ZorgMjeerbykmtl 7—1—56 Wat is dat dan? BALANS OPRUIMING van CORSETTEN en BUSTEHOUDERS BALANS-OPRUIMING NU 10% KORTING N.V. Nederl. Tank- en Paketvaart Mij. een 2e WERKTUIGKUNDIGE een 5e WERKTUIGKUNDIGE ONDERWIJZERS-SPAARBANK JONGSTE BEDIENDE. NETTE LOOPJONGEN. BALANS-OPRUIMING FIRMA A. M. HOFMAN, Middelburg VAN DE VELDE UW DRUKKER óóV BRITANNIA René Krijgsman Interessante balansopruiming J. ALLEWIJN ONZE KLEINTJES 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 4 JANUARI 1956 J. H. SMIT SIBINGA Herv. pred. LENA J. DE NIJS Eindhoven, 4 januari 1956. de Genestetlaan 10. De heer en mevrouw DE GREEF-VAN DONGEN bedanken hartelijk voor de gelukwensen en bieden we derkerig hun beste wensen voor 1956 aan. De heer en mevrouw MIJS—ROMEIJN danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw BLOOS—V. D. BERGE, Souburg, danken hartelijk voor de ontvangen geluk wensen en bieden wederke rig de beste wensen voor 1956 aan. De heer en mevrouw OKKER-VROLIJK zeggen dank voor de vele goede wensen bij de jaar wisseling ontvangen en bie den wederkerig de hunne aan. De fam. VAN DALEN te Oost-Souburg wenst allen een gelukkig nieuwjaar met dank voor de ontvangen lukwensen. Wij wensen al onze klan ten een gelukkig en voor spoedig nieuwjaar en hopen hen ook in 1956, weer op de juiste wijze en met de beste bestrijdingsmiddelen te be dienen. J. A. NIJSSE Loonspuitbedrijf en bestrij dingsmiddelen. Kleverskerke Telefoon 0 1182-373. HERMAN de vakman en echtgenote wensen allen een voorspoedig 1956. Kaas- vis- en zuurkraam Markt, Middelburg De specialist, zeilmakerij en zonnescheronbedrijf. Reparatie-inrichting. Sinds 1894, telefoon 2216. wenst U een voorspoedig 1956 toe. Zusterstraat 29, Middelburg. K. HOGERHEIJDE Nieuwe Boogerdstraat Zierikzee handel in vis, kaas en aan verwante artikelen. G.N. RESTANTEN f HALVE PRIJS S EEN GROTE PARTIJ ZALM KLEURIGE BUSTEHOUDERS, ALLE PRIMA PASVORM, WORDEN EVENEENS VOOR HALVEPRIJS OPGERUIMD CORSETTENMAGAZIJN MARKT15 - MIDDELBURG. Handelskantoor te Vlisslngen vraagt voor direct een beschaafde jongedame (Steno-typiste). Leeftijd ca. 20 jaar. Brieven met volledige inlichtingen onder lett. H 8, Bur. P.Z.C., Vllssingen. SCHOOLTASSEN nu reeds vanaf 4.95, 5.95, 6.95, 7.95. DIPLOMAATTASSEN met 2 voorzakken vanaf 11.95. DIPLOMAATTASSEN 2 vakken, 2 voortassen en riem, vanaf 16.50 RETICULES vanaf 2.95 BOODSCHAPTASJES vanaf 1.95 PORTEMONNAIES vanaf 1.95. enz. enz. enz. Vlasmarkt 9 MIDDELBURG Walstraat 82 VLISSINGEN Nu is het DE tijd om voordelig warme sportieve kleding te kopen op alle voorradige MEISJESPANTALONS, melton, geruit en blauw JONGENSPANTALONS, melton DAMESPANTALONS, geruit, blauw, bruin MARATHON SPORTJACKS met teddyvoe ring MARATHON JOPPERS, melton of AaBe duffel MARATHON SNEEUWPAKJES met teddy gevoerd. OUDE MARKT 24 - SCHELDESTRAAT 50 VLISSINGEN De vraagt voor spoedige indiensttreding in het bezit van het diploma B en in het bezit van f het voorlopig diploma, of het diploma als assistent-scheepswerktuigkundige. Sollicitaties te richten aan de N.T.P.M., afd. per soneel, „Het Scheepvaarthuis", Amsterdam C. Gevraagd: een schaapherder. Woning beschikbaar. J. C. KOOIJMAN. Joanna Maria Polder 5, Slnt-Annaland Directie en personeel der N.V. „Taxi-Centrale Walcheren", Turfkaai 11, Middelburg, bieden langs deze weg clientèle, vrienden en kennissen hun beste wensen voor 1956 aan. die op 1 Januari besloot, nooit meer iets anders dan AIDA te roken I Telefoon 3 2 0 0. Uitknippen voor uw telefoongids N.V. „TAXI-CENTRALE", TURFKAAI11 - MIDDELBURG TELEFOON UITSLUITEND 3 2 0 0. Dag en nacht. Opgericht door het N.O.G. Hulpbank Middelburg. Giro-hulpbank 335670. Spaarders bij bovengenoemde bank kunnen hun SPAARBANKBOEKJE laten BIJWERKEN te Middel burg op de 3e zaterdag van elke maand, van 1.303 uur in de kerkeraadskamer der Doopsgezinde Gemeen te, Blindehoek; te Vlissingen le zaterdag van elke maand, van 23.30 uur in het Maarten Lutherhuis, Groenewoud. De rente bedraagt voor 1956 2,88 (vorig jaar 2,76 De directeuren, W. H. HARDON, Veerse Weg 171, Middelburg. J. W. G. LEEFLANG, Steenhuisstr. 13, Vlissingen IJZER- EN METAALHANDEL M. D. POLAK ZOON N.V., MIDDELBURG vraagt, liefst voor onmiddellijke indiensttreding, een mannelijke Aanmelden iedere werkdag van 912.30 uur en 2 5.30 uur aan ons kantoor: Kleverskerkseweg 25. Voor direct gevraagd Persoonlijke aanmelding bij FIRMA FRANS TIMMERMAN WALSTRAAT 44 VLISSINGEN Tijdelijk; GROENEWOUD (om de hoek). ZONDER WEERGA Te koop gevr. permanent zomerhuisje. Prijsopgave met omschrijving en plaats onder no.3, bur. P.Z.C., Mid delburg. Gevraagd twee flinke jongens niet beneden 18 jaar. C.V. „WEMCO" Kinderdijk 64-66. Middelburg. Reeds velen profiteerden van onze BALANS OPRUIMING Op elk gebied hebben wjj wat voor U. Stofzuigers, kinderwagens, gegalv. en alum. art. Emaille en div. verwar mingsartikelen. Alles kan niet geëtaleerd worden. Komt naar V. ROON Lange Viele 62, Middelburg. En doet uw voordeel Te huur of te koop gevraagd woning in of directe omgeving van Goes. Brieven no.l, bur. P.Z.C., Middelburg. LANGE NOORDSTRAAT 25 COUPONS BALATUM, LINOFELT, TAPIJT, LOPERS, GORDIJNSTOFFEN enz. Enkele zeer voordelige aanbiedingen in MEUBELEN. EIKEN GOTH. HUISKAMER, bestaande uit: groot dressoir, schuiftafel, 4 stoelen en 2 arm stoelen 298. 4 stoelen en 2 armstoelen, mahonie bekleed met wollen epingle 195. OVALE KAMELSPIEGEL 79.— en 10 EIKEN BARMEUBEL O.F. 38.—. EIKEN O.F. DAMESBUREAU 99 RADIOTAFEL 5.—. OOK IN KARPETTEN DIVERSE KOOPJES. Ogenblikken, om nooit te vergeten! wordt wel eens gezegd, dat de Marine „een wereldje op zichzelf"' is. Dat zit 'm niet alleen in het uniform, waarmee de marineman zich van „de burger" onderscheidt. Maar ook in het werk, de omstandig heden waaronder - en de omgeving waarin er gewerkt wordt. Het is er allemaal anders dan in wat men noemt „de burgermaatschappij". Wie bij de Marine is loopt bij voorbeeld kans, nogal eens verre reizen te makenIn de vrije tijd is 't dan „sloep naar de wal" geblazen. Vreemde landen en vreemde volken zien, ongekende natuur bewonderen. Het zijn ogenblikken, om nooit te j vergeten! j Zend deze COUPON aan: Ba de KoMnïMlke Marine is jjET HOOFD MARINEWERVING I ■voor flinke jongemannen 1 BEZraDENHOUTSEWEG 123 - DEN HAAG I van 16 jaar en ouder weer I plaats in vele dienstvakken Verzoeke toezending inlichtingenboekjei als matroos, telegrafist, zie- kenverpleger (tenminste 18 I Naam: jaar oud), electromonteur, radio-radarmonteur, ma- Leeftijd: chinist, törpedomaker, ma- rinler, vliegtuigmaker (-al- I Straat: J gemeen, -metaalbewerker, j 85A f -instrumentmaker) enz. Plaats: j Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon in of beter nog, kom eens praten op een van de volgende adressen: Goes, Gemeentehuis, donderd. v. 17.0017.30 uur; Middelburg: Koepoortstraat 8, donderd. v. 12.0015.00; Ter- neuzen, Gemeentehuls, le en 3e vrijd. v. d. maand van 13.0014.30 uur. Zie rikzee, Gemeentehuis, 2e en 4e vrijd. v. d. maand van 12.00—14.00 uur en te 's-Gravenhage, Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123. KONINKLIJKE MAR VLISSINGEN Gedurende januari 1956 's middags en 's avonds pianist-entertainer. van merkschoenen. RESTANTEN vanaf 5.95. Enkele paren met korting van 1030 SCHOENHANDEL MIDDELBURG Langeviele 2 Telefoon 2362 23 et. per regel met een minimum van f 1.max. 8 re gel*. „BWeren of adres Bureau d. Blad" 25 cent meer. Gin» No. 359300 P.Z.C, Middelburg. Te koop: eengezinswoning. Di rect te aanvaarden. Te bevr.: Slijkstr. 29, telef. 677, Vlissingen Te koop: 2 timmermanswerk banken, elektr. wasmachines; partij planken en pr. naaima chine. Slijkstraat 29, Vlissingen, telef. 677. Te koop: „Lambretta"-scooter, 6000 km gelopen, in nieuwe staat, 125 cc. St. Jacobsstr. 6, Vlissingen. Télef. 860. Te koop: eik. uittrektafels, kin derledikanten, woonk.stoelen, veren opschudbedden, clubs, ligstoelen, haardstoeltjes, bij zettafeltjes, keukentafels en vulkachels. M. DE NOOYER, Noordstraat 2, Vllssingen. Te koop: i. pr. st. z. ronde sta len wasmach. m. wringer (geh. elëktr.) Binnenwerk carter ge heel nieuw, 127 V. f 115.Na 6 uur. Breeweg 8, M'burg. Te koop: 2-pers. ledik. en spir., 35; z.g.a.n. boekenkast, f 45; autoped, f 15; linnenk., f 15; keukenst. h f 3.50; enkele kant. kacheltjes („Salamander"); elektr. wasmach. („Velo"). Vlis- singseslngel 34, M'burg. tel. 3513 Te koop: oude postzegel verza meling, cataloguswaarde ruim 400.000 francs. Emmastraat 19, Middelburg. Na zes uur. TE KOOP GEVRAAGD Gevraagd: piano in prima staat. Br. met opgave v. prijs, bouw jaar, merk onder no. A 1, Bur. P.Z.C., Goes. Te koop gevraagd: tafels, stoe len, kasten, antiek, inboedels, enz. Slijkstraat 29, Vllssingen, telef. 677. Te koop gevr.: naaimachine, commode en oude jongensfiets. Br. no. 1627, Bur. P.Z.C.Mid delburg. Te koop gevr.: opklapbed, kin derbox en ladenkastje. Br. no. 1621 bur. P.Z.C., Middelburg. WONINGRUII Woningrull Goes—Vlissingen of omgeving. Wie ruilt mijn een gezinswoning in Goes, voor een- gezins- of benedenwoning te Vllssingen? Br. no. A 3, Bur. P.Z.C., Vlissingen. PERSONEEL Werkster gevraagd voor 2 mor gens per week. LEMMERS, Ju- lianalaan 5, Vlissingen. Net meisje gevraagd voor win kel en huish. FABER, Badhuis straat 28, Vlissingen. Hotel DEKKER, Bellamypark 15, Vlissingen, vraagt meisje boven 18 jaar. BIJEENKOMSTEN Evangelisatie Bogardzaal, Mid delburg. Donderdag 5 jan. spreekt ds. Pontier uit Vlissin gen a.v. 8 uur. Komt zelf en breng anderen mede!!! HUWELIJK Huwelijk. Speciale huwelijks bemiddeling voor meisjes en vrouwen v. d. werkende- en boerenstand, met garantie v. directe kennismaking. Kantoor N.B. Beursstraat 7 bov., Vlls singen. Dag. v. 2—8 ook zond. VERLOREN Verloren: zwarte tas m. zilve ren beugel met inhoud, (ge dachtenis), gaande van de ka tholieke kerk naar het St. Wil- lebrordusgest., M'burg. Gaarne ter. te bez.: St. Willebrordus- gesticht, Middelburg. Weggelopen: donkergrijs poesje met zw. ruggetje, 4>/2 mnd. Vlies voor 1. oogje. Terug brengen: Sottegemstr. 46 B, Vlissingen. Voor de fabrieksarbeider uit sluitend Kienzle zakhorloges, zegt de vakman. Bestel direct 13.65, met stofkast 1.45 ex tra. Horlogerie D. LIEVENSE, L. Vorststraat 87, Goes. Sensatie-opruiming! Morgen op de Markt te Middelburg prach tige jaeger herenborstrokken, met korte en lange mouw, voor f 2.98; jaeger herenhemden, f 2.98. 't Kraam ,,'T INTER- LOCKHUIS". Sensatie-opruiming! Morgen op de Markt te M'burg. Alle ma ten prima interlock dameshem den en damesdirectoires voor 1.50. 't Kraam ,,'T INTER- LOCKHUIS". Sensatie-opruiming! Morgen op de Markt te M'burg prima gras- linnen lakens, let wel 180 breed, nu voor f 4.98; prima graslinnen slopen ni f 1.19 aan 't kraam ,,'T INTERLOCK HUIS". Dames! Laat van uw oude bont mantel een topper maken. Ook reparaties. Mej. C. GOEDHART, Ribesstraat 22, Vlissingen. Aszeven, vulemmers, thermos flessen, bedkruiken, bedwar mers, voetenwarmers, wringers, petroleumkachels. F. J. VAN AARTSEN, Pottenmarkt, Mid delburg. Balans-opruiming: luiertruitjes, 98 ct.; luiers 98 ct.; onderleggers 89 ct., restanten nylons 1.98, restanten B.H.'s 1,25 Speciaal- huis „DE WEEFSTOEL", Lan- geviele 3. Middelburg. Costuums, regenjassen, regen mantels, demi's, wintermantels, mantelcostuums, f 10.—, maan delijks. Sehrij£ aan Super Stan ding. statenlaan 41, Arnhem. Kleur en maat vermelden. Zuiver wollen kinder-anklets met nylon versterkt. Merk-ar- tikelen voor de nelft van de prijs, maat 1 t.m. 6 f 1.25, maat 7 t.m. 10, f 1.45. TILROE'S kousen huis, St. Jacobsstraat 18, Vllss,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 4