150 gram echte Chocoladehagel NU voor 29 cent Toen de lammetjes in de wei dartelden GARAGE DE MUYNCK „Nieuw Engeland" VERKOOPSTER Uw drukker! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRI.ÏD r- Ki-ii -iRI 1956 VELO WASCHMACHINE MIJ. N.V. werd op beroemde Nederland se kwekerijen de eerste voor- jaars-spinazie geoogst en door de fabrieken onmiddellijk ge conserveerd. Jonge spinazie uit blik heeft alle voedingskracht van de vruchtbare voor-Zomer. Een groente, overheerlijk van smaak, met een grote rijkdom aan vi taminen, ijzer, bladgroen en lichtverteerbare eiwitten. Profi teer er van. Geniet er van. Gemakkelijk gezond - voordelig! bij aankoop van 2 rollen VéGé-beschuit a 29 ct per rol met 6 geldzegels WAT GEEF IK OP DE BOTERHAM? BIJ UW VóGé-KRUIDENIER KEUS TE OVERI Chocolade-Pasta gemaakt van zuivere chocolade, voor nog een extra-boterham voor Uw kleuters.Per glas 62 ct - 12 geld zegels. Per pot 100 ct - 20 geldzegels. PINDAKAAS! smakelijk-voedzaam voordelig - gezond. Maakt van moeilijke eters hollebollegijzen! Per grote pot lOO ct - 20 geldzegels, per halve pot 60 ct - 12 geldzegels. VéGó-Jam in heerlijke soorten uit gave, rijpe vruch ten bereid van 89 tot 55 cent met 10% korting in geldzegels. STROOP een van de sterkst ijzerhoudende voedingsmiddelen, dus onontbeerlijk voor groot en klein voor een tjzersterk gestel! VéGó-Appelstroop per blik 65 cent - 13 geldzegels. VéGó- Keukenstroop per pot. inhoud '/2 kg 57 cent - 11 geld zegels. in 4 minuten klaar op tafel HEDENMIDDAG 2 DDR VERS VARKENSVLEES CHR. EMIGRATIE CENTRALE afdeling Zeeland. JAARVERGADERING op zaterdag 11 februari a.s. in „De Prins -van Oranje", Nieuw- straat. Aanvang 14.30 uur. Sprekers: de heer H. A. van Luyk, de bekende radio commentator die speciaal Amerika, Austra lië en Nieuw-Zeeland zal behandelen; de heer M. Koole te St. Catherines (Cana da), Zeeuws emigrant met verlof, die zal spreken over „Canada mijn nieuwe vader land". Muzikale medewerking van „De Poldermeisjes". Bezoekt deze belangwekkende vergadering. Ieder is welkom. Toegang vrij. mijn kruidenlerl De wagen, die U het meeste biedt in de middenklasse, is de 1600 VéGé-KRUIDENIERS GEVEN 10% KORTING IN GELDZEGELS! ABATTOIR Seisweg - Middelburg. Prijzen vanaf 6525,compleet met verwarming. De wagen, die U het meeste biedt in de goedkope klasse is de Uit de hand te koop: het woonhuis aan de Spanjaardstraat no. 13 te Middelburg. Ontruimd tb aanvaarden. Inlichtingen: adres St. Jan straat 9 te Middelburg. Legerfilm „IN OPMARS" Deze prachtige geluidsfilm kunt U DONDERDAGAVOND 16 FEBRUARI zien in de gereformeerde kerk aan de Westwal. Aanvang 8 uur. Kaarten 0.50, bij alle heilsoldaten verkrijgbaar. De Nederlandsche Heide maatschappij te Arnhem zal namens de Herverkave lingscommissie Zeeland op maandag 5 maart 1956 des v.m. 10.30 u. in hotel Hof van Holland (A. Gaakeer) te St. Maartensdijk in het OPENBAAR AANBESTEDEN BESTEK PD. NO. 821: het aanbrengen van een deklaagconstructie en een tweede slijtlaag op wegen (totale lengte 27,5 km) op het eiland Tholen. Het bestek met bijlagen is van dinsdag 14 februari 1956 af verkrggbaar ten kantore van het hoofd van het ambtsgebied der Neder landsche Heidemaatschappij te St. Maartensdijk, Veer- hoekseweg, telefoon 125, te gen betaling van 2.per stel, franco per post 2,25. Restitutie heeft niet plaats. Inlichtingen worden, na gepleegd overleg, alleen aan bestekhouders verstrekt door voornoemd hoofd van het ambtsgebied. Aanwijzing wordt gedaan op maandag 20 februari 1956. Plaats van samen komst hotel „Zeeland" te Tholen des v.m. 10.30 uur. Het goedkoopste in aanschaf en het voordeligst in ge bruik (7 ct. per km., alles inbegrepen). Gemaakt van het beste, roestvrije staal en oerdegelijk van construc tie. Prijzen vanaf 3995.compleet met verwarming. Vraagt geheel vrijblijvend demonstraties. TELEFOON 2008 - VLISSINGEN. De Vereniging Chr. School (Necl. Herv.) aan 't Zand te Middelburg vraagt voor haar kleuterschool Het ene een onopvallend kopje koffie... M§ÉÈi en het andere... een echte belevenis, een SDvf verrassing - het geurige genot van van Nelle's koffie: vol aroma... vol kracht... en royale Pfplf „schenk"! Met recht de vanouds bekende van Nelle-kwaliteit. jiwllP.i Neem eens 'n pakje van Nelle's Roodmerk I Van Nelle's koffie blijft bovendien altijd vers. Want ze is verpakt in het M luchtdichte pak, dat aroma en smaak volkomen bewaart. mr 8 van de 10 restaurants in ons land serveren van Nelle's koffie. Als u ergens de koffie opvallend y:' lekker vindt, vraag dan maar eens naar het merk... Wedden, dal het VAN NELLE is?' in het bezit van akte A. Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties richten aan secretaris, Breeweg 74, Middelburg. Spaar nu reeds voor uw De wasmachine die U wefkeiijk rust geeft VAN NELLE-KWALITEIT! De krachtige heen en weer gaande beweging van de was- vln veroorzaakt zelfs bij zeer langdurig wassen niet de min ste slijtage en de uitvoering is zo solide dat U met zeker heid kunt zeggen Dit is de wasmachine voor mijn leven Door de alleenverkoop de grootste collectie. SANTEGA hèt kostuum met volle garantie, op kwaliteit, stof en afwerking. Fa. KOEJEMANS, Lange Delft 19, MIDDELBURG. Jll Deze wasvin fijnste goed Ook leverbaar met gasverwarmlngfimutu m BIJVERDIENSTE Wij zoeken voor Zeeland AGENT voor de verkoop van onze MOTOROLIËN EN VETTEN aan verbruikers Br. nr. 150, bur. P.Z.C., Mid delburg. Wegens huwelijk komt er tegen 1 april plaats vrij voor Vóór volledige vakbekwame kracht een vaste werkking met afwisselend en vaak interessant werk. ELEKTROTECHNISCH BUREAU Ook vroegere indiensttreding is mogelijk; Walstraat 53 Vlissingen Telefoon 2362 Bierkade 1 Goes Telefoon 2823 VAN DE VELDE MOERMAN, Walstraat 94 - VLISSINGEN. telefoon 01100—3173. Adverteren doet verkopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 4