OPENLUCHTSPEL IN GOES? modehuis» goed zo, opa! DIT BOEKJE I tfaèziëlse HOOFDLEIDSTER OPENBARE LES 6 /t/lciïefiuis HULPVERKOOPSTERS 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MEI 1956 U komt toch ook Zorgt dan dat U tijdig uw tweehonderd punten inlevert, onder het Stadhuis Grote Markt, Goes en U kunt dan tevens meedingen naar een der televisietoestellen! O 0 O O De winnaar van het vijfde televisietoestel werd de heer P. KNULST, Rimmelandstraat 6 - GOES 0 0 0 0 I Muziekhandel Piano's - Orgels Vleugels. Nieuwe en gebruikte. Voordelige prijzen. Stemmen, verhuren, repareren, inruilen. Fa. Gebr. van Damme Middelburg, Lange Noordstr. 16. Vlissingen, Paul Krugerstraat 16. Van de Velde uw drukker is minstens honderd yulden waard Steeds nieuwe creaties op meubel- gebied en woningstoffering, kunnen wii U, dank zij onze grote show rooms, tonen. Met de voorjaarsmodellen, die praktisch alle in ons bezit zijn van de laatste meubelbeurs, kan ieder probleem in uw interieur stijlvol en doelmatig worden opgelost. Langeviele 2325, Middelburg, Telefoon 2893. Gratis advies van onze binnenhuisarchitect. Franco levering door heel Nederland. GEMEENTE VLISSINGEN. Burgemeester en wethouders van Vlissingen roepen sollicitanten op voor de betrekking van aan de nieuw te stichten openbare kleuterschool, al daar. Akte B vereist. Datum van Infunctietreding 1 september 1956. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de burgemeester (Stadhuis, Houtkade 12). Inderdaad, elk verloofd paar kan 100 gulden of meer krijgen. Stuur slechts onderstaande bon ingevuld in een enveloppe aan bureau P.Z.C., Markt, Middelburg, en dit boekje zal precies vertellen, hoe U honderd gul den rjjker kunt worden. Het boekje ontvangt U geheel gratis Inzenden aan Bureau P.Z.C. Middelburg N^AM ADRES - WOONPLAATS j - laatst gewoond hebbende te Koudekerke, Biggekerkse- straat 28 en overleden te Middelburg op 30 april 1956, wordt verzocht daarvan vóór 1 juni 1956 opgave te doen ten kantore van nota ris mr. P. Loeff, Houtkaai 11 te Middelburg. (modeshow en film) WOENSDAG 16 MEI a.s. van 2—4 en 7—9 uur, DONDERDAG 17 MEI a.s. 2i uur. Gelegenheid tot het aangeven van nieuwe leerlingen. De directrice, J. M. STOLK. Naar genoegen geslaagd, dat zult U kunnen zeggen als U bij ons uw bruidsjapon hebt gekocht Niets laten wij onbeproefd om steeds het nieuwste te brengen wat binnen- en buitenland te bieden heeft, een garantie voor U dat U steeds iets aparts wordt voorgelegd. Bovendien koopt U prettig en ongestoord in onze aparte bruidsafdeling. Ook in zomerstoffen een zeer geslaagde collectie voor geklede en sportieve japonnen en speciale dessins voor kinderkleding. W. J. DOMINICUS, Grote Markt 6, Goes Vertel ons hoe wi) f 100.— of meer kunnen verdienen Lagere Landbouwschool van de Z.L.M. te Kruinlngen. 0 Voor de nieuwe cursus aan deze school die 1 september aanvangt, kunnen zich thans jongens opgeven die de 7e klas van de lagere school hebben doorlopen. Het hoofd der school, J. C. DE RIDDER, Rijksweg 41, Tel. 01130—471. RIJKSKWEEKSCHOOL te MIDDELBURG Lange Noordstraat 29, telefoon 2051. OPLEIDING VOOR ONDERWIJZERES bij het kleuteronderwijs (Fröbelonderwijzeres). Aanmelding voor 1 juni a.s. voor bezitsters van een ulodiploma of diploma h.b.s. 3 jr. duurt de opleiding 2 jaar, voor leerlingen zonder deze diploma's duurt de opleiding 3 jaar bij gebleken geschiktheid. De directeur, A. DE JONGE. RIJKSKWEEKSCHOOL MIDDELBURG Lange Noordstraat 29, telefoon 2051 Aanmelding voor de nieuwe cursus voor 1 juni a.s. Voor de le klasse bezitters (sters) van een volledig ulodiploma A of B, of dipl. h.b.s. 3 jr. of daarmede gelijkgesteld diploma. Voor de 3e klasse bezitters (sters) van een einddiploma h.b.s., gymnasium of een inrichting met daarmee ge lijkgesteld diploma. Zij die nog examen moeten doen, moeten zich voor lopig aanmelden. Nadere inlichtingen bij de directeur, A. DE JONGE. Ieder, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van de heer Klokstraat 9 GOES Magazijn „De Magneet" INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL CORNELIS REIJNTERSE PIETERSZOON, Molenwater 125 MIDDELBURG. 0 Het bezit van meerdere blouses in geheel verschillend dessin en model, brengt veel variatie In Uw kleding. Door vandaag een leuke gestreepte en morgen een frisse effen blouse te dragen, lijkt het of U steeds iets anders draagt. Om dit prettige resultaat te bereiken, kunt U een keus doen uit onze uitgebreide zomercollectie, die vlotte modellen bevat voor ieder figuur. doe het zelf Gevraagd: IJSVERKOPER. Aanmelden 's avonds tussen 7—8 uur. RIJNTEN, Heren straat 4, Middelburg. OPROEPING. Wij kunnen nog plaatsen voor de dames-afdeling voor dinsdagmid dag en zaterdagmiddag. In aanmerking komen gehuwde of ongehuwde dames met liefde voor het vak. Liefst' zij die reeds vroeger als verkoopster werkzaam zijn ge weest. Aanmelden Aanmelding voor de C-cursussen; akten L.O., Frans, Duits, Engels, wiskunde, handelskennis, nuttige hand werken, tekenen, lich. oefening en voor Ned. taaiakte M.O.A. Aanvang der cursussen sept. a.s. De gunstige voor waarden worden bekend verondersteld. Wegens omstandigheden te koop D.K.W. 1956 luxe uitvoering. Is juist ingereden. Betaling e.v. in overleg met koper. Br. no. A 131, bur. P.Z.C., Goes. Afs er wat opgeknapt moet worden vraag het grootvader. Met RIPQLIN EXPRESS ontwikkelt ook de onhandigste grootvader onvermoede schilderstalenten! En de glanzende resultaten mogen gezien wordenj Alleen de.sneldrogendo RIPOUN EXPRESS bevatQS-2 Méér glans-en. duurzaamheid/ Rtpofin heeft een handig, geestig geïllustreerd boekje het licht doen zien.^dat wij u op aanvraag gratis toezenden. U kunt het per briefkaart bestellen bij: Ripolin, Larenseweg 40.Hilversum. Let op de bekende naarq RIPOLIN met de drie mannetjes! Telefoon 3169 Hotel-Pension „DREYEROORD"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 10