pré-«prijsvraag koopje voor een EXPOSITIE SKIRA, enkele havenarbeiders een jongen VenhoJk. Doe mee aan <de GRIJP UW KANS! van 14 dagen polyvalent pi u IJSCLUB VLISSINGEN PHi VERHA CHAUFFEUR, haarkammen CADEAU- 39 cent J0 FIBBE van de Jicttcz VRIJDAG 10 FEBRUARI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Heden overleed onze lieve man, vader, be huwd en grootvader CORNELIS ANTONISSE, In de ouderdom van ruim 82 jaar. Uit aller naam, J. ANTONISSE— HAVERHOEK Goes, 9 februari 1956 Willem Zelleweg 15 De begrafenis vindt plaats op maandag 13 februari, 12 uur op de algemene begraaf plaats. Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, onze geliefde vrouw, moeder en grootmoeder CORNELIA RISSEEUW— VAN STRIEN, in de ouderdom van bjj- na 85 jaar. Dat zfl is ingegaan in de vreugde haars Here, troost ons in onze droefheid. Groede: J. RISSEEUW. Eindhoven: J. S. DEN DUNNEN- RISSEEÜW. T. J. DEN DUNNEN. Groede: S. J. RISSEEUW. C. C. RISSEEUW. Maassluis: C. M. DE WILDE- RISSEEUW. W. H. A. DE WILDE. En kleinkinderen. Groede, 8 febr. 1956. Voorstraat 168. De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 11 febr. a.s., te 3 uur, op de alge mene begraafplaats te Groede. Heden overleed, na een kortstondig lijden onze geliefde moeder, be huwd, groot- en over grootmoeder LEUNT JE DINGEMANSE, wed. van J. A. de Die, in de ouderdom van 87 jaar. Goes, S. P. VAN DE SANDE DE DIE J. J. VAN DE SANDE Breskens, J. J. DE VOOGT— DE DIE J. M. DE VOOGT Klein- en achterkleinkinderen Goes, 8 februari 1956. Tulpstraat 42. De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 11 februari a.s. des namiddags om 3 uur op de algemene begraafplaats te Bres kens. Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte, en de bewijzen van deelneming na het over lijden, van onze lieve vrouw en moeder MARGARET IIA MAARTENSE— VAN DE KOORDE, betuigen wij onze hartelijke dank. Familie MAARTENSE Middelburg, februari 1956. Dokstraat 17. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overladen van onze lie ve man en oom, de heer W. H. HENDERIKSE betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: C. HENDERIKSE— SPAETER Middelburg, februari 1956 Nieuwstraat 45. Van 11 febr. tot 8 maart van een grote collectie OUDE ZEEUWSE PRENTEN. Tholen, Noord- en Zuid- Beveland, Schouwen-Duive- land, Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren en een groot aantal oude Zeeuwse ste den, dorpen, buitenplaatsen enz. Lage prijzen. Vrije toegang. Boekhandel VAN BENTHEM EN JUTTING, MIDDELBURG. Van 11 febr. tot 8 maart EXPOSITIE van de gehele collectie de mooiste boekwerken op kunstgebied ooit verschenen. Alleen te bezichtigen voor personen boven 18 jaar. De uitgave is zeer kostbaar. Vrij entree. Boekhandel VAN BENTHEM EN JUTTING MIDDELBURG. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" Scheepswerf en Machinefabriek te Vlissingen Jaarlijkse algemene verga dering van aandeelhouders op maandag 27 februari, te 10.30 uur, ten kantore der Vennootschap te Vlissingen. De punten van behandeling liggen aldaar voor aandeel houders ter kennisneming. Houders van aandelen wor den alleen ter vergadering toegelaten, of kunnen zich aldaar doen vertegenwoor- gen, wanneer zij hun aan delen ten minste drie dagen vóór de vergadering bij de Vennootschap deponeren of doen deponeren. Aandelen kunnen ook- tegen regu gedeponeerd worden bij de Nederlandsche HandeL- Maatschappij N.V. te Am sterdam en te 's-Graven- hage bij de Amsterdamsche Bank N.V. te Amsterdam en bij de Rotterdamsche Bank N.V. te Rotterdam en te Amsterdam, waar van 10 februari a.s. af de agenda alsmede het jaarverslag be rusten en verkrijgbaar zijn. DE DIRECTIE Vlissingen, 6 februari 1956 N.V. Nationaal bezit van aandelen Koninklijke Maat schappij „De Schelde" te Vlissingen Jaarlijkse algemene verga dering van aandeelhouders op maandag 27 februari 1956 te 12.00 uur, in hotel „Noordzeeboulevard", Bou levard De Ruyter 2, Vlis singen. De punten van be handeling liggen ten kanto re der Maatschappij te Vlis singen voor Aandeelhouders ter kennisneming. Houders van gewone aandelen wor den alleen ter vergadering toegelaten of kunnen zich aldaar doen vertegenwoor digen, wanneer zij hun aan delen ten minste drie dagen vóór de vergadering tegen regu deponeren of doen de poneren. Aandelen kunnen ook gedeponeerd worden bij de Nederlandsche Handel- Maatschappij N.V. te Am sterdam en te 's-Graven- hage, bij de Amsterdamsche- Bank N.V. te Amsterdam en bij de Rotterdamsche Bank N.V. te Rotterdam en te Amsterdam, waar van 10 februari a.s. af de agenda alsmede het jaarverslag be rusten en verkrijgbaar zijn. DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER Vlissingen, 6 februari 1956 -BK KLANT 13 KONING- Alleen geldig zaterdag 11 febr. '56 No 1. No 2. No 3. No 4. No 5. No 6. No 7. No 8. No 9. No 10. OHARMEUSE ONDERJURKEN met royale volant en kant bljjven favoriet. Bo vendien nog met kant- garnering aan de buste- vorm DE VOORGEKROMPEN OVERALL van prima blauwe drill kan niet krimpen en gaat daardoor langer mee; In de maten 46 t/m 58 LAGE HOKKERS OF BLOEMTAFELTJES geven de huiskamer zo'n gezellig cachet; de kleu ters gebruiken ze graag als stoeltje METALEN WANDREKKEN nemen steeds meer de plaats in van boekenkas ten. 't Staat zo modern en vooral bij kleine vloerruimte zijn ze prac- tisch, 45 cm lang 65 cm lang. WELK MEISJE WENST NIET een „Elox" armband, met veiligheidsketting in doosje, een charmant bijouterïetje voor slechts REUZE BROKKEN pep ermuntkn abbelt j es heerlijk fris van smaak en licht in gewicht; 44 stuks in 200 gram voor U.o4 ITALIAANSE TWEED U zult dit voorjaar nog meer tweed zien dragen dan in 1955. Voordelig breed, n.l. 145 cm in de modekleuren zwart/ wit, met grijs, zwart/wit met groen, zwart/wit met bruin per meter 3.15 9.25 1.95 8.75 9.75 0.50 WINTERTIJD, ZAKDOEKEN- SEIZOEN gekleurde dameszakdoe ken, per 8 stuks voor de byzondere zaterdagprjjs van BADSTOF WASHANDJES zjjn er nooit te veel, vooral niet als U nog baby's heeft, per 2 stuks voor NU REEDS VOORJAAR? Neen, maar zo, als de koude voorbij is, moet U reeds een leuke rok of blouse klaar hebben van, veredelde katoenen pope- line, 140 cm breed, in 5 kleuren verkrijgbaar, per meter No 1 1 WAT IS PEELIT? Dat is een kunstharsstof, die nog sterker is dan rubber, en goedkoper. Wij brengen een Perlit bal van 69 cm omtrek, in oranje, wit, groen en bruin voor 6.95 0.50 0.29 4.60 2.40 VROOM DREESMASS MIDDELBURG - VI.ISSINGEA Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. Bunkerstation "Vlissingen vraagt en van 1617 jaar voor de waterboot. Aanmelden op, het kantoorschip. BISCUITS Islïzzu' mer fi jne*cocössmaafr Tf cent per "POÜ gram. gratis vacantiereis met Uw hele gezin! \L^ Heeft U geen invulformulter Haat er Sp* dan even één bij Uw winkelier en.... als U 5 x meedoet, beeft U 5 kansen Wel bij elke inzending een ander zinnetje of rijmpje voegen. Maar baast U, want het zou jammer zijn, voor Uw belt gezin, als U deze kans miste. Winnaars krtjgen uiterlijk 1 Mei 1956 bericht. wanneer en waarheen U wilt in: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oosten rijk, Engeland (15 gezinnen) of ook in België, Luxemburg (25 gezinnen) en ons eigen land (60 gezinnen). Pré zorgt voor alles - zelfs voor „zakgeld !M Profiteer van Polyvalent Pré doet méér voor Uw wasgoed dan prachtig wit en smetteloos schoon wassen. Want Pré wast zó donzig zacht, dat elke was beurt een weldaad is. Profiteer van poly valent Pré - ontdek, hoe goed het voor Uw wasgoed is! HEDENMIDDAG EN AVOND en (ijs en weder dienende) volgende middagen en avonden IJBAAN AAN DE W.-SOUBURGSEWEG GEOPEND. Leden toegang op bewijs van lidmaatschap. Niet-leden tegen betaling op dag- en avondkaart. Muziek - Verlichting - Verwarmde kleed- en ververslngsgelegenheïd. GEEFT U OP ALS LID. Het bestuur IJsclub Vlissingen. De Provinciale Zeeuwse Courant is verkrijgbaar aan de stations Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. eist lederen kleding. AUTORIJSCHOOL J ASPERSE ZOEKT een bekwaam en ervaren die opgeleid wil worden tot CHAUFFEUR-INSTRUCTEUR Persoonlijke aanmelding zaterdag 11 febr. van 46 uur en maandagavond 13 febr. van 810 uur. AUTORIJSCHOOL JASPERSE Erkend door de F.N.O.P., Vlïssingsestraat 1, KOUDEKEBKE, telefoon 343. 'T KOOPJE VAN DE WEEK Wij kochten tegen een ongelooflijk lage prijs een partij (geen nylon of glas). Deze week verkopen wij die tegen PRIJZEN. 1 sterke ZAKKAM 1 mooie HERENKAM 1 stevige HUISHOUDKAM (3 kammen dus) ver kopen wij tezamen voor Normale prijs zeker 95 ct. Zo'n koopje koopt U alleen bij Vlissingen Middelburg 11.95 ▼oor een herenschoen die normaal 15.95 kost mod. 19 m. 39-46 Sportieve herenmoliere uit stevig bruin leder* Sterke zool van Poroflex. Een pracht schoen voor een exceptionete prijs l 140 filialeo ïn Nederland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 7