-, savoye-, spits en bloemkoolplanten. P. KOO- LE, Abeelseweg, tel. 208, Sou burg. BOS' kledingmagazijn verhuurt gelegenheidski., o.a. jacquets, colberts, fantasiepantalons, ho ge hoeden en schoenen. Alles als nieuw. Lange Vorststraat 46, Goes, telefoon 2795. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr.: vuurduveltje; ladenkastje en bloempotstoe- len. Br. no. 532, bur. P.Z.C., Middelburg. Aangeb. te Vlissingen, vrije bo venwoning in n. stadswijk, bev. 1 gr. Eng. k„ 3 sl.k., keuken, douche, bergkamer en schuur. Gevr. te M'burg, vrije woning, huur f 40f 55 p. m. Br. aan: P. J. DE BRUIJNE, Noordweg 71, Middelburg. Te koop, te pachten of ter over name gevraagd: boerderij, 10—20 h.a. Br. no. 535, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: houten ba rakken en noodwoningen. Br. lett. z 46, bur. P.Z.C., Vliss. Te koop gevraagd: herbouw- plichten en ook rampen-her- bouwplichten, voor geheel Zee land. Br. lett. A 47, bur. P.Z.C., Vlissingen. Nete wed., 46 jr., p. g.t zag zich gaarne geplaatst als huishoud ster bij heer alleen ,ong. de zelfde leeft. Omg. M'burg of Vliss. Br. no. 533, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: alle soorten kachels, metalen, kelder- en zolderopruimingen. M. DE NOOIJER, Noordstr. 50, Vliss. tel. 2953. Gevraagd: flink keukenmeisje. Goede condities. Br. mevr. BU- LENS, R. B. Visscherlaan 43, Zeist. Te huur auto's zonder chauf feur. A. NIJSSE, tel. 3221 (K 1100). Te Werfstraat 12, 's-Heer- Hendrikskinderen. WONINGRUIL Voor uw financiering van ma chines, auto's, bromfietsen enz. Ie hypotheken 3% 10 jaar vast, alsmede 2e hypotheken naar assurantiekantoor KOME- JAN, tel. 412, Domburg. Ge heimhouding gegarandeerd. Politiek Cabaret v. d. V.V.D. met spreekbeurt van R. ZEGE- RING—HADDERS op 14 mei om in Hotel Britannia te Vlis singen. BIEDT ZICH AAN Net persoon, 35 jaar, zoekt ken- nismakking met net meisje, leeftijd 3035 jaar. Liefst uit boerenstand. Br. no. 534, bur. P.Z.C., Middelburg. PERSONEEL Dame van middelb. leeft. I.b.v. eigen inkomen, zoekt samen woning, liefst met alleenstaan de dame. Br. lett, B 82, bur. P.Z.C., Vlissingen. Hulp ln de hulshouding gevr. voor twee maanden, in gezin met drie kinderen, wegens af wezigheid van de moeder t.g.v. ziekte. Singel 80 b, Vlissingen. Gevraagd: meisje voor halve dagen. Mevrouw OOSTEN RIJK, Nieuwstraat 78, Vliss. Mevr. VREEKE, Vliss.str. 23, Souburg, vraagt werkmeisje of vrouw, liefst voor de vrijdag. Zo spoedig mogelijk gevr.: goe de hulp in de huishouding bij oude dame, lichte huish. werk- zaamh. Goede behandeling en goed loon. Liefst boven 30 jr. Br. boekh. BEVIN ZOON, IJzendijke. Gevraagd: bakkersbediende. C. HENDERIKX, brood- en ban ketbakkerij, Oranjeplein 29, Souburg. Machinestiksters, strijksters en handwerksters kunnen wij nog plaatsen op onze confectie-ate- llers. Reisgeldvergocding. Z.C. F., Noordbolwerk 5, M'burg. Peurssenstraat 21, Aardenburg, woensdagavond 7—8 uur Clij- verstraat 46, Vlissingen. LESSEN Autorijschool J ASPERSE voor autorijles. Erk. en gedipl. F.N. O.P., Vlissingsestr. 1, Koude kerke, tel. K 1185—343. Autorijschool JASPERSE voor motorrijles. Erk. en gedipl. F. N.O.P., Vlissingsestr. 1, Koude- kerke. tel. K 1185—343. Autorijschool JASPERSE voor verkeerstheorie. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Vlissingsestraat 1, Koudekerke, tel. K 1185—343. Leer goed en veilig motorrij den op speciaal lesmotorrijwiel. Auto- en motorrijschool PA- RENT, Vrijburgstraat 14, Sou burg. tel. K 1183—391. Erk, en gedipl. F.N.O.P. Voor een wijs besluit is 't nooit te laat. Leert nu autorijden bij: autorijschool gar. DE MUYNCK Paul Krugerstr. 209, tel. 2008, Wilhelminastraat 11, Vlissingen Rijles. Examenaanvraag. Voor Vlissingen en omstreken: J. C- KOETSENRUYTER. Lest met Morris en Opel 1956. Erkend B.B.N. Vrijbl. inlichtingen: Bo- nedijkestraat 160, Vlissingen. Verhuisd: autorijschool M. b. DE BLIECK, naar Herm. Heyermanslaan 2 a, Vlissingen tel. 380: een vertrouwd adres. HYPOTHEKEN BIJEENKOMSTEN KENNISMAKING DIVERSEN Particulier wil f 600.— lenen te gen 6Vs pet. Br. lett. X 79, bur. P.Z.C., Vlissingen. Octerno de meest gevraagde b- H, in alle prijzen. Nylons vanaf f 1.98. Links geweven werkkou- sen f 1.35; 2 paar slechts f 2.50. Breiwol brengen wij U in een enorme sortering en ook con currerende prijzen. P. TILROE, kousenhuis, St. Jacobsstraat 18, Vlissingen. Bij 't Jantje van Alles vindt TJ de juiste omlijsting voor uw fo to, plaat, ets, tegel of schilde rij. Vraagt prijsopgaaf. Korte Noordstraat 15, M'burg, tel. 3733. 't Jantje van Alles: speciaal adres voor vernieuwing van uw wasbordzinkjes. Losse zinkjeB f 1.50 per stuk. Korte Noord- straat 15, Middelburg, tel. 3733. Depurativum Nattermann bloedzuiverings- en ontvettings- thee. Ideaal plantaardig middel tegen verstopping en vetvor- ming. Voert mild en zonder krampen af. Verkrijgb. bij uw drogist. Nervinum Nattermann, plantaardig geneesmiddel, dat de overspannen zenuwen tot rust brengt, angsttoestanden en nachtelijke tobberijen verjaagt, waardoor verbeterde nachtrust. Verkrijgbaar bij uw drogist. We hebben nog een klein aantal van die solide kinderledikan ten. fabrieksrestant, ln de grondverf, f 20.p. st. Heren straat 19, Middelburg. Een goed jongenshorloge ls een Kienzle polshorloge vanaf f 19.25 met volledige garantie. Vraagt vrijblijvend op zicht. Horlogerie D. LIEVENSE, Lange Vorststr. 87, Goes. G. WINKLER PRINS in 19 dln. (v. 520) voor oude intekenprijs f 395. Oosthoek 16 dln. (v. 360) v. f 285. Ensie 10 dln. (v. 275) v. f 200. Nieuwe, fr. thuis. Ook in term. J. J. WITTEVEEN, Broek in Waterl. 107, tel. 258. S.G.A. plastic-broekjes blijven zo zacht als zijde. Ook na maan denlang gebruik. Apart geklede bruidjes koch ten de bruidszijde in „SCHRIJ VERS Stoffenhuis", Goes. De speciaalzaak voor bruidszijde. Opril Markt, bij de Kade, tele foon 2751. Leer goed en veilig autorijden bij J. PARENT, Vrijburgstr. 14, Souburg, tel. 1183—391. Erkend en gedipl. door F.N.O.P. Onderhoud, behalve uw auto en motor, ook uw theoretische kennis van de verkeersregels. Verkeerslokaal „Walcheren", Scheldestr. 6, Vlissingen, is bui ten de lesuren voor ieder vrij toegankelijk. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE, instructeur met jarenlange erv. Erkend gedipl. F.N.O.P. Lambrechtstraat 7. Middelbure t»l beschadiging, gloednieuw, met garantie, f 145.—, desgewenst afbetaling. Centrifuges f 150. Depot: Nieuwstraat 28, Terneu- zen. tel. K 1150—2410. Kostuums, regenkleding, de mi's, sportcombinatles, mantel kostuums, mantels f 10 maan delijks. Schr.Jf aan SUPER STANDING, Jac. Cremerstraat 44b, Arnhem. Kleur en maat vermelden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 14