PHILIPS PHILISI Geen rivier is langer dan de langste rivier! GYMNASIUM TE MIDDELBURG. ZEELAND De enige koffiemelk me! Maïzena, Spar, per pakjevan 24 voor 21 ct Haring in tom. saus, Spar, per blik van 75 voor 69 Slasaus, (25%) per flesvan 94 voor 89 ct Choco frou, Spar, per pakjevan 55 voor 49 ct Pepermunt, Spar, 2 rollenvoor slechts 25 ct Nierkaas, 100 gramvan 40 voor 36 ct EXTRA 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1956 Van blijvende waarde De Amazone, 6460 km lang, met meer dan 200 zijrivieren, waarvan 12 groter dan de Rijn, is 's werelds langste rivier. Hoe u ook zoudt zoeken, hoeveel tijd en geld u er aan zoudt besteden... nergens ter wereld vindt U een rivier, langer dan de Amazone. Evenzo vindt U nergens een scheerappa- raat, beter dan de Philips „PhiliShave", het meest gevraagde apparaat ter we reld. De Philips „PhiliShave" scheert Waarop berust de superioriteit van de Philips „PhiliShave": Snelheid en gladheid door het unieke rotatie principe! Vliegensvlug rondgaande scheerbeitels snijden ononderbroken alle haren feilloos af. Gemak Sierlijk en natuurlijk handpalmmodel. Geschikt voor alle spanningen van 110 tot 230 volt. Af geschoren haren worden opgevangen achter het scheerhoofd. Service Een jaar internationale garantie. In Nederland en in het buitenland zijn vele duizenden erkende „PHILISHAVE" service adressen. onberispelijk glad met een ongekende snelheid en een onovertroffen gemak. Door de enorme vraag en de grote wereldproduktie kost dit volmaakte apparaat toch niet meer dan f39.75. Een verrassend lage prijs dus, waarvoor u in het bezit kunt komen van het beste wat er op dit gebied te verkrijgen is. SNELSCHEERAPPARAAT laag in prijs dank zij enorme wer e I d p rod u k t i e! HOOG INKOMEN Grootste maatlcorsettenbedrijf vraagt DAMES voor verkoop van massagordels naar maat aan particulieren. Hoge provisie, vrij reizen, sociale verz. Voor dames, die met het vak bekend zijn is het prettiger werken bij onze firma, omdat onze naam een garantie is voor betere verkoop. Dames, die met het vak niet bekend zijn, worden door ons ingewerkt. Br. te richten onder lett. H 22, bur. P.Z.C., Vliss. De aangifte van kandidaten voor het toelatingsexamen is opengesteld tot 1 juni. Formulieren voor het invullen van de vereiste gegevens zijn verkrijgbaar aan het schoolgebouw of worden op aanvraag toegezonden. Het toelatingsexamen zal gehouden worden maandag 18 en dinsdag 19 juni. Voor inlichtingen, ook over vrij schoolgeld en het kos teloos in bruikleen krijgen van boeken, is de rector donderdags van 24 uur te spreken, of op een nader overeen te komen uur. De rector Dr. H. W, FORTGENS. Mevr. BRAVENBOER geeft vrijdag 27 april een PSYCHOMETRISCHE AVOND (foto's en voorwerpen behandelen). Zaal WÖHLER, L. Delft, aanvang 8 uur. Entree 1. Zaterdags van 105 uur, privé consult 2.50. 28, 29, 30 april; 5, 6 en 10 mei: DAGTOCHT NAAR DE „KEUKENHOF" EN BLOEMBOLLENVELDEN. Prijs: vanuit Vlissingen en Middelburg 8.50 per persoon; vanuit Goes 8.per persoon. 7 mei: DAGTOCHT NAAR DE HEILIGE BLOED PROCESSIE IN BRUGGE. Prijs: vanuit Goes 5.50 per persoon; vanuit Mid delburg en Vlissingen 5.per persoon. Plaatsbespreken bij Automaatschappïj „Zeeland" N.V.: Westsingel 1, Goes, telefoon 2200 en 3321; N.V. Stoomtram „Walchéren", Markt 43c, Middelburg, telefoon 3043, en de verder békende verkoopkantoren van ZEE LAND TOURS op; Walcheren en Zuid-Bevelands Alleen deze week (26 april-3mei; met 10% korting: LUXB melange, 200 gramvan 64 voor 56 ct Bij aankoop van 1 bus SCHUURPOEDER (Spar) gratis een PANSPONS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 16